Vår sanne rikdom – Bevar Norge som en selvstendig stat

18. januar 2007

Norge sitter i dag med en stor realkapital; fiskerikdommer, skoger, mineraler, vann, energi – og dessuten et betydelig oljefond (papirpenger). Oljefondet vårt kan forsvinne over natten, f.eks. dersom dollaren kollapser. Hvis noe sånt skjer, kan vi bare minne tilbake til tider hvor vi hadde et stort oljefond.


Troen på at dette oljefondet gjør oss rike er en illusjon. Skogen, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonen er derimot vår sanne rikdom! Dette er evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på, men vi kan være 100 % sikre på at de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper der ikke at kraftstasjonene og forsyningsnettet befinner seg i Norge.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen som er under avvikling. Men det skjer ikke av seg selv, ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug.

Den nye vannressursloven ble vedtatt i Stortinget i 2001 – mot bare èn eneste stemme – Kystpartiets! Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. Den nye Mineralloven endrer på drastisk vis utlendingers muligheter til å overta disposisjonen av norske fjellområder. Den nye Havbeiteloven åpner for å gi utlendinger herredømmet over kysten. Oppdrettsloven gjør at oppdrettskonsesjonener lett havner i utlandet. En lang rekke ledende norske foretak er i tur og orden forsvunnet fra norsk jord, delvis takket være en næringsminister som nærmest har satt sin ære i å subsidiere utflagging av bedrifter. Deler av pressen forteller ofte med hån hvor uinteressant og glanseløse statseide bedrifter som Telenor og Statoil/Hydro er. Internasjonale investorer sikler etter å overta bedriftene.

Hva har skjedd i andre land?
Brasil og Argentina var for 30 år siden land i blomstring. De ble sagt å ha henholdsvis verdens femte og åttende største økonomi. Landene er fortsatt enormt rike. Likevel er begge på fattigkassa. Årsaken er at politikerne der lot realverdiene, samt infrastrukturen, bli kjøpt opp av amerikanere, spanjoler, portugisere, franskmenn. Argentinerene og brasilianerene fikk papirpenger i stedet, som forsvant.

New Zealand var også et høyt utviklet, moderne land, geografisk og samfunnsmessig ikke så ulikt Norge. Også der fikk internasjonale investorer kontroll over landet. New Zealand eies i dag av japanere og amerikanere. Politikere kan sove, men penger sover aldri! Så våknet politikerne. Nå undersøker de mulighetene for å re-nasjonalisere noe av det som er tapt. Men alikavel synes et flertall av norske politikere at det er verd å gjenta New Zealands eksperiment.

Blir vi sviktet?
En ledende økonom, Mahbub ul Haq, tidligere finansminister, direktør i Verdensbanken, og leder for UNDPs første Human Development Report, sa en gang at det i våre dager uteksamineres økonomer som ikke har oppfattet forskjellen mellom realkapital og penger. Heller ikke for alle folkevalget er skillet tydelig nok.

Et enormt overskudd av hjemløse dollar flyter rundt om i verden på desperat leting etter investeringsobjekter, altså realverdier, først og fremst energi og vannressurser, produktiv skog, mineralleier, fiskeressurser, osv.

Med andre ord en ren opplisting av hva Norge ennå er nokså rik på. I denne situasjonen er det et flertall på Stortinget som ønsker å holde utsalg på våre unike, felles oppsparte realverdier.

Mafia
Legal internasjonal kapital lar seg ikke lenger skille fra mafiaens kapital. Skillet eksisterer ikke, sier mangeårige sjef for FNs kontor for bekjempelse av kriminalitet, Pino Arlacchi. Dette burde graves inn i hodet på politikere og myndigheter!

Fra 1992 til 1996 mottok Russland 60 milliarder dollar som lån fra utlandet. I samme tidsrom forsvant hele beløpet! Ingen kunne redgjøre for hvor pengene var blitt av. Så effektivt opererer den internasjonale mafian.

Amerikanske  Federal Reserve anslo allerede for mange  år siden at mafian svindlet USA for 100 milliarder dollar årlig – bare innen informatikk. Man kan kjøpe seg lojalitet mange steder i verden med slike beløp til disposisjon.

Vår uvitenhet gjør oss sårbare. Det finne knapt internasjonale banker eller flernasjonale storforetak som er fri fra samrøre med den internasjonale mafia. Mafiapenger og mafiainteresser betyr mafiametoder:
Hensynsløshet, korrupsjon og drap. Å tilby bredt eierskap i våre ressurser til utenlandske foretak er å leke med ildet. Det er å invitere mafiaen velkommen.

På kort tid vil de slå kloa i verdier som flere norske generasjoner har slitt for å sikre sine etterkommere.

Norge som en selvstendig stat?
Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare 10-20 år er det mer enn 50 % sjanse for at Norge ikke eksisterer som selvstendig stat. Hvis ikke dagens ledende politikere våkner opp, som de neppe vil gjøre. Da gjenstår antakelig bare ên mulighet: at opinionen våkner og skifter dem ut.

Vi har nylig feiret 100 år som selvstendig nasjon! Får vi muligheten til å feire 200 år, 150 år eller 120 år som selvstendig nasjon?

For dere som har det vanskelig med å tro dette, se på hva som skjer i dagens verden!


EU fra 1952 til 2007

EU vokser fremdeles! Hold Norge unna!

Nord
Amerikanske Unionen
Planleggingen av den Nord Amerikanske Unionen har pågått i
det stille i omlag 15 år nå,  Unionen inkluderer USA,  Kanada og
Mexico . Dette er på mange måter et Nord Amerikansk EU. Altså
grensene skal oppheves, en felles valutta for alle tre landene, den
nye valuttaen er trykket opp og heter "Amaro". Et eget motorveinett
som går nord til syd gjennom alle tre land,er planlagt. Det som er
mest rystende med hele denne planen er at ingen har tatt dette opp
med det amerikanske folk! Alex Jones har snakket om den "Nord
Amerikanske Unionen" i flere år, stort sett for døve ører. Han har
bli ledd av, latterligjort osv. Men Alex Jones og hans redaksjons
har i denne saken hatt 100% rett, hele tiden. Dette er sprengstoff,
med innføringen av en slik union, vil det siste støtet mot USAs
middelklasse være en realitet.

3-verdens arbeidskraft fra Mexico vil ødlegge levestandaren og
arbeids markedet for middelklassen. I tillegg til en sviktende dollar,
enorm gjeld på privat basis og et meget sårbart samfunn i møte
med "Peak Oil", ser det mørkt ut for veldig mange amerikanere
framover..

Se innslaget fra CNN her og les på på Alex Jones’ Infowars.net

Les dette, viktig!
Det politikerne og media ikke forteller
Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet
Hoder vil rulle på stortinget
Åpent brev til Stoltenberg
Vannet som forsvant
Strømprisen, støtteordningene og EØS

Reklamer