Tors hammer av Maarit M. Hanssen

31. mai 2010

Tors hammer
Tors hammer: Geofysiske våpen, en realitet eller science-fiction?

Denne boka tar opp de negative konsekvensene ved haarp-teknologien. De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og Svalbard og tilhører det private internasjonale og vitenskapelige selskapet EISCAT. Forfatteren hevder i boka at disse radarene ikke er under det hun kaller «demokratisk kontroll»

Bare noen få nordmann har hørt om haarp-teknologi. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen vet om, at det finnes haarp-anlegg på norsk jord.

Haarp-teknologi er fremtidens teknologi på godt og ondt. Denne boken handler om hva som, dessverre, kan være ondt med denne teknologien. Denne teknologien er skjult og hemmelig og det finnes tegn på at teknologiens onde hensikter har blitt brukt og brukes i dag i Norge. Det er taushet om det hos den norske regjeringen. (Fra bokomslaget)

Maarit er født og oppvokst i Kalajoki i Finland. Nå er hun spesialsykepleier i Norge.

Kritikk

Maarit starter boken med å fortelle om sin fortid med konstruksjon av tinnfoliehatt (som var mislykket) og at det haster med å få ut informasjon på norsk om HAARP.

Hun blander også inn UFO og ET i et kort kapittel og skriver at «Den utenomjordiske teknologien kan være siste håp for at menneskeheten overlever, og fortsetter å bebo denne kloden» og videre i en e-mail til USAs president George Bush og til den kinesiske og russiske ambassaden i Oslo «and wish to conclude that they (E.T.s) always have been there in the skies of the Earth».

Maarit skriver at hun bare brukte noen uker på boken, som er tydelig siden den kun er på 107 sider og inneholder ikke særlig mye god iformasjon. Kanskje det hadde vært en idè å brukt lenger tid på boken? Samt å kutte ut tinnfoliehatt, UFO, ETs osv?

Jeg mener det hadde vært en bedre idè å skrive en bok som gir en introduksjon om HAARP i Norge (noe som er et viktig tema), som er leselig for de som ikke er så spesielt interessert i tinnfoliehatt, UFO, ETs og påstander om at HAARP står bak jordras, leirras, steinras og fjellras i Norge.

Har du 200 kroner til overs og noen timer ledig til å lese en relativt kort og lettlest bok, skal jeg ikke hindre deg i å kjøpe den.

Men jeg vil heller anbefalt deg å fått tak i boken Angels Don’t Play This HAARP av Nick Begich og Jeana Manning, samt å google deg fram til informasjon om HAARP.

Reklamer

Worldwide Evil and Misery av Robin de Ruiter

31. mai 2010

worldwide_evil_13_bloodlines
Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines

Robin de Ruiter har publisert bøker siden 80-tallet og hans bøker har dukket opp i over 100 land. Han er velkjent internasjonalt. Ruiter snakker sju utenlandske språk flytende, noe som gir han tilgang til en rekke kilder. Dette gjør hans bøker svært viktige.

Denne boken handler om utviklingen av den nye verdensorden som har som mål å undertrykke hele menneskeheten.

Jeg anbefaler deg på det sterkeste å lese denne boken!

Fra boken:

«Among the ruling elite one can find Catholics, Protestants, Muslims, Buddhists and many others. The conspirators are those who, independent of race, nationality, or political views strive for world domination.

«The New World Order they are planning will be a World Dictatorship. Conservatives will call it Socialism or Communism. Liberals will call it Fascism. The label makes little difference; it will be the Gulag Archipelago on a worldwide basis.»

«Traditionally the international press never mentions anything about the content of the off-the-record discussions. Sometimes a conference where prominent members from the world of politics, business and society speak confidentially about international questions is mentioned briefly. It is always mentioned that the participants assist as private persons, not in their official occupations.»

Planlagt verdensregjering

«Today the IMF tries to characterize itself as an organization for development assistance. Together with the World Bank, the IMF exercises nearly unlimited power and can put nations up against each other. They can make the avarage income drop dramatically, and can regulate the spending power and actual wealth of any country as they please. They do the latter through restriction of the money in circulation, or forbidding the country in question to use its own economic profits.

Insted, the countries are forced to export their products under the conditions of the competition on the world marked. The collapse of legal economic systems form the basis for the development of uprisings, the destabilization of independent states, the collapse of institutions and, in extreme cases, it can lead to war. This will happen at the precise day and time determined by the truly ruling class.»

