Silverstein ønsket å demolere World Trade Center 7 den 11. september 2001

23. april 2010

230410top
Larry Silverstein

Fox News hadde en hit piece mot 9/11 Truth og Jesse Ventura som avslører en sjokkerende sannhet: WTC leietaker og forsikringstaker Larry Silverstein var «on the phone with his insurance carrier to see if they would authorize the controlled demolition of the building”

Les artikkelen til Paul Joseph Watson, publisert fredag den 23. april 2010  på Prisonplanet.com.

Forord av meg, Odd Inge:

WTC 7 var den tredje gigantiske skyskraperen som kollapset 11. september 2001. Den kollapset på under 7 sekunder klokken 17.20 den 11. september 2001. Skyskraperen ble ikke truffet av et fly, og hadde kun noen få branner og ytre skader etter at WTC 1 og 2 kollapset.

Skyskraperen var av enorme dimensjoner, 47 etasjer, 186 meter høy, med grunnflate (trapes) som var 101 meter lang og 43 meter brei.

Til sammenligning er Norges høyeste bygning, Oslo Plaza, 37 etasjer og 117 meter høy.

I en tidligere skandale ble kollapsen av WTC 7 presentert som en realitet av BBC drøyt 20 minutter før bygningen falt sammen.

Forord fra Alex Jones:

For å virkelig forstå omfanget av denne historien, er du virkelig nødt til å lese hele artikkelen. Umiddelbart etter «pull it» skandalen, hevdet debunkere at det var ingen planer om å gjennomføre en kontrollert nedriving av bygningen.

No når det er avslørt at det ble vurdert å sprenge World Trade Center 7, setter dette Silverstein’s  fornektelse av at dette fant sted i et dårlig lys.

Hvordan kunne Silverstein forvente å rive bygningen trygt når en slik prosess tar uker eller måneder å sette opp riktig?

Hvordan kunne eksplosiver blitt riktig plassert på en så kort varsel inne i en brennende bygning som allerede hadde blitt evakuert – med mindre eksplosiver allerede var på plass?

Denne nye åpenbare avsløringen er forbløffende, og den må undersøkes umiddelbart.

En Fox News hit piece mot Jesse Ventura og sannhetsbevegelsen 9/11, skrevet av Jeffrey Scott Shapire, en tidligere aktor i Washington DC., avslører uten tvil en sjokkerende sannhet, at leietaker av World Trade Center Larry Silverstein, som fikk nesten 500 millioner dollar i forsikringsutbetaling som følge av kollapsen av bygning 7, en 47 etasjers bygning som ikke ble truffet av et fly, men kollapset iløpet av syv sekunder, var på telefon med sitt forsikringsselskap og forsøkte å overbevise dem om at bygningen burde bli tatt ned med en kontrollert demolisjon.

Jeffrey Scott Shapiro fra Fox News skriver, “I was working as a journalist for Gannett News at Ground Zero that day, and I remember very clearly what I saw and heard.”

“Shortly before the building collapsed, several NYPD officers and Con-Edison workers told me that Larry Silverstein, the property developer of One World Financial Center was on the phone with his insurance carrier to see if they would authorize the controlled demolition of the building – since its foundation was already unstable and expected to fall.”

I februar 2002 vant Silverstein Properties en kontrakt på 861 millioner dollar fra Industrial Risk Insurers for å gjenoppbygge WTC 7. Silverstein Properties hadde en estamert investering i WTC 7 på 386 millioner dollar. Denne bygningskollapsen alene resulterte i en utbetaling på nesten 500 millioner dollar, basert på at det var en uforutsett ulykke.

“A controlled demolition would have minimized the damage caused by the building’s imminent collapse and potentially save lives. Many law enforcement personnel, firefighters and other journalists were aware of this possible option. There was no secret. There was no conspiracy,” skriver Shapiro.

Men, Larry Silverstein var åpenbart klar over hvordan det ville ha påvirket hans forsikringskrav, og han har konsekvent benektet at det noen gang var en plan for å demolere WTC 7 med vilje.

