Intervju av Trude Malthe Thomassen

11. oktober 2007

9/11
Trude Malthe Thomassen 

Under Protestfestivalen i Kristiansand møtte vi på Trude Malthe Thomassen, som er daglig leder av Vannbevegelsen. Jeg og Ole intervjuet henne uttenfor Fønix Kino etter verdenspremieren av Loose Change Final Cut.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
11. oktober 2007

Hva jobber du og vannbevegelsen for?

Vi jobber for at vann skal være samvirker, det synes kanskje litt motsetningsfylt at vi er motstandere av offentlig vannforsyning. Men slik som det legges opp i dag, så er det snakk om at offentlig vannforsyning skal være målsettingen, men den skal kommersielleres, og da er vi straks ille ute når det gjelder EU og WTO.

I Norge har vi rundt 5000 vannforsyninger, 4500 private/samvirker, og resten er kommunale, men de er også samvirker. Men der blir vi forsøkt lurt til å tro at de er kommunaleid, og at de offentlige kan gjøre hva de vil. Det er kommet forslag om at kommunene skal kunne ta fortjeneste på vannforsyningene.

Når ble du interessert i 9/11?

Det var ganske snart etter det skjedde, jeg var umiddelbar nokså skeptisk til den offisielle forklaringen. Når jeg da kom over litt forskjellig litteratur med en annen forklaring, så var det ikke så vanskelig å tro på det.

Hvilken litteratur har du lest?

Jeg hadde lest Doris Lessin mange år tidligere, hun skrev om Afghanistan, hun reiste der allerede i 1986. Da hadde jeg hørt at CIA og pakistanske ISI hadde vært med å bygge opp Al-Qaida, de støttet både Taliban og Nord-alliansen.

Og så hadde jeg lest boken til Zbigniew Brzezinski, ”The Grand Chessboard”, og den er veldig interessant, fordi der kan vi følge hele utviklingen. Så jeg viste da at amerikanske militæret som var stasjonert i Tyskland, ville bli flyttet til Polen, mange år før det skjedde.

Videre kom det en artikkel fra Le Monde diplomatique om 9/11 og så hadde jeg hørt om Andreas von Bulow, tidligere parlamentarisk statssekretær i forsvarsministeriet.

Videre forteller Trude at hun har også holdt et foredrag i Tønsberg bibliotek, 11. september 2002 og senere i Nei til EU regi. Så ble dette publisert som en artikkel og oversatt til engelsk.

Jeg er veldig opptatt av overvåkning og anti-terror lovgivning, det var kanskje det jeg egentlig begynte med, og det var da jeg fattet virkelig interesse. Anti-terror lovgivning kom ganske kjapt, og jeg jobbet aktivt i Nei til EU for å gå imot anti-terror lovgivningen

Har 9/11 pressekonferansegruppen noen videre planer her i Norge?

Nå skal vi skrive et forslag om at David Ray Griffin og 9/11 Truth Movement får Nobel fredspris. Berit Ås har også forslagsrett, det er ikke hvem som helst som får lov til å forslå hvem som skal få Nobel fredspris.

Vi håper å få i gang en debatt om terrorangrepet 11. september her i Norge, dette er ikke bare et amerikansk fenomen.

Nå begynner vi å nærme oss slutten, er det noe du har lyst til å tilføye?

Siden jeg har jobbet med vannbevegelsen, så har jeg oppdaget at det er et nettverk av personer som sitter nokså sentralt plassert på en rekke nivåer, som hindrer at masse opplysninger kommer ut, og som sørger for at skjer ting som ikke vi har noe kjennskap til. Det er veldig mye rart som skjer.

Tusen takk for intervjuet!

Om Vannbevegelsen
Folkebevegelsen er for bevaring av vann som fellesgode. Vannbevegelsen er en organisasjon som har som sin viktigste oppgave å motvirke kommersiell utnyttelse av vår aller viktigste, og stadig mer kostbare ressurs – drikkevann. Les mer om Vannbevegelsen her

Om Trude Malthe Thomassen 

Trude Malthe Thomassen var nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne i perioden 2004–2007. Hun bor i Sandefjord, og jobber som daglig leder av Vannbevegelsen, som hun selv startet. Trude er også medlem av 911-Pressekonferansegruppen.

Trude Malthe Thomassen på protestfestivalen

Her er et YouTube klipp fra pressekonferansen under protestfestivalen. Klippet med Trude varer i 6 minutt.

Miljøpartiet De Grønne 

Tale med Mira Svartnes Thorsen fra Miljøpartiet De Grønne, på 9/11-seminar på Fønix Kino i Kristiansand lørdag 8. september.

Reklamer