Korfuavtalen i 1994

24. september 2010

norge-eu

Norge signerte medlemskap til EU i 1994, da Gro H. Brundtland, Grete Knudsen, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under medlemsskapsavtalen på Korfu.

Sammen med de offisielle søkerlandene Finland, Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994  sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet.

I denne videoen [ca 1 min og 25 sek] kan du se landsforræderen Gro. H. Brundtland signere avtalen.

En folkeavstemning om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted den 28. november 1994, 5 måneder etter at medlemsskapsavtalen var signert.

Lurer du på hvorfor du ikke fikk med deg dette sommeren 1994? Norge spilte i VM. Og sport er som kjent mye viktigere enn noe som faktisk har betydning for mitt, ditt og våres barns liv.

Etter at jeg sendte en epost til Utenriksdepartementet fikk jeg til slutt traktaten og sluttakten.

Traktaten: Vedlegg 1

Accession Treaty 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

TREATY
between

the Kingdom of Belgium,
the Kingdom of Denmark,
the Federal Republic of Germany,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands,
the Portuguese Republic,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(Member States of the European Union)

and

the Kingdom of Norway,
the Republic of Austria,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,

concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union.

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK,
(…)
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY
(…)

UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded,

DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid,

CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union,

CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union,

CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States,

HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(…)

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,

Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND
Prime Minister

Mr Bjørn TORE GODAL
Minister for Foreign Affairs

Mrs Grete KNUDSEN
Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping

Mr Eivinn BERG
Head of the Delegation entrusted with the negotiations

(…)

WHO, having exchanged their full powers found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented.

(…)

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

For Hans Majestet Konget av Norge (side 10)

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2

Accession Treaty – Final Act 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

The Plenipotentiaries of:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,
HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union,

Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden:

I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union,

II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties,

III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties:

(…)

B.
Protocol No 4    on the petroleum sector in Norway

(…)

Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act.

1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy
2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin
3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities
4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty
5. Joint Declaration on secondary residences
6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety
7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession
8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty
9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession

Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

For Hans Majestet Konget av Norge

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.

fraEØS/EFTA-seksjonen <EOS/EFTA-seksjonen@mfa.no>
dato23. september 2010 10:26

Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU.
Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon.  Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke.

Mvh
Knut Hermansen
Underdirektør
Utenriksdepartementet
Avdeling for Europa og handel
EØS/EFTA-seksjonen

2 vedlegg
– Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K
– Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K

—–Original Message—–
From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM
To: Post UD
Subject: Kontaktskjema

Tema: Korfuavtalen
Avsende_navn: Odd Inge **

Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt:
“Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg)
samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Mvh. Odd Inge

Du kan bestille korfuavtalen av 24. juni 1994 via kontaktskjemaet på Utenriksdepartementet.

Om EU / EØS problematikken

Selv om Norge har sagt nei til EU ved folkeavstemning to ganger, så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i EØS-komiteen. 99,6 % av direktivene «blir implementert innen de fristene som er satt, viser rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA«.

99,8 % av 1777 EU-direktiver er innført. Kun to direktiver er ennå ikke innført i Norge. Dermed fungerer Stortinget som mellommenn mellom EU og Norges befolkning.

Norge burde gjort som Sveits og også holdt seg uttenfor EØS. Vi burde helt klart ha en folkeavstemning om  EØS-avtalen.

Reklamer

Tors hammer av Maarit M. Hanssen

31. mai 2010

Tors hammer
Tors hammer: Geofysiske våpen, en realitet eller science-fiction?

Denne boka tar opp de negative konsekvensene ved haarp-teknologien. De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og Svalbard og tilhører det private internasjonale og vitenskapelige selskapet EISCAT. Forfatteren hevder i boka at disse radarene ikke er under det hun kaller «demokratisk kontroll»

Bare noen få nordmann har hørt om haarp-teknologi. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen vet om, at det finnes haarp-anlegg på norsk jord.

Haarp-teknologi er fremtidens teknologi på godt og ondt. Denne boken handler om hva som, dessverre, kan være ondt med denne teknologien. Denne teknologien er skjult og hemmelig og det finnes tegn på at teknologiens onde hensikter har blitt brukt og brukes i dag i Norge. Det er taushet om det hos den norske regjeringen. (Fra bokomslaget)

Maarit er født og oppvokst i Kalajoki i Finland. Nå er hun spesialsykepleier i Norge.

Kritikk

Maarit starter boken med å fortelle om sin fortid med konstruksjon av tinnfoliehatt (som var mislykket) og at det haster med å få ut informasjon på norsk om HAARP.

Hun blander også inn UFO og ET i et kort kapittel og skriver at «Den utenomjordiske teknologien kan være siste håp for at menneskeheten overlever, og fortsetter å bebo denne kloden» og videre i en e-mail til USAs president George Bush og til den kinesiske og russiske ambassaden i Oslo «and wish to conclude that they (E.T.s) always have been there in the skies of the Earth».

Maarit skriver at hun bare brukte noen uker på boken, som er tydelig siden den kun er på 107 sider og inneholder ikke særlig mye god iformasjon. Kanskje det hadde vært en idè å brukt lenger tid på boken? Samt å kutte ut tinnfoliehatt, UFO, ETs osv?

Jeg mener det hadde vært en bedre idè å skrive en bok som gir en introduksjon om HAARP i Norge (noe som er et viktig tema), som er leselig for de som ikke er så spesielt interessert i tinnfoliehatt, UFO, ETs og påstander om at HAARP står bak jordras, leirras, steinras og fjellras i Norge.

Har du 200 kroner til overs og noen timer ledig til å lese en relativt kort og lettlest bok, skal jeg ikke hindre deg i å kjøpe den.

Men jeg vil heller anbefalt deg å fått tak i boken Angels Don’t Play This HAARP av Nick Begich og Jeana Manning, samt å google deg fram til informasjon om HAARP.


