Synnøve Fjellbakk Taftø

29. mai 2010

Synnøve Fjellbakk Taftø

I dagens Norge brukes psykiatrien til å fjerne brysomme personer, dette gjelder på mange samfunnsplan.

Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet tidligere i UD og ble for brysom for systemet da hun oppdaget ulovligheter ved innføringen av EØS avtalen da den var konstitusjonell uholdbar. Gro Harlem & Co gjorde kort prosess og fikk henne fjernet, veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang med politiets hjelp.

I etterkant har hun skrevet to bøker, Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning. Skjoldmøysagaen finner du her, og Nornens Beretning her.

Nå for noen få uker ble hun igjen blitt innlagt pga artikkler hun har skrevet på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

Facebookgruppen ‘Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø’
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=128796277130841&v=wall&ref=search

Intervju av politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø

http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Taftø forteller at psykiatrien ikke har noen verktøy for å diagonisere om en pasient er psykisk syk. Så de bruker tid, sted og situasjon for å legge dem inn.

Hun stiller også spørsmål til hva som menes med «alvorlig tvangslidelse», og mener dette bare blir brukt som en antagelse uten å kunne presisere dette bedre.

Videre snakker hun om at psykiatriloven vi har i Norge er en menneskefientlig lov.

Stavangeravisen: Spesialist i psykiatri:

Psykiatriske diagnoser er ødeleggende

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og ødeleggende.

Dr. Simon mener at mange tilhengere av psykiatri, og spesielt biopsykiatrien mer er prester for en religiøs tro enn objektiv vitenskap.

Les også:

Psykiatrien vs Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbak Taftø

Reklamer