Åpent brev til norsk presse

15. desember 2007

Kjære redaktør / journalist,

Vi har nå startet 911truth.no, og vi ber deg vurdere følgende argument for gjenopptagelse av saken i norsk presse.

Kilde: 911truth.no

OCT-illusjonen

Mange mediefolk føler at den offisielle konspirasjonsteorien (OCT) om 11. september står fjellstøtt på fast grunn. Vi vil her vise at så ikke er tilfelle, og at støtten såvel som OCT selv er en illusjon.

Fysisk umulige beretninger om tårnenes kollaps

OCT støtter seg på rapporter som angir falltidene for Tvillingtårnene til under 15 sekunder. Dette gir en oppbremsing i forhold til fritt fall på bare høyst 5 sekunder, eller under 5 hundredels sekund per etasje.

En så minimal oppbremsing er ytterst usannsynlig ved brann alene, fordi den forutsetter at tusenvis av støttepunkt i hvert tårn sviktet samtidig, slik at det ikke var noen motstand mot fallet igjen i bygningsstrukturen.

Bevisst politisk trenering og tildekking med sjokkerende uvitenskapelige metoder

OCT er en politisk konstruksjon som hevdes å ha solid støtte i kommisjonsgranskninger og vitenskapelige rapporter. I virkeligheten trenerte man oppstarten av granskningen i uhørte 411 dager, og rapportene om tårnkollapsene er enda ikke sluttført (desember 2007).

Rapportene som er lagt frem er forskerfusk av verste sort: En 10.000 siders NIST-rapport om Tvillingtårnenes kollaps tar for seg alt annet enn nettopp Tvillingtårnenes kollaps.

NIST innrømmer også dette, de har beskrevet flyene og brannene som oppsto, men hoppet over selve kollapsene, som var det de fikk i oppdrag å beskrive. Totalkollaps var uunngåelig, skriver de bare istedet.

Et grundig trenert varslet paper om den rådende OCT-forklaringen ’progressiv kollaps’, innrømmer å begå den grove og bevisste feilen å se bort fra 1) alt sidelengs aksellerert materiale under kollapsen, og 2) all kraftutveksling mellom etasjene under kollapsen.

Med andre ord: Når alt det som vanligvis holder gulv, tak og vegger i en skyskraper på plass, helt ses bort fra, så klarer forskeren å regne på det og få alt til å rase sammen p under 15 sekunder. Dette er ikke matematikk, men magi og illusjonskunst.

Det samlende grepet ved disse hårreisende frekke rapportene synes å være å dynge ned leseren med så mye spam og så grove utelatelser eller metodefeil at leseren bare må gni seg i øynene og tenke at det må våre noe her som han ikke har fått med seg.

Trivialisering og psykologisering av debatten i norsk presse

OCT dreier seg om vår fremste alliertes offisielle versjon av hendelsene, og dette merkes når OCT skal debatteres i norsk presse. Rammen rundt reportasjene og artiklene er at OCT-skeptikerne er dumme, paranoide og generelt godtroende.

Det tas for gitt at den offisielle konspirasjonsteorien er korrekt, mens alle som motsier den får høre at de er konspirasjonsteoretikere. Debatten preges kraftig av å være et tabuområde der det eksisterer en politisk fastsatt fasit som alle har å rette seg etter.

En dypt alvorlig debatt om den viktigste politiske hendelsen siden 2. verdenskrig – med vidtrekkende konsekvenser for våre åpne og demokratiske samfunn – gjøres slik til en tøysedebatt om en sær hobby på internett.

Samtidig stuper seer- og lesertallene til de tradisjonelle mediene, og tilliten til politikerne er i mange land på et bunnivå.
Pressens samfunnsrolle er fra gammelt av å avsløre, så her er det sannelig nok å gå løs på for tradisjonelle redaktører og journalister.

