911 Terror og USA: Cui bono? Hvem tjener på det?

30. september 2006

Skrevet av Goldmanpeak 28. september 2006, klokken 20.29

"..It’s not at war on terror, it’s a war on personal freedom,
that’s what it is, keep that in mind at all times, thank you.."
(Bill Hicks, amerikansk satiriker)Jeg begynnte å skrive på et nytt innlegg om 11.september 2001,
da jeg fant en meget godt skrevet kommentar til Emil Røyrviks
siste artikkel i Dagbladet, som igrunn sammenfatter 911 terroren
i et historisk perspektiv på en meget god måte. Jeg velger å
poste hele kommentaren. Videre vil jeg påpeke at 911 terroren,
og alle hendelser i kjølvannet av 911 er den absolutt viktigste
saken nå, enten du er amerikaner, engelskmann, danske eller
nordmann. Fordi politiske beslutninger, nye og svært frihets
berøvende lover er allerede vedtatt, lengst har de gått i USA
med Patriot Act nr.1 og 2. Men selv Norge har vedtatt nye"anti-
terror" lover, uten en eneste knyst av debatt i media eller i
politiske sirkler, dette er rett og slett, ikke godt nok. En uverdig
og vederstyggelig saksgang som ikke er et demokrati tjent.

"..De som er villige til å ofre sin FRIHET for SIKKERHET,
fortjener
ingen av delene.." Abraham Lincoln (Am.president)

World Trade Center – Bush´s brennende riksdag

Skrevet av: Tell me lies , 28.09.2006 kl. 16:21

For å kunne få det fulle og hele overblikket over hva 11. september 2001 er, må man kritisk og uten å forhåndsdømme, granske detaljene i kritikken av myndighetenes forklaringer om hva som skjedde denne svarte tirsdagen. En må gå meget grundig til verks, og tilegne seg informasjon om hvem kritikerne er, hvilken troverdighet de har, hvilken substans argumentene deres har og sammenligne dette med den offisielle forklaringen. Påstandene rundt 9/11 er svært mange, men for den som ønsker det så er internett et glimrende verktøy som kan brukes til å sjekke fakta temmelig nøye.

Etter å ha gransket detaljene rundt 9/11, som jo i stor grad dreier seg om tekniske spesifikasjoner og logikk, eller mangelen på sådan, må en derimot innta et helt annet perspektiv. Man må forsøke å sette dette inn i en større sammenheng. Ikke bare en større sammenheng men den aller største sammenheng. Alle ting henger sammen, så derfor må overblikket dekke hele horisonten, hele historien og alle detaljene, alt samtidig.

Med hånden på hjertet så kan jeg med 100% overbevisning si at 9/11 umulig kan være slik den offisielle versjonen hevder. De ekstreme og svært uvanlige tilfeldighetene er for mange. At 9/11 skal ha vært verket til 19 arabere alene blir i lys av de faktiske hendelser for meg det samme som å si at det er naturlig at jeg vinner 7 rette i lotto hver lørdag i to måneder, og at ingenting skulle være unaturlig med det.

Den naturlige innebygde refleksen hos folk som blir konfrontert med påstanden om at 9/11 var et komplott iverksatt fra innsiden i USAs maktsirkler er lett å forstå. Vi har alle innebygd et utgangspunkt og en forestilling om at verdens vestlige ledelse ikke kan være så kynisk, så ond eller så kriminell. Og vi har vår historie, eller USAs historie, i friskt minne, og det er liksom ikke naturlig å vurdere muligheten for at 9/11 kan være arrangert. Det vil jo i såfall bety at Bushadministrasjonen og institusjonene rundt ham er massemordere, og at de skal dømmes til døden for høyforræderi og massemord på amerikanere, afghanere og irakere.

Men er 9/11 unikt? Er historien slik vi kjenner den egentlig riktig? Eller har slike og verre grusomheter blitt satt i gang tidligere? Hva vet du egentlig? Hva vet du om Pearl Harbor? Hva vet du om vietnamkrigen? Hva vet vi? Hva tror vi at vi vet? hva med mordene på John F. Kennedy, Robert Kennedy og Martin Luther King? Hva vet vi? Er det en sammenheng opp til 9/11? Er det et mønster å se? Er 9/11 unikt?

Det viktigste spørsmålet en kan stille for å finne sammenhenger og gjerningsmenn er dette; Cui bono? Hvem tjener på det? Who benefited?

