Flight 93 – Rumsfeld sier at Flight 93 ble skutt ned

31. oktober 2006

Donald Henry Rumsfeld, 21st United States Secretary of Defense, sier at Flight 93 ble skutt ned! Sier ikke den offisielle versjonen at Flight 93 styrtet i Pennsylvania?

Se klippen på YouTube. Følg med dama i bakgrunnet, arti reaksjon. Hørte hun det samme som meg?

Se denne siden for de som er interessert i å lese om flight 93:

Ble Flight 93 skutt ned av et F-16 fly, styrtet Flight 93 etter at passasjerer klarte å overbemanne kaprerene eller landet Flight 93 i Cleveland?

Reklamer

Kongressvalget i USA 7. november

30. oktober 2006

En del av bloggen min handler om USA’s vei mot å bli en politistat. Etter å sett noen dokumentarer fra presidentvalget 2000 i USA er jeg svært skeptisk til valgsystemet, gir valgene riktig resultat?

Jeg er spesielt svært skeptisk til de elektroniske valgmaskinene i Florida etter at jeg har sett:

Valget mellom demokratene og republikanerene viser at demokratene kommer til å få flertall.

Vil du vite mer generelt om valget kan dere lese: Slik foregår valget i USA.

Jeg leste nettopp en artikkel på Aftenposten.no: Valg-krøll i Flordia, som fortsetter klusset med de elektroniske valgmaskinene i Florida.
"Etter en uke med forhåndsstemming melder avisen The Miami Herald om flere problemer med de elektroniske valgmaskinene i Florida.

Valgmaskinene har skjermer der velgerne skal trykke på navnet til den kandidaten de ønsker å stemme på. Deretter får velgerne se et nytt skjermbilde der skal bekrefte det valget de har gjort.

Flere velgere forteller imidlertid at de har fått en annen kandidat opp i sluttfasen, enn den de valgte i første omgang." fra aftenposten

Jeg tror dette kommer til å være starten av flere problemer og konflikter som kommer til å ramme valget.

Diebold Election Systems er selskapet bak de elektroniske valgmaskinene (tror jeg). 


William Rodriguez: 9/11 Hero

30. oktober 2006

911 Symposium in LA speaker Rodriguez

William Rodriguez forteller hva han opplevde 11/9-01. Han jobbet i Twin Towers den dagen, han er en ekte helt som reddet veldig mange personer! Se filmen på Google Video.


Popular Mechanics

22. oktober 2006

Veldig mener at popular Mechanics debunker alle "konspirasjonsteorier". Jeg anbefaler alle å lese dette:

Twenty-Five Rules of Disinformation
Popular Mechanics Attacks Its "9/11 Lies" Straw Man

"Welcome Truth Seeker

all 9/11 events;

 • Despite continuing avoidance of this issue by our Congress, major parties and corporate press, there is widespread public support for this perception and course of action (as demonstrated by the August 2004 Zogby 9/11 Poll);

 • If we as a people refuse to demand truth and justice on a matter this grave, we will deserve our leaders’ contempt and embolden them to further treachery. (They and their predecessors have, after all, gotten away with the now documented lies of the Tonkin Resolution, the JFK and MLK assassinations, Iran-Contra, Flight 800, the Waco Davidian murders, the Pentagon’s "missing" $2.2 trillion, etc, etc. without consequence. Why should they start worrying about what the "sovereign people" think now?) We have to stand up and draw the line somewhere or we can kiss our hopes for security, solvency and democracy goodbye. Wildlife to be Avoided

  There are a good number of irrational and unsupportable 9/11 theories and theorists "out there" that have been used to great effect to discredit 9/11 truth advocates as whole (Check out Rule 4 in "The Twenty-five Rules of Disinformation" to grasp the tactic and then watch it in action in Popular Mechanics’ recent 9/11 smear). We are therefore also concerned about these spurious plot lines and how they are exploited, and we criticize many on our site. Every large and growing movement picks up a few noisy dunces or provocateurs in the margins, but they do not in any way invalidate the well researched evidence at its core. We only pray that those drawn to the 9/11 issue by sensationalist claims will stay long enough to learn the less theatrical but equally damning truth."

