Eliten: Microchip hele populasjonen

30. januar 2007

Rockefeller innrømmer elitens mål om å microchipe hele populasjonen. Hollywood regissør Aaron Russo går for første gang i dybden av den forbausende innrømmelse til Nick Rockefeller, hans forutsigelse om 9/11 og den falske ‘krigen mot terror’, Rockerfeller’s stiftelse av kvinnefrigjøringen, og elitens ultimate plan for en reduksjon i verdenspopulasjonen og et microchipped samfunn.

Russo er kanskje best kjent for produksjonen av Trading Places, der blant annet Eddie Murphy deltok. Men Russo var kanskje mer i søkelyset etter hans avsløring av den kriminelle ‘federal reserve system’ i dokumentaren America: From Freedom to Fascism.

For øyeblikket kjemper Russo mot kreft, men han ordnet tid til å bli intervjuet av radiovert og film produsent Alex Jones. I dette intervjue fyrer Russo løs på hva Rockefeller har fortalt han om hvilken rettning denne verden blir styrt mot av den globale eliten.

Se fjorten minutt av intervjue her.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1263677258215075609

"I used to say to him what’s the point of all this," states Russo, "you have all the money in the world you need, you have all the power you need, what’s the point, what’s the end goal?" to which Rockefeller replied (paraphrasing), "The end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers and the elite people control the world."

Les full artikkel her på Prisonplanet.com

Reklamer

Vår sanne rikdom – Bevar Norge som en selvstendig stat

18. januar 2007

Norge sitter i dag med en stor realkapital; fiskerikdommer, skoger, mineraler, vann, energi – og dessuten et betydelig oljefond (papirpenger). Oljefondet vårt kan forsvinne over natten, f.eks. dersom dollaren kollapser. Hvis noe sånt skjer, kan vi bare minne tilbake til tider hvor vi hadde et stort oljefond.


Troen på at dette oljefondet gjør oss rike er en illusjon. Skogen, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonen er derimot vår sanne rikdom! Dette er evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på, men vi kan være 100 % sikre på at de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper der ikke at kraftstasjonene og forsyningsnettet befinner seg i Norge.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen som er under avvikling. Men det skjer ikke av seg selv, ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug.

Den nye vannressursloven ble vedtatt i Stortinget i 2001 – mot bare èn eneste stemme – Kystpartiets! Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. Den nye Mineralloven endrer på drastisk vis utlendingers muligheter til å overta disposisjonen av norske fjellområder. Den nye Havbeiteloven åpner for å gi utlendinger herredømmet over kysten. Oppdrettsloven gjør at oppdrettskonsesjonener lett havner i utlandet. En lang rekke ledende norske foretak er i tur og orden forsvunnet fra norsk jord, delvis takket være en næringsminister som nærmest har satt sin ære i å subsidiere utflagging av bedrifter. Deler av pressen forteller ofte med hån hvor uinteressant og glanseløse statseide bedrifter som Telenor og Statoil/Hydro er. Internasjonale investorer sikler etter å overta bedriftene.

Hva har skjedd i andre land?
Brasil og Argentina var for 30 år siden land i blomstring. De ble sagt å ha henholdsvis verdens femte og åttende største økonomi. Landene er fortsatt enormt rike. Likevel er begge på fattigkassa. Årsaken er at politikerne der lot realverdiene, samt infrastrukturen, bli kjøpt opp av amerikanere, spanjoler, portugisere, franskmenn. Argentinerene og brasilianerene fikk papirpenger i stedet, som forsvant.

New Zealand var også et høyt utviklet, moderne land, geografisk og samfunnsmessig ikke så ulikt Norge. Også der fikk internasjonale investorer kontroll over landet. New Zealand eies i dag av japanere og amerikanere. Politikere kan sove, men penger sover aldri! Så våknet politikerne. Nå undersøker de mulighetene for å re-nasjonalisere noe av det som er tapt. Men alikavel synes et flertall av norske politikere at det er verd å gjenta New Zealands eksperiment.

