Cutting Through the Matrix

Følgende material stammer fra en 12 siders worddokument som jeg har printet ut i 50+ eksemplarer

WTC 7 og Bilderberg

matrixredbluepill
The Matrix: Rød pille eller blå pille?

Vi blir ofte fortalt gjennom media og akademia, at menneskelig utvikling og historie er et resultat av tilfeldigheter og uforutsette hendelser. Selvsagt finnes det mange tilfeldigheter, men ser man forbi overflaten oppdager man at de store linjene i historien preges av svært få tilfeller av tilfeldighet.

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way..
– Franklin D. Roosevelt

Verdenshistorien som vi har blitt fortalt er falsk. Du vil oppdage at de store kulturelle endringene, væpnede konflikter og konsolidering av makt er slående godt planlagt gjennom hele historien.

Om du ikke orker å ta en titt på dette, bør du i det minste:

 1. Gå på Youtube å se kollapsen av WTC7, den tredje skyskraperen som kollapset 11.sept 2001.
 2. Undersøke hvorfor Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Gro Harlem Brundtland m. f. har deltatt på hemmelige Bilderberg møter uten at media har dekket dette i noen betydelig grad.
 3. Undersøke hvorfor Norge har solgt arvegullet som vi kjempet så hardt for under den andre verdenskrigen.


Makten bak makten

Who controls the past controls the future.
Who controls the present controls the past.
– George Orwell, 1984

Makten bak makten består av hemmelige samfunn, som har som mål å innføre en Ny Verdensorden (New World Order). Sentralt i denne eliten står internasjonale, rike bankfamilier som gjennom generasjoner har samlet makt, som Rockefeller- og Rothschild-dynastiet. De fleste familiene er inngiftet i hverandre – det eksisterer blodsbånd på kryss og tvers av familiene.

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as “internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.»
– David Rockefeller, Memoirs (2002)

Professor Carroll Quigley tilhørte selv makteliten som han beskrev i sine bøker The Anglo American Establishment og Tragedy and Hope:

”Finanskapitalens makt har et annet vidtrekkende mål, intet mindre enn å skape et verdensomfattende system med finansiell kontroll i private hender som er i stand til å herske over det politiske system i hvert eneste land og økonomien i verden som helhet. Dette systemets hensikt er å utøve kontroll på faudalistisk vis gjennom sentralbankenes samhandling, og gjennom hemmelige avtaler som inngås gjennom hyppige private møter og konferanser.”

Noen trekk ved denne virkeligheten som er ukjent for oss fleste:

Gjennom århundrer har det eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum.

At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve er et historisk faktum.

At denne eliten – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig. Gjennom stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.

Så vel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1942 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.

The Federal Reserve

22.desember 1913 fikk USA en privateid sentralbank, med dette fikk eliten kontroll over USAs politiske system. Dette kartellet fikk nå rett til å trykke landets pengesedler, bestemme pengemengde og rentenivå.

Ideen bak en sentralbank var å stabilisere økonomien. Men en skal være svært naiv for å tro at det var tanken bak. Siden 1913 har økonomien aldri vært mer ustabil, vi kan se tilbake på kollapsene i 1921 og 1929, den store depresjonen fra 1929-39, tilbakeslagene i 53, 57, 69, 75, og 81 og en inflasjon på over 1000 % som har ødelagt over 90 % av dollarens kjøpekraft.

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.»
Woodrow Wilson 1919

Også England, Frankrike, Tyskland, Italia og Sveits har sentralbanker som er eid, eller influert av private aktører.

New World Order

«We shall have a World Government, whether or not we like it. The question is only whether World Government will be achieved by consent or by conquest.»
– James P. Warburg, 1950

“To all peoples and governments: Let us fashion together a New World Order.»
– Henry Kissinger, 1975

«The crisis in the Persian Gulf offers a rare opportunity to move toward an historic period of world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony… Today the New World is struggling to be born.»
– President George Bush senior, 11.september 1990.

En ny verdensorden er ingen konspirasjon, men en agenda.

Målet med en Ny Verdensorden er å introdusere et maktsystem med total kontroll over alle mennesker, under etiketten globalisering.

For å nå dette målet bruker eliten ikke-statlige organisasjoner (NGO) som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet.

Round Table (Milner group)

Cecil Rhodes er mannen bak Round Table som har utspring fra det engelske og andre europeiske kongehus.

Carroll Quiqley beskriver i sin bok The Anglo-American Establishment hvordan en liten gruppe menn kommer til makt.

”No country that values its safety should allow what the Milner group accomplished – that is, that a small number of men would be able to wield such power in administration and politics, should be given almost complete control over the publication of documents relating to their actions, should be able to exercise such influence over the avenues of information that create public opinion, and should be able to monopolize so completely the writing and the teaching of the history of their own period.”

round_tableknowledge


Bilde t.v.: En illustrasjon av hvordan The Round Table klarte å kapre så mye makt.
Bilde t.h.: Kunnskap ligger i dag øverst på pyramiden, hos eliten. Og uvitenhet hos oss.

Bilderberg

Jens StoltenbergSiv Jensen

Kristin_Clemet_175833cgro

Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Kristin Clemet og Gro Harem Brundtland har alle deltatt på hemmelige Bilderbergmøter sammen med verdenseliten. En kan undre hvorfor media ikke bruker mer tid på å diskutere om dette er lovlig i et demokratisk samfunn.

Den første konferansen ble avholdt på Hotel de Bilderberg i 1954 i Nederland, derav “Bilderberg”.

Hvert år samles eliten på et 5-stjernes hotell, uten at media dekker begivenheten. Rundt 130 inviterte personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi, økonomi og industri deltar på møtet. Kort sagt er Bilderberg en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker.

Noen få kjente deltakere:
– Donald Rumsfeld
– Paul Wolfowitz
– David Rockefeller
– Henry Kissinger
– Franco Bernabe
– Bill Clinton
– Tony Blair
– Beatrix av Nederland
– Sofia av Spania

Noen norske deltakere opp gjennom tiden:
– Thorvald Stoltenberg
– Torbjørn Jagland
– Eivind Reiten
– Svein Gjedrem
– Egil Myklebust
– Per Ditlev-Simonsen
– Geir Lundestad
– Kåre Willoch
– John G. Bernander
– Knut Vollebæk

Felles for Norske deltakere er at samtlige i sine posisjoner har spilt eller spiller en sentral rolle med betydelig påvirkningskraft i det norske samfunn.

