Kongressvalget i USA 7. november

7. november 2006


( Foto: AFP )


"Nye og moderne elektroniske maskiner streiket flere steder. Fra minst seks delstater kom det rapporter om problemer med maskinene, som ble innkjøpt for å erstatte hullkortene som skapte kaos ved opptellingen i Florida under presidentvalget i 2000."

Se innleggene jeg har skrevet tidligere hvis du vil vite sannhetene, eller hva som ikke er sannheten med disse moderne elektroniske maskiner. Se dokumentaren Hacking Democracy (HBO Special) og les innleggene mine: "Valg i USA – The Voting Machine Documentary Diebold Didn’t Want You to See…" og "Kongressvalget i USA 7. november".

Det er ikke bare hullkortene som skapte kaos ved opptellingen i Florida under presidentvalget i USA, de elektroniske maskinene var et stort problem under presidentvalget i 2000!! Se dokumentarene:

"I Florida i 2000 ble det strid blant annet om hvilke stemmer som måtte regnes som blanke, fordi velgerne ikke hadde merket riktig på stemmeseddelen. Det førte til endeløse nyopptellinger og rettstvister som først etter en måned ble avgjort da den republikansk-dominerte høyesteretten stanset opptellingene på et punkt der Bush lå noen hundre stemmer foran demokraten Al Gore."

Når de republikansk-dominerte høyesteretten stanset opptellingene på et punkt der Bush lå noen hundre stemmer foran demokraten Al Gore er etter min mening den største forbrytelsen mot demokrati i den vestlige verden!

Kilde: Aftenposten / USA: Problemer med opptellingsmaskiner.

Reklamer