Vardø-radar del av USAs rakettforsvar

3. mai 2007

Vardø-radaren er en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Det sier Philip E. Coyle, som har arbeidet i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
3. mai 2007

Globus II er en meget avansert radar beliggende på Vårberget i Vardø. Radaren ble plassert i Vardø i 1999. Radaren er drevet av etterretningstjenesten og har følgende oppgaver i følge tjenestens nettside:

  • Overvåke verdensrommet
  • Overvåke vårt interesseområde i utlandet
  • Samle inn informasjon til bruk innen forskning og utvikling

Generell informasjon
På slutten av 1980-tallet innledet USA og Norge et samarbeid om å sette opp en radarstasjon i tillegg til den luftforsvaret hadde på Vårberget, dette samarbeidet ble brutt og amerikanerne satte opp den aktuelle radaren som ble kallt Have Stare, på flybasen Vandenberg i California. I 1995 ble norske og amerikanske myndigheter enige om å flytte Have Stare til Vardø. Flyttingen skjedde 1999 og radaren var operativ i 2001.

Radaren er utviklet i og eies av USA, men opereres av norsk personell. Ettersom radaren kun befinner seg rundt 40km fra den russiske grensen, der Russland har store militære baser, har det ført til flere diplomatiske belastninger mellom Norge og Russland. Senest i 2000 hevdet en russisk general at Vardø var blitt et atommål.

Pentagons øye?

Se dokumentaren fra Brennpunkt, NRK: Pentagons øye?

Brennpunkt har fått bekreftet fra det amerikanske forsvaret at opplysningene fra Globus 2 blir sendt til 21 Space Wing, som er den eneste enheten i det amerikanske luftforsvaret med ansvar for varsling av rakettangrep.


Radaren er plassert bare fire mil fra den russiske grensen, hvor Russland har store militære baser. Grafikk: NRK

Norge går i mot en militarisering av verdensrommet , problemet er at Vardø-radaren er en del av USAs rakettforsvar. ABM-avtalen skulle hindre muligheten for etablering av et rakettforsvar mellom supermaktene. USA brøt ensidig ABM-avtalen i 2002 og oppjusterte sin satsing på stjernekrigsprogrammet.


StarWars. Grafikk: Asimut Media

Leverandøren av radaren, det amerikanske konsernet Raytheon, skriver på egne nettsider at Vardøradaren er en del av selskapets oppdragsmengde i forhold det amerikanske rakettforsvaret, lenge etter at radaren er flyttet til Norge. I følge selskapets internettsider er dette arbeidet en del av to offisielt ærklærte rakettforsvarsprogram

Tidligere forsvarsministere Eldbjørg Løwer (V) og Dag Jostein Fjærvoll (KrF) har avvist at radaren brukes i det amerikanske rakettforsvaret. Daværende forsvarsminister Kristin Krohn-Devold ville ikke uttale seg til Brennpunkt om saken.


Stopp Star Wars. Kilde: Friends of the Earth

Kilde
Wikipedia: Globus II
NRK, Brennpunkt: Vardø-radar viktig for rakettfors
NRK, Finnmark: Vardøradar del av amerikansk rakettforsvar

Reklamer