Vi er takknemlige til Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner soms sjefer har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten førti år.. Det ville vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt de skarpe lysene til offentligheten i løpet av disse årene.  Men nå er verden mer sofistikert og klargjort til å marsjere mot en verdensregjering som aldri igjen vil kjenne krig men bare fred og velvære for hele menneskeheten.  Den overnasjonale suvereniteten til eliten og verdens bankdirektører[bankiers] er klart å foretrekke fremfor nasjonal selvbestemmelse praktisert i de tidligere århundrene.”
– David Rockefeller (1991)

Council on Foreign Relations (CFR)

CFR ble dannet i 1921, og har hatt og har en bred, intim kontakt med enhver amerikansk regjering, uansett partifarge. Slik historien har blitt fortalt ble FN dannet etter 2. verdenskrig, som et resultat av elendighetene som oppstod under krigen. Ideen ble imidlertid utklekket av CFR lenge før 2. verdenskrig.

På en liste som president Kennedy mottok over kandidater til å besette 82 av de viktigste postene i utenriksdepartementet, var 63 personer CFR medlemmer. 110 av de viktigste stillingene i Richard Nixons administrasjon var medlemmer av CRF. 70 personer fra CRF og 20 fra TC fikk sentrale poster i Carters administrasjonen.

Trilateral Commission (TC)

Ble dannet etter initiativ av David Rockefeller i 1973, med finansfolk, politikere og regjeringsmedlemmer fra Europa, USA og Japan.

Club of Rome

Er en global tankesmie som ble dannet i 1968.

“ In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…”
– The First Global Revolution

Bohemian Club

Bohemian Grove

Bohemian Grove i California, USA, inviterer hvert år verdens mektigste menn i verden til en tre ukers ”leirtur”.

Disse mektige mennene dyrker her Mullock under en seremoni.

Cremation of Care er en teatrisk oppvisning av og for medlemmer av Bohemian Club.

The Order of Skull & Bones – 322

skull_and_bones 2

Skull & Bones samfunnet ved Yale-universitet er ytterst hemmelig. Hvert år siden 1833 har 15 studenter blitt plukket ut som kandidater.

Regjeringsmedlemmer, kongressrepresentanter, dommere, høyere offiserer, ambassadører, finansfolk er bundet av en skjult lojalitet via Skull & Bones.

Under presidentvalget i USA år 2004 kunne Amerikanske borgere velge mellom George Bush og John Kerry. Begge to er medlem av Skull & Bones, CRF og de er i slekt med hverandre. Av over 300 000 000 mennesker var det disse to som var presidentkandidater.

Illuminati

I 1776 blir en hemmelig organisasjon grunnlagt av Adam Wishaupt, med mål som å undergrave det sosiale systemet i Bayern. Det langsiktige målet var klart: å skaffe seg verdensherredømme, gjennom å tvinge gjennom en Ny Verdensordning.

Elitens bakgård

Denne makteliten og hemmelige broderskap som jeg kort har presentert står bak mye djevelskap.

Antony C. Sutton legger fram omfattende dokumentasjon i sine bøker om hvordan eliten og Wall Street finansierte både Hitler og den bolsjeviske revolusjon. Andre verdenskrig ble iscenesatt av en maktsyk elite.

J.P. Morgan, Rockefeller, General Electric, Standard Oil, National City Bank, Chase and Manhattan Banks, Kuhn, Loeb and Company, General Motors, Ford Motor Company, I. G. Farben m. f. finansierte den blodigste og mest destruktive krigen historien kjenner til. Ifølge enkelte estimater kom rundt 70% av finansieringen av Tysklands gjenoppbygging etter 1. verdenskrig fra Wall Street. Wall Street sørget for at Hitler fikk det han trengte.

Media

If you don’t read newspapers, you’ll get uninformed, but if you read them, you’ll get misinformed«

Neste alle utenriksnyheter du ser på TV eller leser i aviser kommer fra noen få, men gigantiske nyhetsbyråer. De leverer en ny type produkter som kalles ”Infotainment” eller ”Entertainment News”. I Norge kommer nyhetene primært fra AP, Reuters og NTB.

«The people will believe what the media tells them they believe.»
– George Orwell

”Ja vi selger dette landet, som vi byder frem”

800px-Flag_of_Norway.svgGull

Troen på at oljefondet gjør oss rike er en illusjon. Skogen, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonen er derimot vår sanne rikdom! Dette er evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på, men vi kan være 100 % sikre på at de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper det ikke at kraftstasjonene og forsyningsnettet befinner seg i Norge.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen som er under avvikling. Men det skjer ikke av seg selv, ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug.

Den nye vannressursloven ble vedtatt i Stortinget i 2001 – mot bare èn eneste stemme – Kystpartiets! Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. De norske vannkraftressursene utgjør totalt verdier på rundt tusen milliarder kroner – og vannkraft er som vi vet en evigvarende ressurs. Direktør Eivind Reiten i Norsk Hydro (tidligere olje- og energiminister for Senterpartiet) klaget hjemfallsretten inn for overvåkningsorgan ESA. Dette førte til at utenlandske selskaper i dag kan kjøpe opp og eie inntil en tredjedel av offentlige norske vannkraftverk – til evig tid (uten hjemfall).

Før hadde kraftverkene plikt til å levere strøm til Norges innbyggere til rimelig og regulert pris. Den nye energiloven fra 1991 ble lagt fram av Eivind Reiten og satt i kraft av Gro H. Brundtland. Energiloven kommersialiserte norsk vannkraft, og førte til at vi i dag selger vannkraften vår ut av landet. Strømmen har blitt en salgsvare, ikke et nødvendig gode for innbyggere i verdens nordligste land.

Den nye Mineralloven endrer på drastisk vis utlendingers muligheter til å overta disposisjonen av norske fjellområder. Den nye Havbeiteloven åpner for å gi utlendinger herredømmet over kysten. Oppdrettsloven gjør at oppdrettskonsesjoner lett havner i utlandet.

Konsesjonslovene hadde helt siden 1917 sikret norsk kontroll over våre ressurser og eiendommer. Mange av reglene som gjaldt ble fjernet av Gro H. Brundtland og Arbeiderpartiet. Utsalget av Norge startet, og siden 1990 er tusenvis av bedrifter solgt ut av landet med politikernes vitende og vilje. Den Kongelige Mynt på Kongsberg og Freia melkesjokolade er blant de solgte.

Deler av pressen forteller ofte med hån hvor uinteressant og glanseløse statseide bedrifter som Telenor og Statoil/Hydro er. Internasjonale investorer sikler etter å overta bedriftene.