Blir vi sviktet?
En ledende økonom, Mahbub ul Haq, tidligere finansminister, direktør i Verdensbanken, og leder for UNDPs første Human Development Report, sa en gang at det i våre dager uteksamineres økonomer som ikke har oppfattet forskjellen mellom realkapital og penger. Heller ikke for alle folkevalget er skillet tydelig nok.

Et enormt overskudd av hjemløse dollar flyter rundt om i verden på desperat leting etter investeringsobjekter, altså realverdier, først og fremst energi og vannressurser, produktiv skog, mineralleier, fiskeressurser, osv.

Med andre ord en ren opplisting av hva Norge ennå er nokså rik på. I denne situasjonen er det et flertall på Stortinget som ønsker å holde utsalg på våre unike, felles oppsparte realverdier.

Mafia
Legal internasjonal kapital lar seg ikke lenger skille fra mafiaens kapital. Skillet eksisterer ikke, sier mangeårige sjef for FNs kontor for bekjempelse av kriminalitet, Pino Arlacchi. Dette burde graves inn i hodet på politikere og myndigheter!

Fra 1992 til 1996 mottok Russland 60 milliarder dollar som lån fra utlandet. I samme tidsrom forsvant hele beløpet! Ingen kunne redgjøre for hvor pengene var blitt av. Så effektivt opererer den internasjonale mafian.

Amerikanske  Federal Reserve anslo allerede for mange  år siden at mafian svindlet USA for 100 milliarder dollar årlig – bare innen informatikk. Man kan kjøpe seg lojalitet mange steder i verden med slike beløp til disposisjon.

Vår uvitenhet gjør oss sårbare. Det finne knapt internasjonale banker eller flernasjonale storforetak som er fri fra samrøre med den internasjonale mafia. Mafiapenger og mafiainteresser betyr mafiametoder:
Hensynsløshet, korrupsjon og drap. Å tilby bredt eierskap i våre ressurser til utenlandske foretak er å leke med ildet. Det er å invitere mafiaen velkommen.

På kort tid vil de slå kloa i verdier som flere norske generasjoner har slitt for å sikre sine etterkommere.

Norge som en selvstendig stat?
Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare 10-20 år er det mer enn 50 % sjanse for at Norge ikke eksisterer som selvstendig stat. Hvis ikke dagens ledende politikere våkner opp, som de neppe vil gjøre. Da gjenstår antakelig bare ên mulighet: at opinionen våkner og skifter dem ut.

Vi har nylig feiret 100 år som selvstendig nasjon! Får vi muligheten til å feire 200 år, 150 år eller 120 år som selvstendig nasjon?

For dere som har det vanskelig med å tro dette, se på hva som skjer i dagens verden!


EU fra 1952 til 2007

EU vokser fremdeles! Hold Norge unna!

Nord
Amerikanske Unionen
Planleggingen av den Nord Amerikanske Unionen har pågått i
det stille i omlag 15 år nå,  Unionen inkluderer USA,  Kanada og
Mexico . Dette er på mange måter et Nord Amerikansk EU. Altså
grensene skal oppheves, en felles valutta for alle tre landene, den
nye valuttaen er trykket opp og heter "Amaro". Et eget motorveinett
som går nord til syd gjennom alle tre land,er planlagt. Det som er
mest rystende med hele denne planen er at ingen har tatt dette opp
med det amerikanske folk! Alex Jones har snakket om den "Nord
Amerikanske Unionen" i flere år, stort sett for døve ører. Han har
bli ledd av, latterligjort osv. Men Alex Jones og hans redaksjons
har i denne saken hatt 100% rett, hele tiden. Dette er sprengstoff,
med innføringen av en slik union, vil det siste støtet mot USAs
middelklasse være en realitet.

3-verdens arbeidskraft fra Mexico vil ødlegge levestandaren og
arbeids markedet for middelklassen. I tillegg til en sviktende dollar,
enorm gjeld på privat basis og et meget sårbart samfunn i møte
med "Peak Oil", ser det mørkt ut for veldig mange amerikanere
framover..