I juni 2005 fortalte Silverstein til New York Post journalisten Sam Smith at hans beryktede «pull it» kommentar, som har vært brukt som bevis for at Silverstein planla å ta ned bygningen med sprengstoff, «betydde noe annet».

I januar 2006 fortalte Silverstein’s talsperson Dara McQuillian til USAs statsdepartement at «pull it» kommentaren betydde å trekke brannmenn ut fra bygningen (til tross for at det ikke var noen brannmenn inne i WTC 7, som vi skal dekke senere). Det var ikke nevnt noe som helst om noen planer for å demolere bygningen før den kollapset.

Dette viser seg å være en stor skandale siden Silverstein var en aggressiv pådriver for at bygningen bevisst skulle bli demolert, en påstand som han alltid høyrøstet har benektet, antakelig for å beskytte seg mot at noen setter tvil om den massive forsikringsutbetalingen han fikk på grunnlag av at kollapsen var et uhell.

Det er over fem år siden den beryktede PBS dokumentaren ble vist hvor Silverstein sier at avgjørelsen ble tatt om å «pull it«, en konstruksjonsterm for kontrollert nedriving, debunkere har forsøkt alle typer av mental gymnastikk med å bortforklare meningen bak kommentaren til leietaker av WTC.

“I remember getting a call from the fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull and we watched the building collapse,”
sier Silverstein i PBS dokumentaren.

Debunkere har forsøkt å hevde at Silverstein mente å «trekke» brannmenn fra bygningen på grunn av den farlige tilstanden strukturen var i, og denne forklaringen ble også hevdet av Silverstein’s talsmann, imidlertid har FEMA rapporten, New York Times og selv Popular Mechanics rapportert at det ikke var noen brannslokkingstiltak inne i WTC 7.

Et annet klipp fra samme dokumentar illustrerer klart at begrepet «pull» er et industri sjargong for en kontrollert demolisjon.

“While I was talking with a fellow reporter and several NYPD officers, Building 7 suddenly collapsed, and before it hit the ground, not a single sound emanated from the tower area. There were no explosives; I would have heard them. In fact, I remember that in those few seconds, as the building sank to the ground that I was stunned by how quiet it was,” skriver Shapiro i hans hit piece på Fox News.

Shapiro’s påstand om at den 47-etasjes bygningen rett og slett kollapset i sitt eget fotavtrykk innen syv sekunder uten å lage en lyd, er en bragd vi gjennom hele verdenshistorien kun har sett 11. september 2001, og som blir motsagt av en rekke førstehånds øyenvitner.

NYPD offiser Craig Barmer motsier Shapiro’s påstand om at kollapsen av bygningen var stille, og sier at han tydelig hørte bomber rive ned WTC 7 idet han løp vekk fra kollapsen.

“I walked around it (bygning 7). I saw a hole. I didn’t see a hole bad enough to knock a building down, though. Yeah there was definitely fire in the building, but I didn’t hear any… I didn’t hear any creaking, or… I didn’t hear any indication that it was going to come down. And all of a sudden the radios exploded and everyone started screaming ‘get away, get away, get away from it!’… It was at that moment… I looked up, and it was nothing I would ever imagine seeing in my life. The thing started pealing in on itself… Somebody grabbed my shoulder and I started running, and the shit’s hitting the ground behind me, and the whole time you’re hearing “boom, boom, boom, boom, boom.” I think I know an explosion when I hear it… Yeah it had some damage to it, but nothing like what they’re saying… Nothing to account for what we saw… I am shocked at the story we’ve heard about it to be quite honest,” sier Bartmer.

Helsearbeideren Indira Singh, en seniorkonsulent for JP Morgan Chase i Information Technology and Risk Management, fortalte Pacifica showet Guns and Butter:

“After midday on 9/11 we had to evacuate that because they told us Building 7 was coming down. If you had been there, not being able to see very much just flames everywhere and smoke – it is entirely possible – I do believe that they brought Building 7 down because I heard that they were going to bring it down because it was unstable because of the collateral damage.”