Hva er Council of Foreign Relations? Hvilken forbindelse er det mellom The Rockefeller Foundation og USAs maktorganer? Forbindelsen til Bushadministrasjonen, Forsvaret, CIA?

Tenk over følgende dokumenterte forhold;

1) Bushs bestefar finansierte Nazi – Tyskland og ble dømt for det.
2) Roosevelt fremprovoserte Pearl Harbor i en åttepunkts plan og ofret over 3000.
3) Vietnamkrigen startet på grunn av en fiktiv hendelse.
4) Irak ble invadert på grunn av forfalsket etterforskningsmateriale.
5) Stalins favorittgrep var terror mot egen befolkning for å oppnå patriotisme.
6) Hitler brente ned Riksdagen og la skylden på kommunistene. Frykt og kontroll.
7) JFK ville frata CIA all vesentlig makt og ble drept like etterpå.
8) Verdens største oljefelt blir tilgjengelig gjennom kontroll av Afghanistan.
9) The Project for a New American Century, PNAC, ønsker et amerikansk imperium.
10) 10 av 27 forfattere av PNAC sitter i Bushadministrasjonen.
11) PNAC understreket behovet for et nytt Pearl Harbor i 1999.
12) Mannen som hadde makt til å fjerne alt som ikke passet fra 9/11 commission report, er den samme mannen som på oppdrag fra Condoleeza Rice skrev den ekstreme angrepsdoktrinen til USA. Pre Emptive Strike. En innsidemann i Bushadministrasjonen.

Angående 9/11 commission report, ble følgende og et par hundre andre mistenkelige forhold bevisst utelatt: Et vitne fortalte at han var i Cheneys kommandobunker og s åen ung mann kontakte Cheney tre ganger rett før klokken 0926 tirsdag morgen. Første gang sa han til Cheney; "The plane is now 50 miles out". Andre gang; "The plane is now 30 miles out". Siste gang; "The plane is now 10 miles out, does the order still stand"? Cheney snur seg hissig og svarer; "Yes ofcourse it still stands, have you heard anything else"?

I tillegg har man sikkert 200 forhold på mer tekniske umuligheter rundt 9/11.

Som for eksempel;

1) Smeltet stål i ruinene. Ingen krefter i hendelsen kan skape smeltet stål.
2) 67 fly av 67 mulige ble intercepted i året før 9/11. På 9/11 bommet man på 4.
3) De svarte boksene ble ikke funnet ved WTC. Første gang i historien.
4) De tre eneste bygningene i verden som har kollapset pga. brann.
5) Pentagonflyet foretar en ekstremt komplisert manøver. Piloten var talentløs.
6) WTC 1 og 2 – kollapsene inneholder gjenstander som skytes oppover og utover. Et brudd på Newtons fysikklov.
7) WTC 1 og 2 går i oppløsning, fra toppen av. I oppløsning. Et bygg som er vevd sammen av et nettverk i stål.
8) Enorme detonasjoner filmes og registreres rett før WTC 1 og 2 faller. Detonasjoner i bakken.

Listen er endeløs, og det viktigste av alt er at ingenting er tatt med i 9/11 commission report. Og det avgjørende er at 9/11 aldri har blitt etterforsket. Overhodet ikke.

Hvem tjener på dette?

Hva har 9/11 gitt USA anledning til å gjøre? Ta kontroll over Eurasia og kneble den amerikanske grunnloven, og dermed legge til rette for å skape PNACs Imperium. Sikre oljetilgang og verdensdominans. Patriot Act. Homeland / Security.

Vi bør forberede oss på at ting vil bli verre. De ønsker seg Iran og Patriot Act 3. Et amerikansk diktatur. Nazi – Tyskland døde aldri, de bare skiftet fra SS – uniform til Wall Street dress. Og fra Nazisme til Fascisme. Multinasjonale selskaper og skyggemenn er de som styrer USA og dermed verden. 9/11 er bare et enkelt trinn i en mye større sammenheng. Få opp øynene. Det fjerde riket er i gang.

For PNAC er det et behov for ett nytt 11. september. Men større. En skitten bombe eller lignende, og Iran vil få skylden. Vent og se.