Se innslaget fra CNN her og les på på Alex Jones’ Infowars.net

Les dette, viktig!
Det politikerne og media ikke forteller
Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet
Hoder vil rulle på stortinget
Åpent brev til Stoltenberg
Vannet som forsvant
Strømprisen, støtteordningene og EØS


Skandalene fortsetter i FN: Barnesex, barneslaveri og barneprostitusjon

6. januar 2007

Rapporter av barneovergrep kommer fram over hele verden. FN skal etterforske seg selv igjen etter at London Telegraph avslørte at mer enn tjue forskjellige saker av barnesex slaveri som innvolverer FN personel, har blitt rapportert i Sudan.

The Telegraph rapporterer at noen fredsbevarende og sivile styrker i byen er ofte ute og plukker opp barn i FN biler og tvinger dem til å ha sex. De hevder at hundrevis av barn kan ha blitt misbrukt.

FN har opp til 10,000 militærpersonell av alle nasjoner i regionen, og påstanden innvolverer militærpoliti, fredsbevarende-, og sivile styrker.

The Telegraph erklærer også at regjeringa i Sudan, som er dypt mot utplasseringen av FN tropper i Darfur, skal også ha skaffet seg bevis for overgrepene, deriblant et videoopptak av FN-ansatte fra Bangladesh som misbruker tre unge jenter.

En talsmann for FN lovte at de ville bli etterforsket. Og erklæringer om at sånne hendelser til slutt er noen få arbeidere som har skylden holder ikke mål. Over de forrige få årene, har det imidlertid sett ut som om det har vært mange lignende overgrep.

En BBC etterforskning sist november avslører at barn så unge som 11 år har blitt knyttet til voldtekter og prostitusjon av FN’s fredsbevarende styrker i Haiti og Liberia. En tidligere BBC etterforskning i Liberia oppdaget systematisk missbruk, innvolvert mat som blir gitt til tenåringer i bytte for sex. I begge tilfelle lovte FN å etterforske.

I 2003 rapporterte AP at "UN officials" ble identifisert i å bruke et skip av "fredsbevarende" personell til å frakte unge jenter fra Thailand til Øst-Timor som prostituerte.

I det samme året er det også avslørt at FN ansatte var skyldig i å systematisk voldta damer i Sierra Leone. 

Før dette, tidlig i 2002 ble en massiv pedofil skandale i FN avdekket, skandalen innebærer sexovergrep mot Vest-Afrikanske barneflykninger i Sierra Leone, Liberia og Guinea. UPI rapporterer at overordnende FN funksjonær viste om den utbredte pedofilskandalen og ikke bare gjorde ingen ting for å stoppe gjerningsmennene, de dekket også over grusomheten. 

Det ble senere rapportert at etter FN etterforskningen har de fjernet flere tiltaler mot FN arbeidere som var under tiltale for seksuel missbruk mot Vest-Afrikanske flykningsbarn. Men det kom hele 10 nye saker mot bistandsarbeidere.

Noen saker innvolvere FN soldater i Eritrea som lager pornografiske filmer og noen saker der "våpen inspektører" har bisare sadomasochistiske, panseksuell og lær fetisje.

I 2004 rapporterte New York Post at FN prøvde å blokkere publikasjonen av en bok av tre FN feltarbeidere som såg nærmere på sex, dop og korrupsjon i flere FN oppdrag. "Emergency Sex and Other Desperate Measures: A True Story from Hell on Earth"  hevder at FN bevist ansetter kriminelle som skal tjenestegjøre som fredsbevarende styrker.

Det er også rapportert om den intime innblanding til Dyncorp, kontraktøren av det internasjonale politistyrken, i flere sexskandaler. En Dyncorp ansatt, Kathryn Bolkovac, ble sparket etter å avslørt at FN arbeidere var innvolvert i sexhandel i Bosnia. Bolkovac måtte gå etter å ha avslørt at FN fredsbevarende styrker gikk på nattklubb der jenter så unge som 15 år ble tvunget til å danse naken og å ha sex med kunder, og at FN personell og internasjonale bistandsarbeidere ble koblet til prostitusjonsringen på Balkan.

