Stopp TETRA

5. februar 2010

Tetra

«Det nye mobilradiosystemet for nød- og beredskapstjenester kan gi brukerne hodepine, søvnforstyrrelser og økt risiko for flere typer kreft. Ikke minst er en rekke politifolk i Storbritannia og Sverige dypt bekymret. TETRA – nyttig nødnett eller skremmende strålekilde?» skriver Iver Mysterud i Matoghelse.

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) er vedtatt standard for det nye landsdekkende digitale mobilradiosystem for offentlige nød- og beredskapstjenester. I Norge omtales nettet som «Nødnett».

Videre skriver Mysterud:

«Nødnettet, som administreres av Direktoratet for nødkommunikasjon, har fått konsesjon for å bruke TETRA-standarden i båndet 380-385 MHz for mobile sendere og 390-395 MHz for sendere i basestasjoner.»

Storbritannia:

«TETRA har i flere år vært i drift hos politiet i Storbritannia, og der mener mange at helsekonsekvensene har vist seg å være store, både for politifolkene og befolkningen.»

«Den engelske regjeringens uavhengige ekspertgruppe på mobiltelefoni anbefaler i den såkalte Stewart-rapporten at frekvenser rundt 16 Hz (TETRA bruker som nevnt 17,6 Hz), bør unngås fordi det kan gi kalsiumlekkasje i hjernen. Dette kan starte kjemiske reaksjoner og frigjøre signalstoffer (nevrotransmittere), noe som kan påvirke bl.a. hukommelse og personlighet. Kroppen bruker selv kalsium for å starte ulike prosesser.»

Det engelske politiforbundet ga Barrie Trower, en uavhengig ekspert, oppdrag i å skrive en rapport om systemet:

«Han mente det fantes mye informasjon som indikerte at langsiktig eksponering for denne typen mikrobølgestråling kan være skadelig. Blant annet var han bekymret for om hormonet melatonin kunne forstyrres om natten med etterfølgende svekking av immunsystemet, om strålingen kunne forverre brystkreft hos kvinnelige politifolk, om den kunne gi politifolk øyenskader på sikt, om de følsomme hjernene og organene til politihunder kunne skades og om barn med epilepsi i nærheten av slik stråling kunne påvirkes.»

«Trower kunne ikke skjønne at systemet ble ansett trygt å bruke. Han trakk spesielt fram at det er kjent at pulser på 17,6 Hz kan forstyrre hjernens naturlige rytmer, spesielt betabølger, som bl.a. er viktig for å takle nødsituasjoner på en hensiktsmessig måte.»

Trower Report (pdf)
Oppdatering fra 2004

Klage fra byen Llandidloes i Wales:

«For eksempel klagde folk over migrene, søvnproblemer, neseblødninger og at de ble vekket opp til 15 ganger per natt etter at en TETRA-mast ble skrudd på i Dursley i Gloucesterhire i England. På en skole i Littlehampton, Sussex, i England, ble 11 barn sendt hjem fra skolen den dagen en nærliggende TETRA-mast kom i drift. Barna var svimle, fikk hodepine og blødde neseblod. Ingen i lokalsamfunnet visste at masten hadde blitt slått på, slik at barnas reaksjoner ikke kan bortforklares som psykosomatiske.»

Les hele artikkelen til Iver Mysterud på MatogHelse.no.

Ressurser:

Miljømagasinet: Elektromagnetisk stråling – Vår tids største miljøtrussel, Nr. 3/2008: «TETRA er helsefarlig»

TETRAWatch.net: a research based campaign against TETRA Airwave

Klage på oppføring av TETRA basesasjon i Bærum.

Reklamer