9/18 – Miltbrann, den amerikanske kongressen og Patriot Act

18. september 2007

Miltbrann

Den 18. september 2001 startet miltbrann-, eller anthrax-angrepene. Den dødelige miltbrannen ble sendt med brev i lag med notater, angivelig skrevet av islamske terrorister.

Miltbrannen kom fra det amerikanske senteret for biologisk våpenforskning, lokalisert på Fort Detrick. Topp biovåpen eksperter har erklært at miltbrannangrepet kan ha vært en CIA test "gone wrong". Se og denne artikkelen.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
18. september 2001

"Tilfeldigvis", begynte personale i det Hvite Hus å ta anti-anthrax medisin før Anthrax angrepet hendte.

Dessuten, de eneste personene fra Kongressen som fikk brev som inneholdt anthrax var topp demokrater. Og angrepet hendte en uke før Kongressen skulle stemme over Patriot Act. Det ser ut til at angrepene skremte Kongressen til å vedta Patriot Act uten å lese gjennom loven. Loven ble vedtatt i Senatet med bare en stemme mot loven, og det var Ron Paul. 

Mens terrorangrepet 11. september 2001 var fokusert mot det amerikanske folket og for så vidt resten av verden, var miltbrannangrepene fokusert mot Kongressen.

Francis A. Boyle, en biovåpen ekspert har sagt at han er overbevist at miltbrannangrepene som drepte fem personer var begått og dekt over av kriminelle elementer i den amerikanske regjerning. Motivet skal være å støtte en politistat ved å drepe og skremme motstandere av lovgivninger som Patriot Act og senere Military Commission Act.

Sannelig har FBI stengt Kongressen ute av den fem års lange etterforskningen av miltbrannangrepene mot det Hvite Hus og rundt om i nasjonen.

Med andre ord, Kongressen, som lovlig har alle rett på å vite hva som skjedde, og som var hovedofrene av angrepene, har blitt steng ute.

Myndighetene har på mysterisk hvis feilet i å etterforske den hovedmistenkte i miltbrannangrepene. Enda en indikator på at angrepene var en falsk falgg operasjon. 

Les mer om Patriot Act og Homeland Security Act på Søvnløse Netter: Patriot Act & Homeland Security Act: Anti-terror, eller pro-kontroll og anti-dissens?

Reklamer