Frimureriet og de skjulte makteliter

6. april 2010

Frimureriet og de skjulte makteliter
Tobindsboka «Frimureriet og de skjulte makteliter» (2004) av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Erik Rudstrøm beretter om frimurerordenens politiske rolle i Norge før, under og etter andre verdenskrig. Og om de frimurerene  som bedrar sitt frimureri, om de som bryter frimureriets grunnleggende prinsipper, og som utnytter frimurerforbindelser for å oppnå personlige fordeler.

Erik Rudstrøm, februar 2005:

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.

Rudstrøm’s møte med frimureriet

Rudstrøm starter boken men å fortelle om sitt eget møte med frimurerene i en arvetvist, hvor han ble et offer for frimurerenes samhold og arbeidsmetoder innenfor rettsvesenet.

«Jeg er gjort rettsløs. Jeg har ikke hatt muligheten til å få en rettferdig dom slik som rettssamfunnet garanterer meg. Dette kan hende hvem som helst»

Nedenfor har jeg gjentatt noen av funnene til Rudstrøm.

Bind 1: Om broderskap i norsk rett og politikk

Frimureri

«Du skal aldri gå imot en broder»

At Den Norske Frimurerorden var en politisk organisasjon kan det ikke herske tvil om, selv om det ble benektet av Ordenes ledelse. Medlemmer var utvalgt nettopp på grunn av sin politiske holdning.

Omsetningsavgift og merverdiavgift

Vedtaket om omsetningsavgiften i 1935 er sannsynligvis det første betydningsfulle samarbeidsprosjekt mellom frimureriet og Arbeiderpartiet som kan påvises.

1975: 1%
1940: 10%
1964: 12%
Omsetningsavgiften blir til merverdiavgift
1970: 20%
1994: 22%
1995: 23%
2001: 24%
2005: 25%

Avgiften representerer en betydelig maktoverføring fra landenes innbyggere til staten.

Omsetningsavgiften og dens avledninger er et verktøy til å beherske og kontrollere næringslivet, et ledd i en økonomisk undertrykkelse som de fleste land er utsatt for.

Et selskap som ikke selger for mer enn omsetningsgrensen, 50 000 kr, mister sin rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift. Følgelig vil alle utgiftene stige med 24 %. Disse foretak blir betydelig svekket i konkurransen med foretak som har rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift.

Menneskerett

Å kunne klage på en rettslig avgjørelse og få klagen tilfredsstillende behandlet er en menneskerett. Ot. prp. nr. 53, 1983-84, begrenser klageretten. Den nye §59a fra 1996 fjernet klageretten helt. Riksadvokaten har dermed blitt den suverene leder av påtalemyndigheten med bortimot diktatorisk makt. Vi har tatt to viktige skritt i retningen av å forlate rettsstaten og å gjøre Norge til en autoritær stat.

Stay-Behind i Norge

Etterretningsmannen Alf Martens Meyer tok kontakt med Vilhelm Evang. Meyer mente at den viktigste oppgaven for den nye etterretningstjenesten måtte være å bygge ut et såkalt Stay-Behind nett som skulle bestå bevæpnede grupper, klar til innsats.

Vilhelm Evang innbeordret straks Meyer til tjeneste og lot han få i oppgave å forberede det som senere fikk navnet Stay-Behind. Meyer ville bygge opp desentraliserte grupper som ikke sto i innbyrdes forbindelse med hverandre, men med direkte forbindelse til baser i Storbritannia, eventuelt i USA. Ferrest mulig skal ha kjennskap til den hemmelige beredskap.

Den egentlige Stay-Behind ble formalisert ved en ordre fra Jens Chr. Hauge den 25. oktober 1948. Han gir generalløytnant Ole Berg i oppdrag å velge ut personer med god innsikt og erfaring fra siste krig for å danne en topphemmelig beredskapshær under navnet «FO 4 Beredskap».

Stay-Behind avsløres

Det gikk 30 år før det blir avslørt. Ved en tilfeldighet finner politiet, sammen med VG, et stort våpenarsenal hjemme hos Meyer i en stor villa. Her fantes alt fra maskingevær, mitraljøser, maskinpistoler, en lang rekke geværer, antipanservåpen, granater, pistoler, revolvere, kniver og flere hundre kilo med ammunisjon.

Den fjerde tjeneste

Både Hans Henrik Ramm, tidligere statssekretær i høyreregjeringen og Vernepliktig major Johan M. Setsass påstår at de har blitt avlyttet og at det finnes en «fjerde hemmelig tjeneste» med en operasjonsleder og at denne beskyttes av justisdepartementet.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye har oppdaget grupper som arbeider illegalt innenfor de hemmelige tjenester. Han kaller det «en fjerde struktur». Vi regner ellers med (1) Politiets Overvåkningstjeneste, (2) Forsvarets Etterretningstjeneste og (3) Forsvarets Sikkerhetstjeneste.

Lund kommisjonen

I 1994 ble Lund-kommisjonen oppnevnt av Stortinget for å verifisere eller avkrefte ryktene. Kommisjonen skulle

«granske alle forhold i forbindelse med påstander om at politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, eller personer knyttet til disse tjenester, har engasjert seg ulovlig eller irregulær overvåkning av norske borgere.»

I november 1967 ble det inngått skriftlig kontrakt mellom Asbjørn Mathiesen og Forsvarsstaben. Etter avtalen var han teknisk konsulent for stabens telefon- og fjernskriversystemer og ansvarlig for den tekniske drift av anlegget. Det påståes i boken «Vi som styrer Norge» at utenlandske ambassader, et utvalg av spesielt viktige personer i regjeringen, politiske aktører, Stortingsrepresentanter, embetsmenn, partikontorer, og personlige motstandere av sentrale personer i e-staben, ble avlyttet fra bunkeren.

Lund-rapporten sier

«Det er på det rene at samtalene rent teknisk kunne avlyttes fra bunkeren» … » Det er opplysninger som tyder på at Asbjørn Mathiesen med små anstrengelser kunne lytte på dette nettet fra sin bobel» … «Kommisjonen har få indikasjoner på at avlytting faktisk skjedde».