Om krig

«Every war starts with a lie in the media! Our leaders always need acause to obtain the support of the people for a major military operation. Psychological influence and social manipulation are very effective meanse at getting the public to support a war or revolution.»

«Thompson [in his book Lusitania] demonstrates that Woodrow Wilson knew four days beforehand that the Lusitania was carrying six million rounds of ammunition and explosives, and that «passenger who proposed to sail on that vessel were sailing in violation of statute of this country.»

«Since 1961 around two million Vietnamese have died, 300,00 are missing and hundreds of thousands of Cambodians and Laotians were killed; in Northern Vietnam 9000 out of 15,000 villages were annihilated bombs, land mines and insecticides destroyed millions of hectares of land. In the South of the country a million widows, 900,000 orphans, half a million disabled and 200,000 prostitutes were abandoned, the consequences of one of the bloodiest wars in the history of mankind.»

«The trial againstthe former president of Yugoslavia, which was announced as the «mother of all trials» by NATO has become a secret trial. The reasons for this may be clear to anyone who has read Milosevic’s opening statement, which was published in numerous newspapers, in which he puts the irrefutable evidence and sensational facts concerning the major role played by the United States, Germany and other NATO countries in the destruction of the Federal Republic of Yugoslavia on the table. Peaople may distort or ignore the truth; they can never conquer it.»

Afghanistan

«Around June the military plan was ready, and the operation’s planning was finished in July. A long time before September 2001, British armed forces in the region were mobilized. The project was named exercise Swift Sword; 23,000 British soldiers were brought to Oman shortly before 911. At he same time, two American aircraft carriers navigated into the Arab Gulf by the coast of Pakistan. Moreover a group of 17,000 American soldries and 23,000 NATO-soldiers were moved to Egypt for exercise Bright Star. All of these troops were ready for combat, even before any plane hit the World Trade Centers. On September 9, detailed plans were handed over to George W. Bush. The only thing that was missing was a suitable motive. »

Avslutning

«The international web that imposes its will on the world in a very refined way is so far invisible to many. This web, formed by familiy ties (bloodlines), huge groups and holdings with many branches and charity funds worth billions of dollars, has infiltrated national governments all over the world. At the moments many governments, consciously or subconsciously, are like puppets on a string for the shadow government. The never-ending activities of this powerful organization are mainly carried out in a devious manner and should definitely be questioned.»


George Orwell "1984"

30. mai 2010

1984

Få av etterkrigstidens bøker har vakt slik oppsikt som George Orwells fremtidsroman «1984», som utkom i 1949.

Med sin avsløring av det totalitære system og sitt forsvar for individets rett er den svært aktuell i dag.

Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en framtidsvisjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg (alle blir overvåket og styrt via toveis TV) og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker.

Hovedpersonen Winston Smith befinner seg i stor fare. Hans hukommelse fungerer fortsatt, stikk i strid med styresmaktenes retningslinker. For deres mål er intet mindre enn å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og fremtid.

Jobben til Winston Smith er å revidere arkivene slik at historien blir justert til det som er «riktig i dag». Det føres alltid krig, slik at vennskapsbildet stadig skifter, og sannheten må justeres slik at man «alltid har vært i krig med», eller «alltid har vært vener med».

Et annet viktig prosjekt er utarbeidelsen av «nytale», et språk som skulle gjøre det umulig å tenke avvikende tanker.

Om Eric Blair

Utdrag fra boken

STORE BROR SER DEG

KRIG ER FRED
FRIHET ER TRELLDOM
UVITENHET ER STYRKE

Den som behersker fortiden, behersker fremtiden, og den som behersker nutiden, behersker fortiden.

2 + 2 = 5

Til fremtiden eller til fortiden, til en tid da tanken er fri, da menneskene er forskjellige fra hverandre og ikke lever ensomme – til en tid da sannheten lever og da er det som er gjort ikke kan gjøres ugjort.

Om dobbelttenking

Dobbelttenking betyr evnen til samtidig å ha to motstridende oppfatninger og å godt dem begge. Den intellektuelle partimann vet i hvilken retning hans erindring må forandres, derfor vet han også at han svindler med realitetene, men takket være dobbelttenkingen overbeviser han også seg selv om at virkeligheten ikke blir krenket.