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/09/28/478081.html#comments

Reklamer

Terror i Mumbai

30. september 2006

– Pakistanske spioner sto bak terror i Mumbai

Pakistans militære etterretningstjeneste (ISI) og den militante gruppen Lashkar-e-Taiba står bak terrorangrepet som rammet jernbanenettet i Mumbai i juli, hevder indisk politi.
Les mer på Aftenposten.

CENTCOM sersjant forteller om forrædersk stand down orders den 11. september

27. september 2006

Alex Jones fikk besøk av Lauro "LJ" Chavez, tidligere sersjant i United States Army, som forteller om en forrædersk "Stand Down Orders" den 11/9. Han var stasjonert på MacDill AFB, hvor han hevder han var vitne til en uvanlig forberedelse til at ett muligens fly kunne treffe basen den 11/9 og han hørte tydelig at offiserer snakket om "stand down orders". Dette har ført til at han har gått offentlig i spørsmål om at NORADs "stand down" ordre og ødeleggelsen av twin towers.

I et brev som først dukket opp på 9/11 Veterans For Truth Website, svarte sersjant Lauro "LJ" Chavez i et Cincinnati Post hit piece artikkel ved å fortelle om hans egen tvil anngående den offisielle versjonen av 11/9 og hans personlige opplevelser av de merkelige hendelsene den dagen.

Mr Chavez føler at han har viktig informasjon angående hendelsene 11/9:

»I’m in no way in a position to tell people that ‘this is the official story so believe me’, no, I want to give people the information so they can go away and look for themselves and formulate a logical decision with all the evidence."

Chavez var i en" Secure Compartmented Information Facility" den 11/9, en bunkers i basen til CENTCOM hovedkvarter som er populær blant høyt rankende militær etterretnings personell. Den dagen var han innvolvert i å bruk av datautstyr som ble brukt i øvelsen Vigilant Guardian og andre øvelser. På denne dagen såg Chavez informasjon som ikke var ment for han.

"I was working on psyops commander’s computer and next to his PC was a top secret document that was open, his neglect was my ally, I was sitting there working on his computer and was waiting for some patches to download and I look over and I’m reading the document, and it’s the off order for the exercise that they are participating in."

Dette reiste store spørsmål fordi normale øvelser er ikke klassifisere som topp hemmelig, det er et krav at noe informasjon skal være offentlig, spesielt i en øvelse som tok plass på et befolket område. Han fortsetter:

"So I’m reading this document and it’s giving proposed situations for scenarios for this wargame the scenarios include a hijacked plane, most of them were hijacked planes, I saw one that was like a car bomb trying to blow up something, but one of them was a hijacked plane crashing into a nuclear power plant in California, the Sears Tower, the World Trade Center, The Pentagon obviously, the White House, our building was one of the targets as well."

Chavez beskriver hvordan CENTCOMs hovedkvarter var sterkt befestet dagen før 11/9 og adgangen til basen var begrenset til kun topp hemmelig personell. Han beskriver planen som genialt:

"If you want to crash planes into a building, and you’ve got the aerospace grid at your beckoning call, so you put a bunch of blips on it so no one knows which ones are real and which ones are fake… All you have to do is have someone in charge of the computer systems to put the blips on the screen and then you can do whatever you want."

Chavez kan fortelle at dette opplevde han under angrepet:

"I didn’t get to see tower one hit, I was in there talking with individuals and i was tired, I’d been there since four in the morning. Then all of a sudden everybody started hustling and bustling. it was like NASA when Apollo 13 was about to crash, everybody running around, and then they put it on the big screen, CNN with the tower on fire.

Then we see the other plane come in and hit it and at that point everybody is standing up. The air force had commanders in contact with NORAD. The plane, or whatever, hit the Pentagon and then we were like ‘Why aren’t they scrambling jets?’ We were asking, there was eight or nine people… Colonels and Lieutenant Colonels asking the Lieutenant Colonel in charge of the air force ‘why isn’t NORAD scrambling jets? and he said ‘we received an order to stand down». And that just perplexed everybody."

Mr Chavez kjente ikke løytant obersten og vet derfor ikke navnet hans, hvis han kan bli identifisert, da har vi en oppdaget en direkte link til "stand down orders". Hvis den mannen eller andre som var tilstede på CENTCOM den 11/9 kan identifisere han, og hvis de kan vitne under ed, da vil hele cover-up operasjonen bli avslørt. En skikkelig uavhengig etterforskning villet ha sikret dette.

