Gjeld: Hvordan Vesten lurte seg selv av Christian Anton Smedshaug

24. mars 2012

Fra bokomslaget: Den økonomiske krisen Vesten er inne i er langt alvorligere enn finanskrisen i 2008, hevder Chr. Anton Smedshaug. Da var det private husholdningers gjeld som var årsaken til krisen, nå er gjeldskrisen nådd et statlig nivå og pengene som kunne vært nødvendige er langt på vei brukt.

På en lettfattelig måte og med dramatikk som i en thriller fortelles historien om hvordan de vestlige stater havnet i det verste økonomiske uføret siden 1930-årene. I Østen derimot industrialiserte Kina og overtok den produksjon som Vesten avviklet. Hvordan kunne dette skje? Denne boka forklarer hvordan.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
24. mars 2012

Se Smedshaug på Dagsnytt, NRK, og kjøp boken her.

Om forfatteren

Christian Anton Smedshaug(1969) er leder for Landbrukets utredningskontor. Han er utdannet dr. scient. i økologi fra Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i 1994. I 2006 spådde han en internasjonal økonomisk krise.

GJELD: HVORDAN VESTEN LURTE SEG SELV

«Vesten har satset på den såkalte FIRE-sektoren [Finans, forsikring og eiendom]. Mens Vesten forbrukte, produserte Østen. (…) Vesten skapte en gjeldsbasert eiendoms-, tjeneste- og fritidsøkonomi, og prioriterte ned produksjon og innovasjon.» s. 20.

«Krisens årsak [er] at selve det økonomiske systemet ikke lenger kunne svelge et stadig større handelsunderskudd, importvekst og eiendomsbasert gjeldsvekst. Økonomien skapte ikke lenger nok overskudd til at en stadig større andel av inntektene kunne gå til å betale renter og avdrag. Metningspunktet ble nådd – krisen kom som finanskrise der husholdningene fant grensen for sin evne til å betjene gjeld.» s. 21

«Gjennon redningspakker og budsjettunderskudd som følge av reduserte aktivitetet i økonomien, har den private gjeldskrisa gått over til å bli også et statlig gjelds- og finansieringsproblem.» s. 21.

Norge

«I Norge er ikke statsfinanser en trussel mot stabiliteten, derimot har husholdningene fortsatt høy gjeldsgrad. Gjelda i norske husholdninger er om lag 1,6 ganger høyere enn samlede inntekter. Til sammenlikning var gjelda i amerikanske husholdninger 1,4 ganger høyere enn inntektene da boblene brast. Norsk husholdningsgjeld er i overkant av  2 200 milliarder, eller noe i underkant av nivåene på Hellas statsgjeld.» s. 14.

Reklamer