 • Kilde:
  911 Truth


  Bergen internasjonale filmfestival del 2

  21. oktober 2006

  Breakdown:

   Bildet er hentet fra BIFF

  "Et debattinnlegg mot USAs feilslåtte Midtøsten-politikk

  BREAKDOWN prøver å vise hvordan USAs utenrikspolitikk overfor den arabiske og islamske verden er på sammenbruddets rand. Verdens eneste supermakt har de siste årene viet nesten all sin oppmerksomhet mot Midtøsten, men hva er planen for dets innvolvering i den ressursrike og strategisk viktige regionen? Og vil den virke?

  Gjennom intervjuer med soldater og frivillige møter vi mennesker som angrer på at de reiste til Irak i den tro at de skulle frigjøre folket og gjenoppbygge landet. Slik de ser det er hjemlandet deres forandret fra et frihetens og rettferdighetens fyrtårn, til nå å være drevet av økonomiske og militære hensikter. Detaljerte arkivopptak, intervjuer med soldater, tidligere CIA-sjefer og ledere for ulike politiske grupperinger, støtter alle opp om samme konklusjon: Styresmaktene i USA har med vilje ønsket å fremprovosere en konflikt i Midtøsten, og har samtidig villedet det amerikanske folket med motivene for å gå til krig.

  BREAKDOWN er et klarttalende debattinnlegg mot USAs utenrikspolitikk. Tidligere kunne USA være stolt over å spre en politikk basert på likhet, verdighet og toleranse til andre land. Nå er det helt andre interesser som styrer politikken, hevder dokumentaren."

  Paneldebatt: Homeland Security:


  fra v.: Debattlederen (husker ikke hva han heter), Robert Young Pelton, Anders Romarheim, Torbjørn Johnsen og Rune Ottosen

  "USAs sikkerhetspolitikk brer seg fortsatt over verden, og amerikanske styresmakter bruker media til å bygge bilder av seg og sine fiender. Hvordan forholder Norge og norske medier seg til sin venn i vest?

  En debatt om hvordan vi forholder oss til politkken og verdensbildet USA vil mate oss med."

  Robert Young Pelon er en journalist fra Canada. Han er med i filmen Shadow Company og forfatter av Licensed to Kill og Hired Guns in the War on Terror – Crown.
  Han fortalte oss om leiesoldatene som er i Irak, nå er det rundt 17 000 leiesoldater i Irak. Se dokumentaren Shadow Company for mer informasjon om leiesoldater.

  Anders Romarheim (master degree in political science) snakket om Norge og USAs utenrikspolitikk. Han snakket litt om forskjellige grunner til hvorfor vi bør støtte USA og NATO.

  Torbjørn Johnsen snakket litt om dokumentaren Breakdown og pekte på at filmen var meget bra de første 30 minuttene, deretter ble den dårligere. Han kritiserte også dokumentarene Breakdown og Why We Fight for å være sterkt imot krig og "left wing". Videre syns jeg at han snakket mye tull, han var den minst polulære fra min side.

  Rune Ottosen’s viktigste fagområde er journalistikk. Han pratet en del om media og nevte blant annet at New York Times og Washington Post gav alle leserene en unnskyldning pga at de har missledet leserene anngående krigen i Irak. Hvorfor har ikke VG gjort det samme?

  Emily Williams:

  Etter paneldebatten kom jeg i kontakt med Emily Williams. Hun er fra USA og studerer no i Bergen. Vi pratet om hendelsen 11/9. Hun var veldig skeptisk til den offisielle versjonen om hva som skjedde under terrorangrepet 11/9. Jeg spurte om hun trodde det var en konspirasjon den 11/9, hun viste ikke, men jeg fikk en følelse om at hun var skeptisk til den offisielle forklaringen. Videre spurte hun meg om hva min mening var, og da svarte jeg at jeg mener at det er en konspirasjon, og at USA står bak.