Meningsmålinger og mangfold av synsvinkler i media

I en rekke land er det utført meningsmålinger om folks støtte eller mistillit til OCT. Avhengig av spørsmålets ordlyd og når og hvor målingene er utført, kommer det opp prosenttall i størrelsesorden 30 til 80 for OCT-skeptikerne.

Vi mener så store befolkningsgrupper nå må tas seriøst også i de norske mediene, og skepsisen mange nærer til OCT fortjener så absolutt spalteplass og en balansert fremstilling. Det holder ikke å bare avskrive skeptikerne som dumme, det er på tide å skifte plate.

Reklamer

Ber politikerne spørre hva som egentlig skjedde 11. september

14. desember 2007
Sivilingeniører fra Stavanger:

Ber politikerne spørre hva som egentlig skjedde 11. september

– Den offisielle forklaringen bryter med fysiske lover. Det sier to sivilingeniører i maskinteknikk. De ber norske politikere og media stille kritiske spørsmål til hvorfor World Trade Center-tårnene 1, 2 og 7 brøt sammen.

Kristin Aalen
Aftenbladet.no

13. desember 2007

De er to helt alminnelige sivilingeniører utdannet ved Norges Tekniske Høgskole og jobber til daglig med prosess i oljeindustrien. Den ene er ansatt i StatoilHydro, den andre i et konsulentselskap. Politisk plasserer de seg slik:

Vi hører til på høyresiden i norsk politikk, sier Jan Hundseid til Aftenbladet.

USA er et topp land med imøtekommende og hyggelige folk. Vår kritikk har ikke noe med høyre- eller venstrepolitikk å gjøre, men med rett og galt, sier broren Ove Hundseid.

Les resten av artikkelen på Aftenbladet.no.


CNN trekker skrekkdokumentar om Irans atomvåpen

11. desember 2007

Diverse

CNN trekker en spesialdokumentar som var ment å skulle sendes 12. desember, etter at en etterretningsrapport fra CIA, skrevet i 2003 og deklassifisert nylig, fastslår at Iran ikke har planer om å utvikle atomvåpen.

Nytt fra Junaiten
The Norwegian Institute of Free Speech
9. desember 2007 

Det er det nå så kjente National Intelligence Estimate som har endret CNNs sendeplan. Dokumentaren, kalt "We Were Warned — Iran Goes Nuclear", var et såkalt ‘spekulativt dokumentardrama’, der handlingen var satt til ‘et sted i fremtiden’.

HOLLYWOOD — The latest National Intelligence Estimate concluding that Iran discontinued its nuclear weapons program four years ago has claimed one casualty: CNN has postponed speculative documentary "We Were Warned — Iran Goes Nuclear."

The two-hour spec, which was slated for Dec. 12 under the "CNN Presents" banner, was "set partially in the future," featuring a what-if scenario as former government officials — playing fictional cabinet members — debate how to deal with the Iranian threat.

That special was "based on a different set of rules and a different set of conditions," said CNN veep-senior exec producer Mark Nelson, noting that the surprising NIE report "changed everything."
(…)
Among those participating in the war-game panel featured as part of "Iran Goes Nuclear" were former CIA director Jim Woolsey, former EPA administrator Christie Todd Whitman and former presidential adviser David Gergen.

Så mye verdt er medienes skrekkpropaganda.

Interessant er det at samtidig som denne NIE-historien utspiller seg, foregår det en annen CIA-relatert episode; ødeleggelsen av opptak fra avhørssesjoner utført av CIA, der man antar at ødeleggelsen skyldes tapenes innhold (som viser torturscener). Spekulasjonene går imidlertid om den siste episoden er en såkalt ‘smokescreen’ fra Bush-administrasjonens side, for å ta luven ut av NIE-avsløringene.