Finnmarksloven ble vedtatt av stortinget i mai 2005. 96 prosent av Finnmark ble tidligere forvaltet av Statskog Statsforetak. Dette arealet ble overført til Finnmarkseiendommen som er organisert som selskap med privatrettslig karakter.

Norges bank solgte resterende gullbeholdning (33,5 tonn) i 2004, med unntak av sju gullbarrer som er til utstilling og 3,5 tonn gullmynter. Gull inngår ikke lenger i Norges Banks internasjonale reserver. Gullprisen 2. jan 2004 per troy ounce var 415.20 USD, Gullprisen 21. april 2010 per troy ounce var 1146.00 USD! Verdien på gullet har økt med over 276 %.

Grunnloven og EØS

Grunnlovens § 1:

”Kongeriket Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.”

Mange av dagens folkevalgte på Stortinget og regjeringsmedlemmer, er medlemmer av ”Europabevegelsen”, som har som hovedmål å få Norge inn i union med EU.

Straffeloven § 83:

”Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.”

Vi glømmer raskt, det var ikke så mange år siden vi hadde landssvikeren Vidkun Quisling som ønsket å la Norge bli underkastet Nazi-Tyskland.

EØS-avtalen kan enkelt avvikles. Avtalen har til nå kostet norske skattebetalere 4-5 milliarder kroner årlig. EU har krevd at Norge skal øke bidraget til 7 mld kr. Dette kommer i tillegg til kostnadene som samfunn og borgere påføres av EU/EØS ulike tvangstrøyeregelverk.

Overvåkning – Datalagringsdirektivet

Direktivet pålegger internett- og teleselskapene å langtidslagre opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett.

Stortinget skal avgjøre om Norge skal implementere datalagringsdirektivet (som ble vedtatt i EU) i Norsk lov.

Norge i krig – Velkommen til det nye NATO

I 1991 ble NATOs oppgaver redefinert av medlemslandene. Et nytt konsept ble vedtatt som åpner for at NATO kan intervenere uten at noen av medlemslandene har vært utsatt for et direkte angrep.

I 1999 gikk NATO og Norge til krig mot Jugoslavia, en suveren stat som aldri har truet Norge, uten at det forelå et vedtak om inngripen fra FN.

Bakgrunnen for krigen mot Afghanistan er at USA fant bevis som kunne tyde på at Osama bin Laden var delaktig i planlegging av terrorangrepet 11. september 2001. Hverken Osama bin Laden og flykaprerne var fra Afghanistan.

Taliban foreslo å utlevere Osama bin Laden til Pakistan, så han kunne dømmes ved en internasjonal domstol som dømte etter Sharia-loven, Pakistan avslo tilbudet. Senere, samme dag som krigen startet, tilbød Taliban åpent å rettsforfølge bin Laden i en islamsk domstol i Afghanistan.

Syv dager etter krigen startet, tilbød Taliban åpent å utlevere bin Laden til rettsforfølgelse i et tredje land, men kun hvis de fikk beviser for hans involvering i terrorangrepet den 11. september.

Oslo er Europas heroinhovedstad. Afghanistan står for ~80 % av opium(heroin)produksjonen i verden. Taliban brant ned opiumplantasjene, men etter at USA og Nato gikk inn i Afghanistan har opiumproduksjonen økt betraktelig.

Norges bidrag i Afghanistan per 27. august 2008 er 588 soldater.

9/11 – en innside jobb?

Problem – Reaksjon – Løsning

«If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.»

Joseph Goebbels, German Minister of Propaganda, 1933-1945

Jeg har ikke tenkt å skrive om alle grunnene til hvorfor 9/11 var en innside jobb, og ikke en jobb utført av Osama bin Laden fra en grotte i Afghanistan og 19 terrorister bevæpnet med bokskuttere som kapret 4 fly, hvorav 3 av flyene vellykket traff målene sine, i verdens best beskytta luftrom.

Gå inn på youtube å se kollapsen av WTC 7, en gigantisk skyskraper som kollapset på 6,5 sekunder klokken 17.20, den 11.sept 2001. Skyskraperen ble ikke truffet av et fly, og hadde kun noen få branner og ytre skader etter at WTC 1 og 2 kollapset.

Skyskraperen var av enorme dimensjoner, 47 etasjer, og 186 meter høy, med grunnflate (trapes) som var 101 meter lang og 43 meter brei. WTC 7 hadde vært den høyeste bygningen i 30 stater i USA.

Til sammenligning er Norges høyeste bygning, Oslo Plaza, 37 etasjer og 117 meter høy.

Kollapsen av WTC7 ble presentert som en realitet av BBC drøyt 20 minutter før bygningen falt sammen.

De viktigste punktene for en videre gransking av terrorangrepet 11.september 2001 er

 • Forhåndskunnskaper
 • Etterretningsadvarsler
 • Alle krigs- og terrorøvelsene 11.sept. 2001
 • Project for a New American Century (PNAC)
 • Able Danger
  • Anthony Shaffer
 • Pengefinansieringen av terroristen Mohammed Atta
 • Kontrollert nedriving av WTC 1, 2 og 7.
  • Steven E. Jones
  • Kevin Ryan
  • Danny Jowenko
  • Niels Harrit og Nato-termitt
 • Norman Mineta’s vitnemål
 • Tilknytningen til utenlandske etterretningstjenester
  • Pakistanske ISI
  • Israelske Mossad
  • Saudi Arabia
 • Wistleblowers
  • Randy Glass
  • Robert Wright
  • Sibel Edmonds
  • Colleen Rowley
 • Anthrax angrepene

Hva historien sier om ’Falsk flagg angrep’

Det å angripe sine egne borgere og legge skylden på noen andre er ikke noe nytt. Moderne historie er fulle av hendelser hvor landets egen regjering utsetter sine egne borgere for terror, for deretter å legge skylden på noen andre.

Riksdagsbrannen (1933). Hitler brant ned sin egen Riksdagsbygning i Berlin. Dette førte til Riksdagsbrannforordningen som fjernet grunnleggende borgerrettigheter i Tyskland. Kommunistene og Marinus van der Lubbe fikk skylden.

Operation Ajax – Statskupp i Iran (1953). USA og CIA stod bak et statskupp mot den demokratisk valgte statsministeren i Iran, Mohammad Mosaddegh. Statskuppet av Iran’s første demokratisk valgte regjering førte til at diktatorregiment til Mohammad-Reza Shah Pahlavi fikk makten i 25 år.

Lavon affæren / Operation Susannah (1954) var en rekke bombeattentater som den israelske militæretterretningen iverksatte mot amerikanske og britiske mål i Egypt. Planen var å lede misstanken mot arabere og muslimske brorskap i Egypt.

