Bergen Internasjonale Filmfestival – Peak Oil

20. oktober 2006

I dag har jeg vært på Bergen Internasjonale Filmfestival å sett dokumentarene A Crude Awakening – The Oil Crash. Etter dokumentaren gikk jeg inn på Det akademiske Kvarter hvor de diskuterte Peak Oil som var hovedtemet til dokumentaren. Senere på kvelden såg jeg dokumentaren Our Own Priv@te bin Laden.

  Bildet er hentet fra biff.no

The Oil Crash:

"Om litt vil ikke oljeutvinningen holde tritt med etterspørselen

THE OIL CRASH er en av årets beste og mest tankevekkende dokumentarfilmer. Teorien om "Peak Oil" – at verdens oljeutvinning har nådd eller snart når toppunktet, vinner stadig større oppslutning blant ekspertene. I de siste hundre år har vi vært vitne til en forbløffende økonomisk vekst grunnet den billige oljen som det har vært rikelig tilgang til. Slik vil det ikke fortsette. Bare det faktum at Kina, India og Afrika, som representerer 3,2 milliarder mennesker, er på vei til en større velstand, vil om ikke lenge medføre at det blir et enormt gap mellom tilbud og etterspørsel.

Man trenger ikke å være spesielt opptatt av konspirasjonsteorier for å se den klare forbindelsen mellom USAs nåtidige besettelse av Midtøsten, nasjonal sikkerhetspolitikk og den stadig voksende oljekrisen. De tre regissørene bak denne imponerende faktafylte og oppjazzete dokumentaren er invitert til mange viktige filmfestivaler og kanskje vil de også stikke innom BIFF?"


 Bildet er hentet fra biff.no

"Ray McCormack er opprinnelig fra Irland og dette er hans debutfilm. Han er mest kjent for sine musikkvideoer for blant annet Paul McCartney, Queen og Kylie Minogue. Han har bakgrunn fra London Guildhall University, hvor han tok eksamen i Politikk og ledelse innen miljøvern."

Jeg anbefaler alle å se denne dokumentaren, den var megen bra. Etter dokumentaren var ferdig ga vi filmen en stor applaus. Ray McCormack som er en av regissørene av filmene var der under visningen av dokumentaren, og vi hadde mulighet til å spørre han hvis det var noe vi lurte på (som noen gjorde). Vi ble oppfordret til å  gå videre til Det akademiske Kvarter hvor vi kunne diskutere Peak Oil (oljetoppen). Mens jeg var på veg til det akademiske kvarteret kom jeg i kontakt med Ray McCormack og jeg fikk pratet litt med han. Jeg følgte meg veldig uviten i forhold til Ray McCormack siden jeg er relativ ny til fenomenet.

Det akademiske Kvarter:

What will happen when the demand for oil cannot be met?

"In cooperation with Bergen International Film Festival, we present a special evening with a screening of Basil Gelpke’s movie ”The Oil Crash – A Crude Awakening” and a following debate on the topic “Peak Oil”. Peak Oil is a theory proposed by the American geophysicist Marion King Hubbert. In brief, the theory is that global oil-production will increase according to demand until 50 per cent of the world’s oil supplies are emptied. When accumulated world production is in the vicinity of 50 per cent, it will become more difficult to maintain or increase production, and it will not be possible to meet further increase in demands from oil-consuming activities. Hence, production will decline, and the other 50 per cent will be produced at a slower speed. The implications of this may be severe for a world dependent on oil. Tonight’s panel will focus on many aspects of the effects of the peak. What will happen when the demand for oil cannot be met? Olve Torvanger will discuss the global energy situation, and what options we have for alternative energy sources. Is Basil Gelpke right when he claims that our industrial society must be completely re-imagined and overhauled due to oil shortage? Will the market economy be able to produce a solution? Sandrine Tørstad from Hydro will also participate in the panel."