Lundkommisjonen har lagt frem en liste som viser at i 1982 var mer enn 80 organisasjoner med politisk tilsnitt, overvåket av politiet. Det gjaldt aksjoner av forskjellige slag, streikeledere, forlag, venstresidens aviser og tidskrifter herunder Klassekampens medarbeidere, selgere, abonnenter, artikler og innleg, organisasjoner rettet mot internasjonal politikk, Palestina-komiteen, vennskapssambandet Norge Kina, Den forente Irlands komiteen, Afghanistan komiteen, Solidaritet Norge-Polen, og en rekke fredsorganisasjoner sto på overvåkningspolitiets lister over interessante objekter.

Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund Hammerstad mener at deler av den militære e-tjeneste fortsatt er unndratt demokratisk styring og kontroll. Han hevder at Stortingets kontrollkomite ikke greide å komme til bunns i saken under høringen av forsvarsminister Jørgen Kosmo og tidligere forsvarsminister Per Ditlef-Simonsen. Han mener det eksisterer «Frie grupper» innenfor tjenesten som er unndratt kontroll – noen kaller det en fjerde tjeneste.

Allianser

Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene.

Økonomi

I løpet av 50 år er den norske befolkning blitt berøvet for 94 % av verdien av sin pengebeholdning. Det du kunne kjøpe for seks kroner i 1945 må du i dag betale 100 kroner for.

Lønnstagere har fått kompensasjon for prisstigningen. Kompenasjonen er betalt av arbeidsgiveren. Kjøp av privat eiendom ble betydelig lettere når gjelden avtok i verdi hvert år, særlig i de periodene da renten ble holdt kunstig nede, og mens inflasjonsraten var høy. Systemet med en stadig synkende kroneverdi er blitt godtatt i vide kretser. Den har skapt velstand hos den bedrestilte del av befolkningen.

Inflasjonen er rettet mot næringslivet. En bedrift som har gjeld har ingen fordel av at gjelden avtar i verdi. Bedrifteieren må erstatte verdinedgangen med ny gjeld. Realverdien av bedriftens kapital må opprettholdes.

Inflasjonen har sin motpost. Den heter seigniorage. Seigniorage er definert som gevinsten ved å utstede betalingsmidler, populært kalt heter det «å trykke penger«. Den verdi det norske folk har tapt ved at kronen har mistet en del av sin kjøpekraft er å finne igjen som seigniorage i de banker og institusjoner som har økt pengemengden.

Så lenge seignioragen tilfaller den norske sentralbanken, Norges Bank, kan inflasjonen betraktes som en beskatning. Seignioragen vil komme det norske folk til gode.

Hvis derimot utenlandske aktører øker pengemengden i Norge, står vi overfor en overføring av verdier fra Norge til sentralbanken i det land hvorfra pengene kommer.

For å bevare vår velstand er det nødvendig å beskytte vårt pengesystem mot villkårlige pengetilførseler fra utlandet.

Det sterkeste angrep på verdens pengesystember skjedde da Verdensbanken og IMF ble dannet under Bretton Wood konferansen i 1941. Det ble vedtatt at bankens transaksjoner skulle foregå i dollar. Dette førte til en betydelig økning av dollarmengden som kom USA til gode, og som ble en belastning for mottagerlandene.

EØS avtalen

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland er medlem av Council on Foreign Relations International Advisory Board, IAB. Noe av det siste hun foretok seg da hun trakk seg som statsminister var å melde Norge inn i EØS avtalen uten å legge saken frem for Stortinget.

EØS avtalen forplikter Norge til å tillate fri flyt av kapital. Det Gro Harlem Brundtland gjorde, var jevngodt med å sette døren til vårt felles pengeskap åpen da hun trakk seg som statsminister. En hvilken som helst utenlandsk sentralbank kan kreve å få sine penger omvekslet i norsk valuta og låne beløpet ut i Norge. Det vil gjøre oss fattige over tid. Gro Harlem Brundtland har åpnet for den klassiske måte å røve et land for dets velstand, å tillate utenlandske lån.

Avtalen gir EU Kommisjonen rett til å pålegge Norge å endre sine lover i overensstemmelse med de direktiver som Kommisjonen vedtar. EØS avtalens overvåkningsorgan ESA har gjort en rekke fremstøt for å få tilbakefallsretten og konsesjonslovene opphevet. Norske naturherligheter legges i så fall åpent for utenlandske oppkjøp til evig eierskap.

Regnskap og inflasjon

Uten hensyn til at regnskapet verdienhet, måleenheten, kronen, vil få en lavere kjøpskraft i det kommende år, overføres regnskapstallene til neste år uten korreksjon eller fornote som redgjør for virkningen av at kronens kjøpekraft vil bli lavere i det nye året.

Fra 1970 til 1990 steg prisene med hele 366 %. Kronen mistet 72 % av sin kjøpekraft. Inflasjonen tok fra 5 til 13 % av pengekapitalens verdi hvert år uten at denne verdireduksjon ble fratrukket i bedriftens inntekt. Bedrifter kunne gå med tap uten at ledelsen hadde kjennskap til det. Mange klarte ikke å opprettholde realverdien av sine kapital verdier. Den langvarige inflasjonen skyldes som jeg har nevnt økning av pengemengden.

I konkursraset på slutten av 1980-tallet som fulgte inflasjonen, mistet Norge 30 % av sine industriabeidsplasser. Arbeidsledigheten steg fra 30 000 til 180 000. Dette var den første bøken av angrep på vårt næringsliv. Etter 1990 ble lønns- og prisstigningen trappet ned. Aldri i vår historie har norsk industri hatt en nedgangsperiode av slikt omfang, skapt av våre egne politikere. Vi opplevde en revolusjon. Vårt industri samfunn som hadde utviklet seg gjennom mange tiår fikk sitt kapitalgrunnlag redusert.

Norge har en liten økonomi som lett kan påvirkes fra utlandet. Vi vil være interessert i å registrere, og motvirke inflasjonstapene der hvor de forekommer. Vi bør derfor beregne tapene og gjøre inflasjonens virkninger synbare.