Flere har merket seg at disse episodene utspiller seg samtidig, med CIA i rollen som både den ‘gode’ og den ‘onde’, og spør seg hvorfor. I følge CIA-sjef i 2005, Michael Hayden, ble tapene ødelagt for å beskytte identiteten til avhørspersonnell fra å lekke ut til Al-Queda. Han påstår også at opptakene i utgangspunktet ble gjort nettopp for å sikre at avhørene foregikk korrekt, og ble ødelagt etter at dette var fastslått.

Kilde Kilde Kilde (NIFS)


9/11 Truth Norway

10. desember 2007

http://www.911truth.no/ har blitt registrert hos Domeneshop og det er blitt opprettet en Google-mailingliste for dem som vil være med å fylle nettstedet 911truth.no med innhold.

Tanken er selvsagt at vi i fellesskap skal skrive
introduksjonsartikler om 9/11 der, og at vi skal få noen til å foreslå
og oppdatere nyheter, linker etc der.

Hvis du klikker på en av linkene over, kan du der melde deg på
mailinglisten for oppbyggingen av 911truth.no, som nettsted og som
nettverk/organisasjon.

Vi trenger selvsagt medlemmer! Vi må finne ut om vi skal hete 9/11
Truth Norway, som vel er det åpenbare, eller noe annet. Vi trenger en
logo til nettsidene, og som nevnt må vi ha noen tekster om hva "9/11
Truth" går ut på og hvorfor vi er her.

I utgangspunktet jobber vi for å få mediene til å ta sin
samfunnsoppgave seriøst igjen:

"Pressas samfunnsrolle er å avdekke og ikkje bidra til å skjule"

– Sitat Kjetil Haanes, styreleder i Norsk Presseforbund og nestleder i Norsk Journalistlag (NJ), fra NRKs Her og Nå 5. desember 2007.

Vårt fokus i så måte vil være på de norske mediene, ikke minst NRK, som vi alle betaler for.

Meningen med det igjen, er å tvinge gjennom en skikkelig granskning av 9/11.

Vårt fokus er altså på OCT – den offisielle konspirasjonsteorien
– og at denne er uriktig. David Ray Griffin og Loose Change: Final Cut (November 2007) fokuserer på feilene og løgnene i OCT. Vi mener dette er et bedre fokus enn spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

Som medlem kan du selvfølgelig fortsatt tenke hva du vil og skrive om
hva du vil, men vi ønsker ikke at 911truth.no skal bli koblet til
tvilsomme og kontroversielle temaer og teorier som ikke har noe med
9/11 å gjøre, som fx UFO-teorier.

Vær med å forme det fellesskapet du ønsker at 911truth skal bli! Vær
med fra begynnelsen, og hjelp oss til å bli en effektiv ad
hoc-organisasjon!


WHO is Osama bin Laden?

5. desember 2007

Pakistan’s Young Speaks out

If third world children talk in such a way about Osama,
shouldn’t that give us to think?


Anatomy Of A False-Flag Terror Attack – Part One

3. desember 2007

9/11 
The chart above shows the structure of a typical false-flag terrorist attack network. NOTE: Click on image to enlarge graphic

"With fear as their greatest weapon, the plan is to engineer events, real and staged, that will create enormous fear in the countdown years to 2012. This includes a plan to start a third world war by stimulating the Muslim world into a ‘Holy War’ with the West, or by using the Chinese to cause global conflict. Maybe both."
– David Icke; The Biggest Secret (February 1999), pg. 490

ANATOMY OF A FALSE-FLAG TERROR ATTACK – Part One

Kentroversy
The Kentroversy Papers
21. mars 2007

Anyone who has become involved in the 9/11 Truth or Patriot Movements has more than likely heard the phrase "false-flag" when terrorism has been discussed. If it was left up to those traitorous elected officials, the public would have never heard of this term, nor would they have heard the term "domestic terrorism" as well. This is true, because an uneducated public is much easier to fool than a public that is informed and comprised of an activist citizenry.

