En nord amerikansk union?

22. februar 2007

North American Union Traitors Include Chertoff, Rice, Bush

You Tube
Thursday, February 22, 2007  

North American Union Traitors Include Chertoff, Condi Rice, George W. Bush, Alberto Gonzalez, and others, like Robert Pastor and David Rockefeller.

Nord Amerikanske Unionen
Planleggingen av den Nord Amerikanske Unionen har pågått i det stille i omlag 15 år nå,  Unionen inkluderer USA,  Kanada og Mexico. Dette er på mange måter et Nord Amerikansk EU. Altså grensene skal oppheves, en felles valutta for alle tre landene, den nye valuttaen er trykket opp og heter "Amaro". Et eget motorveinett som går nord til syd gjennom alle tre land,er planlagt. Det som er mest rystende med hele denne planen er at ingen har tatt dette opp med det amerikanske folk! Alex Jones har snakket om den "Nord Amerikanske Unionen" i flere år, stort sett for døve ører. Han har bli ledd av, latterligjort osv. Men Alex Jones og hans redaksjons har i denne saken hatt 100% rett, hele tiden. Dette er sprengstoff, med innføringen av en slik union, vil det siste støtet mot USAs middelklasse være en realitet.

Bush ønsker dette gjennomført uten at Kongressens godkjennelse. Langt mindre noen godkjennelse fra det amerikanske folk.

3-verdens arbeidskraft fra Mexico vil ødlegge levestandaren og arbeids markedet for middelklassen. I tillegg til en sviktende dollar, enorm gjeld på privat basis og et meget sårbart samfunn i møte med "Peak Oil", ser det mørkt ut for veldig mange amerikanere framover..

Hvorfor det skrives så lite om dette i USA er så sin sak, men at vi i oljerike Norge, med vår ekstreme avhengighet av dollar, ikke har hatt større fokus på dette er meget spesielt.

Se innslaget fra CNN her og les på på Alex Jones’ Infowars.net
Fra Google Video: The Dangers of the "North American Union"

Reklamer