  Shadow Company:


   

   Bildet er hentet fra BIFF

  "Leiesoldater blir stadig vanligere, men hvem er de og hvorfor blir de det? Drivende interessant dokumentar

  Tusenvis av soldater har siden den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003 tjenestegjort i landet. Noen som vanlige soldater, andre som leiesoldater, uten ansvar eller interesse for hva som skjer, utover personlig økonomisk gevinst. Den drivende interessante dokumentaren SHADOW COMPANY setter fokus på den økende bruken av leiesoldater i Irak og resten av verden.

  Fra å være en gruppe forholdsvis utstøtte menn som på 1970- og 1980-tallet streifet rundt i Afrika i påvente av neste krig, har leiesoldatene i dag organisert seg. De har dannet multinasjonale selskaper som leier ut sine tjenester til høystbydende: både private bedrifter, vaklende regimer med behov for våpen og det amerikanske forsvaret. Leiesoldater har blitt Big-Business, og det mangler verken på oppdrag eller på unge gutter som vil friste lykken.

  Hovedfokuset i SHADOW COMPANY er lagt til Irak-krigen, men filmen gir også et innblikk i hvem som blir leiesoldater og hvorfor de blir det. Filmen setter spørsmålstegn ved den økende out-sourcingen av militære oppdrag til private kontraktører. Dette er en problemstilling som ikke bare er aktuell i USA, men også i Norge, der militæret stadig bygges ned og i økende grad må kjøpe tjenester det tidligere selv utførte."

  Denne dokumentaren var meget bra! Jeg har aldri hørt om disse leiesoldatene og såkalt private military company.


  Bergen Internasjonale Filmfestival – Peak Oil

  20. oktober 2006

  I dag har jeg vært på Bergen Internasjonale Filmfestival å sett dokumentarene A Crude Awakening – The Oil Crash. Etter dokumentaren gikk jeg inn på Det akademiske Kvarter hvor de diskuterte Peak Oil som var hovedtemet til dokumentaren. Senere på kvelden såg jeg dokumentaren Our Own Priv@te bin Laden.

    Bildet er hentet fra biff.no

  The Oil Crash:

  "Om litt vil ikke oljeutvinningen holde tritt med etterspørselen

  THE OIL CRASH er en av årets beste og mest tankevekkende dokumentarfilmer. Teorien om "Peak Oil" – at verdens oljeutvinning har nådd eller snart når toppunktet, vinner stadig større oppslutning blant ekspertene. I de siste hundre år har vi vært vitne til en forbløffende økonomisk vekst grunnet den billige oljen som det har vært rikelig tilgang til. Slik vil det ikke fortsette. Bare det faktum at Kina, India og Afrika, som representerer 3,2 milliarder mennesker, er på vei til en større velstand, vil om ikke lenge medføre at det blir et enormt gap mellom tilbud og etterspørsel.

  Man trenger ikke å være spesielt opptatt av konspirasjonsteorier for å se den klare forbindelsen mellom USAs nåtidige besettelse av Midtøsten, nasjonal sikkerhetspolitikk og den stadig voksende oljekrisen. De tre regissørene bak denne imponerende faktafylte og oppjazzete dokumentaren er invitert til mange viktige filmfestivaler og kanskje vil de også stikke innom BIFF?"


   Bildet er hentet fra biff.no

  "Ray McCormack er opprinnelig fra Irland og dette er hans debutfilm. Han er mest kjent for sine musikkvideoer for blant annet Paul McCartney, Queen og Kylie Minogue. Han har bakgrunn fra London Guildhall University, hvor han tok eksamen i Politikk og ledelse innen miljøvern."

