The Disappearing Male

22. august 2010

Disappearing male, the

The Disappearing Male is about one of the most important, and least publicized, issues facing the human species: the toxic threat to the male reproductive system

http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.2.1.swf

«We are conducting a vast toxicological experiment in which our children and our children’s children are the experimental subjects.» Dr. Herbert Needleman

The last few decades have seen steady and dramatic increases in the incidence of boys and young men suffering from genital deformities, low sperm count, sperm abnormalities and testicular cancer.

At the same time, boys are now far more at risk of suffering from ADHD, autism, Tourette’s syndrome, cerebral palsy, and dyslexia.

The Disappearing Male takes a close and disturbing look at what many doctors and researchers now suspect are responsible for many of these problems: a class of common chemicals that are ubiquitous in our world.

Found in everything from shampoo, sunglasses, meat and dairy products, carpet, cosmetics and baby bottles, they are called «hormone mimicking» or «endocrine disrupting» chemicals and they may be starting to damage the most basic building blocks of human development.

Last ned her på Archive.org.

Reklamer

Codex – global trussel mot din helsefrihet

6. april 2010

codex11

Codex Alimentarius er et FN-organ, og lager matstandarder. Norske myndigheter deltar i Codex, og jobber i praksis for at vi globalt skal ha minimal tilgang på effektive naturmidler. Informeres du om det? Media deltar ikke, og forbrukerne informeres ikke.

Teksten er hentet fra brosjyren om Codex, laget av Fritt Helsevalg.

Colombias delegat under Codex’ møte i Roma i 2005:

Vitaminer er farlige, og burde bli stoppet!

Lær hva Codex er – og hvordan vi sammen kan sikre vår helsefrihet!

Norge er ett av de mest restriktive land i verden når det gjelder tillatte doser og utvalg blant kosttilskudd og naturmidler som vitaminer og mineraler og urter, stevia etc. Visste du at du heller ikke har tilgang på den fulle og hele sannhet om gunstige virkninger fra mange naturmidler? Det er store restriksjoner på hva for eksempel helsekostbransjen har lov til å informere deg om.

Codex vil bestemme hva du skal ha tilgang på blant kosttilskudd, og påvirker din helsefrihet. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendige for å opprettholde optimal helse.

Er du opptatt av din egen helse og helsefrihet, må du gjøre deg kjent med Codex. Når Codex retningslinjer for vitaminer er innført globalt, vil det ikke lenger finnes noen fristeder.

Codex lager også standarder for mange andre områder. Verdens mektigste industrier og selskaper driver svært effektiv lobbyvirksomhet som påvirker avgjørelsene rundt sprøytemiddelrester og medisinrester i mat, tilsetningsstoffer og kunstige søtningsstoffer i mat, matbestrålning og matforsterkning, økologisk mat, genmodifisert mat, innhold i morsmelkerstatninger m.m.

USA har allerede fått fjernet ”optimal helse” fra Codex sine målsetninger. Hva tror du er fokus? Profitt eller din helse?

Hva er Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius er et FN-organ, under FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) og WHO (Verdens helseorganisasjon). Codex Alimentarius betyr matkode. De utarbeider standarder for global handel med matvarer.

Codex’ retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og retningslinjer for helsepåstander (informasjon om virkningene), vil potensielt gjelde over hele jorda når de er ferdige. Slik resultatet ser ut i dag, vil tillatte vitamin- og mineraldoser bli minimale og tillatt informasjon strengt regulert. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendige for å opprettholde optimal helse. Ernæringsmedisinen har klart demonstrert den helbredende/terapeutiske effekten av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Hvorfor får vi ikke vite?

Om du ikke har hørt om Codex, så sjekk hva media har skrevet om saken. Hør med de folkevalgte om de kjenner til Codex. Du er ikke alene om du er uvitende!

Codex går i feil retning

Codex har beveget seg langt bort fra dens uttalte mål, som fokuserte på å beskytte forbrukere gjennom å sikre at mat var fri fra forurensninger som sprøytemiddelrester. Codex dreier seg ikke en gang om optimal helse, den amerikanske delegasjonen har sørget for at det har blitt strøket som målsetning.

Nå fastslår Codex ”akseptable” nivåer på alt fra sprøytemidler til kjemiske tilsetningsstoffer, genmodifisert mat og tungmetallforurensning. Når det gjelder syntetiske kjemikalier i matkjeden vår, stoler Codex på sikkerhetsdata som kommer fra å studere giftstoffer isolert, og tar ikke i betraktning den totale summen av alle tilsetningsstoffer vi utsettes for.

Typene og nivåene for kjemikalier og forurensninger blir satt som ”sikker” av såkalt ’internasjonal vitenskapelig enighet’, men forskerne som er involvert, er gjerne på lønningslista hos de største mat- og farmasiselskapene i verden. De avgjør også hvilke genmodifiserte avlinger som skal tillates i matforsyningen vår, basert på fint lite data.

Hvem sitter i Codex?

Innen Codex er det ca 30 komitér, og vi ser på en av dem, nemlig komiteen som er ansvarlig for retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Komiteen heter Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU).

Myndighetene

Her sitter representanter for de ca. 170 medlemslandenes matmyndigheter. For Norge er Mattilsynet med. For USA er det FDA, osv. Delegatene er byråkrater med liten forbrukerkontakt. De påvirkes av kommersielle/økonomiske interesser som motarbeider naturlig helse, din helsefrihet. Dermed etableres helsefiendtlige retningslinjer.