Operasjon Northwoods (1962) var en falsk flagg plan i USA, hvor blant annet CIA skulle utføre terrorisme i og utenfor USA. Planen var at Cuba og Fidel Castro skulle få skylden, for å skape støtte fra borgere i USA mot en invasjon av Cuba. Operation Nortwoods bestod blant annet av: å synke et amerikanske skip, å sprenge et ubemannet kommersielt fly, og å starte en terrorkampanje i Miami, andre byer i Florida og i Washington.

Operation Gladio (1960-1990) var en hemmelig Stay-Behind gruppe i Italia. Gruppen forlot sin opprinnelige funksjon, og deltok i krigføringen mot det sivile samfunn. En parallellstat som bestod av Italiensk militæretterretning, frimurerlosjen P2, mafiaen og CIA fikk kontroll over gruppen, som i perioden fra 1969-1987 drepte minst 491 uskyldige sivile og skadet 1181. Målet med terroraksjonen var at befolkningen ville søke beskyttelse hos den sittende regjering.

Gulf of Tonkin hendelsen (1964) var en fabrikkert hendelse som aldri eksisterte. Dette angivelige ”angrepet” fra Nordvietnamesiske torpedobåter rettferdiggjorde angrepet på Vietnam hvor 3 000 000 mennesker ble drept.

Golfkrigen (1990). USA fabrikkerte en historie om at soldater fra Irak drepte 312 babyer i Kuwait ved å kaste de ut av inkubasjoner. Det viste seg at kvinnen som vitnet forran kongressen var datteren til den Kuwaitiske ambassadøren i USA.

Irak (2003). Det viste seg at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, hemmelig atomvåpenprogram, og at det ikke var noen forbindelse mellom Al-Qaida og Saddam Hussein. Propagandamaskinene fra media og regjeringen fungerte så perfekt at 50 % av amerikanerne trodde at det var forbindelse mellom Al-Qaida og Saddam Hussein. I realiteten er det mye større forbindelser mellom Bush familien og bin Laden familien. Den dag i dag er det fremdeles mange som forbinder Irak med terrorangrepet 11.sept 2001.

Irak-Basra hendelsen (2005). To medlemmer av den britiske spesialstyrken SAS ble arrestert av det Irakiske politi. Britene var kledd som arabere, hadde parykker, var tungt bevæpnet med våpen, og en bil full av eksplosjoner. Politiet i Irak anklaget dem for å drepe en politimann og skadet en annen.

DVD-pakken

1. 9/11: Press for Truth er en dokumentar om The Jersey Girls og deres kamp om å finne sannheten om Terrorangrepet 11. september 2001. The Jersey Girls er fire enker som mistet sine kjære 11.sept 2001.

2. Loose Change 9/11: An American Coup. En dokumentarfilm som hadde premiere september 2009. Filmen gir en generell overblikk over terrorangrepet uten å gå for mye inn i dybden.

3. Fabled Enemies. Dokumentaren gir et innblikk i hvilken tilknytning regjeringene og etterretningstjenestene i Pakistan, Israel og Saudi Arabia har med terrorangrepet 9/11.

4. Terrorstorm: A History of Government Sponsored Terrorism er en dokumentar av Alex Jones. Han gir oss en god gjennomgang av historien bak statssponset terror. Terrorstorm avslører at i løpet av de siste hundre årene har vestlige ledere gjentatte ganger brukt terror og drept sine egne borgere.

5. America: Freedom to Fascism. Denne dokumentaren av Aaron Russo (R.I.P.) beskriver meget godt hvordan den internasjonale eliten kapret sentralbanken i 1913 og om det eksisterer en lov som krever at amerikanere skal betale skatt av inntektene sine.

6. Invisible Empire: A New World Order Defined. Dokumentaren til Jason Bermas avslører den Nye Verdensorden ved å bruke deres egne ord. Bermas viser hvordan eliten ikke bare konspirerte for å lage en diktatorisk global regjering i private hender, men at de også har snakket om deres agenda hundrevis av ganger i den offentlige.

7. Endgame: Elite’s Blueprint For Global Enslavement Exposed. Dokumentarfilmen til Alex Jones gir en innsikt i å forstå hva de langsiktige planene til eliten er. Alex Jones presenterer høydepunktene etter mange år med gransking i dokumentert historie av hvorfor verdensherskerne av verden er manisk besatt av å kontrollere, dominere og å gjøre menneskeheten slaver.

8. Norges DVDen TV-kanalen Visjon Norge (advarsel: en kristen kanal) har invitert Folkeaksjonen mot EU-medlemskap og tre mindre partier i Norge, Kystpartiet, Demokratene og Kristlig Samling som sammen diskuterer EØS-avtalen, landsforræderi og salget av realverdier i landet vårt.

9. 9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction. Arkitekten Richard Gage er grunnleggeren av Architects & Engineers for 9/11 Truth, som er en organisasjon hvor 1400 arkitekter og ingeniører ønsker en ny uavhengig gransking av 9/11. I denne to timers presentasjonen går Richard Gage grundig gjennom kollapsen av WTC 1, 2 og 7.

Per-Aslak Ertresvåg

sov-mitt-lille-norgeMakten_bak_makten___236472c

Vi har en våken forfatter i Norge. Per-Aslak Ertresvåg har jobbet som journalist i 50 år. Han har publisert to viktige bøker: Makten bak makten (2006) og Sov, mitt lille Norge (2008) som er obligatorisk lesing. Bøkene kan lånes av meg og på biblioteket.

Informasjon

Nettsider:

http://www.vannbevegelsen.no
http://www.infowars.net
http://www.prisonplanet.com

http://www.globalresearch.ca
http://www.oljekrisa.no
http://www.rawstory.com
http://www.ae911truth.org
http://www.historycommons.org
http://www.cuttingtroughthematrix.com
14296.vgb.no
http://www.corbettreport.com
http://www.cveitch.org

Bøker:

– Per-Aslak Ertresvåg:
“Makten bak makten”
“Sov, mitt lille Norge”
– Gary Allen ”None Dare Call it Conspiracy”
– George Orwell “1984”

-Aldous Huxley “Vidunderlige nye Verden”
– John Perkins “Confessions of an Economic Hit Man”
– John Pilger
“Frihet neste gang”
“Verdens nye herskere”

Dokumentarer:
– The Corporation

– Sweet Misery, A Poisoned World
– Global Warming Called off

– Orwell Rolls in his Grave
– Outfoxed

– The Power of Nightmares
– The War on Democracy
– Beyond Treason
– The Future of Food
– Food, Inc.