For those unfamiliar with the term "false-flag" when related to terrorism, it is defined in the following manner:

  • False-Flag Terrorism – Terrorist acts that appear to have been carried out by a certain group or nation, who are quickly named as the responsible party or parties, when in fact, the terrorist event was carried out by another group entirely. A perfect example of false-flag terrorism could be found within the 9/11 false-flag event. It was blamed on Osama Bin Laden and nineteen Arab hijackers, when there is plenty of evidence pointing to 9/11 as an inside job.

All False-Flag Terror Attacks have some of or all of the following characteristics; which I now present to the reader, explaining in brief detail each of the items on the list:

 

1. The terror incident or attack can be stated in terms of the Hegelian Dialectic, which is now more commonly known as Problem-Reaction-Solution.

The recent experience in the USA has been that these terrorist atttacks have been used as an excuse to take away freedoms previously enjoyed by every American citizen, as heinous laws such as the USA PATRIOT ACT are passed for our own good, which has NOTHING to do with patrotism, by the way!

2. The Globalist Agenda has in some way progressed by the false-flag event.

3. The event is but the latest in a long, prior history of domestic terror attacks.

4. Suspects are named almost IMMEDIATELY after event, but NEVER enough in advance, as to actually prevent the attack from happening. If there is foreknowledge, unless it benefits the globalist agenda, the evidence is simply ignored.

5. News media replays endlessly, video of the precise moment of the disaster. This is shown ad nauseum for the purpose of traumatizing the public. This behavior falls under the category of psychological operation (psy-op).

6. Shortly after the attack, freedom-destroying laws are rushed through Congress, typically in the middle of the night, or on a weekend, or any other day or time of day they feel will not draw too much attention, until the law is passed, when it is simply too late to do anything to stop it.

If any member of Congress does not agree with the passage of the freedom-destroying law(s), they are IMMEDIATELY attacked, and their patriotism is questioned by the establishment regime in power. If the true patriotic Congressperson weathers the storm that was used to attack their credibility, they are then said to be SOFT ON CRIME, or words to that effect.

7. Aspects of the attack draw upon tried and true methods of past attacks. Whether this is part of the attack itself, the propaganda surrounding it, or the desensitizing and preparation of the audience, the current attack will seem familiar, as it mimics aspects of past attacks.

An example of this is the manufactured strife in the Gaza Strip area, between Israel and Palestine. Another example of this are the 1993 and 2001 World Trade Center attacks, which were horrible incidents of mass murder, and the 2001 attack was perhaps the largest-ever case of insurance fraud.

8. Simultaneous ‘terror drills’ or ‘public safety drills’ take place at the precise time of the false-flag event. This is done for two reasons, primarily. The first, is to draw manpower away from readiness to respond to ‘real’ attack.

The second reason, is so there is an ability for the ‘drill’ to GO LIVE at the last moment. This confuses the readiness and response of systems like the national air traffic controllers on 9/11, who were completely nullified by the mornings’ events, and were mostly left staring at dummy blips on their radar screens, as the 9/11 scenario went down right under their noses.

9. Eye-witness reports vary greatly from the establishment version of events of what really took place during the attack. Witnesses who conflict with or contradict the official-fiction of the attack are badgered into silence by law enforcement and FBI special agents.

A threat assessment is done as per manner of course, and if the dissenting voice is found to be damaging to the official-fiction of events, they could find themselves victim of character assassination, have their communications fall under surveillance, or have their home broken into. Those who pose the greatest threat to the equalibrium of the status quo, are simply ‘suicided.’

Typical tactics used against someone who refuses to bend to the government’s Official-Fiction of an event are subject to Ad Hominem attacks, Straw Man arguments, and other types of character assassination.

The Ad Hominem attack uses emotion to enflame a debate, where the emotional attack replaces the facts being presented by one side. The Straw Man is a type of rhetoric, where an individual creates an easily defeated point of view or a bogus claim designed to detour the debate into areas where credibility can be easily attacked.

