Point of Return sparker massemedia

24. mars 2010

Point of Return gjør sitt oppgjør med det kontrollerte, korrupte og helt overflødige medie-apparatet, som fremfor å frigjøre oss; slavebinder og virker ødeleggende på oss. Gå inn på youtube å se et lite klipp på 3 1/2 min.

Besøk point of return her: http://pointofreturn.wordpress.com

Bakgrunnsdokument for Medium Memorandum

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at masse-media, fremfor å opplyse mennesker, bidrar til å fordumme, forvirre og skremme gjennom å spille på frykt, lyst og behovet for materialistiske unødvendige verdier som symboler for status .

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at vestlige massemedier har bidratt til å formørke og forvrenge virkeligheten som omkranser kriger der vestlig makter har interesser.  På tross av av at det etter ni år, først nå diskuteres umenneskelige avhørsmetoder og kriminell praksis i vestlig etterretning og vestlig militærindustri, bommer massemediene i å ta opp de elementære spørsmålene rundt paradigmet: «krigen mot terror».

Disse spørsmålene bør bestå i:

  1. Hvem har utført de mest velkjente og største terrorhandlingene?
  2. Hvilke interesser ligger til grunn for de forskjellige krigene?
  3. Hvem har finansiert gruppene det kriges «mot»?
  4. Hvordan kan krig stoppes?

Det er Point of Returns samlede erkjennelse av at det finnes nok indisier til at 9/11-katastrofen kan ha vært utført av elementer innenfor vestlig maktsystem, som er bakgrunnen for hvordan vi tar opp nettopp dette i Medium Memorandum. Se her,her, her, her, og for videre etterforskning anbefaler vi Architects and Engineers for 9/11 Truth, World for 9/11 Truth og mange fler.

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at den europeiske union i sin oppbygging, og spesielt etter ratifiseringen av Lisboa-traktaten, strider med alt som kan minne om demokrati. Den nye struktureringen av Europa ble innført av topp-politikere i de forskjellige land, og Irlands folkeavstemming ble brutalt slått ned.  Det har tidligere blitt innrømt av Bilderberg-deltagere at europeisk valuta, er et direkte resultat av den elitiske gruppen med tilnavnet Bilderberg.

Under europeisk unions, elitiske, styre blir det europeiske folk utsatt for elektronisk masseovervåking: se her, her, og her.

Det er Point of Reuturns samlede erkjennelse at masseoveråking av borgere, som leder til Panoptisk styre (system der innbyggerene regulerer sin adferd fordi de vet de til enhver tid er overvåket og risikerer straff og sanksjoner), er helt umoralsk, for ikke å si: totalt unødvendig.

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at elitiske, overnasjonale tenketanker som: Bilderberg-gruppen, Trilateral-kommisjonen og Roma-klubben strider med demokratiske prinsipper når de får utøve makt over regjeringer.

Eksempelvis referer vi til et direkte sitat fra en av Roma-klubbens publikasjoner: boken «The First Global Revolution» at

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming,
water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.”

Point of Return mener Roma-klubben, Bilderberg-gruppen, Council of Foreign Relations, Royal Institute for International Affairs, Trilateral-kommisjonen og mange flere, går inn i en lang rekke av elitiske konspirasjoner for å kontrollere demokratiet og folkets frihet, for egne agendaer og egne interesser.

Hilsen: Point of Return

Reklamer