  Jeg anbefaler alle å se denne dokumentaren, den var megen bra. Etter dokumentaren var ferdig ga vi filmen en stor applaus. Ray McCormack som er en av regissørene av filmene var der under visningen av dokumentaren, og vi hadde mulighet til å spørre han hvis det var noe vi lurte på (som noen gjorde). Vi ble oppfordret til å  gå videre til Det akademiske Kvarter hvor vi kunne diskutere Peak Oil (oljetoppen). Mens jeg var på veg til det akademiske kvarteret kom jeg i kontakt med Ray McCormack og jeg fikk pratet litt med han. Jeg følgte meg veldig uviten i forhold til Ray McCormack siden jeg er relativ ny til fenomenet.

  Det akademiske Kvarter:

  What will happen when the demand for oil cannot be met?

  "In cooperation with Bergen International Film Festival, we present a special evening with a screening of Basil Gelpke’s movie ”The Oil Crash – A Crude Awakening” and a following debate on the topic “Peak Oil”. Peak Oil is a theory proposed by the American geophysicist Marion King Hubbert. In brief, the theory is that global oil-production will increase according to demand until 50 per cent of the world’s oil supplies are emptied. When accumulated world production is in the vicinity of 50 per cent, it will become more difficult to maintain or increase production, and it will not be possible to meet further increase in demands from oil-consuming activities. Hence, production will decline, and the other 50 per cent will be produced at a slower speed. The implications of this may be severe for a world dependent on oil. Tonight’s panel will focus on many aspects of the effects of the peak. What will happen when the demand for oil cannot be met? Olve Torvanger will discuss the global energy situation, and what options we have for alternative energy sources. Is Basil Gelpke right when he claims that our industrial society must be completely re-imagined and overhauled due to oil shortage? Will the market economy be able to produce a solution? Sandrine Tørstad from Hydro will also participate in the panel."

  Den første personen som holdt ett foredrag var oljeeksperten Olve Torvanger. Han er en geolog, og har bakgrunn fra oljeselskapet Saga Petroleum og seismikkselskapene Petroleum Geo Services og Nopecsom. Han tror olje snart blir en mangelvare i verden. Foredaget var meget bra. Jeg kontaktet han etter debatten og jeg spørte om jeg kunne få tak i presentasjonen hans som inneholder mange forskjellige statestikker og grafer. Mulig jeg kommer tilbake med ett innlegg etter at jeg har fått tak i presentasjonen.


  Sandrine Tørstad, Olve Torvanger og Ray McCormack

  Neste person på panelet var Sandrine Tørstad fra hyrdo. Sandrine var ikke så kritisk til peak oil og hun mener at vi ikke har kommet til toppen av produksjonsnivå enda.

  Den siste personen var Ray McCormack, siden vi nylig hadde sett dokumentaren hans snakket han ikke så lenge.

  Videre fulgte en liten debatt hvor publikum kunne spørre panelet om diverse spørsmål. Under debatten var veldig mange personer kritisk til Sandrine Tørstad fra Hyrdo. Jeg var ikke forbredt til denne diskusjonen så jeg gjorde desverre ingen notater.

  En oppfordring fra Olve Torvanger var å være svært kritisk til statestikker, grafer og spådommer anngående olje, oljeproduksjon og oljeresserver.

  Det er veldig vanskelig å spå når peak oil kommer til å forekomme, vi kan kun være sikker etter at vi har nådd oljetoppen, vil det da være for seint? Når etterspørsel etter olje er mye større tilbudet vil det forekomme nød, sult, sammendbrudd av økonomien osv. "Blackout" vil forekomme. Vi kan ikke fortsette den utviklingen vi har i dag!

  Eneste triste jeg opplevde i dag var at jeg ikke fikk med meg dokumentaren The End of Suburbia. Jeg plana dette litt for dårlig desverre, men jeg kommer til å se dokumentaren etter at jeg har lastet den ned på mininova..


