A New World Order – Det politikerne og media ikke forteller

26. november 2006

Skrevet av Ceeker 26. november 2006, klokken 01.13

Norge har fått en ny TV-kanal

Skrevet av Ceeker 25. november 2006, klokken 12.45

Visjon Norge er en kristen kanal, men de tar opp ting som de andre tv kanalene fortier. Informer deg selv om hva som skjer i Norge! Ikke alle kanaler gir deg skikkelig informasjon. Det er mye som er ‘ikke’tema i våre aviser og tv. Men her virker det som de kristne er opptadert på det som skjer.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3048728767980187145&hl=en
Bestill/Lastned Norges DVDen du også. DVDen kan distribueres fritt,
jeg har noen kopier, som jeg kan sende ut, send meg en mail ‘ceeker@mail.com’, så kan du støtte Folkeaksjonen ved å sette penger inn på deres konto.
Etter å ha sett denne og forstått at NRK ønsker å endre bevisstheten til folk til å godta et EU medlemskap, så er det ikke vanskelig å avsløre ‘propagandaen’ NRK kommer med når det gjelder dette temaet. http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1312069188574607356&hl=en

Les mitt første innlegg i bloggen: Har EU røtter fra Babylon?
Les også denne: Se opp for makteliten
Hvilket parti kan vi stemme på? Se oversikt her


Les også:
Folkeaksjonen mot EU-medlemskap
Åpent brev til Stoltenberg
Hoder vil rulle på stortinget
Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet
Vannet som forsvant
Strømprisen, støtteordningene og EØS
Siv ‘Bilderberg’ Jensen

Reklamer

America Freedom to Fascism

24. november 2006

Aaron Russo satte ut på en reise for å lage en dokumentar om det er en lov som krever at amerikanere skal betale skatt av inntekter…eller er skatt av inntekter et bedrageri som er utført av den amerikanske regjeringen?


Jeg anbefaler alle å se denne dokumentaren! Den er utrolig bra! Se America Freedom to Fascism gratis på Google Video.

Federal Reserve under kontroll av private selskaper.

"In 1913 America was a free country. Then a band of powerful bankers achieved their fathers’, and great grandfathers’goal. America has never been the same."

Federal Reserve er en privat institusjon som fungerer som sentralbank i USA. Federal Reserve ble opprettet i 1913 etter flere år med sterk motstand fra flere kongressmedlemmer og flere amerikanske presidenter.

President  Woodrow Wilson, som var den sittende presidenten og den som gjennomførte opprettelsen av Federal Reserve på vegne av private storbankers interesser, sa senere i sitt liv at dette hadde vært hans største feilgrep:

"I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit.
    We are longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a covernment by the opinion and dureless of a small group of dominant men."
Woodrow Wilson
  1919

Federal Reserve har ingen «reserver» som navnet skulle tilsi, og eies a samt 12 regionale banker i storbyer rundt om i landet. v private interesser som har vært meget gode til å holde seg skjulte. Styremøtene har i alle år vært fullstendig hemmelige og helt utenfor offentlig innsyn, rapportering eller annen demokratisk kontroll. Organisasjonen består av et sentralstyre i Washington, DC. Ben Bernanke er formann for sentralstyret.

Mange amerikanske Presidenter, Senatorer og kongressmedlemer har vært kritiske til motivene til eierne av noen av de største amerikanske bankene, og deres forsøk på, og til slutt opprettelsen av, de amerikanske sentralbankene som til slutt kulminerte i The Federal Reserve System.

De mest uttalte har vært menn som Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Charles A. Linbergh Sr., Thomas Alva Edison, Secretary of State under president Woodrow Wilson, William Jennings Bryan og en rekke andre mer eller mindre prominente amerikanske samfunnstopper.

Kongressmedlem Charles August Lindbergh Sr. hadde følgende kritikker av the Federal Reserve act Bill og vedtaket av den som ble gjennomført i desember 1913, etter at de fleste kongressmedlemmer var dratt hjem for julefeiringene.

Congressman McFadden on the Federal Reserve Corporation Remarks in Congress, 1934

"Mr. Chairman, we have in this Country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Banks, hereinafter called the Fed. The Fed has cheated the Government of these United States and the people of the United States out of enough money to pay the Nation’s debt. The depredations and iniquities of the Fed has cost enough money to pay the National debt several times over."