Bind 2: Om broderskapsbånd i verdenspolitiken

De fire store revisjonsselskapene

De fire store revisjonsselskapene (1) Ernst & Young, (2) KPMG, (3) Price Waterhouse & Coopers og (4) Deloitte & Touche, selskap som også er aktive i Norge, er oppført som bidragsytere til CFR. Disse revisjons og rådgivningsfirmaene har til sammen mer enn 400 000 revisorer, advoktater og bedriftsrådgivere fordelt over hele verden. De anbefaler og benytter seg av GAAP, et regnskapssystem som er i strid med grunnleggende matematiske prinsipper.

GAAP tar ikke hensyn til at inflasjonen reduserer pengenes verdi. Regnskapet viser derfor bedre resultater enn det næringslivet virkelig har.

Det nye Nato

I 1999 da Nato feiret sitt 50 års jubileum, lå alliansen i krig med den suverene stat Jugoslavia uten å blitt angrepet først. Angrepene på Jugoslavia var ikke vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. Heller ikke av noen av Nato-landenes nasjonalforsamlinger. Hvordan kan Nato gå til krig når ingen legitim demokratisk makt gir ordre til det?

Natos angrep på Jugoslavia skjedde uten autorisasjon fra noen demokratisk institusjon. Natolandene kan ikke lenger betraktes som demokratiske stater.

Uten debatt, uten stortingsvedtak er Norge i krig for første gang siden 1945. Det skjedde uten skriftlige redegjørelser, uten vedtak. Langt på vei også uten politisk debatt. Bare ett av de syv partiene på Stortinget behandlet saken formelt i stortingsgruppen.

USA

William Bum oppsumerer i sin bok at USA i tiden fra 1945 til 2000 har forsøkt å styrte ikke mindre enn 40 regjeringer, og å knuse mer enn 30 forskjellige nasjonalistiske opprør mot egne utålelige regimer. I denne prosessen forårsaket USA at millioner av mennesker døde og at ytterlige flere millioner ble dømt til et liv i frykt og fortvilelse.

Blum redgjør for, og dokumenterer i detalj hvordan supermakten opptrer i land etter land med skjulte terroraksjoner, kidnappinger og mord på politikere og opposisjonelle. Blum rapporterer om omfattende tortur av befolkningen, «lavintensiv» krigføring, systematisk undergraving og kupp mot lovlig valgte demokratiske regjerninger, samt støtte til de verste diktatorer.

Alle land i gjeld

Enorme pengeverdier i form av renter og seigniorage går hvert år inn i de private internasjonale bankene fra nesten alle land i verden. Gjelden har skapt avmakt, tilbakegang og tiltagende fattigdom i alle berørte land. USAs befolkning er intet unntak.

Fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen som pengekapitalistenes tjenere

De som har fulgt med i den økonomiske politikken vil straks kjenne igjen fagbevegelsens vedvarende krav om høyere lønn som blir etterfulgt av en prisstigning som «spiser opp» lønnstillegget. Lønnstilegget skaper behov for mere penger hos den næringdrivende. Den næringdrivende vil bli tvunget til å låne inn pengene som skal dekke det nye behovet. Han eller hun blir forgjeldet og mister både sin økonomiske og politiske styrke. Renter går til långiverne. Derved er fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen gjort til pengekapitalistenes tjenere. Arbeiderbevegelsen er blitt «lurt» til å skape en pengeinflasjon som bankene har fordelen av.

«Ja, vi selger dette landet…som vi byder frem»

Regnskapsloven fra 1976 som Arbeiderpartiet fikk gjennomført i Stortinget tillot ikke oppskriving, selv om det er et stort behov for å skrive opp regnskapsverdiene i takt med kronens avtagende kjøpskraft. Fra 1976 til 2004 tapte kronen 75 % av sin kjøpskraft. Våre eldre bedrifter er bokførte med kapitalverdi som skulle vært forhøynet til minst fire ganger sin opprinnelige verdi, og er derfor sterkt undervudert i regnskapene. Det gjør oppkjøpene billigere.

Skattereformen av 1992 som ble vedtatt av Arbeiderpartiregjeringen tillot aksjonærene å ta ut bedriftens akkumulerte fonds. Store kontantutbetalinger falt i aksjonærenes hender, skattefritt.

Konsesjonslovene fra 1917 hindret ofte salg. Disse lovene var vedtatt av fremsynte politikere nettopp for å verne vår industri og våre naturherligheter mot oppkjøt fra pengesterke utlendinger i en periode da landets kapitalsituasjon var svak. Gro Harlem Brundtland overtok regjeringsmakten. Med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet ble konsesjonslovene opphevet og norsk næringsliv kunne legges ut for salg.

Under Egil Myklebust (Bilderberger) har Norsk Hydro solgt bedrifter for 25,5 milliarder kroner. Disse pengene har vi ikke bruk for.

1817 norske bedrifter er solgt ut av landet med våre politikeres hjelp frem til år 2003.

Første etape i salget av Telenor og Staoil ble gjort av statsminister Jens Stoltenberg. Arbeidet ble ført videre av Kjell Magne Bondevik. Statoil aksjer for 26 milliarder kroner ble lagt ut for salg på aksjemarkedet. Council on Foreign Relation (CFR) har fått en styrerepresentant i Statoil.

Ved salg av vannkraftverk kan vi risikere at utenlandske krefter beslutter å legge på strømprisen og ta aksjeutbytte til utlandet slik at deler av befolkningen ikke har midler til å utnytte denne naturressursen.

Å selge kraftverk, betalt med papirpenger uten tilbakefallsrett er i strid med norske nasjonale interesser. Et slikt salg er en gave til de internasjonale bankene, som jeg har nevnt, gjerne vil bytte ut sine papirdollar med realverdier.

Nye lover blir stadig vedtatt

 • Vannressursloven, vedtatt våren 2001, åpner for salg av våre vannrettigheter til utlandet
 • Havbeiteloven, åpner for å gi utlendinger disposisjonsrett over viktige deler av havområdene våre
 • Mineralloven, den er enda ikke vedtatt, men vil kunne åpne for salg av fjellområder til utlandet.
 • Oppdrettloven, åpner for salg av oppdrettkonsesjoner til utlandet

Økonomisk underkastelse

Ved hjelp av fri flyt av kapital, privatisering av statlig og kommunal eiendom, en jevn økning av pengemengden fra bankenes side, og tilrettelegging av forholdene fra lokale politikere i de enkelte land, vil de internasjonale bankene være i stand til å tilvende seg all eiendomsmasse.