WTC7 og Bilderberg


The Matrix: Rød pille eller blå pille?

Vi blir ofte fortalt gjennom media og akademia, at menneskelig utvikling og historie er et resultat av tilfeldigheter og uforutsette hendelser. Selvsagt finnes det mange tilfeldigheter, men ser man forbi overflaten oppdager man at de store linjene i historien preges av svært få tilfeller av tilfeldighet.

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way..
– Franklin D. Roosevelt

Verdenshistorien som vi har blitt fortalt er falsk. Du vil oppdage at de store kulturelle endringene, væpnede konflikter og konsolidering av makt er slående godt planlagt gjennom hele historien.

Om du ikke orker å ta en titt på dette, bør du i det minste:

1. Gå på Youtube å se kollapsen av WTC7, den tredje skyskraperen som kollapset 11.sept 2001.

2. Undersøke hvorfor Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Gro Harlem Brundtland m. f. har deltatt på hemmelige Bilderberg møter uten at media har dekket dette i noen betydelig grad.

3. Undersøke hvorfor Norge har solgt arvegullet som vi kjempet så hardt for under den andre verdenskrigen.

Makten bak makten

Who controls the past controls the future.
Who controls the present controls the past.
– George Orwell, 1984

Makten bak makten består av hemmelige samfunn, som har som mål å innføre en Ny Verdensorden (New World Order). Sentralt i denne eliten står internasjonale, rike bankfamilier som gjennom generasjoner har samlet makt, som Rockefeller- og Rothschild-dynastiet. De fleste familiene er inngiftet i hverandre – det eksisterer blodsbånd på kryss og tvers av familiene.

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as “internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.»
– David Rockefeller, Memoirs (2002)

Professor Carroll Quigley tilhørte selv makteliten som han beskrev i sine bøker The Anglo American Establishment og Tragedy and Hope:

”Finanskapitalens makt har et annet vidtrekkende mål, intet mindre enn å skape et verdensomfattende system med finansiell kontroll i private hender som er i stand til å herske over det politiske system i hvert eneste land og økonomien i verden som helhet. Dette systemets hensikt er å utøve kontroll på faudalistisk vis gjennom sentralbankenes samhandling, og gjennom hemmelige avtaler som inngås gjennom hyppige private møter og konferanser.”

Noen trekk ved denne virkeligheten som er ukjent for oss fleste:

Gjennom århundrer har det eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum.

At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve er et historisk faktum.

At denne eliten – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig. Gjennom stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.

Så vel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1942 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.

The Federal Reserve

22.desember 1913 fikk USA en privateid sentralbank, med dette fikk eliten kontroll over USAs politiske system. Dette kartellet fikk nå rett til å trykke landets pengesedler, bestemme pengemengde og rentenivå.

Ideen bak en sentralbank var å stabilisere økonomien. Men en skal være svært naiv for å tro at det var tanken bak. Siden 1913 har økonomien aldri vært mer ustabil, vi kan se tilbake på kollapsene i 1921 og 1929, den store depresjonen fra 1929-39, tilbakeslagene i 53, 57, 69, 75, og 81 og en inflasjon på over 1000 % som har ødelagt over 90 % av dollarens kjøpekraft.

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.»
Woodrow Wilson 1919

Også England, Frankrike, Tyskland, Italia og Sveits har sentralbanker som er eid, eller influert av private aktører.

New World Order

«We shall have a World Government, whether or not we like it. The question is only whether World Government will be achieved by consent or by conquest.»
– James P. Warburg, 1950

“To all peoples and governments: Let us fashion together a New World Order.»
– Henry Kissinger, 1975

«The crisis in the Persian Gulf offers a rare opportunity to move toward an historic period of world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony… Today the New World is struggling to be born.»
– President George Bush senior, 11.september 1990.

En ny verdensorden er ingen konspirasjon, men en agenda.

Målet med en Ny Verdensorden er å introdusere et maktsystem med total kontroll over alle mennesker, under etiketten globalisering.

For å nå dette målet bruker eliten ikke-statlige organisasjoner (NGO) som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet.

Round Table (Milner group)

Cecil Rhodes er mannen bak Round Table som har utspring fra det engelske og andre europeiske kongehus.

Carroll Quiqley beskriver i sin bok The Anglo-American Establishment hvordan en liten gruppe menn kommer til makt.

”No country that values its safety should allow what the Milner group accomplished – that is, that a small number of men would be able to wield such power in administration and politics, should be given almost complete control over the publication of documents relating to their actions, should be able to exercise such influence over the avenues of information that create public opinion, and should be able to monopolize so completely the writing and the teaching of the history of their own period.”


Bilde t.v.: En illustrasjon av hvordan The Round Table klarte å kapre så mye makt.
Bilde t.h.: Kunnskap ligger i dag øverst på pyramiden, hos eliten. Og uvitenhet hos oss.

Bilderberg

Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Kristin Clemet og Gro Harem Brundtland har alle deltatt på hemmelige Bilderbergmøter sammen med verdenseliten. En kan undre hvorfor media ikke bruker mer tid på å diskutere om dette er lovlig i et demokratisk samfunn.

Den første konferansen ble avholdt på Hotel de Bilderberg i 1954 i Nederland, derav “Bilderberg”.

Hvert år samles eliten på et 5-stjernes hotell, uten at media dekker begivenheten. Rundt 130 inviterte personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi, økonomi og industri deltar på møtet. Kort sagt er Bilderberg en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker.


Noen få kjente deltakere:

– Donald Rumsfeld
– Paul Wolfowitz
– David Rockefeller

– Henry Kissinger
– Franco Bernabe
– Bill Clinton
– Tony Blair
– Beatrix av Nederland

– Sofia av Spania

Noen norske deltakere opp gjennom tiden:

– Thorvald Stoltenberg
– Torbjørn Jagland
– Eivind Reiten
– Svein Gjedrem
– Egil Myklebust

– Per Ditlev-Simonsen

– Geir Lundestad
– Kåre Willoch
– John G. Bernander
– Knut Vollebæk


Felles for Norske deltakere er at samtlige i sine posisjoner har spilt eller spiller en sentral rolle med betydelig påvirkningskraft i det norske samfunn.

