OPEC – Peak Oil kommer snart!

30. desember 2006

Vi kan vente oss harde tider, verdens produksjon av olje kommer til å synke. Hva vil skje når den globale oljeproduksjonen når toppen og den totale oljeproduksjonen starter å avta? OPEC erkjenner nå peak oil og sier at at peak oil kommer snart! Som Goldmanpeak sier: "Da kan vi vel si at skeptikerne har et forklaringsproblem??"

"While some of the more pessimistic oil specialists are declaring that peak oil has already been passed, or at best is here now, others believe it is not going to arrive before 2010. Some optimists give the world a little more breathing space – that is to say up to 2020, and perhaps even up to 2030. However, all in all, most would appear to agree that peak oil output is not very far away for all of us. It could take place sometime within the next decade or so, which in fact means that there is not much time left for a world economy to be driven largely by oil."

Hva er OPEC?

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is an international organization made up of Algeria, Angola, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela (Angola was added in 2006). Since 1965 its international headquarters have been in Vienna, Austria. It is considered to be a cartel by many observers

The principal aim of the Organization, according to its Statute, is the determination of the best means for safeguarding their interests, individually and collectively…"

Organisasjon består av 13 land som står for 2/3 av oljereservene og leverer 40% av verdens oljeforbruk. De sier no at peak oil er rett rundt hjørnet!

Peak Oil?

Peak Oil handler ikke om å gå tom. Det blir faktisk olje i mange år, om ikke for alltid. Problemet blir at det ikke blir nok. Verden kommer aldri til å ha nok olje for å møte etterspørselen. Det er det som er problemet.

Les mer:

Reklamer

Hvordan bli president i USA – 10 enkle steg

10. desember 2006

Presidentvalget i USA år 2000 – 10 enkle steg

1. Ha en bestefar som tjente en formue, etter å ha arrangere lån til Hitler.

2. Ha en billionær som far, som er medlem av verdens hemmeligste, mest fryktløse samfunn.

3. Vær den mest skrufsete gutten på skolen…..og den dommeste gutten på skolen

4. Kom deg unna Vietnamkrigen.

5. Bli en alkoholiker

5. Bli medlem av de mest hemmeligste satanistiske samfunnene som fins.

6. Få korrupte selskap til å gi deg penger7. La som om du kan spansk

8. Slett tusenvis av stemmer av din motstanders stemmer fra presidentregisteret, spesielt hvis velgerene er mørkhudet.

9. Få din fars kamerater til å telle stemmene på nytt, og erklære at du har vunnet før valget er ferdig. Og sørg for at din bror er sjef over å telle stemmene på nytt10. Og til slutt håpe at folket ikke finner det ut.

Gratulere! Du har blitt president!

Presidentvalget i USA år 2004 – Ett enkelt steg

  1. Fiks valget!

John Forbes Kerry, George W. Bush’s motspiller ble innviet i Skull & Bones i 1966!!! De er begge medlemmer av Skull & Bones!


Makten bak makten

9. desember 2006

Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Noen har muligens hørt om Illuminati, Bilderberg Group, The Committee, New World Order, Council on Foreign Relations, The Order of Skull and Bones, Trilateral Commission osv. Kort sagt kjemper disse organisasjonene om makt, penger, innflytelse og global kontroll.

Bilderberg
Bilderberg gruppen eller Bilderberg konferansen er en uoffisiell årlig konferanse  med rundt 130 gjester. Bare innviterte har tillatelse til å møte  opp. De som blir innvitert er personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi og økonomi.

Kjente navn er: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, industriherren David Rockefeller, tidligere utenriksminister i USA Henry Kissinger, toppsjefene i en rekke av verdens største industriforetak, Franco Bernabe i Rotschild Europe, Jacob Wallenberg i det svenske maktdynastiet Wallenberg, den italienske økonomen Mario Monti, Nellie Kroes, Carl Bildz, den irakiske toppolitikeren Ahmed Chalabi, Bill Clinton, Tony Blair, Italias statsminister Romano Prodi, NATOs tidligere generalsekretær George Robertson, Financial Times journalist Martin Wolf, sjefen for den europeiske sentralbanken Wim Duisenberg osv. Kort sagt: Bilderberg er en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker som har stor innflytelse!