Internal Revenue Service: United States Department of the Tresury

John Turner, en IRS Agent sier: "Selfølgelig er det en lov som krever at du skal betale skatt av inntektene".

Men videre i dokumentaren blir det veldig tydelig forklart at amerikanere ikke trenger å betale skatt av inntektene sine.

Joe Banister, en IRS Criminal Investigator, tidligere annsatt i IRS, måtte resignere fra jobben sin fordi han var bekymret for at IRS krenket loven og krenket rettighetene til det amerikanske folket. Han spurte IRS om de kunne gi en respons til hans bekymringer, svaret han fikk var at de ikke kom til å svare han. 

"After interest payments and government waste, not one penny collected from the tax on the labor pays for the services you expect from the services you expect from the government. "

"A direct tax must be apportioned. "
U.S. Constitution
Apportion: to divide equally amongst the people.

"All indirect taxes must be the same (uniform) throughout all the states."
– U.S. Constitution


In 2005 the illegal tax on the labor collected $927,2 billion.
The leagal corporate income tax collected $278,3 billion.

Aaron Russo gikk til Sheldon Cohen, tidligere commissioner Author/Tax Code. Sheldon Cohen ble gjentatte ganger tatt for å vri på sannheten og å lyge.

"Your income tax is a 100 % voluntary tax, and you liquor tax is a 100 % enforced tax. The situation is as different as night and day."
Dwight E. Avis
  Head of the Alcohol and Tobacco Tax Division
  Bureau of Internal Revenue.

"The government should create, issue, and circulate all the currency. Creating and issuing money is the supreme prerogative of government and its greatest creative opportunity.
    Adopting these principles will save the taxpayers immense sums of interest and money will cease to be the master and become the servant of humanity."
Abraham Lincoln

"I sincerely believe the banking isnstitutions having the issuring power of money, are more dangerous to liberty than standing armies."
Thomas Jefferson

"Who controls money controls the world."
Henry Kissinger
  Council on Foreign Relations

USA – En politistat

President Bush has signed executive orders giving him sole authority to impose martial law, and suspend habeas corpus. This gives him dictatorial power over the people, without any checks and balances.

The government can jail you for life without charges, without a trial, and without a lawyer.

Because of globalization the U.S. must accept other nations’ laws.

Under the CAFTA treaty the sale of vitamins and supplements will be illegal.

EXECUTIVE ORDER #10999
allows the goverment to take over all modes of transportation

EXECUTIVE ORDER #11000
allows the goverment to mobilize civilians into work brigades under government supervision.

EXECUTIVE ORDER #11921
Provides that the President can declare a state of emergency that is not defined, and Congress cannot review the action for six months.

Senate bill #1873
allows the government to vaccinate you with untested vaccines against your will.

The FDA says Americans do not have a right to know which foods are genetically modified.

Congressman Sensenbrenner’s bill (HR 1528)
requires you to spy on your neighbors, including wearing a wire. Refusal would be punishable by a mandatory prison sentence of at least two years.

"The government claims the power to seize all financial instruments: currency, gold, silver, and everything else if the deem an emergency exists."
Treasury Department Letter
  August 12, 2005

There are 190 countries in the world. America has bases in 130 of them.

The PATRIOT Act permits:
*Secret FBI and police searches of your home and office.
*Secret government wiretaps on your phone, computer and/or Internet activity.
*Secret investigations of your bank records, credit cars and other financial records.
*Secret investigations of your library and book activities.
*Secret examination of your medical, travel and business records.
*The freezing of funds and assets without prior notice or appeal.
*The creation of secret "watch lists" that ban those named frowm air and other travel.

"The constitution is just a goddamn piece of paper."
George W. Bush
  Nov. 2005
  Capital Hill Blue

During the 1990’s President Clinton monitored millions of private phone calls placed by U.S. citizens. He did this under a secret program code named Echelon. The widespread use of wiretapping Americans during the Clinton administration proves this practice was not started because of 9/11, but is standard procedure.

"Real ID Act" takes effect in May, 2008
Anyone without the card would not be permitted to board an airplane, Amtrak train, open a bank account, or enter a federal building. The bill mandates that all driver’s licenses contain "common readable technology." A Radio frequency identification (RFID) chip will be used.

