Kriminaliserer protest

7. januar 2008

Krigen mot Terror: Kriminaliserer protest

Terrorlovene i Vesten blir stadig mer drakoniske. Etter 11. september har det tilsynelatende blitt legitimt å tilsidesette sivile rettigheter i terrorbekjempelsens navn. Et nytt amerikansk lovforslag utvider nå med radikalt definisjonen av terrorisme. Sivil ulydighet og andre politisk uttrykk kan fra nå av bli straffet som terrorisme i USA.

Kim Bredesen
Journalist i norske Le Monde diplomatique
3. januar 2008

Moderne amerikansk historie er preget av stadig skiftende sykluser med eksterne og interne fiendebilder. I forrige århundre ble japanere, anarkister, pasifister, kommunister, krigsmotstander og borgerrettighetsforkjempere forfulgt og fratatt rettigheter. Ofte sammenfalt fiendebildene med USAs globale krigsengasjement. USAs lovgiving har samtidig kontinuerlig lagt føringer på hvilke trusler landet bør forberede seg på. Et forslag til ny antiterrorlov vender seg nå mot landets indre fiender.

[…..] 

Les resten på Le Monde Diplomatique.

Reklamer