Prosessen må være bevisst, for ellers kan den ikke utføres med den nødvendige presisjon, men den må også være ubevisst, da den ellers ville føre med seg en følelse av falskhet og derfor av skyld.

Dobbelttenking er selve Ingsocs hjerte, for Partiets vesentligste oppgave er å bruke bevisst bedrag samtidig som det bevarer den faste målbevissthet som følger med fullkommen hederlighet.

KRIGEN MOT TERROR
KRIG ER TERROR

Fredsministeriet sysler med krigen, Sannhetsministeret med løgn, Kjærlighetsministeret med tortur og Overflodsministeriet med hungersnød. Disse selvmotsigelser er ikke tilfeldige og heller ikke en følge av alminnelig hykleri, de er bevisste øvelser i dobbelttenkning.

Om kriger

Men å klarlegge hele periodens historie, å si hvem som kjemper mot hvem til de forskjellige tider, var helt umulig, fordi ikke noen skrevet fremstilling og ikke noe talt ord noen gang hentyder til annet enn den aktuelle krigssituasjon.

Oceania var i krig med Eurasia og i forbund med Øst-Asia. Osceania hadde alltid vært i krig med Eurasia. Men som Winston så godt visste, var det faktisk bare fire år siden Oceania hadde vært i krig med Øst-Asia og i allianse med Eurasia.

Alltid er det den ene fordømte krigen etter den andre, og en vet det bare er løgn som blir fortalt om dem.

Om media

Ikke en eneste nyhet eller meningsytring som stod i strid med øyeblikkets krav fikk heller lov til å bli stående på trykk.

Det ble fremstilt filleaviser som nesten ikke inneholdt annet enn sport, forbrytelser og astrologi, sensasjonelle fem cents-romaner, filmer som oste av kjønn og sentimentale sanger.

Om nytale

I virkeligheten vil det ikke finnes noen tenkning, slik som vi oppfatter den i dag. Ortodoksi betyr at man ikke tenker – at man ikke behøver å tenke. Ortodoksi er ubevissthet.

Om tankepoliti

Det var forferdelig farlig å la tankene vandre når en var på et offentlig sted eller innenfor synskretsen av en fjernskjerm. Den minste ting kunne avsløre en. En nervøs trekning, et ubevisst uttrykk av bekymring, en vane med å snakke med seg selv – alt som gav en antydning til at en ikke var normal, eller at en hadde noe å skjule»

Om prostitusjon og sex

Partiet var endog tilbøyelig til å oppmuntre prostitusjonen som et avløp for instinkter som ikke knne undertrykkes helt. Rene utskeielser teller ikke så myye så lenge de ble bedrevet i hemmelighet og var gledeløse og bare gjaldt kvinner av en undertrykt og foraktet klasse.

Partiets mål var ikke bare å hindre menn og kvinner i å slutte troskapsbånd som det kanskje ikke maktet å kontrollere. Dets virkelige, men usagte mål var å fjerne all glede ved selve samleiet.

Om bevisste mennesker

Før de er blitt bevisste mennesker vil de aldri gjøre opprør, og først når de har gjort opprør kan de bli bevisste mennesker.

Om galskap

Galskap betydde kanskje bare det samme som at man utgjorde en minoritet på én. En gang hadde det vært et tegn på galskap å tro at jorden gikk rundt solen, i dag var det å tro at fortiden er uforanderlig.

Det var sannheter og usannheter, og vis en klynget seg til sannheten, var en ikke gal, selv om det var mot hele verden.

Om frihet

Frihet er frihet til å si at to og to er fire. Hvis en kan det, følger alt det andre av seg selv.

Om familien

Barna ble systematisk satt opp mot foreldrene og lært opp til å spionere på dem og rapportere deres avvikelser. Familiene var i virkeligheten blitt en utvidelse av Tankepolitiet.

Vi har brutt båndene mellom barn og foreldre, mellom menneske og menneske, og mellom mann og kvinne. Ingen våger lenger å stole på en hustru eller et barn eller en venn. Men i fremtiden vil det hverken bli hustruer eller venner. Barna vil bli tatt fra mødrene like etter fødselen. Kjønnsdriften vil bli utryddet.