Industriene

I tillegg til de nasjonale representantene deltar en lang rekke NGO-er (ikke-offentlige organisasjoner), som har observatørstatus. De fleste av de internasjonale NGO-ene under Codex-møter er representanter for transnasjonale selskaper. Vi snakker om verdens mektigste selskaper: Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Cargill, Monsanto osv.

Tror du det er profitt eller din helse de har som fokus?
Er du villig til å la staten og industriene bestemme hvilken mat du skal få putte i munnen?

Hvem påvirker Codex i sine beslutninger?

Matindustrien: 90 % er matindustrien. De fleste avgjørelser blant de mektigste og innflytelsesrike land har blitt gjort lenge før de møter i Codex, sterkt påvirket av kommersielle interesser.

Farmasøytisk industri: Farmasøytisk industri er ikke direkte med (det dreier seg jo om mat), men AESGP (European Self-Medication Industry) er med.

Kosttilskuddsbransjen: For kosttilskuddsbransjen er flere organisasjoner med. Bransjerådet for Naturmidler (BRN) i Norge er medlem av to av disse. I Fritt Helsevalgs øyne er helsekostbransjen for passive innen Codex. De gjør lite for å oppnå større tilgang og valgfrihet.

NHF – National Health Federation, er helsefrihetens eneste representant. Fritt Helsevalg er medlem av NHF. NHF har ikke stemmerett, men er omtrent den eneste røst som taler for dine ønsker om helse og helsefrihet.

De fleste lands delegasjoner er uinteresserte i og uvitende om den sanne rolle optimal helse og ernæring spiller i sykdomsprevensjon. NHF-delegatens stemme og meninger er kritisk i spørsmål om genmodifisert mat, innholdet i morsmelkerstatning, merking av organiske produkter, aspartam, fluor og kosttilskudd.

Hva er problemene med Codex?

a. Verdens handelsorganisasjon, WTO, har sagt at de ikke skiller på standarder og ”retningslinjer”. I en handelstvist vil WTO anvende Codex standarder og retningslinjer som om de var lov. Norge kan bli ”tvunget” til å innføre standardene, selv om de nominelt er ”frivillige”.

b. EU. For å forstå Codex, må man forstå EUs posisjon i Codex.
EU har allerede et restriktivt kosttilskuddsdirektiv de følger, og EU representerer i Codex alle medlemslandene samlet. EU representerer altså 27 land + 1 ekstra stemme for unionen. Det sies at “what the EU wants, the EU gets”.

c. Matmyndighetene. For matmyndighetene dreier det seg om ”harmonisering”. Mattilsynet representerer vårt restriktive og lite helsefrihetsvennlige lovverk. Norges lov- og regelverk er deres standpunkt; utover det behøver ikke delegatene å tenke. Derfor må vi forandre Codex hjemmefra!

d. Mattilsynet, Norges representant, er et problem.
Mattilsynet representerer det norske lov- og regelverk, og ”tenker” deretter. Mattilsynet ser ikke ut til å reagere på at de er med på å prøve å fremtvinge globale og unødig restriktive retningslinjer, samt å begrense din helsefrihet.

Mattilsynet motarbeider det norske folks behov og interesser innen Codex, og blir av NHF omtalt som ”kosttilskuddshatende Norge”.

e. Industrien. Hvorfor ble de nasjonale lover og regler – også i Norge – så restriktive? Vitaminer og mineraler er på det nærmeste ufarlige; hvorfor dette groteske restriksjonsarbeidet? Fordi det er industrien, og ”vitenskapen” som har
påvirkningskraft overfor myndighetene.

f. Tapet av vår nasjonale selvbestemmelsesrett. Norge har i praksis gitt bort mye av retten til å bestemme over kosttilskuddslovgivningen til EUs kosttilskuddsdirektiv. Når Codex-retningslinjene blir implementert globalt, hvor lett
tror du det da blir for deg og meg og Norge å liberalisere vår egen lovgivning?

g. Konsensusordninger. Begrepet stemmerett er ikke helt korrekt, for alle avgjørelser i komitémøtene tas ved
”konsensus” (enighet) – og det er komiteens formann (Dr. Rolf Grossklaus) som i praksis avgjør når ”konsensus”
er oppnådd. Formannen kan overstyre avgjørelser, og kan nærmest vedta at ”vi er enige”. De fleste avgjørelser blant de mektigste og innflytelsesrike land har som nevnt blitt gjort lenge før de møter i Codex, og de er sterkt påvirket av
industrienes interesser.

Blant helsefrihetsforkjempere er formannen, Dr. Rolf Grossklaus, kjent for å være svært negativt innstilt overfor naturmidler og tilgjengelighet på disse. Og denne personen ”bestemmer” altså når verdens nasjoner er ”enige” om regler for naturmidler og kosttilskudd. Tvilsom kombinasjon, eller hva?

h. Vitenskapen: Den vitenskapelige modell for fastsettelse av maksimumsdoser baseres ikke på vitaminenes og mineralenes positive og helsebringende egenskaper, men på ”risiko-analyse”. Denne ”vitenskapen” er mer interessert i
å fokusere på næringsstoffene som farlige enn nyttige i sin vurdering.