US group implants electronic tags in workers

Valg i USA

Voting machine manufactures refuse to allow anyone to see the source code. Without paper ballots the honesty of any election cannot be vertified.

2004 Ohio Precinct exit poll data shows virtually irrefutable evidence of vote miscount.
National Election Data Archive

En regjering som kontrollerer verden

"The new world order will be built…an end run on national sovereignty, eroding it piece by piece will accomplish much more than the old fashioned frontal assault."
Council on Foreig Relations
  Journal 1974, p.558

"We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether Wolrd Government will be achieved by conquest or consent."
Paul Warburg
  Council on Foreign Relations and architect of the Federal Reserve System
  In an addres to the U.S. Senate.
  2/17/1950

The war on terrorism is the
war on your freedom.

"The bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough money to buy it back again.
    However, take away from them the power to create money, and all the greate fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money."
Sir Josiah Stamp
  Former Director of The Bank of England

"We are grateful to the Washington Post, the NY Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years.
    It would have been impossible for us to develop our plan for the wolrd if we had been subjected to the lights of publicity during those years.
    But now the wolrd is more sophisticated and prepared to march towards a world government.
    The supra national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto- determination practiced in past centuries."
David Rockerfeller
  Private Banker
  Concil on Foreign Relations
  June 1991

"The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the scenes."
Felix Frankfurter
  U.S. Supreme Court Justice

"IT is well enough that people of the nation do not understand uor banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revoultion before tomorrow morning."
Henry Ford

Now that you do understand what happened in 1913, and how it is leading to world government, the future depends on you. Will you choose Freedom or Slavery? Stop living in fear of your governemnt. Government is the servant. We are the master. So what are you going to do about it? Join together in civil disobedience.

Kilde:
The Federal Reserve Fraud
The Federal Reserve System
Freedomtofascism.com/
Wikipedia: The Federal Reserve System


Asbest i fabrikkanlegget til Hydro på Karmøy

23. november 2006

Over hundre ansatte i Hydro på Karmøy må til helsesjekk etter at det er gjort funn av asbest i fabrikkanlegget.

Arbeidet med å fjerne helsefarlig asbest startet for over ti år siden. Nå viser det seg at arbeidet aldri ble fullført. I sist uke ble det funnet asbest i isolasjonen i den eldste delen av aluminiumsverket. Området er nå avsperret for arbeiderne. Fabrikkdirektør, Tom Moen, i Karmøy Metallverk beklager og lover å handle raskt.

Asbestofre dør i erstatningskø

HORTEN: Over 100 saker – bare i Horten – er registrert i forbindelse med erstatningssøksmål overfor den amerikanske produsenten som leverte asbest til statlige Horten Verft. Mange dør i køen.

Det sier leder i Yrkesskaddes Forening, William Leonhardsen, Horten. Leonhardsen er ikke i tvil om at det er mange flere som lider av virkningene av asbesteksponering, skader først og fremst verftsarbeidere pådro seg gjennom mange år i arbeid med det livsfarlige isolasjonsmaterialet. Mange er allerede døde som følge av asbestpåvirkning. Og stadig dukker det opp nye ofre med alvorlige lungesykdommer, som kan spores tilbake til det kreftfremkallende stoffet.

Jeg minner om en av mine tidligere innlegg: 70 000 tusen amerikanere er nå syke som følge av det meget giftige støvet som ble frigjort når tvillingtårnene kollapset 11.september 2001.

VIDEO: Metal of Honor ironworkers on WTC anomalies
New Video: Toxic Lies – The Betrayal of Heroes

Blant innholdet i støvet var tonnevis av asbest, i tillegg store mengder kvikksølv. Bush administrasjonen var vel vitende om den ekstremt giftige lufta, tiltross for dette, sa de at det var helt trygt å puste in lufta på manhattan. Redningsarbeidere ble til og med anbefalt å IKKE bruke vernemasker, da dette kunne "skape" engstelse blant andre i området ?

