Fritz Moen får til sammen 16 millioner kroner i erstatning fra staten

10. mars 2008

norge
Fritz Moen

Fritz Moen saken er en av de mest kjente justismordene i Norge. Han ble uskyldig dømt for to drap. Fritz Moen var døv og funksjonshemmet.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
10. mars 2007

Denne saken er veldig tragisk, og Fritz Moen burde ha blitt frikjent med en gang. Det ble gjort mange polititabber, her er noen av de groveste. (Hentet fra Vi Menn nr 47 2007).

  • Fritz Moen befant seg i Selbu drapsnatten da Sigrid Heggheim ble voldtatt og drept på et jorde på Nidarvoll i Trondheim.
  • Sædprøver viste blodtype A, og at morderen var utskiller. Moen hadde ikke blodtype A.
  • Politiet flyttet drapstidspunktet med ett døgn, slik av Moen manglet alibi.

Den sterkt funksjonshemmede mannen måtte sone 18 år for to drap han ikke hadde begått. Fritz Moen døde 28. mars 2005.

Privatetterforsker Tore Sandberg jobbet i mange år for å vise at bevisene ikke holdt, han har skrevet en bok om saken, "Overgrepet: Justismordene på Fritz Moen"

Fra Aftenposten.no: Fritz Moens dødsbo får 16 millioner

Dødsboet til Fritz Moen er tilkjent til sammen 16 millioner kroner i erstatning fra staten.

Fritz Moen ble uskyldig dømt for drapene på Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977 i Trondheim. Den døve og funksjonshemmede mannen satt 18 år i fengsel og fikk i tillegg syv års sikring.

Reklamer

Question Your Reality

10. mars 2008