Svineinfluensa H1N1

31. januar 2010

swine flu 3
Er svineinfluensa farlig?

29 nordmenn døde under svineinfluensaepidemien. En gjennomsnittlig vinterinfluensa tar livet av mellom 1000 og 1300 nordmenn (A-magasinet: «13 000 kan dø«).

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
30. jan 2010

Lars Kluge i A-magasinet skriver «13 000 NORDMENN kan dø. Det hevdet helseminister Bjarne Håkon Hanssen 28. april i fjor.»

Mange var klar over at svineinfluensa var en ny svindel – vi skulle forgifte oss selv og våre barn med livsfarlige vaksiner, som inneholder blant annet kvikksølv, bl.a. for at industrien skulle tjene enorme penger på dette. De fleste var ikke villig til å ta denne vaksinen på sensommeren ifølge en undersøkelse (bare 800 000 personer).

Men verdens helseorganisasjon (WHO), helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Nasjonalt Folkehelseinstiutt (FHI) klarte likevel å lure den norske befolkningen til å ta en denne unødvendig vaksine. Ved å spille på frykt og propaganda klarte de å vaksinere omtrent halvparten av norges befolkning.

Lars Kluge skriver videre: «Norge forpliktet seg til å kjøpe 9,4 millioner doser, to til hver nordmann hvis WHO anbefalte det, til en samlet pris av 650 millioner kroner. Frankrike hadde bestilt 94 millioner vaksiner til 65 millioner innbyggere: pris: 7,1 milliarder kroner. Banken JP Morgan har regnet ut at industrien tjener minst 55 milliarder kroner på svineinfluensavaksinen.»

Dette er en ufattelig stor svindel som går på bekostning av vår helse! Glaxo-SmithKline, Sanofi Pasteur, Novartis og Baxter er de største aktører som produserer vaksinen.

Epidemiologist Tom Jefferson sier i et intervju av Spiegel:

«The WHO and public health officials, virologists and the pharmaceutical companies. They’ve built this machine around the impending pandemic. And there’s a lot of money involved, and influence, and careers, and entire institutions! And all it took was one of these influenza viruses to mutate to start the machine grinding.»

Farmasøytiske selskaper tjener enorme penger på vaksinen, og staten finansierer industrien med skattebetalerenes penger. Kunne ikke pengene istede bli brukt til å forebygge vår helse?

Professor Jan Helge Solbakk sier «flere av dem som var sentrale da WHO erklærte pandemi, har økonomiske interesser knyttet til vaksinen.»

Verdens helseorganisasjon (WHO)

I mai 2009 valgte WHO å endre på definisjonen av «pandemi». Denne endringen førte til at pandemi gjelder utbredelse og smitteevne og mens dødeligheten ikke er relevant. Dette resulterte i at de 194 landene som hadde signert en egen avtale med WHO måtte erklære pandemi og kjøpe pandemivaksine, når WHO denn 11. juli 2009 hevet sin pademialarm til høyeste beredskap.

Dette hadde ikke noe å gjøre med farlighetsgraden, men med hastigheten pandemien spredde seg.

Da WHO-direktør Margret Chan oppgraderte pandemien til nivå 4 den 27. april, la hun stor vekt på dødstallet i Mexico: 176 mennesker hadde dødd av H1N1. Like etterpå kunne Mexicanske helsemyndigheter fortelle at 159 mennesker var døde av vanlig influensa og 7 døde av svineinfluensa.

Dette hindret ikke WHO å oppgradere pandemiberedskapen til nivå 5. og til slutt den høyeste nivå 6 den 11. juli 2009. Da var det offiselle dødstallet på 145 mennesker, som er et sensasjonelt  lavt tall å erklære pandemi for.

Folkehelseinstituttet (FHI)

En av de største pådriverne for vaksinen har vært FHI. Regnskapet til FHI er unndratt offentlig innsyn, og all form for revisjon. FHI har vært kritisert for missvisende informasjon i henhold til det uetiske meningokokk-vaksineeksprimentet på 80- og 90-tallet hvor 180 000 barn var forsøkskaniner.

FHI har også gjennomført en omdiskutert innsamling av DNA fra 43 000 norske barn.

For de som er interessert i finansieringen, så etablerte regjeringen Statens institutt for folkehelse (SIFF) ved hjelp av en gave på 1 million kroner fra Rockefeller Foundation. For de som har lest en del har kanskje fått med seg at alle veier fører til Rockefeller.