De internasjonale bankene vil vinne kampen om aksjene fordi de skaper pengene selv. Med tiden vil de eie, forvalte og ta gevinsten av all produksjon og handel.

Vi ser at de som selger vårt næringsliv ut av landet står i forbindelse med Bilderbergers Club, Trilateral Commisjon, CFR eller frimureriet.

Norge tappes for verdier

Amerikanske banker som låner penger direkte til norske borgere tapper Norge for verdier. Disse importerte pengene øker likviditeten og dermed inflasjonspresset i Norge. Pengene kunne med fordel ha vært utlånt fra Den norske sentralbanken. Da ville utgiftene blitt begrenset til papir og trykkeomkostninger, nå betaler sentralbanken den fulle pengeverdien til utlandet, dessuten går rentene til utlandet.

Hvorfor tillater de norske regjeringen at våre ressurser tappes av utenlandske banker?

Angrep på pengesystemene

Dersom en hersker ønsker å tilvende seg befolkningens pengeverdier kan han øke pengemengden. Når nye penger kommer i omløp stiger prisene. Prisstigningen tar kjøpekraften fra eksisterende penger. Publikum taper verdier av sine penger. Dette er en fiendlig handling, et tyveri, sett fra befolkningens side.

Det ligger en betydelig gevinst i retten til å trykke penger. Pengemengden i et samfunn bør øke i takt med økningen av produserte varer og tjenester. Da blir prisene uforandret. Det betyr at en del av verdien av landets produksjonsøkning faller på den som har rett til å trykke penger.

IMF – Det internasjonale valutafondet

IMF skulle egentlig støtte land som hadde kortsiktige problemer med betalingsbalansen med utlandet. IMF har utviklet seg til å bli en selvstendig, autoritær overnasjonal makt som samordnet de private banker til et mektig monopol. IMF

 • har blitt til en aktiv låneformidler til det beste for finansmarkedene
 • har fått som oppgave å kreve inn rentene som utarmer de fattige land
 • har gått over til å bli et globalt økonomisk styringsorgan.

Store deler av lånene til utviklingsland er gått til den herskede klasse som bestikkelser, til våpenkjøp, og til formål som ikke skaper vekst. Pengene har utvidet og sementert klasseforskjeller.

IMF har utviklet seg til å bli en verdensregjering på det økonomiske område. Ut fra egne politiske ideer kontrollerer og styrer IMF sine 181 medlemsland. Makten opprettholdes ved at landene holdes i en gjeldssituasjon som de vanskelig kan komme ut av. Demokratisk styring er satt til side. Landenes herskere tillates å låne penger til våpen for å holde opposisjonen nede.

Jeffrey Sachs, professor i nasjonaløkonomi sier at det trosser all logikk at 1000 økonomer i Washington skal diktere de økonomiske betingelsene for 75 utviklingsland med til sammen 1 400 millioner innbyggere.

Fri flyt av kapital

IMF, Verdensbanken og WTO krever at pengekapital fritt skal kunne flyttes over landegrensene. Det er vanskelig å se det positive i at kapital skal kunnes føres inn og ut av et land uten begrensinger. Det er en enkelts stats oppgave å verne om sitt pengesystem. Vareproduksjonen og dermed landets velferd er avhengig av at næringslivet til enhver tid uten opphold har den nødvendig kreditt eller penger til rådighet.

I spekulantens hender har fri flyt av kapital ført til økonomiske tilbakeslag, til arbeidsledighet, fattigdom, nød for millioner av mennesker. WTO ønsker å gjøre fri flyt av kapital til en global pakt som alle land tvangsmessig må slutte seg til.

Gjeld til finanskapitalistene

OECD landene skyldte finanskapitalistene 13 030 milliarder dollar i 1994. Landene betalte 557 milliarder dollar i renter hvert år. Mange land er så forgjeldet at de kan presses til å konvertere gjeld til eierkapital. Det betyr at produktive enhetene overtas av utenlandske finanskapitalister på bekostning av landets egne borgere.

School of the Americas

I løpet av de 50 år skolen har vært i drift, har den utdannet 57 000 latinamerikanske offiserer fra 22 land. Skolens elever kom til å gjennomføre en lang rekke statskupp. Ikke mindre enn 10 av elevene ble diktatorer i sine hjemland. 170 av elevene ble øverste militære sjef i stitt land.

Offiserer fra School of the Americas ble snart kjent for sin brutalitet og sine brudd på menneskerettighetene. En granskningskommisjon fant at instruksjonsbøkene som ble brukt anbefalte vilkårlige arresasjoner, utenomrettslige henrettelser, bakvaskelser, utpressing, oppbanking, tortur og psykisk terror.

Agent Orange

Fra 1962 til 1975 kastet USA 77 millioner liter av det giftige stoffet Agent Orange ut over Vietnam. Henimot 170 kg av den aktive giften dioksin havnet i jord og vassdrag.

Man regner med at giften har drept og skadet 400 000 mennesker i Vietnam og at 500 000 barn er født med fødselskader.

Hovedinnholdet i Agent Orange er den farlige giften dioksin som ikke destrueres i naturen. De mest vanlige skadene er lungekreft, prostatakreft, kreft i nese og svelg, brystkreft, beinkreft, leukemi, hudkreft, spontanaborter, lav fødselsvekt, hemmer utvikling, gir dårlig sædkvalitet, motoriske forstyrrelser og Hodkins syke.

Oslo – Europas Narkoby

I 2002 avdekket The Guardian at Oslo er Europas verste narkoby. I 2002 er situasjonen verre enn noen gang for et land som har en av de strengeste narkotikalovgivninger i Vest-Europa.

Antisemittisme?