Den første personen som holdt ett foredrag var oljeeksperten Olve Torvanger. Han er en geolog, og har bakgrunn fra oljeselskapet Saga Petroleum og seismikkselskapene Petroleum Geo Services og Nopecsom. Han tror olje snart blir en mangelvare i verden. Foredaget var meget bra. Jeg kontaktet han etter debatten og jeg spørte om jeg kunne få tak i presentasjonen hans som inneholder mange forskjellige statestikker og grafer. Mulig jeg kommer tilbake med ett innlegg etter at jeg har fått tak i presentasjonen.


Sandrine Tørstad, Olve Torvanger og Ray McCormack

Neste person på panelet var Sandrine Tørstad fra hyrdo. Sandrine var ikke så kritisk til peak oil og hun mener at vi ikke har kommet til toppen av produksjonsnivå enda.

Den siste personen var Ray McCormack, siden vi nylig hadde sett dokumentaren hans snakket han ikke så lenge.

Videre fulgte en liten debatt hvor publikum kunne spørre panelet om diverse spørsmål. Under debatten var veldig mange personer kritisk til Sandrine Tørstad fra Hyrdo. Jeg var ikke forbredt til denne diskusjonen så jeg gjorde desverre ingen notater.

En oppfordring fra Olve Torvanger var å være svært kritisk til statestikker, grafer og spådommer anngående olje, oljeproduksjon og oljeresserver.

Det er veldig vanskelig å spå når peak oil kommer til å forekomme, vi kan kun være sikker etter at vi har nådd oljetoppen, vil det da være for seint? Når etterspørsel etter olje er mye større tilbudet vil det forekomme nød, sult, sammendbrudd av økonomien osv. "Blackout" vil forekomme. Vi kan ikke fortsette den utviklingen vi har i dag!

Eneste triste jeg opplevde i dag var at jeg ikke fikk med meg dokumentaren The End of Suburbia. Jeg plana dette litt for dårlig desverre, men jeg kommer til å se dokumentaren etter at jeg har lastet den ned på mininova..


Bildet er hentet fra Biff.no

Jeg vil takke blogger som CQD, Rustbanking på et synkende skip og Oljens tid er over som gjort meg kjent med begrepet peak oil og samtidlig gitt meg mye informasjon anngående peak oil. Hadde det ikke vært for de hadde jeg aldri dradd meg ned til filmfestivalet og f
ått med meg dokumentaren The Oil Crash.

Our Own Priv@te bin Laden

Oppsiktsvekkende dokumentar om forbindelsen mellom den kalde krigen og USAs "krig mot terror"

"Med OUR OWN PRIV@TE BIN LADEN trekker den iranske filmskaper Samira Goetschel linjer fra den pågående kampen mot terror og bakover til en kritisk fase av den kalde krigen: Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1980. Goetschel viser hvordan dagens krigsretorikk og skarpe frontlinjer mellom Vesten og Midtøsten i aller høyeste grad er et historisk produkt, og går langt i å hevde at USA nå høster fruktene av sin intervensjon i Afghanistan på 80-tallet.

Under den afghansk-sovjetiske krigen importerte CIA mengder av våpen inn i landet, treningsleire for frihetsforkjempere ble opprettet, og amerikanerne ga uforbeholden støtte til brutale fundamentalister. Lyssky finansforbindelser mellom den amerikanske regjeringen og BCCI – investeringsbanken som var involvert i en av tidenes største finansskandaler i 1991 – forverrer et allerede grelt bilde av den amerikanske tilstedeværelsen.

Goetschels hovedtese er at Osama Bin Laden i realiteten er et tomt, symbolsk verktøy som brukes på begge sider av konflikten for å skjerpe frontene."

Det som var meget interessant i denne dokumentaren var finansforbindelsen mellom den amerikanske regjeringen og BCCI og narkotikahandelen. Til tider var denne dokumentaren kjedelig, var litt trøtt, dokumentaren gikk veldig sent.

Videre skal jeg ivertfall se dokumentaren Breakdown og Why We Fight.

Kilder:
Bergen Internasjonale filmfestival
DN.no
Kvarteret

Reklamer