Vi er takknemlige til Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner soms sjefer har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten førti år.. Det ville vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt de skarpe lysene til offentligheten i løpet av disse årene.  Men nå er verden mer sofistikert og klargjort til å marsjere mot en verdensregjering som aldri igjen vil kjenne krig men bare fred og velvære for hele menneskeheten.  Den overnasjonale suvereniteten til eliten og verdens bankdirektører[bankiers] er klart å foretrekke fremfor nasjonal selvbestemmelse praktisert i de tidligere århundrene.”
– David Rockefeller (1991)

Council on Foreign Relations (CFR)

CFR ble dannet i 1921, og har hatt og har en bred, intim kontakt med enhver amerikansk regjering, uansett partifarge. Slik historien har blitt fortalt ble FN dannet etter 2. verdenskrig, som et resultat av elendighetene som oppstod under krigen. Ideen ble imidlertid utklekket av CFR lenge før 2. verdenskrig.

På en liste som president Kennedy mottok over kandidater til å besette 82 av de viktigste postene i utenriksdepartementet, var 63 personer CFR medlemmer. 110 av de viktigste stillingene i Richard Nixons administrasjon var medlemmer av CRF. 70 personer fra CRF og 20 fra TC fikk sentrale poster i Carters administrasjonen.

Trilateral Commission (TC)

Ble dannet etter initiativ av David Rockefeller i 1973, med finansfolk, politikere og regjeringsmedlemmer fra Europa, USA og Japan.

Club of Rome

Er en global tankesmie som ble dannet i 1968.
“ In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…”
– The First Global Revolution

Bohemian Club

Bohemian Grove i California, USA, inviterer hvert år verdens mektigste menn i verden til en tre ukers ”leirtur”.

Disse mektige mennene dyrker her Mullock under en seremoni.

Cremation of Care er en teatrisk oppvisning av og for medlemmer av Bohemian Club.

The Order of Skull & Bones – 322

Skull & Bones samfunnet ved Yale-universitet er ytterst hemmelig. Hvert år siden 1833 har 15 studenter blitt plukket ut som kandidater.

Regjeringsmedlemmer, kongressrepresentanter, dommere, høyere offiserer, ambassadører, finansfolk er bundet av en skjult lojalitet via Skull & Bones.

Under presidentvalget i USA år 2004 kunne Amerikanske borgere velge mellom George Bush og John Kerry. Begge to er medlem av Skull & Bones, CRF og de er i slekt med hverandre. Av over 300 000 000 mennesker var det disse to som var presidentkandidater.

Illuminati

I 1776 blir en hemmelig organisasjon grunnlagt av Adam Wishaupt, med mål som å undergrave det sosiale systemet i Bayern. Det langsiktige målet var klart: å skaffe seg verdensherredømme, gjennom å tvinge gjennom en Ny Verdensordning.

Elitens bakgård

Denne makteliten og hemmelige broderskap som jeg kort har presentert står bak mye djevelskap.

Antony C. Sutton legger fram omfattende dokumentasjon i sine bøker om hvordan eliten og Wall Street finansierte både Hitler og den bolsjeviske revolusjon. Andre verdenskrig ble iscenesatt av en maktsyk elite.

J.P. Morgan, Rockefeller, General Electric, Standard Oil, National City Bank, Chase and Manhattan Banks, Kuhn, Loeb and Company, General Motors, Ford Motor Company, I. G. Farben m. f. finansierte den blodigste og mest destruktive krigen historien kjenner til. Ifølge enkelte estimater kom rundt 70% av finansieringen av Tysklands gjenoppbygging etter 1. verdenskrig fra Wall Street. Wall Street sørget for at Hitler fikk det han trengte.

Media

If you don’t read newspapers, you’ll get uninformed, but if you read them, you’ll get misinformed«

Neste alle utenriksnyheter du ser på TV eller leser i aviser kommer fra noen få, men gigantiske nyhetsbyråer. De leverer en ny type produkter som kalles ”Infotainment” eller ”Entertainment News”. I Norge kommer nyhetene primært fra AP, Reuters og NTB.

«The people will believe what the media tells them they believe.»
– George Orwell

”Ja vi selger dette landet, som vi byder frem”

Troen på at oljefondet gjør oss rike er en illusjon. Skogen, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonen er derimot vår sanne rikdom! Dette er evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på, men vi kan være 100 % sikre på at de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper det ikke at kraftstasjonene og forsyningsnettet befinner seg i Norge.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen som er under avvikling. Men det skjer ikke av seg selv, ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug.

Den nye vannressursloven ble vedtatt i Stortinget i 2001 – mot bare èn eneste stemme – Kystpartiets! Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. De norske vannkraftressursene utgjør totalt verdier på rundt tusen milliarder kroner – og vannkraft er som vi vet en evigvarende ressurs. Direktør Eivind Reiten i Norsk Hydro (tidligere olje- og energiminister for Senterpartiet) klaget hjemfallsretten inn for overvåkningsorgan ESA. Dette førte til at utenlandske selskaper i dag kan kjøpe opp og eie inntil en tredjedel av offentlige norske vannkraftverk – til evig tid (uten hjemfall).

Før hadde kraftverkene plikt til å levere strøm til Norges innbyggere til rimelig og regulert pris. Den nye energiloven fra 1991 ble lagt fram av Eivind Reiten og satt i kraft av Gro H. Brundtland. Energiloven kommersialiserte norsk vannkraft, og førte til at vi i dag selger vannkraften vår ut av landet. Strømmen har blitt en salgsvare, ikke et nødvendig gode for innbyggere i verdens nordligste land.

Den nye Mineralloven endrer på drastisk vis utlendingers muligheter til å overta disposisjonen av norske fjellområder. Den nye Havbeiteloven åpner for å gi utlendinger herredømmet over kysten. Oppdrettsloven gjør at oppdrettskonsesjoner lett havner i utlandet.

Konsesjonslovene hadde helt siden 1917 sikret norsk kontroll over våre ressurser og eiendommer. Mange av reglene som gjaldt ble fjernet av Gro H. Brundtland og Arbeiderpartiet. Utsalget av Norge startet, og siden 1990 er tusenvis av bedrifter solgt ut av landet med politikernes vitende og vilje. Den Kongelige Mynt på Kongsberg og Freia melkesjokolade er blant de solgte.

Deler av pressen forteller ofte med hån hvor uinteressant og glanseløse statseide bedrifter som Telenor og Statoil/Hydro er. Internasjonale investorer sikler etter å overta bedriftene.

Finnmarksloven ble vedtatt av stortinget i mai 2005. 96 prosent av Finnmark ble tidligere forvaltet av Statskog Statsforetak. Dette arealet ble overført til Finnmarkseiendommen som er organisert som selskap med privatrettslig karakter.

