Operasjon Northwoods – Justification for U.S. Military Intervention in Cuba

6. mars 2007


bilde fra wikipedia

Operasjon Northwoods (1962) var en "rettferdiggjørelse" for et militært angrep mot Cuba og Fidel Castro. Planen innkluderte en rekke terroraksjoner mot sitt eget folk.

Les det orginale dokumentet her (pdf) og her (html).

Planen ble foreslått av forsvarsdepartementet i USA, innkludert Chairman of the Joint Chiefs of Staff Lyman Louis Lemnitzer. Forslaget ble presententert i et dokument: Operation Northwoods – Justification for US Military Intervention in Cuba. Dokumentet ble presentert av Joint Chiefs of Staff til Secretary of Defense Robert McNamar 13. mars 1962.

Det hemmelig dokumentet ble publisert 18. november 1997 til offentligheten og 30. april 2001 kom dokumentet i en mer komplett form.

Planen inneholder:

  • Starte rykter om Cuba ved bruk av illegal radioapperater
  • Starte bråk i Guantanamo Bay og legge skylden på Cubanske styrker.
  • Synke et amerikansk skip på en amerikansk militærbase i Guantanamo Bay (som vekker minner av USS Maine episoden i Havana 1898, som startet den Spansk-Amerikanske krigen), eller ødelegge et amerikansk fly og legge skylden på Cubanske styrker.
  • Styrte ubemannet fly, maskert som et kommersielt fly som er på rute fra USA til Jamaica, Guetamaia, Panama eller Venezuel og deretter legge skylden på et kubansk fly som angrep og styrtet flyet. 
  • Framkalle en kommunistisk kubansk terrorkampanje i Miami og nærliggende områder og Washington. De skyldige bak terrorkampanjen kunne bli pekt ut som kubanske flykninger som søker tilfluktssted i USA.

Fra operasjon Norhwood:
"An aircraft at Elgin AFB would be painted and numbered as an exact duplicate for a civil registered aircraft belonging to a CIA proprietary organization in the Miami area.  At a designated time the duplicate would be substituted for the actual civil aircraft and would be loaded with the selected passengers, all boarded under carefully prepared aliases. The actual registered aircraft would be converted into a drone [a remotely controlled unmanned aircraft.] Take off times of the drone aircraft and the actual aircraft will be scheduled to allow a rendezvous south of Florida."

James Bamford:

"Operation Northwoods, which had the written approval of the Chairman and every member of the Joint Chiefs of Staff, called for innocent people to be shot on American streets; for boats carrying refugees fleeing Cuba to be sunk on the high seas; for a wave of violent terrorism to be launched in Washington, D.C., Miami, and elsewhere. People would be framed for bombings they did not commit; planes would be hijacked. Using phony evidence, all of it would be blamed on Castro, thus giving Lemnitzer and his cabal the excuse, as well as the public and international backing, they needed to launch their war."

John F. Kennedy avslo personlig Operation Northwoods og JFK fjernet general Lyman Lemnitzer fra Joint Chiefs of Staff rett etterpå. Men enda ble han Supreme Allied Commender i Nato januar 1963.

Etter Bay of Pigs invasjonen sparket John F. Kennedy CIA direktør Allen W. Dulles, assistent direktør Richard Bissell. Deretter rettet JFK oppmerksomheten mot Vietnam og vi vet hva som skjedde med John F. Kennedy… 22. november 1963 ble han drept.

Og som de fleste nå har skjønt ble ikke JFK drept av bare Lee Harvey Oswald. Rett etter arrestasjonen av Oswald insisterte han på at han var en patsy. Oswald innrømmet aldri noen deltakelse i mordet, og han ble mordet to dager etter at han ble tatt inn i varetekt.

Konklusjon
Operasjon Northwoods viser at mektige personer i USA er i stand til å planlegge en terroraksjon mot sitt eget folk for å skape støtte til en invasjon. Jeg viser til en av mine tidligere innlegg, Terrorisme under falskt flagg, der jeg konkluderer med at USA’s historie viser at de lager en grunn når de bestemmer seg for å gå til krig og at terroroperasjoner under falskt flagg er en realitet, og det er et politisk og militært redskap.

Vi kan nå konkludere med at kriminele nettverk i USA er i stand til å drepe uskyldige mennesker i sitt eget land! Tenk over Operation Northwoods. Terror, fly, skape frykt, drepe uskyldige mennesker, legge skylden på fienden osv.

Reklamer