Når Codex retningslinjer for vitaminer er innført globalt, vil det ikke lenger finnes noen fristeder. I dag handler mange av oss i USA når vi reiser. Men den amerikanske helsefrihetsloven, DSHEA, som gjør USA til en kostilskuddsoase, er truet fra mange hold – deriblant fra Codex.

Forstår du nå hvorfor Codex er viktig for deg og din helse?

Helse- og frihetsbevisste nordmenn samler seg i Fritt Helsevalg.

Bli medlem i Norges helsefrihetsorganisasjon!

Hvorfor er vårt lovverk så restriktivt overfor naturmidler?

Som nevnt er den verste skaden allerede gjort, hjemme i Norge via restriktivt nasjonalt lovverk. Man kan si at alt som bestemmes i Codex, allerede er bestemt på forhånd. Hvorfor ble de nasjonale lover og regler – også i Norge – så restriktive? Fordi vitaminer og mineraler er farlige? Neppe.

Det er godt grunnlag for å tro at noen så den enorme nytteverdien og helsegevinsten av kosttilskudd, og nettopp derfor tok skritt for å begrense vår tilgang til dem.

Hvorfor? Kan det tenkes at det er fordi ”noen” ikke kan tjene penger på friske mennesker? Eller at usunne mennesker er politisk passive?

Kan det tenkes at noen industrier er klar over en konkurranse som ernæringsmedisin representerer, og ønsker å stoppe den? Hvis vitaminer og mineraler kan hjelpe oss å holde oss friske, for ikke å snakke om å helbrede sykdom, kan vi forestille oss at ”noen” ikke vil at du og jeg skal kunne kjøpe dem fritt, lære å bruke dem, og dermed holde oss friske?

Det som ikke er lov i kosttilskudd, vil bli regulert som legemidler. Legemidler er enten forbudt, reseptbelagt eller forbeholdt apotekene. Helsekostbransjen og terapeuter har ikke lov til å fortelle deg den fulle sannhet om naturmidlenes virkninger.

Hvis Codex fjerner din tilgang på effektive kosttilskudd, hvem ”eier” da de ”nye medisinene”? Har farmasiselskapene da ”sikret” seg dette markedsaspektet?

Flere og flere kosttilskuddselskap kjøpes opp av farmasøytisk industri. IADSA (internasjonal organisasjon for helsekostbransjen) er ”infiltrert” av farmasøytisk industri. Det meste av det som i dag produseres av syntetiske tilskudd produseres av … farmasøytisk industri. Forsøk på å patentere vitaminer og mineraler er allerede på gang.

Langt på vei er myndighetene industriens løpegutter. Også i Norge?

Høres forbrukerorganisasjonene? Forbrukerrådet? Generelt støtter de restriksjoner på kosttilskudd. Og grunnen er alltid den samme: Forbrukerne må ”beskyttes”.

Og vitenskapen? For våre folkevalgte og byråkratene søker vel faglige råd? NRK meldte for en tid siden at 1/3 av de ansatte ved Statens legemiddelverk går over til jobber i legemiddelindustrien etter endt karriere for staten. Vi håper det ikke har noen betydning her.

Nesten uten unntak støtter myndighetene seg på ”industriens vitenskap” – den samme ”vitenskapen” som mener at kosttilskudd er både unødvendige og farlige.

Kosttilskudd er bevist tryggere enn mat.

Myndighetene påstår naturmidler er farlige til tross for at de er bevist tryggere enn mat. Kosttilskudd blir kalt direkte helsefarlig, fullstendig unyttig og unødvendig, og lovgivningen – stort sett drevet frem av industri og ”vitenskap”, tar bort din tilgang på de mest effektive og helsebringende produktene.

Og så sementerer man det hele i større og større pakker: EU og tilsvarende regionale grupper – og så Codex.

Codex må altså sees i en større sammenheng. Det dreier seg om handel og industri.

Som historien har vist: det kan synes som industriens interesser i stor grad går foran forbrukernes.

Støtt Fritt Helsevalgs arbeid for at du skal ha fri tilgang på alt av helsefremmende naturmidler som er ufarlige i daglig, normal bruk!

Codex endres i Norge – er du med?

Det er umulig å stoppe eller endre Codex i Codex! Krav om stopp og kursendring må gjøres i de enkelte land, som så tar med seg disse endringer og krav inn i Codex – når vi helsebevisste forbrukere har klart å få endret våre egne lands lover og regler.

Hva kan du gjøre?

Bli medlem av Fritt Helsevalg, og verv din familie og dine venner som medlemmer.

Hjelp Fritt Helsevalg å bevare og fremme din rett til å spise sunn mat og kosttilskudd, bruke alternativ terapi, og ha full tilgang til sann informasjon om de medisinske og ernæringsbaserte alternativer som finnes til fordel for din helse.

Fritt Helsevalgs medlemmer finner du i hele Norge, og i flere andre land. Vi skal vinne kampen mot undertrykkelsen av naturlig helse og gjenvinne vår rett til vår grunnlovsgitte helsefrihet.

Lovgivende myndighet i Norge er Stortinget. Gjennom politisk påvirkninge skal vi la dem høre hva vi mener om det eksisterende norske regelverk, og om Codex.

Vi krever at Norges lover og forskrifter må endres.

Norges uavhengighet og selvbestemmelsesrett må opprettholdes: Vi vil kreve at Mattilsynet i Codex sier STOPP!

Sannheten om ernæringsmedisin og kosttilskudd må komme usensurert Ola & Kari for øre. Vitaminer og mineraler er ikke farlige!

Hvem jobber her i Norge for å stoppe Codex?

Fritt Helsevalg leder an i helsefrihetskampen, i samarbeid med engasjerte medlemmer og øvrige organisasjoner.

Hvordan skal det gå med produsenter og forhandlere av innovative kosttilskudd, og de alternative terapeutene som er avhengig av disse produktene for å kunne holde kunder og pasienter friske på naturlig vis?

FRITT HELSEVALGS STRATEGI

  • Fritt Helsevalg (FHV) leder helsefrihetsbevegelsen i Norge.
  • FHV jobber for å påvirke norske politikere. FHV arbeider for at Norge skal få et lovverk som gir oss fri tilgang på naturmidler som er ufarlige i vanlig, daglig bruk. FHV skal begynne å sende et informasjonsmagasin til hver Stortingsrepresentant et par ganger i året. Dermed kan Stortinget aldri hevde at de ikke er informert om helsefrihetsspørsmålet.
  • FHV informerer via nett, e-post til medlemmer, foredrag, messer, filmer og pressemeldinger.
  • FHV er medlem i National Health Federation (NHF). NHF er som nevnt helsefrihetsaktivistenes eneste stemme i Codex. NHFs tilstedeværelse er svært viktig, og NHF opplever at deres innspill møtes med respekt, spesielt ettersom deres innspill er basert på virkelig vitenskap.
  • FHV er tilknyttet Alliance for Natural Health (ANH), og samarbeider med andre organisasjoner i Europa og verden over.
  • FHV stimulerer sine medlemmer til å ta del i helsefrihetsarbeidet med egne tiltak. Medlemmene oppfordres til å uttrykke sine meninger via e-post, telefon, fax. Når FHVs medlemmer kontakter sine folkevalgte, kan disse dermed ikke hevde at et helsefrihetsspørsmål er ukjent for dem.

Besøk Fritt Helsevalg.


Baxter sendte ut 72 kilo med levende fugleinfluensa

2. februar 2010

270409flu2
Levende fugleinfluensavirus ble blandet med vanlig menneskelig H3N2 influensavirus.

Baxter AG, Østerrikes del av Baxter International, sendte ut 72 kilo med levende fugleinfluensa til 16 laboratorier i fire land.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
2. feb 2010

Baxters lab i Østerrike, en meget sikker biolaboratorium, klarte ikke å holde 72 kg med gift (biovåpen) sikkert og separat fra andre stroffer. Baxter bruker biosafety level 3, som skal være meget sikkert. Slike uhell skjer ikke tilfeldig.

I desember 2008 sendte altså Baxter ut et parti med 72 kg levende fugleinfluensa sammens med vanlig influensavirus ut fra sine lokaler i Orth på Donauelven.

I februar 2009 avslørte heldigvis en lab i Den tsjekkiske republikk at en prøve inneholdt levende H5N1 virus, som hadde ved en «feiltagelse» blitt blandet med vanlig influensavirus.

Times of India skriver

«Accidental release of a mixture of live H5N1 and H3N2 viruses could have resulted in dire consequences. While H5N1 doesn’t easily infect people, H3N2 viruses do. If someone exposed to a mixture of the two had been simultaneously infected with both strains, he or she could have served as an incubator for a hybrid virus able to transmit easily to and among people.»

Jane Burgermeister anmelder Baxter og Avir Green Hills Biotechnology

Hun skriver selv på TheFluCase.com:

«I have filed criminal charges in Austria against Baxter and Avir Green Hills Biotechnology for producing and distributing contaminated bird flu vaccine material this winter, alleging that this was a deliberate act to cause a pandemic, and also to profit from that pandemic.»

«In the paperwork I filed with the Vienna City Courthouse on Wednesday, April 8th, 2009, after consulting lawyers, I present evidence  of intent to cause harm by Baxter and Avir, citing, among other things, the fact that Baxter uses Biosafety Level 3 regulations to prevent just such a contamination of ordinary flu with the bird flu virus.»

NaturalNews.com skriver at:

«She claims this evidence [om Baxter og 72 kg virus] offers clear proof that the pharmaceutical companies and international government agencies themselves are actively engaged in producing, developing, manufacturing and distributing biological agents classified as the most deadly bioweapons on earth in order to trigger a pandemic and cause mass death.»

Her er et intervju av Jane Burgermeister:


Svineinfluensa H1N1

31. januar 2010

swine flu 3
Er svineinfluensa farlig?

29 nordmenn døde under svineinfluensaepidemien. En gjennomsnittlig vinterinfluensa tar livet av mellom 1000 og 1300 nordmenn (A-magasinet: «13 000 kan dø«).

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
30. jan 2010

Lars Kluge i A-magasinet skriver «13 000 NORDMENN kan dø. Det hevdet helseminister Bjarne Håkon Hanssen 28. april i fjor.»

Mange var klar over at svineinfluensa var en ny svindel – vi skulle forgifte oss selv og våre barn med livsfarlige vaksiner, som inneholder blant annet kvikksølv, bl.a. for at industrien skulle tjene enorme penger på dette. De fleste var ikke villig til å ta denne vaksinen på sensommeren ifølge en undersøkelse (bare 800 000 personer).

Men verdens helseorganisasjon (WHO), helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Nasjonalt Folkehelseinstiutt (FHI) klarte likevel å lure den norske befolkningen til å ta en denne unødvendig vaksine. Ved å spille på frykt og propaganda klarte de å vaksinere omtrent halvparten av norges befolkning.

Lars Kluge skriver videre: «Norge forpliktet seg til å kjøpe 9,4 millioner doser, to til hver nordmann hvis WHO anbefalte det, til en samlet pris av 650 millioner kroner. Frankrike hadde bestilt 94 millioner vaksiner til 65 millioner innbyggere: pris: 7,1 milliarder kroner. Banken JP Morgan har regnet ut at industrien tjener minst 55 milliarder kroner på svineinfluensavaksinen.»

Dette er en ufattelig stor svindel som går på bekostning av vår helse! Glaxo-SmithKline, Sanofi Pasteur, Novartis og Baxter er de største aktører som produserer vaksinen.

Epidemiologist Tom Jefferson sier i et intervju av Spiegel:

«The WHO and public health officials, virologists and the pharmaceutical companies. They’ve built this machine around the impending pandemic. And there’s a lot of money involved, and influence, and careers, and entire institutions! And all it took was one of these influenza viruses to mutate to start the machine grinding.»

Farmasøytiske selskaper tjener enorme penger på vaksinen, og staten finansierer industrien med skattebetalerenes penger. Kunne ikke pengene istede bli brukt til å forebygge vår helse?

Professor Jan Helge Solbakk sier «flere av dem som var sentrale da WHO erklærte pandemi, har økonomiske interesser knyttet til vaksinen.»

Verdens helseorganisasjon (WHO)

I mai 2009 valgte WHO å endre på definisjonen av «pandemi». Denne endringen førte til at pandemi gjelder utbredelse og smitteevne og mens dødeligheten ikke er relevant. Dette resulterte i at de 194 landene som hadde signert en egen avtale med WHO måtte erklære pandemi og kjøpe pandemivaksine, når WHO denn 11. juli 2009 hevet sin pademialarm til høyeste beredskap.

Dette hadde ikke noe å gjøre med farlighetsgraden, men med hastigheten pandemien spredde seg.

Da WHO-direktør Margret Chan oppgraderte pandemien til nivå 4 den 27. april, la hun stor vekt på dødstallet i Mexico: 176 mennesker hadde dødd av H1N1. Like etterpå kunne Mexicanske helsemyndigheter fortelle at 159 mennesker var døde av vanlig influensa og 7 døde av svineinfluensa.

Dette hindret ikke WHO å oppgradere pandemiberedskapen til nivå 5. og til slutt den høyeste nivå 6 den 11. juli 2009. Da var det offiselle dødstallet på 145 mennesker, som er et sensasjonelt  lavt tall å erklære pandemi for.

Folkehelseinstituttet (FHI)

En av de største pådriverne for vaksinen har vært FHI. Regnskapet til FHI er unndratt offentlig innsyn, og all form for revisjon. FHI har vært kritisert for missvisende informasjon i henhold til det uetiske meningokokk-vaksineeksprimentet på 80- og 90-tallet hvor 180 000 barn var forsøkskaniner.

FHI har også gjennomført en omdiskutert innsamling av DNA fra 43 000 norske barn.

For de som er interessert i finansieringen, så etablerte regjeringen Statens institutt for folkehelse (SIFF) ved hjelp av en gave på 1 million kroner fra Rockefeller Foundation. For de som har lest en del har kanskje fått med seg at alle veier fører til Rockefeller.

Vaksinen mot hjernehinnebetennelse

På 90-tallet satte FHI i gang et massevaksinasjonsprogram av 180 000 norske ungdommer for å prøve ut en vaksine mot hjernehinnebetennelse. I ettertid har det blitt fastslått at FHI var kjent med risikoene om alvorlige bivirkninger, selv om de unnlot å informere om dette.

Forsøket endte med 512 innrapporterte bivirkninger og 14 alvorlige tilfeller med invalidisering som en følge av ME (kronisk utmattelsessyndrom). Dagbladet skriver at:

«Norsk Pasientskadeerstatning har mottatt 240 krav om erstatning fra yngre kvinner og menn som mener de ble syke av hjernehinnebetennelses-vaksine.»

I 2001 ble det forsøkt med et nytt eksperiment, men vaksinen ble ikke godkjent for bruk i Norge. FHI solgte dermed vaksinen (ikke den samme gamle) videre til New Zeland. 33 barn i New Zeland har fått kompensasjon for ødelagte liv.

Svineinfluensa i 1976

I 1976 døde en person, og noen få andre ble sengeliggende ved Fort Dix av svineinfluensa. Myndighetene satte i gang propagandamaskinene og 48 millioner amerikanere ble vaksinert.


CBS’s 60 Minutes i sin dokumentarserie om Svineinfluensa-fiaskoen i 1976.

Pandemien og svineinfluensa kom aldri. Derimot døde 25 personer av vaksinen, 4000 hevdet at de fikk skade av vaksinen og mange hundre fikk nevrologiske skader som Guillain-Barré syndromet, som er en sykdom med akutt innsettende svakhet i beina som kan utvikle seg til lammelser. Lammelsene kryper oppover i beina, kan ramme kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Sykdommen kan i noen tilfeller også ramme armene og overkroppen.

Amerikanskje myndigheter måtte utbetale 1,3 milliarder dollar i skadeerstatning til ofrene som anla rettsak etter å ha blitt skadet av vaksinasjonen.

Nå har legemiddelprodusentene fått full immunitet mot søksmål pga bivirkninger og død etter vaksinasjon. Legemiddelprodusentene kan ikke rettsforfølges etter skadevirkninger av vaksinene deres.

Vaksineprodusenter uten erstatningsansvar

Vaksineprodusenten fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til bivirkninger. De som får skader av vaksinen må søke erstatning hos pasientskadeerstatningen.Erfaring viser at det kan være vanskelig å få noe hjelp der, med tanke på de som ble utsatt for vaksineforsøkene mot hjernehinnebetennelse.

På den ene siden påstår våre helsemyndigheter at vaksinen er trygg og at den er testet på 5000 mennesker, samtidig fraskriver produsentene seg ansvar for bivirkninger.

Farlighetsgrad

pastedGraphic1

Swine flu vs annual flu

Svineinfluesaen H1N1 er slettes ikke farlig sammenlignet med vanlig influensa. I USA blir 30 millioner smittet av vanlig influensa og mellom 30-40 000 dør hvert år pga. komplikasjoner i forbindelse med influensaen, og da hovedsakelig eldre mennesker. På verdensbasis dør ca. 300 000-500 000 mennesker i forbindelse med vanlig influensa.

Hvorfor fikk svineinfluesaen en pandemierklæring når vanlig influensa er mer dødlig?

Er vaksinen farlig?

Vaksinen Pandemrix, som produseres av GlaxoSmithKline, inneholder blant annet skadelige stoffer som kvikksølvpreparatet thiomersal, squalen-adjuvanten og formalin. Kvikksølv er et av de giftigste metaller som finnes. Både Baxter og Novartis har utviklet vaksiner som er frie for kvikksølv.

Pandemrix vaksinen ble stoppet med umiddelbar virkning fra 30. oktober for gravide, barn og eldre i Sveits. Swissmedic hevder at det ikke foreligger noen dokumentasjon om bruk av denne vaksinen på gravide og svært lite dokumentasjon når det gjelder barn og voksne over 60 år.

Danmark anbefalte friske gravide å ikke vaksineres seg. Tyskland bestilte egen vaksine uten kvikksølv og skvalen til statsansatte, gravide, forsvaret og den politiske eliten. I USA er skvalen forbudt å tilsette i vaksiner. Franske myndigheter har bestilt tilleggsvaksine uten de omstridte tilsetningstoffene som Pandemrix inneholder, til bruk i sårbare pasientgrupper. New Zeland, Storbritania og Irland er også blandt de land som har kjøpt influensavaksine uten tilsetningstoffene tiomersal og skvalen.

Mens i Norge blir aldersgrensen for vaksinen senket, slik at barn heldt ned til 6 måneder blir tilbydt å vaksinere seg. Mens andre land er forsiktige og prøver og beskytte barn, gravide og sårbare pasientgrupper, gjør Norge det motsatte.

Tine Dommerud skriver i Dagensmedisin.no at «professor dr.med. Bjørg Marit Andersen mener gravide ikke bør ta influensavaksinen som norske myndigheter anbefaler. Hun mener den er for uprøvd.», videre sier Andersen at:

«Det er en uprøvd vaksine med adjuvans og kvikksølv. Det bør skaffes tilveie rene og effektive vaksiner uten adjuvans og konserveringsmiddel i endosepakninger og med en slik antigenkonsentrasjon at én dose er nok.»

Videre hevder Andersen blant annet at skvalen har vært diskutert som årsaken til Golfkrig-syndromet (mer om dette senere).

Thiomersal (etylkvikksølv)

Miljøverndepartementet skriver i en pressemelding datert 21.12.2007:

«Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Bl.a. vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.»[Om Amalgam]

Statens legemiddelverk skriver følgende:

«Tiomersal brytes ned til etylkvikksølv i kroppen. Metylkvikksølv og etylkvikksølv er beslektede forbindelser, men oppfører seg forskjellig i kroppen. Etylkvikksølv[som du finner i vaksinen] fjernes vesentlig raskere fra blodet enn metylkvikksølv og skilles dermed raskere ut av kroppen via avføring.»

Folkehelseinstitutet og helseinstituttet har fortalt oss at vaksinen inneholder så lite (etyl)kvikksølv at det ikke er farlig. Og videre forteller de oss at vi får mer (metyl)kvikksølv gjennom fisk. Men det må være helt feil å sammenligne dette, siden det er forskjell på etyl- og metylkvikksølv, og det er STOR forskjell på om du spiser fisk som inneholder metylkvikksølv og sprøyter etylkvikksølv rett inn i blodet via vaksine!

Formen for kvikksølv i tiomersal er organisk og den mest giftigste formen for kvikksølv som finnes. Dette er fordi den binder seg lett til menneskelig vev, blant annet i hjerne og lever. En effekt av å få etylkvikksølv inn i kroppen er at den kan passere blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier). Jobben til denne barrieren er å sørge for at farlige stoffer holdes utenfor hjernen, og denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst. Dermed er barna våre svært utsatt.

Autisme, Tiomersal og Robert Kennedy Jr.

Advokat Robert Kennedy Jr. har sett på vaksineindustrien og bruk av tiomersal i vaksiner og sammenhengen med autisme.


Her kan du se et intervju av han på MSNBC.

