A Bug's Life – "Then they ALL might stand up to us"

31. mars 2010

Et interessant klipp fra filmen A Bug’s Life

Reklamer

En ny inside job i Russland?

31. mars 2010

Tidligere terroristangrep i Russland er utført av FSB.

FSB

Nå er det nye terrorangrep, og hvem har skylden?

31. mars 2010: 2 bomber eksploderte i Nord-Kaukasus

Minst tolv personer er drept og 23 skadet etter at to bomber eksploderte i byen Kizljar i Dagestan, melder nyhetsbyrået Reuters.

29. mars 2010: 2 bomber på t-banestasjoner i Moskva

39 personer ble drept og fortsatt ligger 78 personer på sykehus etter at to kvinnelige selvmordsbombere sprengte seg selv på to ulike t-banestasjoner i Moskva, melder VG.

En FSB inside job?

Siden forklaringen om at to kvinnelige selvmordsbombere med eksplosiver var ansvarlige av bombingen kom direkte fra FSB, må vi være miskelig på forklaringen, siden tidligere historie viser noe annet.

Russisk FSB har en dokumentert historie i å iverksette falsk flagg hendelser for å oppnå politiske agendaer.

Vladimir Putin kom til makten som et resultat av at FSB satte i gang terrorbølger høsten 1999 som inkluderte å sprenge opp boligblokker flere steder i Russland og la skylden på tsjetsjenske seperatister, som gjorde det mulig for Putin å starte en ny krig og sikre en seier i presidentvalget.

FSB agenter ble tatt i å plante sprengstoffet Hexogen i kjelleren i en boligblokk i Ryazan. FSB innrømmet å ha plantet flere sekker med sprengstoff, men hevdet senere at de kun inneholdt sukker, og ble brukt som en del av en øvelse for å teste sikkerhetsprosedyrene. Det ble først hevdet fra offisielt hold at terrorangrepet var blitt avverget og at sekkene inneholdt Hexogen, men når det ble oppdaget innblandelse av FSB ble historien forrandret.

Alexei Kartofelnikov, det første øyevitnet som såg sprengstoffet og ringte til politiet, har sagt at innholdet var tydelig ikke sukker, og beskrev innholdet som at det lignet på ris og hadde gul farge – en klar beskrivelse av Hexogen.

FSB hadde plantet virkelig sprengstoff og ble tatt med buksene nede i å iverksette falsk flagg terrorangrep, og ble tvunget til å skyggelegge hva som virkelig hendte mens de lagde en egen forklaring på hva som hendte, mens de blokkerte en virkelig etterforskning og fortiet whistleblowers.

Denne hendelsen og mange flere er dokumentert i dokumentarfilmen, The Assassination of Russia, som en kan se på Google Video.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=8712664469489507026&hl=nb&fs=true

Alexander Litvinenko, den tidligere FSB agenten som ble forgiftet med radioaktiv polonium-210 i London, som resulterte i hans død i November 2006, har avslørt hvordan Russisk FSB var involvert i terrorisme, bortføring og mord i hans bok «Blowing Up Russia: Terror From Within» (2002).

Gisseldramaet i Beslan, september 2004, som førte til at over 300 personer døde, hvorav mange barn, er enda en hendelse som tsjetsjenske terrorister fikk skylden for, preges av motsigelser og røde flagg som antyder involvering fra insiden.

En video som ble sluppet ut i 2007 viser at Russisk sikkerhetsstyrker var trolig ansvarlig for den første eksplosjonen under hendelsen.

A video that remained secret for nearly three years after the horrific Beslan hostage crisis has cast new doubt on official conclusions about what led to the deaths of 334 people, more than half of them children, during one of Russia’s worst terrorist attacks, reported the Associated Press.

The footage is far from definitive, but appears to lend credence to the theory that security forces bear at least some of the blame for the high death toll.

Les full artikkel på Prisonplanet.com.


Immortal Technique

30. mars 2010

Immortal Technique er en revolusjonær rapper og politisk aktivist fra Harlem, New York. De fleste av tekstene har et politisk fokus, og har tema som fattigdom, urettferdighet, religion, sosiale klasser, rasisme og undertrykking.

Immortal Technique er kritisk til samfunnet og hvorvidt staten er til å stole på, og mener samfunnsstrukturen er grunnleggende urettferdig.

Point of No Return

You Never Know

Immortal Technique on Obama, 9/11 truth & Corporate America


Dub FX med Love Someone

30. mars 2010

Its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world someday now

its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world

now the changing times of the 21th century
means nothing to me cause I would rather be
at the beginning of time
earth would be mine livin in luxury-hee
discovering a world out there
believing in the sun, earth, water and air
take me there
so I can see the world bloom
standing on a sea cliff howling at the moon
creating a world for the open minded
a unique perception a true decided
I know we can find it
its a matter of where and when we collectively decided

the world is not a vicious place
its just the way we’ve been raised
discovering time and space
I know we that could make a change
rearrange the way that we appreciate the world today

its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world someday

someday somedayiiiiee someday dayyyyiiiiyeeeaaoo

now as I start to put my mind into words
I stall I fall im losing it all
my inhibition the thought of wasting away
the fact that the music’s at a place not far away yet i stray
stick to my world
in love with my life my beliefs and my girl
but is it luck that our love is crazy
place the human race to get me wrong i still think we could change
but this life
the fact that time exists
were here
we don’t come equipped with it all

half the fun is learning
im having a ball
the world keeps turning
my road is small but I make a change
I hope youre feeling the same way
I’ll be sayin’ say what i say

its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world

somedayyayyh somedayayay

in this concrete jungle we live
our survival is love that we give
now my instincts has got in my way
its true what they say
the world is your chance to create

this concrete jungle we live
our survival is love that we give
now my instincts has got in my way
screw what they say
the world is your chance to create
this concrete jungle we live
our survival is love that we give
now my instincts has got in my way
screw what they say
the world is your chance to create

this concrete jungle we live
our survival is love that we give
now my instincts has got in my way
screw what they say
the world is your chance to create

its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world someday

its possible to love someone
and not treat them in the way that you want
its possible to see your eyes
be the devil in disguise
with another front-end

its possible to change this world
revolutionize the boys and girls
its possible to educate the next generation
ever rule the world

someday-he-ey somedayiy somedayiyiyïy somedaaaayayay


Point of Return sparker massemedia

24. mars 2010

Point of Return gjør sitt oppgjør med det kontrollerte, korrupte og helt overflødige medie-apparatet, som fremfor å frigjøre oss; slavebinder og virker ødeleggende på oss. Gå inn på youtube å se et lite klipp på 3 1/2 min.

Besøk point of return her: http://pointofreturn.wordpress.com

Bakgrunnsdokument for Medium Memorandum

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at masse-media, fremfor å opplyse mennesker, bidrar til å fordumme, forvirre og skremme gjennom å spille på frykt, lyst og behovet for materialistiske unødvendige verdier som symboler for status .

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at vestlige massemedier har bidratt til å formørke og forvrenge virkeligheten som omkranser kriger der vestlig makter har interesser.  På tross av av at det etter ni år, først nå diskuteres umenneskelige avhørsmetoder og kriminell praksis i vestlig etterretning og vestlig militærindustri, bommer massemediene i å ta opp de elementære spørsmålene rundt paradigmet: «krigen mot terror».

Disse spørsmålene bør bestå i:

  1. Hvem har utført de mest velkjente og største terrorhandlingene?
  2. Hvilke interesser ligger til grunn for de forskjellige krigene?
  3. Hvem har finansiert gruppene det kriges «mot»?
  4. Hvordan kan krig stoppes?

Det er Point of Returns samlede erkjennelse av at det finnes nok indisier til at 9/11-katastrofen kan ha vært utført av elementer innenfor vestlig maktsystem, som er bakgrunnen for hvordan vi tar opp nettopp dette i Medium Memorandum. Se her,her, her, her, og for videre etterforskning anbefaler vi Architects and Engineers for 9/11 Truth, World for 9/11 Truth og mange fler.

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at den europeiske union i sin oppbygging, og spesielt etter ratifiseringen av Lisboa-traktaten, strider med alt som kan minne om demokrati. Den nye struktureringen av Europa ble innført av topp-politikere i de forskjellige land, og Irlands folkeavstemming ble brutalt slått ned.  Det har tidligere blitt innrømt av Bilderberg-deltagere at europeisk valuta, er et direkte resultat av den elitiske gruppen med tilnavnet Bilderberg.

Under europeisk unions, elitiske, styre blir det europeiske folk utsatt for elektronisk masseovervåking: se her, her, og her.

Det er Point of Reuturns samlede erkjennelse at masseoveråking av borgere, som leder til Panoptisk styre (system der innbyggerene regulerer sin adferd fordi de vet de til enhver tid er overvåket og risikerer straff og sanksjoner), er helt umoralsk, for ikke å si: totalt unødvendig.

Det er Point of Returns samlede erkjennelse at elitiske, overnasjonale tenketanker som: Bilderberg-gruppen, Trilateral-kommisjonen og Roma-klubben strider med demokratiske prinsipper når de får utøve makt over regjeringer.

Eksempelvis referer vi til et direkte sitat fra en av Roma-klubbens publikasjoner: boken «The First Global Revolution» at

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming,
water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.”

Point of Return mener Roma-klubben, Bilderberg-gruppen, Council of Foreign Relations, Royal Institute for International Affairs, Trilateral-kommisjonen og mange flere, går inn i en lang rekke av elitiske konspirasjoner for å kontrollere demokratiet og folkets frihet, for egne agendaer og egne interesser.

Hilsen: Point of Return


Regjeringen i USA advarte 9/11 kommisjonen om å ikke krysse linjen

23. mars 2010

Rumsfeld
Ashcroft, Rumsfeld og Tenet fortalte Hamilton og Kean om å ikke prøve å avhøre terrorister.

Dokumenter skaffet av ACLU viser at regjeringen i USA advarte 9/11 Kommisjonen mot å komme til bunns i terrorangrepet 11. september i et brev signert av Attorney General John Ashcroft, forsvarssekretær Donald Rumsfeld og CIA direktør George Tenet.

I et brev datert 6. jan 2004, ble kommisjonen nektet tillatelse til å avhøre annholdte terrorister, granskningslederne Hamilton og Kean ble fortalt at det var «A line that the Commission should not cross,» under etterforskningen.

Du kan lese innholdet på side 26 i PDF versjonen av brevet.

Regjeringen ba kommisjonen, «Not to further pursue the proposed request to participate in the questioning of detainees,» ifølge brevet, og skrev videre behovet for til å “Safeguard the national security, including protection of Americans from future terrorist attacks.

Denne advarslen av bare et eksempel på hvordan Bush administrasjonen strevde med å hindre 9/11 kommisjonen å utføre en skikkelig granskning av angrepet. Bush og Cheney nektet å stille opp forran kommisjonen separat og begge nektet å vitne under ed, istede møtte de medlemer av kommisjonen i privat, og med ingen referat fra møtet.

Les hele artikelen til Paul Joseph Watson på Prisonplanet.com.

Government Warned 9/11 Commission ‘Not To Cross The Line’

Ashcroft, Rumsfeld, Tenet told Hamilton and Kean not to pursue questioning of terror patsies


9/11: Blueprint for Truth

23. mars 2010

BlueprintForTruth
Et foredrag av Richard Gage om kollapsen av WTC1, WTC2 og WTC7.

9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction

En to timers presentasjon av Richard Gage danner grunnlaget for filmen.

Architects & Engineers for 9/11 Truth

Richard Gage er grunnleggeren av Architects & Engineers for 9/11 Truth. Han er en arkitekt i San Fancisco Bay området og en medlem av American Institute of Architects.

Our mission is to research, compile, and disseminate scientific evidence relative to the destruction of the three World Trade Center skyscrapers, calling for a truly open and independent investigation and supporting others in the pursuit of justice.

Du kan også finne blåkopi (blueprint) av World Trade Center 1, se her.