Rudstrøm mener alle er kontrollert av sionister eller frimuerere og er ute etter verdensherredømme. Rudstrøm skriver at når han bruker ordet jøde, at «vi bør presisere at vi her tenker på den velutdannede dyktige overklasse som vi finner i det nordlige Amerika. … Det er også viktig å unngå å bruke betegnelsen jøde på en gruppe som har forlatt sin jødiske tro og sluttet seg til sionismen som er en sterk politisk bevegelse.»

Frimureriet og de skjulte makteliter
Tobindsboka «Frimureriet og de skjulte makteliter» (2004) av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Erik Rudstrøm beretter om frimurerordenens politiske rolle i Norge før, under og etter andre verdenskrig. Og om de frimurerene  som bedrar sitt frimureri, om de som bryter frimureriets grunnleggende prinsipper, og som utnytter frimurerforbindelser for å oppnå personlige fordeler.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
21. mars 2010

Bind 1: Om broderskap i norsk rett og politikk

«Du skal aldri gå imot en broder»

Rudstrøm starter boken men å fortelle om sitt eget møte med frimurerene i en arvetvist, hvor han ble et offer for frimurerenes samhold og arbeidsmetoder innenfor rettsvesenet.

«Jeg er gjort rettsløs. Jeg har ikke hatt muligheten til å få en rettferdig dom slik som rettssamfunnet garanterer meg. Dette kan hende hvem som helst»

At Den Norske Frimurerorden var en politisk organisasjon kan det ikke herske tvil om, selv om det ble benektet av Ordenes ledelse. Medlemmer var utvalgt nettopp på grunn av sin politiske holdning.

Vedtaket om omsteningsavgiften i 1935 er sannsynligvis det første betydningsfulle samarbeidsprosjekt mellom frimureriet og Arbeiderpartiet som kan påvises.

1975: 1%
1940: 10%
1964: 12%
Omsetningsavgiften blir til merverdiavgift
1970: 20%
1994: 22%
1995: 23%
2001: 24%
2005: 25%

Avgiften representerer en betydelig maktoverføring fra landenes innbyggere til staten.

Omsetningsavgiften og dens avledninger er et verktøy til å beherske og kontrollere næringslivet, et ledd i en økonomisk undertrykkelse som de fleste land er utsatt for.

Menneskerett

Å kunne klage på en rettslig avgjørelse og få klagen tilfredsstillende behandlet er en menneskerett. Ot. prp. nr. 53, 1983-84, begrenser klageretten. Den nye §59a fra 1996 fjernet klageretten helt. Riksadvokaten har dermed blitt den suverene leder av påtalemyndigheten med bortimot diktatorisk makt. Vi har tatt to viktige skritt i retningen av å forlate rettsstaten og å gjøre Norge til en autoritær stat.

Stay-Behind i Norge

Etterretningsmannen Alf Martens Meyer tok kontakt med Vilhelm Evang. Meyer mente at den viktigste oppgaven for den nye etterretningstjenesten måtte være å bygge ut et såkalt Stay-Behind nett som skulle bestå bevæpnede grupper, klar til innsats.

Vilhelm Evang innbeordret straks Meyer til tjeneste og lot han få i oppgave å forberede det som senere fikk navnet Stay-Behind. Meyer ville bygge opp desentraliserte grupper som ikke sto i innbyrdes forbindelse med hverandre, men med direkte forbindelse til baser i Storbritannia, eventuelt i USA. Ferrest mulig skal ha kjennskap til den hemmelige beredskap.

Den egentlige Stay-Behind ble formalisert ved en ordre fra Jens Chr. Hauge den 25. oktober 1948. Han gir generalløytnant Ole Berg i oppdrag å velge ut personer med god innsikt og erfaring fra siste krig for å danne en topphemmelig beredskapshær under navnet «FO 4 Beredskap».

Stay-Behind avsløres

Det gikk 30 år før det blir avslørt. Ved en tilfeldighet finner politiet, sammen med VG, et stort våpenarsenal hjemme hos Meyer i en stor villa. Her fantes alt fra maskingevær, mitraljøser, maskinpistoler, en lang rekke geværer, antipanservåpen, granater, pistoler, revolvere, kniver og flere hundre kilo med ammunisjon.

Den fjerde tjeneste

Både Hans Henrik Ramm, tidligere statssekretær i høyreregjeringen og Vernepliktig major Johan M. Setsass påstår at de har blitt avlyttet og at det finnes en «fjerde hemmelig tjeneste» med en operasjonsleder og at denne beskyttes av justisdepartementet.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye har oppdaget grupper som arbeider illegalt innenfor de hemmelige tjenester. Han kaller det «en fjerde struktur». Vi regner ellers med (1) Politiets Overvåkningstjeneste, (2) Forsvarets Etterretningstjeneste og (3) Forsvarets Sikkerhetstjeneste.

Lund kommusjonen

I 1994 ble Lund-kommisjonen oppnevnt av Stortinget for å verifisere eller avkrefte ryktene. Kommisjonen skulle

«granske alle forhold i forbindelse med påstander om at politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, eller personer knyttet til disse tjenester, har engasjert seg ulovlig eller irregulær overvåkning av norske borgere.»

I november 1967 ble det inngått skriftlig kontrakt mellom Asbjørn Mathiesen og Forsvarsstaben. Etter avtalen var han teknisk konsulent for stabens telefon- og fjernskriversystember og ansvarlig for den tekniske drift av anlegget. Det påståes i boken «Vi som styrer Norge» at utenlandske ambassader, et utvalg av spesielt viktige personer i regjeringen, politiske aktører, Stortingsrepresentanter, embetsmenn, partikontorer, og personlige motstandere av sentrale personer i e-staben, ble avlyttet fra bunkeren.

Lund-rapporten sier

«Det er på det rene at samtalene rent teknisk kunne avlyttes fra bunkeren» … » Det er opplysninger som tyder på at Asbjørn Mathiesen med små anstrengelser kunne lytte på dette nettet fra sin bobel» … «Kommisjonen har få indikasjoner på at avlytting faktisk skjedde».