Vaksinen mot hjernehinnebetennelse

På 90-tallet satte FHI i gang et massevaksinasjonsprogram av 180 000 norske ungdommer for å prøve ut en vaksine mot hjernehinnebetennelse. I ettertid har det blitt fastslått at FHI var kjent med risikoene om alvorlige bivirkninger, selv om de unnlot å informere om dette.

Forsøket endte med 512 innrapporterte bivirkninger og 14 alvorlige tilfeller med invalidisering som en følge av ME (kronisk utmattelsessyndrom). Dagbladet skriver at:

«Norsk Pasientskadeerstatning har mottatt 240 krav om erstatning fra yngre kvinner og menn som mener de ble syke av hjernehinnebetennelses-vaksine.»

I 2001 ble det forsøkt med et nytt eksperiment, men vaksinen ble ikke godkjent for bruk i Norge. FHI solgte dermed vaksinen (ikke den samme gamle) videre til New Zeland. 33 barn i New Zeland har fått kompensasjon for ødelagte liv.

Svineinfluensa i 1976

I 1976 døde en person, og noen få andre ble sengeliggende ved Fort Dix av svineinfluensa. Myndighetene satte i gang propagandamaskinene og 48 millioner amerikanere ble vaksinert.


CBS’s 60 Minutes i sin dokumentarserie om Svineinfluensa-fiaskoen i 1976.

Pandemien og svineinfluensa kom aldri. Derimot døde 25 personer av vaksinen, 4000 hevdet at de fikk skade av vaksinen og mange hundre fikk nevrologiske skader som Guillain-Barré syndromet, som er en sykdom med akutt innsettende svakhet i beina som kan utvikle seg til lammelser. Lammelsene kryper oppover i beina, kan ramme kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Sykdommen kan i noen tilfeller også ramme armene og overkroppen.

Amerikanskje myndigheter måtte utbetale 1,3 milliarder dollar i skadeerstatning til ofrene som anla rettsak etter å ha blitt skadet av vaksinasjonen.

Nå har legemiddelprodusentene fått full immunitet mot søksmål pga bivirkninger og død etter vaksinasjon. Legemiddelprodusentene kan ikke rettsforfølges etter skadevirkninger av vaksinene deres.

Vaksineprodusenter uten erstatningsansvar

Vaksineprodusenten fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til bivirkninger. De som får skader av vaksinen må søke erstatning hos pasientskadeerstatningen.Erfaring viser at det kan være vanskelig å få noe hjelp der, med tanke på de som ble utsatt for vaksineforsøkene mot hjernehinnebetennelse.

På den ene siden påstår våre helsemyndigheter at vaksinen er trygg og at den er testet på 5000 mennesker, samtidig fraskriver produsentene seg ansvar for bivirkninger.

Farlighetsgrad

pastedGraphic1

Swine flu vs annual flu

Svineinfluesaen H1N1 er slettes ikke farlig sammenlignet med vanlig influensa. I USA blir 30 millioner smittet av vanlig influensa og mellom 30-40 000 dør hvert år pga. komplikasjoner i forbindelse med influensaen, og da hovedsakelig eldre mennesker. På verdensbasis dør ca. 300 000-500 000 mennesker i forbindelse med vanlig influensa.

Hvorfor fikk svineinfluesaen en pandemierklæring når vanlig influensa er mer dødlig?

Er vaksinen farlig?

Vaksinen Pandemrix, som produseres av GlaxoSmithKline, inneholder blant annet skadelige stoffer som kvikksølvpreparatet thiomersal, squalen-adjuvanten og formalin. Kvikksølv er et av de giftigste metaller som finnes. Både Baxter og Novartis har utviklet vaksiner som er frie for kvikksølv.

Pandemrix vaksinen ble stoppet med umiddelbar virkning fra 30. oktober for gravide, barn og eldre i Sveits. Swissmedic hevder at det ikke foreligger noen dokumentasjon om bruk av denne vaksinen på gravide og svært lite dokumentasjon når det gjelder barn og voksne over 60 år.

Danmark anbefalte friske gravide å ikke vaksineres seg. Tyskland bestilte egen vaksine uten kvikksølv og skvalen til statsansatte, gravide, forsvaret og den politiske eliten. I USA er skvalen forbudt å tilsette i vaksiner. Franske myndigheter har bestilt tilleggsvaksine uten de omstridte tilsetningstoffene som Pandemrix inneholder, til bruk i sårbare pasientgrupper. New Zeland, Storbritania og Irland er også blandt de land som har kjøpt influensavaksine uten tilsetningstoffene tiomersal og skvalen.

Mens i Norge blir aldersgrensen for vaksinen senket, slik at barn heldt ned til 6 måneder blir tilbydt å vaksinere seg. Mens andre land er forsiktige og prøver og beskytte barn, gravide og sårbare pasientgrupper, gjør Norge det motsatte.

Tine Dommerud skriver i Dagensmedisin.no at «professor dr.med. Bjørg Marit Andersen mener gravide ikke bør ta influensavaksinen som norske myndigheter anbefaler. Hun mener den er for uprøvd.», videre sier Andersen at:

«Det er en uprøvd vaksine med adjuvans og kvikksølv. Det bør skaffes tilveie rene og effektive vaksiner uten adjuvans og konserveringsmiddel i endosepakninger og med en slik antigenkonsentrasjon at én dose er nok.»

Videre hevder Andersen blant annet at skvalen har vært diskutert som årsaken til Golfkrig-syndromet (mer om dette senere).

Thiomersal (etylkvikksølv)

Miljøverndepartementet skriver i en pressemelding datert 21.12.2007:

«Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Bl.a. vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.»[Om Amalgam]

Statens legemiddelverk skriver følgende:

«Tiomersal brytes ned til etylkvikksølv i kroppen. Metylkvikksølv og etylkvikksølv er beslektede forbindelser, men oppfører seg forskjellig i kroppen. Etylkvikksølv[som du finner i vaksinen] fjernes vesentlig raskere fra blodet enn metylkvikksølv og skilles dermed raskere ut av kroppen via avføring.»

Folkehelseinstitutet og helseinstituttet har fortalt oss at vaksinen inneholder så lite (etyl)kvikksølv at det ikke er farlig. Og videre forteller de oss at vi får mer (metyl)kvikksølv gjennom fisk. Men det må være helt feil å sammenligne dette, siden det er forskjell på etyl- og metylkvikksølv, og det er STOR forskjell på om du spiser fisk som inneholder metylkvikksølv og sprøyter etylkvikksølv rett inn i blodet via vaksine!

Formen for kvikksølv i tiomersal er organisk og den mest giftigste formen for kvikksølv som finnes. Dette er fordi den binder seg lett til menneskelig vev, blant annet i hjerne og lever. En effekt av å få etylkvikksølv inn i kroppen er at den kan passere blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier). Jobben til denne barrieren er å sørge for at farlige stoffer holdes utenfor hjernen, og denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst. Dermed er barna våre svært utsatt.

Autisme, Tiomersal og Robert Kennedy Jr.

Advokat Robert Kennedy Jr. har sett på vaksineindustrien og bruk av tiomersal i vaksiner og sammenhengen med autisme.


Her kan du se et intervju av han på MSNBC.

Kennedy fikk tilsendt en kopi av et møtereferat etter et hemmelig møte mellom Center of Disease Controll USA (CDC) og 75 medlemmer av vaksineindustrien. Referatet heter «Simpson-Wood Memoet» og «Deadly Immunity» ble publisert i Rolling Stone magasinet. Det Kennedy fant var at det var helt klare forbindelser mellom autisme og kvikksølv via vaksiner.

Videre hevder Kennedy at det i ettertid ble sendt ut en manipulert rapport for å dekke over skandalen, og at de har mistet all opprinnelige data av den orginale rapporten.

Kennedy sier at informasjonen som kommer fra industrien er «tobakksvitenskap», og at Kennedy vet hvordan han skal lese slike rapporte. Som advokat har han brakt over 200 ulike forurensingsaker for retten der alle bruker «tobakksvitenskap».

Kennedy mener at grunnen til at vi har hatt en eksplosiv økning av autisme er at da Kennedy selv vokste opp fikk han bare 3 vaksiner, mens hans egen barn har vært utsatt for 22 vaksiner.

UPI skriver i «The Age of Autism: ‘A pretty big secret

«We have a fairly large practice. We have about 30,000 or 35,000 children that we’ve taken care of over the years, and I don’t think we have a single case of autism in children delivered by us who never received vaccines,» sier Dr. Mayer Eisenstein, Homefirst’s medical director who founded the practice in 1973.

Det er også like resultater blant de som er amish. Det er svært få som er autister og de vaksinerer seg som regel ikke.