Mr Chavez har i det siste mottatt truende telefonsamtaler som krever hans avskjed som "information security manager" i det nye selskapet han jobber for. Mr. Chavez er enda et eksempel på at noen er modig nok til å sette sin karriere, rykte og liv i fare for å få ut sannheten om 11/9.

Kilde:
Alex Jones’ Infowars.com
9/11 Veterans For Truth Website
Cincinnati Post hit piece
CENTCOM
Øvelser 11-9
Global Guardian


En tidligere guvernær stiller spørsmål rundt den offisielle 9/11 versjonen

27. september 2006

Jesse Ventura, som har tidligere vært guvernør i Minnesota, skuespiller og vrestling stjerne har gått ut i offentligheten og stilt spørsmål til en den offisielle versjonen bak 11/9. Han har også brukt Operation Northwood og Gulf of Tonkin som eksempel på hvordan regjeringen tidligere har planlagt å utføre disse aksjonene som unnskyldning til krig.

Venture sier også at NORADs reaksjon var svak etter at fire kommersiell fly ble kapret, hvis du sammenligner med den umiddelbar avskjæringen av jetflyet til golfern Payne Stewart i Oktober 1999.

Venture sier at argumentet at amerika bør gi opp friheten for å få sikkerhet i krigen mot terror er forferdelig og at amerikanerene aldri bør stole på regjerningen. Han oppfordrer amerikanere til å være skeptisk til alt regjeringen hevder i lys av deres tidligere historie.

Kilde:
Alex Jones’ Infowars
Payne Stewart
Operasjon Northwood
Gulf of Tonkin


Google sensurerer Terror Storm!

26. september 2006

Dokumentaren "Terror Storm" av Alex Jones er tilgjengenlig på Google Video. Men antall sett totalt har blitt nullstil til tross for at dokumentaren er meget populær. Dette hindrer videoen til å komme på top 10 listen, som gjør at filmen blir enda lettere tilgjengelig og enda mer populær.

Alex Jones la søndag merke til at statestikken over antall personer som har sett dokumentaren har blitt nullstilt og den hadde bare steget til rundt 1000, langt ifra de flere hunder tusen som tidligere har sett dokumentaren.

Som du kan se på bildet var Terror Storm en av Google Video’s mest populære, og dokentaren var på veg til topp 10, inntil telleren ble nullstilt. Er dette et forsøk på å unngå at Terror Storm blir for populær? Sånn som Loose Change ble?

Terror Storm er en dokumentar som jeg anbefaler på det sterkeste! Alex Jones er fantastisk flink til å avsløre hva regjeringen driver på med. Anbefaler egentlig alle dokuentarene han har lagd. Klikk her får å se dokumentaren.

"TerrorStorm goes into documented cases of government-sponsored terror before exposing the 7/7 bombings as an orchestrated event and brings another update on the current state of the 9/11 Truth Movement.

This video is copyrighted but is allowed for non-profit, educational distribution. If you like this film or any other, please visit the website’s shop for this and other great documentary films."

Kilde:

Alex Jones’ PrisonPlanet.tv
Google Video – Terror Storm


Hugo Chavez avslører falsk flagg terror

23. september 2006

Pressen forbinder Hugo Chavez med å være en bush-hater siden han har sagt at Bush er "the devil" og en alkoholiker. Men pressen skygge over at Hugo Chaves prøver å avsløre terror som er sponset at regjeringen og at 11/9 var en inside job.

Hovedpoenget til Chavez  under UN  tale var – CIA kontroll over terror rundt om i verden og deres beskyttelse av fly bomber Luis Posada. Men pressen legger vekt på helt andre ting en det viktige budskapet til Chavez. Ser på Fox News her.

I følge dokumenter
frigjort av George Washington University’s National Security Archive, og som er kontrollert av BBC, var Luis Posada Carriles en CIA agent og på lønningslisten fra 1960 til midten av 1976.

Posada var en del av anti-Cuban terrorgruppe kalt Commanders of United Revolutionary Organizations (CORU), ledet av en i CIA, Orlando Bosch. Posada utførte en rekke terrorangrep i 7 land, og utførte over 50 bombeangrep og politiske mord. Dette er blant anne noe av hva Posada har vært innvolvert i.

  • Operasjon 40
  • Sprengte et Cubansk passasjerfly med tidsbombe og drepte 73 uskyldige mennesker
  • Operasjon Condor
  • Mordet på Orlando Letelier
  • Cubana de Aviacion

Posada og Bosch ble arrestert i et fengsel i Venezuela, men rømte i 1985 når penger fra Miami, ble brukt til å bestikke fengselsvaktene.

