En svindel ved navn klimakvoter

3. november 2007

kraft

Norsk elproduksjon er vannkraftbasert og tilnærmet CO2-fri. Norge hadde et netto eksportoverskudd på 4 TWh i første halvår (IEA). Likevel skal vi nå pålegges "klimakvote"-avgift. Forstå det den som kan.

Jan Herdal
Oljekrisa.no
3. november 2007

Påslaget er antydet til 15 øre pr. kilowattime, tilsvarende 3 000 kroner for et husstandsforbruk på 20 000 KWh, sikkert eks. diverse avgifter.

Langtidsprognosene går ut på et stadig fuktigere klima i Norge, noe som skulle tilsi færre tørrår og gradvis økende gjennomsnittlig elproduksjon.

Nettoeksporten i første halvår tilsvarer hele 25 prosent av husstandsforbruket i Norge.

Det partiet som måtte ha mot til å motsette seg denne svindelen med det avanserte navnet vil trolig ta hjem en brakseier ved kommende stortingsvalg om 2 år.

Men vi ser at storting og partinavn blir tiltakende irrelevante. Norge styres av et overklassenomenklatur hvor bare navnene er norske. Interne personvekslinger skjer ved hjelp av flaskeleken.

De færreste husker vel at en person ved navnet Siri Bjerke i sin tid hadde en gjesteopptreden som miljøvernminister. I dag er hun NHO-direktør og presser på for økte militærbevilgninger.

Nomenklaturet har sin lojalitet helt andre steder enn hos det folket som har valgt dem. Det oppfører som om vi var medlemmer av EU – uten å ha mandat til det.

Forhåpentlig er det nå i ferd med å forbruke en tillit det egentlig aldri har fortjent.

Bård Mikkelsen er konsernsjef i Statkraft. Mannen bor i Bærum og hadde ifølge de offentlig tilgjengelige skattelistene i 2006 en netto skattbar inntekt på 3,1 millioner kroner.

Takket være en sjenerøs arbeidsgiver kan han på det personlige plan tillate seg å gi blanke i alt som heter klimakvoter og andre lystige påfunn av dem der oppe.

Det kan ikke minstepensjonisten eller den enslige forsørgeren med jobb i kassa på Rimi. For dem er den livsviktige krafta allerede mer enn dyr nok.

Og den kommer til å bli langt dyrere uansett, helt uten hjelp av kunstige konstruksjoner av typen "klimakvoter".

Reklamer