Elitegruppen møtes årlig i hemmelighet på eksklusive fem-stjernes lokaler. Møtene blir holdt som oftest i Europa, men også USA og Canada. Bilderberg har kontor i Leiden, Nederland.

Tema i år (2006) var Europeisk-Amerikanske relasjoner, energispørsmål, Russland, Iran, Midt-Østen, Asia, Terrorisme og immigrasjon.


Vi er alle «Bilderbergere»

I 1982 var Bilderbergkonferansen i Sandefjord. De norske deltakerene opp gjennom årene er:
Fra Arbeiderpartiet: Thorvald Stoltenberg, Jens Stoltenberg, Gro Harlem Bruntland, Knut Frydenlund og Torbjørn Jagland
Fra Høyre: Jan Petersen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Clemet og Sven Stray
FRP: Siv Jensen
NRK: John G. Bernander
Aftenposten: Tinius Nagell-Erichsen, Per Egil Hegge og Nils Morten Udgaard
Norsk Hydro: Eivind Reiten
Norges Bank: Svein Gjedrum
Nobelkomiteens sekretær: Geir Lundestad
Diverse: Johann Olav Koss, Egil Myklebus og Harald Norvik
(er helt sikkert flere)

Bilderberg_bad_aachen_1980

Opphavet til «Bilderberg» er fra det første offisielle møtet i 1954 som var på Hotel de Bilderberg.

Dette skal være et sitat fra David Rockefeller`s åpningstale for Bilderbergmøtet 5-9 Juni, 1991:

«Vi er takknemlige til Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner soms sjefer har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten førti år.. Det ville vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt de skarpe lysene til offentligheten i løpet av disse årene.  Men nå er verden mer sofistikert og klargjort til å marsjere mot en verdensregjering som aldri igjen vil kjenne krig men bare fred og velvære for hele menneskeheten.  Den overnajonale suvereniteten til eliten og verdens bankdirektører[bankiere] er klart å foretrekke fremfor nasjonal selvbestemmelse praktisert i de tidligere århundredene.»

Illuminati – Novus Ordo Seclorum
Illuminatus-ordenen er et historisk fenomen. Ordenen var et frimurerlignende, hemmelig selskap, som ble stiftet i Bayern i 1776. Illuminatus blandet seg inn i stridigheter i det tyske frimureriet, og etter hvert dominerte den deler av tysk frimureri i begynnelsen av 1780-årene.

Illuminatus-ordenen var, i likhet med frimureriet, preget av opplysningstiden (ordet ”Illuminatus” betyr ”de opplyste”). Ordenen arbeidet for sosial likhet og personlig frihet, kritiserte kirken og gjorde andre ting som var upopulære både i Bayern og det lappeteppet av fyrstedømmer og småstater som utgjorde datidens Tyskland. Derfor ble Illuminatus forbudt av bayerske myndigheter i 1785.


(pyramiden viser de forskjellige organisasjonene og leddene i Illuminati. Jeg har berørt bare noen)

Ordenen hadde på det tidspunktet spredt seg rundt om i Tyskland og utenfor, det fantes også noen medlemmer i Danmark-Norge. Til sammen hadde de rundt 2000 medlemmer, men mange av dem var nok bare på papiret.

Det er 13 illuminati medlemmer til enhver tid. De 13 representerer hver sin illuminati familie. Det hele dreier seg om blodsbånd og det er ikke tillatt for familie medlemmer i de 13 familiene å gifte seg med personer utenfor de 13 familiene

Målet til Illuminati er/var: All religionsutøvelse skal forbys. All nasjonalitet skal avskaffes og enhverfølelse av tilhøre en nasjon skal undermineres. Alle eiendom, privat som statlig skal gradvis overtas av Illuminati.