Norges bank solgte resterende gullbeholdning (33,5 tonn) i 2004, med unntak av sju gullbarrer som er til utstilling og 3,5 tonn gullmynter. Gull inngår ikke lenger i Norges Banks internasjonale reserver. Gullprisen 2. jan 2004 per troy ounce var 415.20 USD, Gullprisen 21. april 2010 per troy ounce var 1146.00 USD! Verdien på gullet har økt med over 276 %.

Grunnloven og EØS

Grunnlovens § 1:

”Kongeriket Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.”

Mange av dagens folkevalgte på Stortinget og regjeringsmedlemmer, er medlemmer av ”Europabevegelsen”, som har som hovedmål å få Norge inn i union med EU.

Straffeloven § 83:

”Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.”

Vi glømmer raskt, det var ikke så mange år siden vi hadde landssvikeren Vidkun Quisling som ønsket å la Norge bli underkastet Nazi-Tyskland.

EØS-avtalen kan enkelt avvikles. Avtalen har til nå kostet norske skattebetalere 4-5 milliarder kroner årlig. EU har krevd at Norge skal øke bidraget til 7 mld kr. Dette kommer i tillegg til kostnadene som samfunn og borgere påføres av EU/EØS ulike tvangstrøyeregelverk.

Overvåkning – Datalagringsdirektivet

Direktivet pålegger internett- og teleselskapene å langtidslagre opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett.

Stortinget skal avgjøre om Norge skal implementere datalagringsdirektivet (som ble vedtatt i EU) i Norsk lov.

Norge i krig – Velkommen til det nye NATO

I 1991 ble NATOs oppgaver redefinert av medlemslandene. Et nytt konsept ble vedtatt som åpner for at NATO kan intervenere uten at noen av medlemslandene har vært utsatt for et direkte angrep.

I 1999 gikk NATO og Norge til krig mot Jugoslavia, en suveren stat som aldri har truet Norge, uten at det forelå et vedtak om inngripen fra FN.

Bakgrunnen for krigen mot Afghanistan er at USA fant bevis som kunne tyde på at Osama bin Laden var delaktig i planlegging av terrorangrepet 11. september 2001. Hverken Osama bin Laden og flykaprerne var fra Afghanistan.

Taliban foreslo å utlevere Osama bin Laden til Pakistan, så han kunne dømmes ved en internasjonal domstol som dømte etter Sharia-loven, Pakistan avslo tilbudet. Senere, samme dag som krigen startet, tilbød Taliban åpent å rettsforfølge bin Laden i en islamsk domstol i Afghanistan.

Syv dager etter krigen startet, tilbød Taliban åpent å utlevere bin Laden til rettsforfølgelse i et tredje land, men kun hvis de fikk beviser for hans involvering i terrorangrepet den 11. september.

Oslo er Europas heroinhovedstad. Afghanistan står for ~80 % av opium(heroin)produksjonen i verden. Taliban brant ned opiumplantasjene, men etter at USA og Nato gikk inn i Afghanistan har opiumproduksjonen økt betraktelig.

Norges bidrag i Afghanistan per 27. august 2008 er 588 soldater.


9/11 – en innside jobb?

Problem – Reaksjon – Løsning

«If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.»

Joseph Goebbels, German Minister of Propaganda, 1933-1945

Jeg har ikke tenkt å skrive om alle grunnene til hvorfor 9/11 var en innside jobb, og ikke en jobb utført av Osama bin Laden fra en grotte i Afghanistan og 19 terrorister bevæpnet med bokskuttere som kapret 4 fly, hvorav 3 av flyene vellykket traff målene sine, i verdens best beskytta luftrom.

Gå inn på youtube å se kollapsen av WTC 7, en gigantisk skyskraper som kollapset på 6,5 sekunder klokken 17.20, den 11.sept 2001. Skyskraperen ble ikke truffet av et fly, og hadde kun noen få branner og ytre skader etter at WTC 1 og 2 kollapset.

Skyskraperen var av enorme dimensjoner, 47 etasjer, og 186 meter høy, med grunnflate (trapes) som var 101 meter lang og 43 meter brei. WTC 7 hadde vært den høyeste bygningen i 30 stater i USA.

Til sammenligning er Norges høyeste bygning, Oslo Plaza, 37 etasjer og 117 meter høy.

Kollapsen av WTC7 ble presentert som en realitet av BBC drøyt 20 minutter før bygningen falt sammen.

De viktigste punktene for en videre gransking av terrorangrepet 11.september 2001 er

· Forhåndskunnskaper

· Etterretningsadvarsler

· Alle krigs- og terrorøvelsene 11.sept. 2001

· Project for a New American Century (PNAC)

· Able Danger

o Anthony Shaffer

· Pengefinansieringen av terroristen Mohammed Atta

· Kontrollert nedriving av WTC 1, 2 og 7.

o Steven E. Jones

o Kevin Ryan

o Danny Jowenko

o Niels Harrit og Nato-termitt.

· Norman Mineta’s vitnemål

· Tilknytningen til utenlandske etterretningstjenester

o Pakistanske ISI

o Israelske Mossad

o Saudi Arabia

· Wistleblowers

o Randy Glass

o Robert Wright

o Sibel Edmonds

o Colleen Rowley

· Anthrax angrepene

Hva historien sier om ’Falsk flagg angrep’

Det å angripe sine egne borgere og legge skylden på noen andre er ikke noe nytt. Moderne historie er fulle av hendelser hvor landets egen regjering utsetter sine egne borgere for terror, for deretter å legge skylden på noen andre.

Riksdagsbrannen (1933). Hitler brant ned sin egen Riksdagsbygning i Berlin. Dette førte til Riksdagsbrannforordningen som fjernet grunnleggende borgerrettigheter i Tyskland. Kommunistene og Marinus van der Lubbe fikk skylden.

Operation Ajax – Statskupp i Iran (1953). USA og CIA stod bak et statskupp mot den demokratisk valgte statsministeren i Iran, Mohammad Mosaddegh. Statskuppet av Iran’s første demokratisk valgte regjering førte til at diktatorregiment til Mohammad-Reza Shah Pahlavi fikk makten i 25 år.

Lavon affæren / Operation Susannah (1954) var en rekke bombeattentater som den israelske militæretterretningen iverksatte mot amerikanske og britiske mål i Egypt. Planen var å lede misstanken mot arabere og muslimske brorskap i Egypt.