Kennedy fikk tilsendt en kopi av et møtereferat etter et hemmelig møte mellom Center of Disease Controll USA (CDC) og 75 medlemmer av vaksineindustrien. Referatet heter «Simpson-Wood Memoet» og «Deadly Immunity» ble publisert i Rolling Stone magasinet. Det Kennedy fant var at det var helt klare forbindelser mellom autisme og kvikksølv via vaksiner.

Videre hevder Kennedy at det i ettertid ble sendt ut en manipulert rapport for å dekke over skandalen, og at de har mistet all opprinnelige data av den orginale rapporten.

Kennedy sier at informasjonen som kommer fra industrien er «tobakksvitenskap», og at Kennedy vet hvordan han skal lese slike rapporte. Som advokat har han brakt over 200 ulike forurensingsaker for retten der alle bruker «tobakksvitenskap».

Kennedy mener at grunnen til at vi har hatt en eksplosiv økning av autisme er at da Kennedy selv vokste opp fikk han bare 3 vaksiner, mens hans egen barn har vært utsatt for 22 vaksiner.

UPI skriver i «The Age of Autism: ‘A pretty big secret

«We have a fairly large practice. We have about 30,000 or 35,000 children that we’ve taken care of over the years, and I don’t think we have a single case of autism in children delivered by us who never received vaccines,» sier Dr. Mayer Eisenstein, Homefirst’s medical director who founded the practice in 1973.

Det er også like resultater blant de som er amish. Det er svært få som er autister og de vaksinerer seg som regel ikke.

Kvikksølv er av mange satt i forbindelse med b.a. autisme, multippel sklerose og ADD.

Ressurser:
– Et spennende foredrag er «Om kviksølv i vaccinen mod svineinfluenza» (pdf) av dyrelege Hanne Koplev.

– «Comments on the Article The Toxicology of Mercury and Its Chemical Compounds by Clarkson and Magos (2006)» (om Amalgam, autisme, etylkvikksølv, kvikksølv, giftighet og Thiomersal)

– «Thimerosal, Brain Damage, and Autism» av Louise McCoy (på svensk).

– «Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing Hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight.»

«Thimerosal Induces DNA Breaks, Caspase-3 Activation, Membrane Damaga, and Cell Death in Cultured Human Neurons and Fibroblast

Squalen (AS03)

Skvalen er en naturlig forekommende olje. Skvalen fins naturlig i alle planter og dyr, også i mennesker hvor det dannes i leveren og sirkulerer i hele kroppen. Hensikten med skvalen er at den skal øke immunresponsen ved å forbigå kroppens naturlige immunforsvar. Det koster tid og penger å danne antigen (viruset eller deler av viruset) ved vaksineproduksjon, dermed kan man produsere en billigere vaksine på kortere tid.

Naturlig forekommende skvalen er ikke i seg selv farlig. Men å sprøyte noe inn i kroppen er ikke naturlig. Skvalen i vaksinen kan pirre immunforsvaret til å gå til angrep på all naturlig forekommende skvalen i kroppen, og da særlig skvalen i sentralnervesystemet.

Golfkrig-syndromet

Mange hevder at Skvalen er opphavet til «Golfkrig-syndromet». Amerikanske soldater ble vaksinert mot Anthrax, og innehold bl.a. skvalen. Se studien «Antibodies to Squalene in Gulf War Syndrome«.

Det er avdekket at majoriteten av disse krigsveteranene som har «Golfkrig-syndromet» har fått påvist antistoffer mot skavlaen. Disse funnene er også å finne hos soldater som ikke hadde tilbrakt tid i gulfen.

Formaldehyd, Polysorbat 80 og Octoxymol 10
(PS: Noen som vet om gode artikler og studier om disse stoffene?)

Formaldehyd er et kreftfremkallende stoff som bl.a. kan gi kreft i nesen.

Polysorbat 80 finner du også i den farlige HPV-vaksinen Gardasil. Polysorbat 80 er satt i forbindelse med spontane aborter, epileptiske anfall, livstruende anafylaktiske sjokk og sterilitet.

Octoxymol 10 kan bl.a. skade cellemembranene og svekke celleaktiviteten.

Modellvaksinen

Modellvaksinen ble testet på 5000 personer (hovedsaklig 18-60 år). Viruset man testet var fulgeinfluensaviruset (H5N1), altså ikke svineinfluensaviruset (H1N1).

Legemiddelverket forklarer at:

«Ut fra behovet for raskt å kunne ta i bruk vaksine ved en alvorlig pandemi, har det europeiske legemiddelsamarbeidet utviklet et regelverk for raskt å kunne godkjenne en pandemivaksine, det såkalte modellvaksine-konseptet (mock-up)».

Videre forklarer de benytter samme formulering og produksjonsprossess av svineinfluensavaksinen, bortsett fra at virusstammen er skiftet ut. Om at «produsenten forplikter seg å gjennomføre kliniske studier i etterkant av godkjenningen».

Det hevdes også at innholdet av skvalen i modellvaksinen ikke stemmer med inneholdet i vaksinen.

Tamiflu

Tamiflu (oseltamivir) er en «forebyggende» medisin som ikke stopper selve sykdommen, men det sinker spredningen av virus i kroppen. Tamiflu har kommet i søkelyset da det har kommet rapporter om alvorlige bivirkninger bl.a. av psykisk og nevrologisk art. Bivirkninger kan være nedsatt bevissthet, unormal atferd, hallusinasjoner, delirium og selvmordstendenser.

