Immortal Technique

30. mars 2010

Immortal Technique er en revolusjonær rapper og politisk aktivist fra Harlem, New York. De fleste av tekstene har et politisk fokus, og har tema som fattigdom, urettferdighet, religion, sosiale klasser, rasisme og undertrykking.

Immortal Technique er kritisk til samfunnet og hvorvidt staten er til å stole på, og mener samfunnsstrukturen er grunnleggende urettferdig.

Point of No Return

You Never Know

Immortal Technique on Obama, 9/11 truth & Corporate America

Reklamer