Order of the Skull & Bones

Hver vår siden 1833 blir 15 seniorstudenter ved Yale-universitetet plukket ut som kandidater for å slutte seg til the Order of Skull & Bones. Folk som blir kjente som regjeringsmedlemmer, kongressrepresentanter, dommere, høyereoffiserer, ambassadører, finansfolk er bundet av en skjult lojalitet overordnet samfunnsordenen. Aktiviteten for Order of Skull & Bones har et siktemål som kan gjennkjennes fra Illuminati: å endre det bestående samfunnet og innføre et verdensherredømme styrt av en rik elite. Da må enhver form fornasjonalitet og nasjonal kultur opphøre. Begrepet «ny verdensorden» (New World Order) som en tid var i bruk kom etter hvert imiskreditt. Problemet er søkt løst ved å innføre betegnelsen «globalisering».

Council of Foreign Relations (CFR) (dannet 1921)

CFR har hatt og har en bred, intim kontaktflate til enhver amerikansk regjering, uansett partifare. Organisasjonen utgjør enkjernegruppe til tjeneste for den amerikanske finanseliten. Vi kan se en stor sammenheng mellom CFR og FN, Det internasjonale pengefond og Verdensbanken.

CFR kontrollerer vanligvis begge de amerikanske partienes presidentkandidater. På en liste som Kennedy mottok over kandidater til å besette 82 av de viktigste postene i utenriksdepartementet var 63 personer CFR-medlemmer. 110 av de viktigste stillingene i Richard Nixons administrasjon var medlemmer av CFR. I juli 1978 arbeidet 318 CFR-medlemmer i regjeringens tjeneste, som departementssjefer, statssektretærer, rådgivere, ambassadører eller med spesialoppdrag.

President George W. Bush så vel som senator John Kerry er begge medlemmer av CFG, og av The Order of Skull and Bones.

«Who controls money controls the world.»
Henry Kissinger
Council on Foreign Relations

«The new world order will be built…an end run on national sovereignty, eroding it piece by piece will accomplish much more than the old fashioned frontal assault.»
Council on Foreig Relations
Journal 1974, p.558

«We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether Wolrd Government will be achieved by conquest or consent.»
Paul Warburg
Council on Foreign Relations and architect of the Federal Reserve System
In an addres to the U.S. Senate.
2/17/1950

The Trilateral Commission (TC)
The Trilateral Commission ble dannet etter initiativ av David Rockefeller, også medlem av CFR, og ble fra første stund betraktet som CFRs lillebror. Formelt ble TC etablert i 1973, med finansfolk, politikere og regjeringsmedlemmer fra Europa, USA og Japan. Blant medlemmene finnes mange Tordenskiolds soldater, aktive medlemmer av CFR, og folk med røtter i Order of Skull & Bones, eller i Illuminati.

I 1976 løftet CFR den ukjente Jimmy Carder fram som presidentkandidat. Over 70 personer fra CFR og over 20 fra Trilateral Commission fikk sentrale poster i Carters administrasjonenen. Siden 1961 har alle USAs utenriksministere, 10 av landets 14 forsvarsministre, og 11 av de 14 sjefene for CIA vært medlemmer i CFR. Carter sa senere at han fort fikk lære hvor lite makt han hadde.

Her har vi Thorvald Stoltenberg, Grete Faremo, Harald Norvik og Otto Grieg Tidemand som medlem.

Federal Reserve under kontroll av private selskaper.


«In 1913 America was a free country. Then a band of powerful bankers achieved their fathers’, and great grandfathers’goal. America has never been the same.»

Federal Reserve er en privat institusjon som fungerer som sentralbank i USA. Federal Reserve ble opprettet i 1913 etter flere år med sterk motstand fra flere kongressmedlemmer og flere amerikanske presidenter.