Posada ble på nytt arrester i Miami i mai 2005. Men Posada vil bli frigjort en gang til. USA’s regjering har skapt terrorist-organisasjoner til å utføre massemord av uskyldige mennesker – og de har senere beskyttet terroristene fra arrestasjon og rettsforfølgning.

Det faktumet at USA og Bush har "en kamp mot terror", enda de sponser globalt terror vart lagt stor vekt på i Chavez sin tale:

"And we must recall in this room that in just a few days there will be another anniversary. Thirty years will have passed from this other horrendous terrorist attack on the Cuban plane, where 73 innocents died, a Cubana de Aviacion airliner," said Chavez.

"And where is the biggest terrorist of this continent who took the responsibility for blowing up the plane? He spent a few years in jail in Venezuela. Thanks to CIA and then government officials, he was allowed to escape, and he lives here in this country, protected by the government."

"And he was convicted. He has confessed to his crime. But the U.S. government has double standards. It protects terrorism when it wants to," said the Venezuelan President.

"I accuse the American government of protecting terrorists and of having a completely cynical discourse."

Hvorfor kom ikke dette på VG eller aftenposten? Eneste jeg kan huske å ha lest er at Chavez har sagt at Bush er "the devil" og en alkoholiker. Og en liten uttalelse om at 11/9 var en inside job.

Kilde:
Alex Jones’ Prisonplanet
Luis Posada Carriles
George Washington University
Commanders of United Revolutionary Organizations (CORU)
Orlando Bosch
Operasjon 40
Cubana Flight 455
Operasjon Condor
Orlando Letelier
Cubana de Aviacion


Nye bilder fra WTC – Hvorfor kollapset WTC 7?

23. september 2006

New WTC Complex Photos Highlight Bizarre Building 7 Collapse
Buildings 5 and 6, closer to towers burned throughout but did not collapse

Paul Joseph Watson/Prison Planet.com | August 23 2006

Previously unseen photos provided to us by an annonymous rescue worker who was at ground zero on 9/11 highlight the implausible implosion of WTC Building 7 in comparison with buildings closer to the towers that sustained significantly more fire and debris damage yet did not collapse.

Above is a map showing the relative position of the buildings in the WTC complex. Though Building 7 was hit by flying aircraft parts, it was not significantly effected by the collapse of the towers due to it being shielded by buildings 5 and 6 – which despite being closer to the towers and suffering far more extreme fires – did not collapse.

CLICK ANY OF THE FOLLOWING IMAGES FOR HIGH DEFINITION ENLARGEMENTS.

Building 7 to the right of the picture as Building 5 burns in the left background. From this image, which building seems the more likely to collapse? The 47 story behemoth with limited fire in a few floors – or a nine story shell completely engulfed by fire and flames from top to bottom? Yet it was Building 7 and not 5 that collapsed on the afternoon of September 11.

The burned out husk of Building 5 two days after 9/11. Building 5 sustained massive damage from flaming aircraft parts which ignited fires that burned for hours. In addition, the collapse of the north tower scraped down the side of 5 but its modest nine floors did not structurally collapse.

Here is a separate image revealing the extent of the fires in WTC 5. Despite raging infernos and debris gouging huge holes in the building, and in comparative size significantly more severe fires than the twin towers or Building 7 – the building stood while the other three all collapsed.

In addition, Building 6, which was even closer to the north tower (seen here moments before its subsequent planned demolition months later), suffered even more extreme fire and debris damage, but the building did not fall down implosion style like the towers and Building 7.

A wider perspective shot of the rubble of Building 7. The Fiterman Hall
building and the U.S. Post Office building across the street show little damage. Building 5 in the background is completely charred but still stands.

The rubble of WTC Building 7 lies in front of the Fiterman Hall building. The building has fallen in its own footprint – another sign of controlled demolition.

Here are a couple of shots for the no planers and ‘blue screen’ advocates – aircraft engine parts and a truck designated to store them. Claiming that no planes hit the WTC towers is damaging to the movement’s credibility and it is one of the first things that debunkers like Popular Mechanics seize upon when building straw man hit pieces.

Please click here to download a zip file of the complete portfolio of these images. If you spot anything unusual that has not been fully explained please feel free to e mail us and we will investigate.