Radioverten spurte Singh “Did they actually use the word “brought down” and who was it that was telling you this?,” og Singh svarte:

“The fire department. And they did use the words ‘we’re gonna have to bring it down’ and for us there observing the nature of the devastation it made total sense to us that this was indeed a possibility, given the subsequent controversy over it I don’t know.”

En annen helsearbeider som heter Mike og som ønsker å være anonym skrev i et brev til Loose Change at helsepersonell ble fortalt at bygning 7 var i ferd med å bli «trukket«, og at det var en 20 sekunders radionedtelling før kollapsen.

“There were bright flashes up and down the sides of Building 7, you could see them through the windows…and it collapsed. We all knew it was intentionally pulled… they told us,” sier han.

Nyhetene i dagene etter angrepet rapporterte at bygning 7 hadde kollapset på grunn av brannskadene, Mike forventet at denne feilen skulle bli rettet opp etter at kaoset hadde sunket, men ble forbauset da dette ble en del av den offisielle historien.

Mike’s historie om en nedtelling før kollapsen av WTC 7 ble støttet av Kevin McPadden, tidligere Air Force Special Operations for Search and Rescue, som sa at han hørte de siste sekundene av nedtellingen på en nærliggende politiradio.

I tillegg forteller språket som ble brukt av brannmenn og andre ved Ground Zero kort tid før bygningen falt, at bygningen ble bevisst demolert med sprengstoff, og ikke at den falt uten hjelp.

“It’s blowin’ boy.” … “Keep your eye on that building, it’ll be coming down soon.” … “The building is about to blow up, move it back.” … “Here we are walking back. There’s a building, about to blow up…”

Foto- og videobevis av kollapsen av bygning 7 viser klassiske tegn til en kontrollert nedriving. Standard tegn som at bygningen «knekker» øverst i senter-venstre delen av bygningen og påfølgende ‘squibs’ av røyk mens den kollapset, representerer tydelig demolisjon med sprengstoff.

Nyhetsanker Dan Rather delte denne oppfatningen om at det såg ut som en kontrollert demolering under nyhetsdekningen på CBS.

Flere nyhetsbyråer, blant annet BBC og CNN, rapporterte at bygningen allerede hadde kollapset 26 minutter og så mye som over en time før den faktisk falt.

En nyhetssending 20 minutter før WTC 7 kollapset viser at BBC reporter Jane Standley snakker om kollapsen av WTC 7 mens bygningen står oppreist i bakgrunnen bak hodet hennes på direkten. En egen BBC sending viser journalister diskuterer kollapsen av WTC 7 hele 26 minutter før det skjedde.

Omtrent hver eneste setning i Shapiro’s hit piece motsies av en rekke andre øyenvitner, så han mislykkes i forsøket på å skade sannheten, “I was there. I know what happened, and there is no single credible piece of evidence that implicates the United States of America in the Sept. 11 attacks.”

Imidlertid, det mest sjokkerende aspektet ved artikkelen er Shapiro’s avsløring om at Larry Silverstein var på telefonen med sitt forsikringsselskap og presset for at bygningen skulle bli demolert, som er nettopp hva som skjedde senere på dagen, og som utallige øyenvitner så vel som videoopptak og fysiske bevis beviser, kollapsen av WTC 7 kunne ikke ha vært noe annet enn en kontrollert demolering, som vil plassere Silverstein’s utbetaling på 500 millioner dollar i alvorlig fare hvis det noen gang blir anerkjent.

Shapiro’s vitnebyrd, ment som å avkrefte spørsmål rundt den offisielle historien bak 9/11, har bare lykkes i å skaffe mer, fordi det motsier helt det at Larry Silverstein insisterte på at han aldri vurderte å demolere WTC 7 med sprengstoff.

Reklamer