Lundkommisjonen har lagt frem en liste som viser at i 1982 var mer enn 80 organisasjoner med politisk tilsnitt, overvåket av politiet. Det gjaldt aksjoner av forskjellige slag, streikeledere, forlag, venstresidens aviser og tidskrifter herunder Klassekampens medarbeidere, selgere, abonnenter, artikler og innleg, organisasjoner rettet mot internasjonal politikk, Palestina-komiteen, vennskapssambandet Norge Kina, Den forente Irlands komiteen, Afghanistan komiteen, Solidaritet Norge-Polen, og en rekke fredsorganisasjoner sto på overvåkningspolitiets lister over interessante objekter.

Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund Hammerstad mener at deler av den militære e-tjeneste fortsatt er unndratt demokratisk styring og kontroll. Han hevder at Stortingets kontrollkomite ikke greide å komme til bunns i saken under høringen av forsvarsminister Jørgen Kosmo og tidligere forsvarsminister Per Ditlef-Simonsen. Han mener det eksisterer «Frie grupper» innenfor tjenesten som er unndratt kontroll – noen kaller det en fjerde tjeneste.

Allianser

Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene.

Bind 2: Om broderskapsbånd i verdenspolitikken


The Love Police besøkte Bergen

27. februar 2010

Dette er gutta:  The Love Police

The Love Police in Bergen Norway 2010

The Love Police besøker Bergen Politikammer

Go Back To Sleep Bergen

Politiet hindrer morsom folkeopplysning

Besøk YouTube kanalen deres eller hjemmesidene www.thelovepolice.eu og www.cveitch.org.

Se også på Nyhetsspeilet.no.


ADHD – Piller på avveie

27. februar 2010

ADHD
En bok av Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy

«Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer.

Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted.

Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. Denne boka belyser en skamplet innenfor norsk helsevesen.»

I Norge er det i dag 15 000 barn som fra 3-årsalderen har diagnosen ADHD. De fleste av dem får tabletter, enten Ritalin eller Concerta.

En undersøkelse i Bergen viser at barn i alt for stor grad får diagnosen ADHD og at man dermed – uten tvil – tvinger på barn medisinering som aldri skulle vært gitt.

I forordet stiller de dette spørsmålet:

«Er det virkelig slik atamfetaminlignende preparater skal løse barns oppvekstproblemer?»

Gerd Strand, leder for Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, skrev i en mail til Joar Tranøy,

«Det gleder meg å lese at i USA medisineres 3 millioner barn under 18 år med Ritalin.»

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og oversettes med noe sånt som «oppmerksomhetsforstyrrende hyperaktivitet ute av kontroll».

ADHD er en diagnose som stilles ut fra helt subjektive vurderinger. Verken CT-bilder, blodprøver eller fysiologiske tester kan bevise noen form for sykdom i de tilfellene der barn får diagnosen ADHD.

Tranøy og Sivertsen stiller spørsmålet:

«Hvilken konsekvenser får det for små og store barn når de først får diagnosen ADHD, for så å bli tvangsmedisinert med Ritalin eller Concerta? Blir barna friske?

Det er også vanlig at barn blir diagnosert og medisinert ved motsatte egenskaper, om barnet er for rolig!

Diagnoser som slekter på ADHD er:

 • ODD – Oppositional Defiant Disorder (gjelder «trass-sykdom» for barn i 5-6 -årsalderen som er «egosentriske og narcissistiske»)
 • CD – Conduct Disorder (gjelder diverse antisosial atferd som å lyve og stjele og lignende.)
 • OCD – Obsessive Compulsive Disorder

Tranøy og Sivertsen skriver «for det kan da ikke være slik at alle barn som ikke oppfører seg nøyaktig slik de vokse, eller slik systemet vil de skal oppføre seg er unormale og trenger å bli satt i en bås?»

Hillary Clinton har offentlig reagert mot den utstrakte medisineringen, spesielt Ritalin og lykkepillen Prozac i USA. Clinton har forlangt at skolen skal utvikle metoder for å gi barna et tilbud ut fra egne forutsetninger.

Den store økningen av Ritalin og Concerna i Norge synes dramatisk. Tranøy og Sivertsen mener at hovedårsaken er «at man forsøker å løse atferdsproblemer med å gi barna tabletter. »

Ritalin

Ritalin (methylphendiat chlorid) er et sentralstimulerende medikament som påvirker frigivelsen og opptaket av monoaminerge signalstoffer som igjen på virker hjernens våkenhetsgrad og evne til å hemme nerveimpulser.

Bivirkninger:
Hodepine, nervøsitet, oppstemthet, bevelselsesforstyrrelser, forskjellige mentale forstyrrelser (psykotiske reaksjoner, angst, depresjon), søvnløshet, økt hjerterate og blodtrykk. Og økt selvmordsfare ved å slutte med Ritalin.

Om forfatterne:

Sist gang de utgav bok sammen var i 1997. Da skrev de om hvordan norske tatere ble utryddet fra storsamfunnet. Det var en bok som fikk stor oppmerksomhet og som førte til at både Stortinget og den norske kirke kom med en offentlig unnskyldning overfor det reisendes folk.

Joar Tranøy

Joar Tranøy er en norsk psykolog og forsker. Han har skrevet en rekke artikler og populære bøker om kontroversielle temaer innenfor psykologien og psykisk helse.

Tranøy har særlig vært interessert i psykiatriens overgrep mot enkeltmennesker (slik som i tilfellet Arnold Juklerød) og han har i sin forskning avdekket interessante forhold. For eksempel rundt praksisen av lobotomi i Norge, i bruken av LSD i behandlingsøyemed, samt han har sterkt kritisert bruken av ritalin hos skolebarn.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen er Cand. Philol historiker, forfatter og journalist. Han har vært freelance journalist for Dokument 2 og NRK.

En lettlest bok

Boken er på kun 76 sider, det tar bare noen få timer å lese den. Ta en tur innom biblioteket å lei den!


"SOV, mitt lille Norge" av Per-Aslak Ertresvåg

17. februar 2010

sov-mitt-lille-norge

Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av Makten bak makten, tar oss denne gang med på en ekspedisjon bak de mørkere kulisser i norsk hverdag og politikk, maktens skjulte arena. Om hvordan vi har blitt invadert i vårt eget land, takket være norske muldvarper i lederposisjoner innen politikk, finans og industri.