Dyncorp ble ordret til å betale Kathryn Bolkovac £110,000 av en ansettelsedomstol. Men både den Britiske og den amerikansk regjeringen og FN fortsetter å gi kontrakter til Dyncorp.

11. Mars 2005, Representative Cynthia McKinney grillet daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld og general Myers anngående Dyncorp skandalen:

"Mr. Secretary, I watched President Bush deliver a moving speech at the United Nations in September 2003, in which he mentioned the crisis of the sex trade. The President called for the punishment of those involved in this horrible business. But at the very moment of that speech, Dyncorp was exposed for having been involved in the buying and selling of young women and children. While all of this was going on, Dyncorp kept the Pentagon contract to administer the smallpox and anthrax vaccines, and is now working on a plague vaccine through the Joint Vaccine Acquisition Program. Mr. Secretary, is it [the] policy of the U.S. Government to reward companies that traffic in women and little girls?"

Rumsfeld: "Thank you, Representative. First, the answer to your first question is, is, no, absolutely not, the policy of the United States Government is clear, unambiguous, and opposed to the activities that you described. The second question."

McKinney: "Well how do you explain the fact that Dyncorp and its successor companies have received and continue to receive government contracts?"

Rumsfeld: "I would have to go and find the facts, but there are laws and rules and regulations with respect to government contracts, and there are times that corporations do things they should not do, in which case they tend to be suspended for some period; there are times then that the – under the laws and the rules and regulations for the – passed by the Congress and implemented by the Executive branch – that corporations can get off of – out of the penalty box if you will, and be permitted to engage in contracts with the government. They’re generally not barred in perpetuity."

McKinney: "This contract – this company – was never in the penalty box."

Rumsfeld: "I’m advised by DR. Chu that it was not the corporation that was engaged in the activities you characterized but I’m told it was an employee of the corporation, and it was some years ago in the Balkans that that took place."

Se videoen her.

Rumsfeld prøver å legge skylden vekk fra hierarkiet i Dyncorp og på Dyncorp ansatte. Dette er et forsøk på å hindre fakta som tilsirer at selskaper som Dyncorp og Halliburton driver med menneskesmugling og sexslaveri.

Hvofor skal FN fortsette å etterforske seg selv når disse emnene er så seriøs? FN har en lang historie som tilsier at de prøver å dekke over disse sakene. Det er på tide med en uavhengig etterforskning mot FN og deres virksomhet!


Krig mot Iran i 2007?

4. januar 2007

Hangarskip nummer to har kommet til Golfen, dette fører til at 5000 amerikanske sjømann gjør seg klar til krig. Totalt har USA 16,000 sjømenn som er forberedt til et militært flyangrep på Iran.

Hangarskip nummer to og eskorte skip har blitt sendt til Golfen i en truende geopolitisk prosess som er rettet mot Iran og Syria. USS John C. Stennis vil gjøre seg klar senere denne måneden. Hangarskipet USS Dwight D. Eisenhower med eskorte skip gikk inn i Golfen i desember.

Forsvars sekretæren Robert Gates kalte dette trekket en bestyrkelse på at "We will be here for a long time and everybody needs to remember that."

Dick Cheney har personlig gitt Pentagon i oppdrag å lage en plan for å sende atombomber på Iran rett etter neste terrorangrep (i størrelse 11/9). Og vi alle vet at et slikt angrep er uunngåelig. Iran må gjennomgå selv om nasjonen ikke har noe med terrorangrepet å gjøre!

"The Pentagon, acting under instructions from Vice President Dick Cheney’s office, has tasked the United States Strategic Command (STRATCOM) with drawing up a contingency plan to be employed in response to another 9/11-type terrorist attack on the United States. The plan includes a large-scale air assault on Iran employing both conventional and tactical nuclear weapons. Within Iran there are more than 450 major strategic targets, including numerous suspected nuclear-weapons-program development sites. Many of the targets are hardened or are deep underground and could not be taken out by conventional weapons, hence the nuclear option. As in the case of Iraq, the response is not conditional on Iran actually being involved in the act of terrorism directed against the United States. Several senior Air Force officers involved in the planning are reportedly appalled at the implications of what they are doing–that Iran is being set up for an unprovoked nuclear attack–but no one is prepared to damage his career by posing any objections."