Om oppvåkning

Det eneste som er mulig i øyeblikket, er å utvide det sunne områdene smått om senn. Vi kan ikke handle kollektivt. Vi kan bare spre vår viten utover fra individ til individ, generasjon etter generasjon. Når vi har Tankepolitiet mot oss, er det ingen annen vei.

Om samfunnet

Fra det øyeblikk maskinen første gang dukket opp var det klart for alle tenkende mennesker at nødvendigheten av tungt slit og derfor i stor utstrekning av menneskelig ulikhet var forsvunnet. Hvis maskinen bevisst ble brukt med dette mål for øye, kunne sult overarbeid, usseldom, analfabetisme og sykdom fjernes i løpet av noen få slektsledd.

Men det var også klart at en almen økning av rikdommen truet med ødeleggelsen av et hierarkisk samfunn, og til en viss grad var det samme som ødeleggelsen av det.

Hvis alle i like grad kunne nyte lediggang og sikkerhet, ville nemlig den store masse av mennesker som normalt er sløvet av fattigdomen lære seg å lese og skrive og tenke på egen hånd, og når de først hadde gjort dette, ville de før eller siden innse at den privilegerte minoritet ikke hadde noen funksjon, og så ville de feie den vekk. I det lange løp var et hierarkisk samfunn bare mulig på grunnlag av fattigdom og uvitenhet.

I prinsippet blir krigsinnsatsen alltid planlagt slik at den spiser opp hele det overskudd som kan være tilbake etterat man har imøtekommet befolkningens enkleste krav. I praksis blir befolkningens behvo alltid undervurdert, men dem følge at det råder en kronisk mangel på halvdelen av de nødvendigste ting til livets opphold, men dette blir betraktet som en fordel.

I virkeligheten er de tre filosofier [fra tre geografiske områder: hovedsakelig Amerika, Russland og Kina] knapt å skjelne fra hverandre. Overalt har man den samme pyramide-oppbyggingen, den same dyrkelse av en halvt guddommelig fører, den samme økonomi som eksisterer ved og for en evig krigføring.

Om eliten

Partiets to mål er å erobre hele jordens overflate og å utrydde muligheten for selvstendig tenkning en gang for alle.

Partiet streber etter makt ene og alene for sin egen skyld. Vi er ikke interessert i andres beste, vi interesserer oss bar for makt. Bare makt, ren makt.

Du må huske at makt er makt over mennesker. Over legemet – men fremfor alt over sinnet.

Naturvitenskapsmannen av i dag er enten en blanding av en psykolog og inkvisitor, som med enestående nøyaktighet gransker betydningen av ansiktsuttrykk, bevegelser og tonefall og prøver den sannhetsskapende virkning av rusgift, sjokkterapi, hypnose og fysisk tortur, eller en kjemiker, fysiker eller biolog som bare sysler med de grener av sin vitenskap som omfatter ødeleggelsen av menneskeliv.

Det nye aristokrati bestod for det meste av byråkrater, vitenskapsmenn, teknikere, fagforeningsledere, eksperter i publisitet, sosiologer, lærere, journalister og profesjonelle politikere. De var blitt formet og sveiset sammen av monopolindustriens og det sentraliserte statsstyres golde verden.

Om tortur

Fire! Fem! Fire! Hva du vil! Bare du slutter med dette, så smerten stopper
To og to er fire
Av og til, Winston. Av og til er det fem. Av og til tre. Stundom er det alt dette på en og samme tid. Du må anstrenge deg mer. Det er ikke så lett å bli riktig igjen.

Hva vil du helst: overbevise meg om at du ser fem eller virkelig se dem?

Han elsket Store Bror

—-

Se også filmatiseringen av boken fra 1984.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5464625623984168940&hl=no&fs=true


Synnøve Fjellbakk Taftø

29. mai 2010

Synnøve Fjellbakk Taftø

I dagens Norge brukes psykiatrien til å fjerne brysomme personer, dette gjelder på mange samfunnsplan.

Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet tidligere i UD og ble for brysom for systemet da hun oppdaget ulovligheter ved innføringen av EØS avtalen da den var konstitusjonell uholdbar. Gro Harlem & Co gjorde kort prosess og fikk henne fjernet, veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang med politiets hjelp.

I etterkant har hun skrevet to bøker, Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning. Skjoldmøysagaen finner du her, og Nornens Beretning her.