Mount  Sinai sykehuset i New York, har nylig utgitt en rapport om den giftige lufta på "ground zero", den er på hele 17 000 sider, og konklusjonen er drepende for Bush administrasjonen, rapporten bekrefter det reddningsarbeiderne har hevdet i flere år. Dette er en STOR skandale, og nok en kriminell handling fra det mildt sagt kronisk skandaløse  "Bush regimet".  Det var viktigere å få åpnet Wall Street  igjen etter 911, enn det var å hjelpe å redde innbyggerne i New York by. Skal vi være overrasket ? Egentlig ikke. Men at dette ikke blir en mediasak, er vel overraskende.. men vi lever i orwellianske medietider, så en liten sexskandale hos republikanerne får oppgaven å overskygge DE VIRKELIGE nyhetene, nok en gang desverre..

Kilde
Nrk.no
www.gjengangeren.no
www.vg.no
Fakta om asbest og PCB


The Ugly Truth – En spennende blogg

22. november 2006

Jeg leste raskt igjennom de fleste av innleggene til CaptSnowman i dag, jeg fant veldig mye interessant. Det mest spenndende lesestoffet jeg fant var:


The Illuminates er for folk flest ukjent for folk flest. Søker du etter nyhetsøk får du 0 treff. Søker du på Google får du mange millioner treff.

"The Illuminates står bak nesten alt som foregår på denne klode. Illuminati eier rett og slett alt av interesse på vår planet og deres agenda er total verdens dominans.

Dette er ikke en nystiftet gutteklubb. Illuminati’s røtter strekker seg helt tilbake til  år 1117 da den millitære orderen "The Knights Templar" ble grunnlagt for å beskytte kristnes pilgrimsferd til det hellige land. "The Knights Templar" kjempet side om side med "King Richard I (Richard The Lion Hearted)"

Det er 13 illuminati medlemmer til enhver tid. De 13 representerer hver sin illuminati familie. Det hele dreier seg om blodsbånd og det er ikke tillatt for familie medlemmer i de 13 familiene å gifte seg med personer utenfor de 13 familiene


Mayer Amschel Rothschild


The Bilderberger er en front for illuminati og når man ser ens makt medlemmer kan man jo se for seg maktstrukturen rundt om i verden."

Så jeg anbefaler dere å ta en titt på The Ugly Truth.

Nå starter jeg med en liten eksamensperiode, så jeg har ikke tenkt å ta meg tid til å blogge så mye. Men jeg håper å komme tilbake med et mer utfyllende  innlegg hvor jeg legger vekt på The Illuminati, Peak Oil, tortur i USA eller noe annet spennende.

Kilde:
The Illuminati
The Illuminati 2
The Ugly Truth


Dette er hvorfor Irakere hater USA!

20. november 2006

Another beating snuff video shames coalition of the killing, You Tube censors it

Paul Joseph Watson
Prison Planet
Friday, November 17, 2006

British troops punch, beat and kick pleading Iraqi children as a sadistic comrade films the brutal scenes of torture, laughing, screaming, growling and frothing like a serial killer filming a snuff movie. This is why the Iraqis hate us.

Iraqi children throw rocks as they flee from running British troops, are grabbed, brought inside a gate and beaten half to death. Watch the video below. The censorship spies at You Tube rejected it 2 minutes after upload so I re-named it "Fluffy Happy Poodles In Heaven," to try and bypass their keyword filters and it was still rejected. I even renamed the actual ‘wmv’ filename but it was still blocked for "terms of use violation." I finally managed to get it posted on Google Video. If it disappears again, here’s the Windows Media link on our server.

November 19th: Google removed the video too! So here’s an old copy the censors at You Tube missed.

"Oh yes! Oh Yes! You’re gonna get it!" snarls the cameraman.

"Yes! Naughty little boys."

He laughs as they boys begin to scream out in pain, "Yes!"

He then takes on the tone of a demented serial killer, grunting and growling, "Yeeeeeesss, yeeeeeessss," as troops punch and kick the children.

He mocks the cries of the boys, "No please don’t hurt me," laughs again and then proceeds to begin frothing in some kind of insane carnal bloodlust, "Motherfuckers, you little fuckers – die!"

Adult Iraqis are brought in and similarly assaulted – the video ends.

A probe of this video led to the arrest of the cameraman, Cpl Martin Webster, but after that the investgation seemingly went nowhere and was swept under the rug.

Originally leaked in February this year, this is just the latest in a long line of "trophy videos" that expose the true face of what the troops have been trained and ordered to do in Iraq, dominate, brutalize and enslave the population – and it’s why nearly 3,000 have come home in flag-draped coffins.

This is why the Iraqis hate us.