Kvikksølv er av mange satt i forbindelse med b.a. autisme, multippel sklerose og ADD.

Ressurser:
– Et spennende foredrag er «Om kviksølv i vaccinen mod svineinfluenza» (pdf) av dyrelege Hanne Koplev.

– «Comments on the Article The Toxicology of Mercury and Its Chemical Compounds by Clarkson and Magos (2006)» (om Amalgam, autisme, etylkvikksølv, kvikksølv, giftighet og Thiomersal)

– «Thimerosal, Brain Damage, and Autism» av Louise McCoy (på svensk).

– «Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing Hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight.»

«Thimerosal Induces DNA Breaks, Caspase-3 Activation, Membrane Damaga, and Cell Death in Cultured Human Neurons and Fibroblast

Squalen (AS03)

Skvalen er en naturlig forekommende olje. Skvalen fins naturlig i alle planter og dyr, også i mennesker hvor det dannes i leveren og sirkulerer i hele kroppen. Hensikten med skvalen er at den skal øke immunresponsen ved å forbigå kroppens naturlige immunforsvar. Det koster tid og penger å danne antigen (viruset eller deler av viruset) ved vaksineproduksjon, dermed kan man produsere en billigere vaksine på kortere tid.

Naturlig forekommende skvalen er ikke i seg selv farlig. Men å sprøyte noe inn i kroppen er ikke naturlig. Skvalen i vaksinen kan pirre immunforsvaret til å gå til angrep på all naturlig forekommende skvalen i kroppen, og da særlig skvalen i sentralnervesystemet.

Golfkrig-syndromet

Mange hevder at Skvalen er opphavet til «Golfkrig-syndromet». Amerikanske soldater ble vaksinert mot Anthrax, og innehold bl.a. skvalen. Se studien «Antibodies to Squalene in Gulf War Syndrome«.

Det er avdekket at majoriteten av disse krigsveteranene som har «Golfkrig-syndromet» har fått påvist antistoffer mot skavlaen. Disse funnene er også å finne hos soldater som ikke hadde tilbrakt tid i gulfen.

Formaldehyd, Polysorbat 80 og Octoxymol 10
(PS: Noen som vet om gode artikler og studier om disse stoffene?)

Formaldehyd er et kreftfremkallende stoff som bl.a. kan gi kreft i nesen.

Polysorbat 80 finner du også i den farlige HPV-vaksinen Gardasil. Polysorbat 80 er satt i forbindelse med spontane aborter, epileptiske anfall, livstruende anafylaktiske sjokk og sterilitet.

Octoxymol 10 kan bl.a. skade cellemembranene og svekke celleaktiviteten.

Modellvaksinen

Modellvaksinen ble testet på 5000 personer (hovedsaklig 18-60 år). Viruset man testet var fulgeinfluensaviruset (H5N1), altså ikke svineinfluensaviruset (H1N1).

Legemiddelverket forklarer at:

«Ut fra behovet for raskt å kunne ta i bruk vaksine ved en alvorlig pandemi, har det europeiske legemiddelsamarbeidet utviklet et regelverk for raskt å kunne godkjenne en pandemivaksine, det såkalte modellvaksine-konseptet (mock-up)».

Videre forklarer de benytter samme formulering og produksjonsprossess av svineinfluensavaksinen, bortsett fra at virusstammen er skiftet ut. Om at «produsenten forplikter seg å gjennomføre kliniske studier i etterkant av godkjenningen».

Det hevdes også at innholdet av skvalen i modellvaksinen ikke stemmer med inneholdet i vaksinen.

Tamiflu

Tamiflu (oseltamivir) er en «forebyggende» medisin som ikke stopper selve sykdommen, men det sinker spredningen av virus i kroppen. Tamiflu har kommet i søkelyset da det har kommet rapporter om alvorlige bivirkninger bl.a. av psykisk og nevrologisk art. Bivirkninger kan være nedsatt bevissthet, unormal atferd, hallusinasjoner, delirium og selvmordstendenser.

I en større britisk undersøkelse ble det avdekket at så mye som 50 % av barna fikk bivirkninger, innkludert alvorlige nevrologiske bivirknnger.

Ta en titt på Vaksineaksjonen for informasjon.

Som doktor Wolfgang Wodarg fra Tyskland sier:

Svineinfluensaen har vært blåst opp unødvendig av WHO, pandemidefinisjonen var falsk og WHOs fremgangsmåte er en av verdens største helseskandaler.

Reklamer