President  Woodrow Wilson, som var den sittende presidenten og den som gjennomførte opprettelsen av Federal Reserve på vegne av private storbankers interesser, sa senere i sitt liv at dette hadde vært hans største feilgrep:

«I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit.
We are longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a covernment by the opinion and dureless of a small group of dominant men.»
Woodrow Wilson
1919

Sentralbankene er heller ikke underlagt noen offentlig revisjon. Systemet forankringspunkt er banken i New York som står fritt til å trykke penger, kontrollere pengestrømmen og renten, og dermed vilkårene for landets økonomi

Les mer om privat eierskap av Federal Reserve System her

Det er ikke bare i USA hvor sentralbanken er eid og kontrollert av landets respektive regjeringer. Også sentralbankene i Sveits, Italia, England, Frankrike og Tyskland er eid av de av private makter. Og eierene er ikke fattigfolk. De driver sin egen politikk, uavhengig av både president og kongress.

Noen trekk ved denne virkeligheten som er ukjent for oss fleste:

  • Gjennom århundrer har det eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum
  • At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve er et historisk faktum.
  • At denne eliten – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig. Gjennom stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blit enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.
  • Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1942 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR)

Elitens mål
Sitat fra den amerikanske historikeren Caroll Quigley:
«Finanskaptialens makt har et annet vidtrekkende mål, intet mindre enn å skape et verdensomfattende system med finansiell kontroll i private hender som er i stand til å herske over det politiske system i hvert eneste land og økonomien i verden som helhet. Dette systemets hensikt er å utføre sin kontroll på feudalistisk vis gjennom sentralbankens samhandling og gjennom hemmelige avtaler som inngås gjennom hyppige møter og konferanser.»

Hvordan kan eliten kontrollere oss?
Det var dette jeg ikke klarte å svare på når jeg skrev mitt første innlegg. Derfor oppdaterer jeg nå innlegget. Etter å sett litt på David Icke ble det litt mer forstålig. Se f.eks. et klipp fra «A Bugs Life«. For de som er interessert anbefaler jeg å se Ruled by the Gods av David Icke. Jeg har bare sett til 21 minutter så jeg kan ikke garantere at resten av filmen inneholder noe bra.

(jeg vet at David Icke har noen konspirasjonsteorier anngående «Reptilian humanoids». Jeg har ikke lest noe om dette, så ikke angrip meg for å være en tulling som tror på aliens og shapeshifting)

Hva kan du gjøre no?
Det var ikke meningen å skremme vekk alle som leser bloggen min! Men dette kan være ganske interessant hvis du først setter deg inn de forskjellige hemmelige organisasjonene. Hvis dette eventuelt var alt for uvirkelig og domt så anbefaler jeg å ha dette i baktanke før du eventuelt kan lese og studere dette til et senere tidspunkt.

Nyttig å lese:
Siv ‘Bilderberg’ Jensen
Illuminati ansvarlig for Muhammed karikatur publisering
Siv Jensen er en hemmelig agent!
Siv Jensen inn i hemmelig maktelite
The Federal Reserve Fraud
Kan vi elske Amerika
Wikipedia
America: Freedom to Fascism
Den egentlige makten bak makten
The Illuminati
The Illuminati 2
The Ugly Truth
Siv ‘Bilderberg’ Jensen

Dokumentarer:
America Freedom to Fascism

Alex Jones’ Bilderberg 2006 Expose
David Icke – Secrets of the Matrix

Litteratur:
«Makten bak makten» av Per-Alsak Ertresvåg

Kjente navn er: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, industriherren David Rockefeller, tidligere utenriksminister i USA Henry Kissinger, toppsjefene i en rekke av verdens største industriforetak, Franco Bernabe i Rotschild Europe, Jacob Wallenberg i det svenske maktdynastiet Wallenberg, den italienske økonomen Mario Monti, Nellie Kroes, Carl Bildz, den irakiske toppolitikeren Ahmed Chalabi, Bill Clinton, Tony Blair, Italias statsminister Romano Prodi, NATOs tidligere generalsekretær George Robertson, Financial Times journalist Martin Wolf, sjefen for den europeiske sentralbanken Wim Duisenberg osv. Kort sagt: Bilderberg er en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker som har stor innflytelse!  Elitegruppen møtes årlig i hemmelighet på eksklusive fem-stjernes lokaler. Møtene blir holdt som oftest i Europa, men også USA og Canada. Bilderberg har kontor i Leiden, Nederland.  Tema i år (2006) var Europeisk-Amerikanske relasjoner, energispørsmål, Russland, Iran, Midt-Østen, Asia, Terrorisme og immigrasjon.