A CNN clip from the early days of the "liberation" shows U.S. troops finishing off an injured Iraqi. The tape cuts to an interview with one of the soldiers who states, "Like, man, you guys are dead now, you know. But it was a good feeling. I mean, afterwards you’re like, hell, yeah, that was awesome. Let’s do it again."

– In another clip the soldier exclaims, "Hell yeah bitches," as he audibly orgasms as the scene of carnage before him – a missile slamming into a nearby building. "I got all that shit on camera."

– U.S. troops in a convoy drive vehicles down an Iraqi highway and bemoan the fact that they are not allowed to gun down children who throw rocks at them.

– Bloodthirsty security guards and contractors hang out the back of trucks and randomly execute Iraqis driving in vehicles behind them.

– An Iraqi taxi driver who stole some firewood gets his vehicle crushed by an Abrams tank as U.S. troops cheer and holler.

These are just some of the videos that have been leaked onto the Internet. Now we know that the policy to abuse and torture innocent Iraqis just to show them who the bosses were was implicit, how many more of these kind of incidents have happened over the past three and a half years but not been videotaped by salivating zombies?

This is why the Iraqis hate us.

No one is suggesting that U.S. troops should roll over like a poodle if someone is shooting at them – they have every right to shoot back no matter what your view on the war is. The rubicon is crossed when petty thieves, children who throw rocks or completely innocent people are brutalized without recourse and the one thing that betrays the true nature of it all is the sadistic reaction of the protagonists who enjoy the torture, the beatings and the death.

Most of these individuals were brought up on a steady diet of first person shoot-em-ups, and they have overlaid the mental perception that the video games taught them on how to treat death. Distanced and emotionless, the troops see random slaughter and torture as a stress reliever, a means of letting off some steam – and it’s all sanctioned from the very top.

This is why the Iraqis hate us.

The assumption that Iraq is now liberated and that its people have suffered for the glorious opportunity of seeing democracy and freedom flourish throughout their country is the last thread the Neo-Cons are hanging onto as claims of weapons of mass destruction and Al-Qaeda ties evaporated long ago. Yet to claim Iraq is liberated is the most absurd of any of the justifications for going to war or "staying the course."

Every cornerstone of what one would consider to be basic rights in a free society, freedom of speech, freedom of the press, right to fair judicial process, right to be secure from unlawful searches and seizures in one’s home, have been abolished in Iraq. The occupation makes the regime of Saddam Hussein look like post-revolution America.

This is why the Iraqis hate us.

I guess the Iraqi children should feel lucky in that they got their retaliation in first by throwing rocks, many are simply arrested, hooded and taken to the torture camp for refusing to show ID at checkpoints. It’s good to see that the authorities are not hypocrites and that the same kind of law enforcement techniques are practiced here at home, as Mostafa Tabatabainejad can attest to, the student was tortured for refusing to show his ID to UCLA police in a campus library.

The fun will continue when the same kind of barbarous fiends who get orgasmic pleasure from watching children being tortured come back home and become our police.


Firefighter Describes Molten Metal at Ground Zero, like a Foundry

19. november 2006

Infowars.net | November 17, 2006
Steve Watson

A video of a firefighter describing seeing molten "steel" flowing at ground zero after 9/11 has emerged on Google video. He states that it was like a foundry or "lava in a volcano". This is an extremely important piece of footage because it highlights the fact that something other than jet fuel fires, or in the case of building 7, office material fires, was responsible for the collapse of the buildings.

There are lots of accounts alleging that rescue workers encountered molten steel. Debunkers have often asked the question whether these witnesses know the difference between incandescent and molten, i.e. the fact that glowing steel was pulled out of the rubble doesn’t mean it was molten.

The firefighter in this video specifically says the steel was flowing.

Molten metal found in the basement of the WTC suggests that the commonly used explosive thermite may be responsible for the collapse. Physics professor Steven Jones, formerly of Brigham Young University, has conducted extensive research to prove that buildings not destroyed by explosives would have insufficient directed energy to produce the large quantities of melted metal that was discovered. The molten steel was found five days after the collapse, on Sept. 16, when the National Aeronautics and Space Administration (NASA) used an Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) to locate and measure the site’s hot spots.