10. Surveillance cameras in the immediate area of the attack are turned off, become mysteriously broken, or are simply turned away from the action. If anyone notices, this will be blamed on pranksters, but nevertheless, it still benefits those carrying out the dirty deed.

11. This next one is extremely important …

The LIVE news broadcasts in the city of the attack, in the first two hours after the attack, form the most important evidence being broadcast without the filter of editors and censors. In the first moments after 9/11 went down, the newspeople were speaking about a "series of bomb explosions," as were those in Oklahoma City six years earlier.

But, as the minutes become hours, the official story is created right before the nations’ eyes and ears. Once the propagandists get their hands on things, the whole story changes, and the OFFICIAL FICTION of the event emerges, quietly replacing damning eyewitness testimony.

12. As soon as it is possible after the attack, the site is LOCKED-DOWN. No outside investigators are allowed anywhere near the site, and those who try, are almost always arrested. Truthful investigation is NOT allowed, and all physical evidence is DESTROYED ASAP.

13. Investigation by a empaneled commission of government traitors is grudgingly carried out, with the effect being that of the proverbial fox guarding the henhouse. This i
s easily proven by the number of days it took to the government to begin its’ investigation in the following disasters:

Sinking of the Titanic = 6 days
JFK Assassination = 7 days
Challenger Shuttle Disaster = 7 days
Pearl Harbor Attack = 9 days
The Events of 9/11 = 441 days

14. The sudden appearance of BOGUS EVIDENCE occurs, which is done to prop up the official-fiction of an event, in an attempt to bolster the event’s believability.

An example of items in this category include alleged hijacker passports that survived the 9/11 tower crash infernos, and the backyard photos of Lee Harvey Oswald, which convicted him of the JFK murder in the eyes of the public, even though the photos were faked composites, with Oswald’s head on another person’s body. The aspects of this so-called evidence that proves it to be false is ignored, and NEVER mentioned.

Documents released in the late 1990’s via the Freedom of Information Act show that Oswald was employed by the CIA, and was acting on their behalf as a PATSY on November 22, 1963. This, of course, was not mentioned, which provided the JFK public execution with the very definition of a coup d’etat against this nation.

Also not mentioned was the fact that those whose passports were allegedly found in the street after 9/11, were working at Pensacola Navala Air Station, and under the purview of Naval Intelligence.

15. A bogus investigation is conducted by a government panel riddled with conflicts of interest, such as happened with BOTH the Warren Commission and the 9/11 Commission. Only evidence that supports the government’s own official-fiction of the event is considered, while everything that proves the contrary is IGNORED.

William Rodriguez, the last living person out of either tower and the TRUE HERO of 9/11, was completely ignored by the 9/11 Commission, and this was because his testimony included hearing BOMBS going off in the basement BEFORE the plane hit the building he was working in.

16. The head terrorist is trotted out at opportune moments, such as when Bush Jr’s approval ratings fall. Osama Bin Laden, in spite of being dead, has delivered UNDATED video tapes to the U.S. government, where he threatens further terror attacks. Sidemen such as Abu Musab al-Zarqawi are murdered multiple times, to extract the maximum public relations effect out of his death.

In the case of Timothy McVeigh, who hails from the Buffalo, New York USA area, his execution appears to his family to have been a staged event. After speaking with a member of his family, I was told that he was taken into protective custody, had since been given plastic surgery, and he now lives and works somewhere in South America, where he is known by another name and background.

No member of his family had gone to the execution, and this is because they were told by McVeigh NOT TO ATTEND. I believe this family member more than I believe the government of McVeigh’s fate. Like Oswald, he too had begun work in the military intelligence community.

17. Further terrorists are recruited through the intelligence agencies, such as the CIA, MI5, and MI6, which then carry out further attacks. And the cycle endlessly repeats …

[Om noen vil oversette hadde det vært flott!]


How to create an Angry American

1. desember 2007

So what are you going to do about it?

Er klipp fra YouTube.