«Landet Norge var en vakker illusjon som ennå holdes oppe ved hjelp av hykleri, løgn og skjulte handlinger»

Spørsmål som stilles i boken er

 • Hvor lenge skal vi godta en nazipreget lovparagraf i vår psykiatrilov?
 • Hva er årsaken til at Norge årlig tvangsinnlegger fem ganger så mange mennesker på psykiatriske institusjoner som våre naboland Danmark og Sverige?
 • Skal drikkevannet vårt selges til utlandet?
 • Er vi på vei fra risikosamfunn til et katastrofesamfunn?
 • Hvorfor er norske media tause overfor maktens svik og overgrep i samfunnet?

Se også innlegget «Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg» og «Bokanmeldelse: SOV, mitt lille Norge (2008)» på Nyhetsspeilet.noPsykiatrien vs Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbak Taftø

15. februar 2010

Arnold Juklerød
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arnold Juklerød var en norsk anleggsarbeider som ble kjent for sin kamp mot psykiatrien på 70-, 80-, og 90-tallet (Juklerød-saken).

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
15. februar 2010

I 1968 ble han valgt til å lede foreldreaksjonen mot nedleggelse av Holtaen skole, hvor hans yngste datter skulle begynne. Han hevdet at nedleggelsen var i strid med loven.

I 1971 ble han tvangsinnlagt i psykiatrien, og han fikk diagosen «Paranoia 297,0. Religiøs Kverulant Type», og ble tvangsmedisinert med legemidlene Trilafon, Akineton og Peragit.

Kampen mot psykiatrien kostet han både jobb, eiendom og familieliv.

Den 11. august 1995 mottok Arnold Juklerød en uforbeholden innrømmelse fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om at hans «vrangforestillinger» i Holtane-saken hadde vært riktige.

Den 7. september 1995 skrev advokat Knut Rognlien i en pressemelding:

«I et brev av 11. august 1995 fra Kirke- og Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF) til Arnold Juklerød, innrømmes det at skolemyndighetene handlet i strid med folkeskoleloven da Holtane skolekrets i Kragerø ble vedtatt nedlagt i 1962/68. … I egenskap av å være formann i Aksjonskomitéen mot nedlegging av Holtane Skole, påpekte Arnold Juklerød de nevnte forhold allerede i 1968. … Nettopp disse påstandene ble anført som bevis på at han led av «ukorrigerbare paranoide vrangforestillinger» da han ble tvangsinnlagt. … Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende. Departementets nye gjennomgang av saken gjør det nødvendig å fremme krav om offentlig granskning … Saken viser også at det er påkrevet å rette søkelyset mot hvordan offentlige tjenestemenn møter vanlige folk som protesterer mot overgrep.» [Uthevet fet skrift av meg]

En ting kan være sikkert, det er ikke bare Arnold Juklerød som har blitt feilbehandlet og tvansinnlagt.

Årlig tvangsinnlegger Norge fem ganger så mange mennesker på psykiatrisk intitusjoner som våre naboland Danmark og Sverige. 10 000 tvangsinnleggelser i psykiatrien hvert år.

Et eksempel på overgrep er de gjentatte innleggelser og tvangsmedisinering av juristen og diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø. Per-Aslak Ertresvåg skriver i «Sov, mitt lille Norge»

«Skal det noen gang komme på tale å reise en statue over en person som har kjempet frihetens kamp mot det skjulte tyranniet i Norge, vil hennes navn ligge på manges lepper. Hun har vist mot og evne til å overleve der andre for lengst ville ha gitt opp overfor overmakten. Fire ganger ble hun med bistand fra politiet tvangsinnlagt på Nordland psykiatriske sykehus og tvangsmedisinert.»

Siviløkonomen Thore Lie skrev i et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik:

Synnøve Fjellbak Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i sin framferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun «farlig» for d’herrer som ønsker Norge inn i EU, og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som sto hennes hjerte nærmest»

Det som førte til at Synnøve Fjellbakk Taftø gjennom mer enn et tiår forble en ukjent politisk fange i sitt eget land var blant annet

«Alene påtok hun seg ansvaret for at kystbefolkningen fikk den uforfalskede sannhet om de virkelige følgene for fiskeriene av de såkalte forhandlingene mellom Brundtland-regjeringen og kommisjonen i Brussel.» skriver Ertresvåg.

Synnøve Fjellbakk Taftø tok selv opp den nye psykiatriloven i et åpent brev til Stortinget og til statsminister Kjell Magne Bondevik.

«Løvforslaget … synes å indikere at hensikten med loven er å legalisere den lovstridige og folkerettsstridige praksis som har pågått i vårt land siden 1930-årene og som medfører grusomme og invalidiserende overgrep mot titusenvis uskyldige mennesker hvert eneste år. Lovforslaget er avfattet i et tvetydig og ureflektert språk. Muligens er dette ikke et utslag av språklig uformuenhet, men av departemental arroganse.»
Videre: «hele lovforslaget bærer preg av dårlig juridisk håndverk, indre motstrid og mangel på ordnende prinsipper.» Og: «verre er det at lovforslaget på flere vesentlige punkter er i strid med FNs minimumsstandard for psykiatriske pasienters menneskerettigheter og Europarådets torturkonversjon».

1945
«Enda mer skulle alarmen gå da hun i skrift påpeker «som et lite kjent faktum» at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. mai 1945 – 13. desember 1945. I denne tiden ble Norge i virkeligheten ikke styrt av den første regjering Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter som foretok en rekke drastiske endringer i hele vårt lovsystem med vidtrekkende negative følger helt opp til i dag». Hun hevder at Grunnloven ble satt ut av kraft og spesialutplukkede departementsråder i hvert departement fikk beskjed om hvilke lovendringer som skulle iverksettes.

«Paragraf 3-5 i psykiatriloven, naziparagrafen, gir for lettkjøpt åpning for vilkårsløs sjokkterapi og – avhengig av politisk forhold i landet – ingen borger kan være trygg.»

sov-mitt-lille-norgetil_pasientens_beste

En bok som handler om psykiatrien er «Til pasientens beste» (1999) av Joar Tranøy.