HAARP anlegget ved Tromsø

5. mai 2007


HAARP anlegget ved Tromsø, Ramfjordmoen

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is an investigation project to "understand, simulate and control ionospheric processes that might alter the performance of communication and surveillance systems

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
5. mai 2007

Dette er et forskningsprogram startet av US Air Force og US Navy for å utvikle et nytt geofysisk våpen med enorme kosekvenser! Hvorfor skrives det svært lite om dette? Kjenner ingen til dette eller vil ingen skrive om det?
Her er et satelittbilde av anlegget, HAARP – Tromsø.

HAARP består av ekstremt kraftige sendere som projiserer mikrobølger opp til flere Gigawatts styrke opp i ionosfæren. Slike sendere kalles også for «ionosfæriske heatere» fordi den projiserte energistrålen oppvarmer deler av ionosfæren og «løfter» den høyere opp.

Ionosfæren er den øvre del av jordas atmosfære (60-600 km over jorda), bestående av ioniserte gasser, og er derfor elektrisk ledende. Tanken bak det hele var å bruke mikrobølger til å skape en virtuell antenne i ionosfærens partikkelsjikt som kunne generere elektromagnetisk stråling av meget lav bølgelengde (VLF) og ekstremt lav bølgelengde (ELF), og sende dem ned til jorda, da slike bølger er i stand til å gå omtrent jorda rundt uten vesentlig tap. Eksperimentet var vellykket i den grad det bekreftet prinsippet, men den tilførte effekt var for liten til at de genererte VLF- og ELF-bølgene hadde praktisk betydning. Det er her HAARP-teknologien kommer inn i bildet med sine Gigawatt-sendere og forbedret teknologi.


HAARP anlegget i Alaska, USA

Ifølge Dr. Nick Begich er det særlig i arktiske strøk at HAARP-sendere er interessante, da bølgene på disse breddegrader kan sendes opp i ionosfæren på en slik måte at de reflekterte bølgene kan styres så de treffer jorda akkurat der forskerne ønsker det. Hemmeligheten er å vite hvilke områder i ionosfæren som må bestråles for at de reflekterte bølgene skal treffe et bestemt område av jorda, og på denne måten skape den ønskede virkning — enten værmønstre eller andre ting.

Her trenger jeg informasjon og bekreftelse på det som står i innlegget mitt. Send meg gjerne informasjon.

Les mer
HAARP teknologi av Å. Kaspersen
Wikipedia: HAARP
Earthpulse.com: Background of the HAARP Project
A New World Order: H.A.A.R.P / EISCAT
Aftenposten.no: Russerne skapte Katrina

Reklamer