David Lynch betviler 11/9

7. desember 2006

David Lynch er en amerikansk filmregissør som stiller spørsmål anngående terrorangrepet 11/9-01

David Lynch stiller spørsmål ved angrepet mot Pentagon, kollapsene i New York (spesielt World Trade Center 7) og hendelsen i Pennsylvania hvor flight 93 ble skutt ned (eller styrtet). Det er stadig flere og flere kjendiser som no har gått ut og stilt spørsmål ved den offisielle forklaringen, f.eks. har Richard Linklater, Jesse Ventura, Matthew Bellemy, Ed Asner og Charlie Sheen. Charlie Sheen blir intervjuet av Alex Jones. Se intervjue her.

Lynch dukket opp på Tysk TV den 3. desember på VPRO’s Wereldgasten. Dette er hva han sa:

Its not so much what thy say, it’s the things that make you look at what you thought you saw in a different light. And Those things for me, that bother me, is the hole in the Pentagon being too small for a plane, the lawn isn’t messed up, and the government’s not showing the plane hitting when many cameras photographed it.

At the World Trade Center, three buildings came down, like demolitions, and two of them were hit by a plane, but the third one they said "do you want us to pull it?" and they pulled it and it looked just like the other two. Those things bother me.

In Pennsylvania, the plane that went down, there was just a hole in the ground, there wasn’t any wreckage,there wasn’t any skid marks, there wasn’t any tear in the earth, and no one has ever really found out about that.

So every place there’s questions, coming from this documentary. You don’t have to believe everything in the documentary to still have questions come up… and you look back and you remember what you saw, and what you were told, and now, you have questions.

It’s just an event that has many questions and no answers.

When asked "What about suggestions the American government was behind it?", Lynch answered:

"That’s too big for people to think about. it’s too big. It’s like something no one wants to think about."

Watch the video:

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8175484657963455824&hl=en

Skuespiller James Brolin følger i samme spor!

Skuespiller James Brolin, mannen til Barbara Streisand, følger i samme spor som Charlie Sheen og David Lynch! Han er nå den siste kjendisen som har gått ut i det offentlige og som stiller kritiske spørsmål.

Det ser ut som amerika våkner opp. Tidligere CIA agenter, medlemmer av kongressen, brannmenn, politikere, senatorer og kjendiser går ut i det offentlige og betviler 11/9. Se listen her over politikere, høyt rankende militærpersoner og etteretningspersoner som har gått ut i det offentlige og betviler 11/9.

No er det på tide at nordmenn våkner opp! Krev en ny etterforskning! En ny uavhengig etterforskning!


Peak Oil

1. desember 2006

Jeg lovte i et tidligere innlegg at jeg skulle kommet med et innlegg anngående presentasjonen oljeeksperten Olve Torvanger hadde under paneldebatten "What will happen when the demand for oil cannot be met?"det akademiske kvarter under Bergen internasjonale filmfestival. Last ned en nesten identisk presentasjon på NTNU her.

Olve Torvanger er en geolog, og har bakgrunn fra oljeselskapet Saga Petroleum og seismikkselskapene Petroleum Geo Services og Nopecsom. Her er bilder fra presentasjonen.

Jeg har i det siste sett noen interesante dokumentarer anngående olje, krig og usa. Se gjerne disse dokumentarene:

Er det olje, kampen for demokrati, verdenskontroll, kampen mot terror eller kampen mot diktatur som er drivkraften bak krigene i midtøsten?

Ble ikke noe tekst. Jeg oppfordrer de andre som blogger anngående Peak Oil at de kommenterer bildene. Hva er det som er troverdig? Hva er urovekkende? osv