It requires temperatures of at least 5,000 fahrenheit to melt steel. Diesel jet fuel does not reach these temperatures and the fires in the buildings were short lived. Firefighter tape recordings prove that only small pockets of fire were still burning in the buildings seconds before their collapse.

The USGS Spectroscopy Lab produced images which showed dense thermal hot spots days and weeks after the attacks. ABC News reported that, "the temperature at the core of "the pile," is near 2000 degrees Fahrenheit, according to fire officials, who add that the fires are too deep for firefighters to get to."

In perfect conditions the maximum temperature that can be reached by hydrocarbons such as jet fuel burning in air is 1520° F (825° C). When the World Trade Center collapsed the deeply buried fires would have been deprived of oxygen and their temperatures would have significantly decreased.

Why was the temperature at the core of "the pile" nearly 500° F hotter than the maximum burning temperature of jet fuel a full seven days after the collapses? There were no infernos in either of the twin towers before they collapsed, so what caused the hot spots deep in their wreckage?

Dr. Frank Gayle , Metals Expert, on the jet fuel fires which burned in the WTC buildings:

"Your gut reaction would be the jet fuel is what made the fire so very intense, a lot of people figured that’s what melted the steel. Indeed it didn’t, the steel did not melt."

Molten steel did not exist in the WTC buildings prior to the collapses, but…

Molten steel was found “three, four, and five weeks later, when the rubble was being removed [from WTCs 1 & 2],” Mark Loizeaux, president of Controlled Demolition, Inc. (CDI) of Phoenix, Maryland is on record as saying . He said molten steel was also found at 7 WTC, which collapsed mysteriously in the late afternoon.

One of the more unusual artifacts to emerge from the rubble was a rock-like object which has come to be known as "the meteorite". It is a fused element of molten steel and concrete all fused by the heat into one single element.

What caused the steel to melt? How did it stay molten for weeks after the collapses? How did fires in the WTC wreckage manage to burn for more than three months ?

According to The Columbia Electronic Encyclopedia , a thermite reaction generates extraordinarily high temperatures in excess of 2,500°C. This provides a credible explanation for the fires, hot spots and molten steel (a by-product of the thermite reaction) found in the collapsed buildings.

Thermite contains its own supply of oxygen, and does not require any external source such as air. Consequently, it cannot be smothered and may ignite in any environment, given sufficient initial heat. It will burn just as well while underwater, for example, and cannot even be extinguished with water, as water sprayed on a thermite reaction will instantly be boiled into steam.

The use of thermite and thermate is also common in military circles :

Thermite grenades are used by the military as incendiary devices to quickly destroy items or equipment when there is imminent danger of them being captured by enemy forces. Because of the difficulty in igniting standard iron-thermite, plus the fact that it burns with practically no flame and has a small radius of action, standard thermite is rarely used on its own as an incendiary composition. It is more usually employed with other ingredients added to enhance its incendiary effects. Thermate-TH3 is a mixture of thermite and pyrotechnic additives which have been found to be superior to standard thermite for incendiary purposes. Its composition by weight is generally thermite 68.7%, barium nitrate 29.0%, sulphur 2.0% and binder 0.3%.

Professor Jones contends that thermite devices could be set off at will using thermite electrical matches commonly used for controlled demolitions. He also points to evidence of a dark grey thermite residue on recovered steel columns from the towers.

In August 2006 the National Institute of Standards and Technology (NIST) responded to questions of controlled demolition and thermite use by dismissing all the evidence outright in two incredible sentences. Firstly in response to the thermite theory:

"Analysis of the WTC steel for the elements in thermite/thermate would not necessarily have been conclusive. The metal compounds also would have been present in the construction materials making up the WTC towers, and sulfur is present in the gypsum wallboard that was prevalent in the interior partitions."

NIST also contend that the suggestion is irrelevant because they had already ruled out controlled demolition.

Secondly on the molten metal:

"The condition of the steel in the wreckage of the WTC towers (i.e., whether it was in a molten state or not) was irrelevant to the investigation of the collapse since it does not provide any conclusive information on the condition of the steel when the WTC towers were standing."

Oh OK, forget it then shall we?


Military Commissions Act

17. november 2006


Blir du arrestert etter USAs nyeste lov, har du ikke lenger rett til å få din sak for retten!

Les artikkelen på Dagbladet.

Jeg vil takke bloggen Oljens tid er over som gjor meg oppmerksom på artikkelen.