  Bildet er hentet fra Biff.no

  Jeg vil takke blogger som CQD, Rustbanking på et synkende skip og Oljens tid er over som gjort meg kjent med begrepet peak oil og samtidlig gitt meg mye informasjon anngående peak oil. Hadde det ikke vært for de hadde jeg aldri dradd meg ned til filmfestivalet og f
  ått med meg dokumentaren The Oil Crash.

  Our Own Priv@te bin Laden

  Oppsiktsvekkende dokumentar om forbindelsen mellom den kalde krigen og USAs "krig mot terror"

  "Med OUR OWN PRIV@TE BIN LADEN trekker den iranske filmskaper Samira Goetschel linjer fra den pågående kampen mot terror og bakover til en kritisk fase av den kalde krigen: Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1980. Goetschel viser hvordan dagens krigsretorikk og skarpe frontlinjer mellom Vesten og Midtøsten i aller høyeste grad er et historisk produkt, og går langt i å hevde at USA nå høster fruktene av sin intervensjon i Afghanistan på 80-tallet.

  Under den afghansk-sovjetiske krigen importerte CIA mengder av våpen inn i landet, treningsleire for frihetsforkjempere ble opprettet, og amerikanerne ga uforbeholden støtte til brutale fundamentalister. Lyssky finansforbindelser mellom den amerikanske regjeringen og BCCI – investeringsbanken som var involvert i en av tidenes største finansskandaler i 1991 – forverrer et allerede grelt bilde av den amerikanske tilstedeværelsen.

  Goetschels hovedtese er at Osama Bin Laden i realiteten er et tomt, symbolsk verktøy som brukes på begge sider av konflikten for å skjerpe frontene."

  Det som var meget interessant i denne dokumentaren var finansforbindelsen mellom den amerikanske regjeringen og BCCI og narkotikahandelen. Til tider var denne dokumentaren kjedelig, var litt trøtt, dokumentaren gikk veldig sent.

  Videre skal jeg ivertfall se dokumentaren Breakdown og Why We Fight.

  Kilder:
  Bergen Internasjonale filmfestival
  DN.no
  Kvarteret


  Miljøkatastrofen 11/9

  19. oktober 2006

  Mange av de som jobbet på Ground Zero etter terrorangrepet 11/9 har blitt syke. Viser til et tidligere innlegg (hentet fra Goldmanpeaks blogg), 70 000 tusen amerikanere er nå syke som følge av det meget giftige støvet som ble frigjort når tvillingtårnene kollapset 11.september 2001. Det var viktigere å få åpnet Wall Street  igjen etter 911, enn det var å hjelpe å redde innbyggerne i New York by.

  New Video: Toxic Lies – The Betrayal of Heroes

  9/11 Blogger | October 18 2006

   

  This is a short video about the environmental catastrophe created by the aftermath of the collapse of the Twin Towers and Building 7. And about those who are now suffering tremendously as a result of Toxic Lies told to them about the air quality at Ground Zero.

  VIDEO: Metal of Honor ironworkers on WTC anomalies

  Total Information Analysis | October 17 2006

   

  In these clips from the special Metal of Honor, cablecast by SpikeTV on Sept. 5, 2006, ironworkers from Ground Zero talk about the bizarre collapse and disintegration of the twin towers and the health effects of working in the toxic brew, among other matters.

  Some quotes:
  "I didn’t think they were gonna fall. After being there in ’93 and seeing the damage that was done, at the bottom of those columns … that was some blast! And I didn’t think so at all."

  "When we were putting those towers up, in our wildest dreams those towers were built not to fall."

  "We saw some of the thickest steel I have ever seen, bent like a pretzel. And you just couldn’t imagine the force that that took."

  "I don’t know if a person who has never been an ironworker could imagine, but uh … all of this massive iron, I mean pieces that weigh 20 or 50 tons, were all mangled and just crumpled up.

  "You couldn’t have paid a demolition company to take’em down straighter. You know, it was amazing, didn’t really damage .. if they had fallen over sideways, could you imagine the damage to Lower Manhattan."