Nå for noen få uker ble hun igjen blitt innlagt pga artikkler hun har skrevet på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

Facebookgruppen ‘Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø’
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=128796277130841&v=wall&ref=search

Intervju av politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø

http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Taftø forteller at psykiatrien ikke har noen verktøy for å diagonisere om en pasient er psykisk syk. Så de bruker tid, sted og situasjon for å legge dem inn.

Hun stiller også spørsmål til hva som menes med «alvorlig tvangslidelse», og mener dette bare blir brukt som en antagelse uten å kunne presisere dette bedre.

Videre snakker hun om at psykiatriloven vi har i Norge er en menneskefientlig lov.

Stavangeravisen: Spesialist i psykiatri:

Psykiatriske diagnoser er ødeleggende

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og ødeleggende.

Dr. Simon mener at mange tilhengere av psykiatri, og spesielt biopsykiatrien mer er prester for en religiøs tro enn objektiv vitenskap.

Les også:

Psykiatrien vs Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbak Taftø


Edward Bernays: Propaganda og Public Relations

10. mai 2010

Edward Lous Bernays (1891 – 1995) var en amerikansk pioneer i sitt arbeid med public relations (Norge: informasjon og samfunnskontakt), og han blir ofte referert til som grunnleggeren av public relations.

Bernays kombinerte ideene til Gustave Le Bon og Wilfred Trotter om massepsykologi med ideene til hans onkel Sigmund Freud om psykoanalyse. Bernays var en av de første som manipulerte offentlig mening/oppfatning (public opinion) ved å bruke ubevisstheten.

Introducing Edward Bernays

Edward Bernays : on Propaganda and Public Relations

How to Brainwash a Nation

Sjekk ut to bøker av Edward L. Bernays:
”Propaganda” (1928)
“Public relations” (1945)


Niels Harrit på Schrödingers Katt

4. mai 2010

Niels Harrit på Schrödingers Katt 10. september 2009 – del 1

Niels Harrit på Schrödingers Katt 10. september 2009 – del 2

Påskekrim: Niels Harrit og MP Pileni

5. april 2010 av Torstein Viddal

DETTE HAR SKJEDD:

Vi husker Niels Harrit – den danske nanokjemikeren fra Københavns Universitet – kom ut med sin rapport Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe i april ifjor, og at det norske forskningsnettstedet Forskning.no ikke ville skrive om saken til tross for at deres danske søstersite Videnskab.dk kjørte en serie artikler om dette oppsiktsvekkende funnet av sprengstoffrester og udetonert militært sprengstoff i støvet fra WTC-eksplosjonene.

Les mer her på 9/11 Truth Norge.

Niels Harrit på NRK P1 radio Her og Nå 21.05.09 og på Lillehammer 30.05.09

Norwegian State Radio initiates public debate on 9/11 Truth


On Wednesday, May 20th 2009, more than 7 years after the 9/11-attacks, alternative perspectives penetrate the Nowegian State Broadcasting Corporation NRK, for the first time, in the program ‘Her og Nå’ (‘Here and Now’ -ed.) on NRK Radio P1.

Three Norwegian scientists has publicly attempted to discredit the University of Copenhagen’s findings in a recent scientific paper covering an extensive analysis of dust from the attacks on Manhattan in 2001. The Norwegians do not express direct support for the Bush/Cheney-conspiracy theory about Usama bin Laden.

A reply from co-author Steven E. Jones is already in place right here1 and currently awaiting response.

Les mer på From the top of the world at the end of time.

Niels Harrit om nano-termitt: Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe

Lars Ole Skjønberg: World Trade Center ble sprengt

Enkelte vitenskapsfolk er ikke i tvil; de enorme bygningene på Manhattan ble sprengt og det var amerikanerne selv som stod bak. Hva mener du?

Les mer på NRK.

Nettmøte på NRK: Niels Harrit

9/11 – A roadblock or a shortcut  to peace and democracy?

Af Niels Harrit Associate professor, PhD Department of Chemistry, University of Copenhagen, den 16. mars 2008.

When viewed in the rear-view mirror of history, the attack on USA on September 11th, 2001 (9/11) might very well prove to be the single most important political event since World War II. It sparked the so-called “war on terror”, which has left a trail of casualties and refugees, with numbers running into the millions.

Les mer på TFF (The Transnational Foundation for Peace and Future Research).

Dansk 9/11 Truth på den største TV kanalen i Danmark, TV2