I en større britisk undersøkelse ble det avdekket at så mye som 50 % av barna fikk bivirkninger, innkludert alvorlige nevrologiske bivirknnger.

Ta en titt på Vaksineaksjonen for informasjon.

Som doktor Wolfgang Wodarg fra Tyskland sier:

Svineinfluensaen har vært blåst opp unødvendig av WHO, pandemidefinisjonen var falsk og WHOs fremgangsmåte er en av verdens største helseskandaler.


Psykiatri avslørt

14. juli 2007


French psychiatrist Philippe Pinel (1745-1826) releasing lunatics from their chains at the Salpêtrière asylum in Paris in 1795.

Psykiatri: Ingen vitenskap, ingen kur.
Fra wikipedia: "Most psychiatric illnesses cannot currently be cured"

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
14. juli 2007

Dokumentarer og videoklipp:

Psychiatry: An Industry of Death, Introduction – 05:20

http://www.vgb.no/admin/0

Through rare historical and contemporary footage and interviews with more than 160 doctors, attorneys, educators, survivors and experts on the mental health industry and its abuses, this riveting documentary blazes the bright light of truth on the brutal pseudoscience and the multi-billion dollar fraud that is psychiatry.

Les mer på Citizens Commission on Human Rights.

Psychiatry Exposed! – 04:24

http://www.vgb.no/admin/0

 

Psychiatry: No Science, No Cures

Tom Cruise On Psychiatry

A controversy erupted in 2005 after he openly criticized actress Brooke Shields for using the drug Paxil, an anti-depressant, to which Shields attributes her recovery from postpartum depression after the birth of her daughter in 2003. Tom Cruise asserted that there is no such thing as a chemical imbalance, and that psychiatry is a form of pseudoscience.

Dr Thomas Szasz on Psychiatry

http://www.vgb.no/admin/0

 

Short Video Exposing Psychiatry as a Pseudo-Science!

Psychiatry the fraud

http://www.vgb.no/admin/0

 

Dr. Jeffrey Schaler: Psychologist and Professor at American University.

Ta en titt på denne nettsiden: The Dark Side of Psychiatry.

———————–

Husk å følge med på min blogg Oljeproduksjonen faller.


Genmanipulering av mat

9. oktober 2006

Dette kommer litt utenfor mitt tema på bloggen, men dette var ganske skummelt så jeg valgte å blogge om akkurat dette.

Dokumentarer "The Future of Food (2004) (GM Foods)" bør alle se. Filmen viser
sannheten bak genetisk manipulert mat som er umerket i USA.

Eksempel fra filmen:

Wikipedia:
"Monsanto Company (NYSE: MON) is a multinational agricultural biotechnology corporation. It is the world’s leading producer of the herbicide glyphosate, marketed as its flagship product, Roundup. Monsanto is also by far the leading producer of genetically engineered (GE) seed, holding 70%–100% market share for various crops."

Klarer du å se en sammenheng?

Michael Taylor:
Deputy Commissioner for Policy, FDA
Monsanto‘s Senior Cunsel

Linda Fisher:
Executive Vice President for Monsanto Corporation
Enviromental Protection Agency

Justice Clarence Thomas:
Supreme Court Justice
Monsato‘s Lawyer for Regulatory Affairs

Micky Kantor:
Secretary of Commerce
Board of Directors, Monsanto

Lindia Watrud:
Enviromental Protection Agency
Biotech Researcher, Monsanto

Anne Veneman:
Secretary of Agriculture
Board of Directors, Calgene, purchased by Monsanto

Michael Friedman:
Senior VP, GD Searle, a divison of Monsato
Acting Commissioner, FDA

William Ruckelshaus:
Monsato Board Member
Chief Administrator, EPA

Donald Rumsfeld:
Presiden of Searle, subsidiary of Monsanto
Secretary of Defense

Ganske skummelt?

En artikkel på Dagbladet.no: Advarer Norgo mot genmanipulert mat.

"Amerikanske forskere advarer Norge mot å åpne for genmat i dagligvarebutikkene. De mener det finnes nok bevis på farene ved genmat til at forbrukerne bør beskyttes mot dette."

"Blant annet er et genmanipulert kosttilskudd koblet sammen med sykdomsepidemien EMS, som førte til at 37 mennesker døde og minst 1500 andre fikk varige skader. Supertomaten Flavr Savr ga skader på magene til forsøksdyr."

– Norge og resten av verden bør handle aktivt for å beskytte forbrukerne mot farene ved genmat, sier han. Druker var i Norge i april og informerte landbruksmyndighetene om farene ved genmat.

Dokumentaren:
"THE FUTURE OF FOOD offers an in-depth investigation into the disturbing truth behind the unlabeled, patented, genetically engineered foods that have quietly filled U.S. grocery store shelves for the past decade.

From the prairies of Saskatchewan, Canada to the fields of Oaxaca, Mexico, this film gives a voice to farmers whose lives and livelihoods have been negatively impacted by this new technology. The health implications, government policies and push towards globalization are all part of the reason why many people are alarmed by the introduction of genetically altered crops into our food supply.

Shot on location in the U.S., Canada and Mexico, THE FUTURE OF FOOD examines the complex web of market and political forces that are changing what we eat as huge multinational corporations seek to control the world’s food system. The film also explores alternatives to large-scale industrial agriculture, placing organic and sustainable agriculture as real solutions to the farm crisis today."