Etter å ha prøvd å ta over midtøsten i en mislykket organisert militækampanje, har Bush administrasjonen kommet med en plan som innebærer å skape kaos og borgerkrig i hele regionen og å la Sunni og Shia muslimene drepe hverandre.

President Bush har sakt han trenger 20 000 til 30 000 flere soldater. Dette er ikke for å vinne krigen eller å bedre sikkerheten, men det er et virkemiddel for å fortsette kaoset og
ergrelsen som har senket landet inn i en borgerkrig. Første steget for å slutte krigen i Irak som har krevd 655 000 liv er at USA trekker alle styrkene ut – dette kommer ikke til å skje så lenge det kriminelle nettverket i USA fortsetter å ha makten.
Den "tilfeldige" frigjørelsen av mobilvidoen som viser hengingen av Saddam var en gjennomtenkt plan for å generere mer bråk og uro.


Vi kan alle være enig i at Irak-krigen er og vil bli en stor katastrofe! 90 % av Irakere trivdes bedre når Saddam Hussein ledet landet!!

Polling Data

Do you feel the situation in the country is better today or better before the U.S.-led invasion?

Better today

5%

Better before

90%

Not sure

5%

Source: Iraq Centre for Research and Strategic Studies / Gulf Research Center
Methodology: Face-to-face interviews with 2,000 Iraqi adults in Baghdad, Anbar and Najaf, conducted in late November 2006. Margin of error is 3.1 per cent


Saddam Dead, Bush Hoodless

3. januar 2007

Mikael Rudolph

Op Ed News
Tuesday, January 2, 2007

The Price of Silencing an Accomplice ~ Courtesy Sgt. Fearn, the "Impeachment Grunt"

Saddam is dead.

The same Saddam we armed to fight Iran.

The Same Saddam who shook Rummy’s hand.
The same Saddam who used American-supplied chemical weapons to kill the Kurds.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Bush.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Cheney.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Rummy.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Condi.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Colin Powell.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to Rudy Giuliani.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to every GOP Convention speaker.
The same Saddam who had Al Qaeda connections – or so we were told.
The same Saddam who had Al Qaeda connections – or so Congress was told.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to FoxNews.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to CNN.
The same Saddam who had Al Qaeda connections according to the entire corporate media.
The same Saddam who was behind 9/11 according to Bush, Cheney, Condi, Rummy, Powell, et al.
The same Saddam who was behind 9/11.

… well not really…

Why exactly did we attack Iraq again?

The same Saddam who had NO Al Qaeda connections according to Bush… eventually.
The same Saddam who had NO 9/11 connections whatsoever.

Why exactly did we attack Iraq again?

The same Saddam who hated Osama bin Laden.
The same Saddam who had no nuclear weapons.
The same Saddam who had no missiles capable of reaching Israel, much less the USA.
The same Saddam who bought no Yellowcake uranium from Niger.
The same Saddam whose aluminum tubes were incapable of use in a nuclear centrifuge.
The same Saddam who had no mobile chemical weapons labs.
The same Saddam who had no other WMDs.
The same Saddam who allowed Hans Blix to inspect his nation until Bush pulled Hans Blix out.
The same Saddam whose Iraq’s skies we have controlled and patrolled since the Gulf War.

Why exactly did we attack Iraq again?

Saddam is dead.

The same Saddam whose personal pistol is a hunting trophy in President Bush’s office.

The same Bush who Europe’s press titled: "The Executioner" as Governor of Texas.
The same Bush who chose not to stay the execution of the first 131 death row inmates – the vast majority black men – whose time had come under his watch.
The same Bush who after five callous years as Governor finally granted his first stay of execution in a Rovian flourish shortly after announcing his candidacy for the Presidency.
The same Bush who fiddled while New Orleans flooded and the poor blacks drowned.

Saddam is dead.

And President Bush didn’t even have to wear a black hood.

Nor a white one.


Saddam is dead