Operasjon Northwoods (1962) var en falsk flagg plan i USA, hvor blant annet CIA skulle utføre terrorisme i og utenfor USA. Planen var at Cuba og Fidel Castro skulle få skylden, for å skape støtte fra borgere i USA mot en invasjon av Cuba. Operation Nortwoods bestod blant annet av: å synke et amerikanske skip, å sprenge et ubemannet kommersielt fly, og å starte en terrorkampanje i Miami, andre byer i Florida og i Washington.

Operation Gladio (1960-1990) var en hemmelig Stay-Behind gruppe i Italia. Gruppen forlot sin opprinnelige funksjon, og deltok i krigføringen mot det sivile samfunn. En parallellstat som bestod av Italiensk militæretterretning, frimurerlosjen P2, mafiaen og CIA fikk kontroll over gruppen, som i perioden fra 1969-1987 drepte minst 491 uskyldige sivile og skadet 1181. Målet med terroraksjonen var at befolkningen ville søke beskyttelse hos den sittende regjering.

Gulf of Tonkin hendelsen (1964) var en fabrikkert hendelse som aldri eksisterte. Dette angivelige ”angrepet” fra Nordvietnamesiske torpedobåter rettferdiggjorde angrepet på Vietnam hvor 3 000 000 mennesker ble drept.

Golfkrigen (1990). USA fabrikkerte en historie om at soldater fra Irak drepte 312 babyer i Kuwait ved å kaste de ut av inkubasjoner. Det viste seg at kvinnen som vitnet forran kongressen var datteren til den Kuwaitiske ambassadøren i USA.

Irak (2003). Det viste seg at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, hemmelig atomvåpenprogram, og at det ikke var noen forbindelse mellom Al-Qaida og Saddam Hussein. Propagandamaskinene fra media og regjeringen fungerte så perfekt at 50 % av amerikanerne trodde at det var forbindelse mellom Al-Qaida og Saddam Hussein. I realiteten er det mye større forbindelser mellom Bush familien og bin Laden familien. Den dag i dag er det fremdeles mange som forbinder Irak med terrorangrepet 11.sept 2001.

Irak-Basra hendelsen (2005). To medlemmer av den britiske spesialstyrken SAS ble arrestert av det Irakiske politi. Britene var kledd som arabere, hadde parykker, var tungt bevæpnet med våpen, og en bil full av eksplosjoner. Politiet i Irak anklaget dem for å drepe en politimann og skadet en annen.

DVD-pakken

1. 9/11: Press for Truth er en dokumentar om The Jersey Girls og deres kamp om å finne sannheten om Terrorangrepet 11. september 2001. The Jersey Girls er fire enker som mistet sine kjære 11.sept 2001.

2. Loose Change 9/11: An American Coup. En dokumentarfilm som hadde premiere september 2009. Filmen gir en generell overblikk over terrorangrepet uten å gå for mye inn i dybden.

3. Fabled Enemies. Dokumentaren gir et innblikk i hvilken tilknytning regjeringene og etterretningstjenestene i Pakistan, Israel og Saudi Arabia har med terrorangrepet 9/11.

4. Terrorstorm: A History of Government Sponsored Terrorism er en dokumentar av Alex Jones. Han gir oss en god gjennomgang av historien bak statssponset terror. Terrorstorm avslører at i løpet av de siste hundre årene har vestlige ledere gjentatte ganger brukt terror og drept sine egne borgere.

5. America: Freedom to Fascism. Denne dokumentaren av Aaron Russo (R.I.P.) beskriver meget godt hvordan den internasjonale eliten kapret sentralbanken i 1913 og om det eksisterer en lov som krever at amerikanere skal betale skatt av inntektene sine.

6. Invisible Empire: A New World Order Defined. Dokumentaren til Jason Bermas avslører den Nye Verdensorden ved å bruke deres egne ord. Bermas viser hvordan eliten ikke bare konspirerte for å lage en diktatorisk global regjering i private hender, men at de også har snakket om deres agenda hundrevis av ganger i den offentlige.

7. Endgame: Elite’s Blueprint For Global Enslavement Exposed. Dokumentarfilmen til Alex Jones gir en innsikt i å forstå hva de langsiktige planene til eliten er. Alex Jones presenterer høydepunktene etter mange år med gransking i dokumentert historie av hvorfor verdensherskerne av verden er manisk besatt av å kontrollere, dominere og å gjøre menneskeheten slaver.

8. Norges DVDen TV-kanalen Visjon Norge (advarsel: en kristen kanal) har invitert Folkeaksjonen mot EU-medlemskap og tre mindre partier i Norge, Kystpartiet, Demokratene og Kristlig Samling som sammen diskuterer EØS-avtalen, landsforræderi og salget av realverdier i landet vårt.

9. 9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction. Arkitekten Richard Gage er grunnleggeren av Architects & Engineers for 9/11 Truth, som er en organisasjon hvor 1400 arkitekter og ingeniører ønsker en ny uavhengig gransking av 9/11. I denne to timers presentasjonen går Richard Gage grundig gjennom kollapsen av WTC 1, 2 og 7.

Per-Aslak Ertresvåg

Vi har en våken forfatter i Norge. Per-Aslak Ertresvåg har jobbet som journalist i 50 år. Han har publisert to viktige bøker: Makten bak makten (2006) og Sov, mitt lille Norge (2008) som er obligatorisk lesing. Bøkene kan lånes av meg og på biblioteket.

Informasjon


Nettsider:

http://www.vannbevegelsen.no

http://www.infowars.net
http://www.prisonplanet.com
http://www.globalresearch.ca

http://www.oljekrisa.no

http://www.rawstory.com

http://www.ae911truth.org

http://www.historycommons.org

http://www.cuttingtroughthematrix.com
14296.vgb.no
http://www.corbettreport.com

http://www.cveitch.org

Bøker:

– Per-Aslak Ertresvåg:
“Makten bak makten”
“Sov, mitt lille Norge”
– Gary Allen ”None Dare Call it Conspiracy”
– George Orwell “1984”
-Aldous Huxley “Vidunderlige nye Verden”

– John Perkins “Confessions of an Economic Hit Man”

– John Pilger
“Frihet neste gang”
“Verdens nye herskere”

Dokumentarer:
– The Corporation

– Sweet Misery, A Poisoned World

– Global Warming Called off
– Orwell Rolls in his Grave

– Outfoxed
– The Power of Nightmares

– The War on Democracy

– Beyond Treason

– The Future of Food

– Food, Inc.


Reklamer

One Response to Cutting Through the Matrix

 1. […] mai til 3. juni, Istanbul og Bilderberg gruppen. For å se litt av det større bildet kan du se Cutting Through the Matrix som jeg har presentert, hvor jeg har presentert flere hemmelige eller lukkede organisasjoner. […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: