Dømmer ikke av Oliver H. Langeland


Boken vakte så stor oppsikt at den ble inndratt og forbudt av Arbeiderparti-regimet

Boken Dømmer ikke av major og sjef i Milorg D-13 Oliver Hansen Langeland er en av de mest kontroversielle bøker som er skrevet om forholdene før og etter 9. april 1940. Han påpeker blant annet alle forvarslene regjeringen fikk om en tysk invasjon og den manglende evne til å mobilisere mot et angrep.

Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi. s. 46.


Johan Nygaardsvold (statsminister i perioden 1935 til 1945) og Halvdan Koht (utenriksminister fra 1935 til 1941)

Dømmer ikke består hovedsakelig av en samling rundskriv og andre skriftlige utspill fra offentlige hold under okkupasjonen. Langeland kritiserte regjeringen Nygaardsvolds opptreden i tiden før og etter 9. april 1940, og tok til orde for å reise riksrettssak mot regjeringsmedlemmene for å fastslå ansvaret i 1940 som et nødvendig ledd i rettsoppgjøret etter krigen. Langeland ble anmeldt av myndighetene ved riksadvokaten, men frikjent.

Boken gir et innblikk i resultatet av «Det brukne geværs politikk» som ble ført under ledelse av regjeringen Nygaardsvold i 30-årene som endte i en katastrofe for det norske folk 9. april 1940.

Langeland ønsket å stille landssvikeroppgjøret i det rette perspektiv. Det var den vettløse overdrivelsen i antall straffeforfulte han først og fremst ville til livs. Det store spørsmålet han reiste i bøkene sine, var om oppgjøret praktiserte likhet for loven.

Han tar videre opp diverse forhold begått av fremtredende navngitte nordmenn for den tyske okkupasjonsmakt under krigsårene som unngikk tiltale i rettsoppgjøret etter krigen.

OM FORFATTEREN

Oliver H. Langeland (1887 – 1958) var en norsk offiser og leder for Milorg D13 (Oslo) fra 1942 frem til 1944. I 1948 utgav han boken Dømmer ikke, og året etter utga han boken Forat I ikke skal dømmes.

Langeland var en glødende patriot og forsvarsvenn. Under okkupasjonen var han blant de første som gikk aktivt inn i motstandskampen.

Boken Forat I ikke skal dømmes må leses som et supplement til Dømmer ikke. På de første 80 sidene fortsetter Langeland «oppgjøret» med landssvikoppgjøret som han innledet i Dømmer ikke, og særlig de personene som har ansvaret for gjennomføringen av det.

«Det hjemlige Norge ble oppskrytt i engelsk radio. Men forholdet var at våre hjemmestyrker talte 30 a 40 000 mann, mens ca. 250 000 mann gikk frivillig i fiendens tjeneste på de tyske arbeidsplasser. Dette må vi være oppmerksom på. Vi må ikke lyve oss til noen helteglorie. Vi må slå fast at det norske folk ikke presterte noen samlet kamp som viste at vi har livets evne eller livets rett som nasjon.» s. 22

UTDRAG FRA BOKEN DØMMER IKKE

Forvarsler og mobilisering

Våre politikere satte verdensrekord i udugelighet da skjebnen banket på vår dør. Den 9. april 1940 hadde Norge 600.000 menn i alderen 25-40 år. Med fradrag for kampudyktige var det 450.000 kampdyktige som så 15.000 tyske soldater okkupere vårt land. Maken til forsmedelse er det sjelden et folk har opplevd. Hva var det egentlig som skjedde?

Langeland gir en skjematisk oppstilling (s. 37-41) av de mange forvarsler regjeringen Nygaardsvold fikk om mulig tysk invasjon,og han setter lys på dens manglende evne til handling og mobilisering forut for det tyske angrepet på Norge i 1940.

Tidspunkt Faresignaler AP regjeringens reaksjon
Nyttår 1940 Utenriksminister Halvdan Koht advarer om krig med Tyskland innen en uke Ingen
16. februar Tyske og engelske skip i skuddveksling inne i Jøssingfjord. Koht sender en protestnote til England.
19. mars Statsminister i England, Neville Chamberlain uttaler til avisene at krigen står på dørstokken til Norge Regjeringen sover videre
25. mars Den tyske sendemann meddeler Koht at det var fare for at Tyskland vil overta vernet av norsk sjøområde Koht sover videre
29. mars Den norske minister Arne Scheel melder fra Berlin: ”Noe fredstegn er ikke å øyne. Det eneste helt sikre er at Norge bør holde sitt forsvar i orden, så sterkt som vår ytterste evne tillater«. Koht sover fortsatt, men hver 10. mann var mobilisert til nøytralitetsvern. Ca 10.000 av mob. styrken (dårlig trent) på ca 100.000 mann
29. mars og følgende dager Verdenspressen formoder at Det allierte krigsråd hadde besluttet angrep mot norsk sjøområde. Regjeringen sover stadig
1. April Minister Scheel fra Norge melder fra Berlin om innskipning av tropper i Stettin som kan ha Norge som mål Regjeringen sover
5. April Minister Scheel telegraferer fra Berlin om at det går rykter om tysk angrep mot Norges sørkyst Koht bruker ett helt døgn på å sende denne alarmerende melding til AP’s forsvarsminister Birger Ljungberg
5. April Minister Esmarch i København telefonerer at det meldes om forestående angrep mot Danmark og Sør-Norge Regjeringen er stadig uvirksom
5. April Aftenposten melder at tyske fly fotograferte på norsk område Ingen reaksjon
5. April Generalstaben foreslår mobilisering Regjeringen avslår
6. April Generalstaben foreslår nok en gang mobilisering Regjeringen avslår igjen
7. April Alarmerende telegram fra legasjonen i Berlin Koht gjør ingenting. Underretter ikke en gang regjeringen
7. april Telefon til Aftenposten fra Berlin om at alle der visste at det ville skje angrep på Norge Utenriksdepartementet hindrer offentliggjørelse av meldingen
8. April kl 06 Kl 6 om morgenen underretter den britiske og franske sendemann om mineutlegging på norges kyst. Koht ringte straks Nygaardsvold. Men statministeren nektet å holde regjeringskonferanse. Han ville først ha møte i Utenrikskommiteen
Kl. 09 Generalstaben foreslår mobilisering Forsvarsminister Ljungberg gjør ingenting
Kl. 10.30 Møte i utenrikskomiteen. Melding om store tyske styrker som passerer danske farvann Ingen ting gjøres
Kl. 12 Generalstaben foreslår mobilisering Ingen mobilisering fra regjeringen
Kl. 15 Melding til admiralstaben om at det tyske troppetransportskip Rio de Janeiro er torpedert ved Justøy. Ingen reaksjon
Kl. 15 Koht får telefonmelding fra London om at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik Koht beretter da at det sto stille for ham. Ingen ting blir gjort
Kl.17 Melding fra general Liljedal om at tyske soldater var kommet i land ved Lillesand fra torpedert tysk skip Regjeringen sover fortsatt
Kl. 20 Regjeringskonferanse: Forsvarsministeren la frem kommanderende generals forslag om mobilisering. Regjeringen avviste forslaget og besluttet å innkalle to bataljoner. Generalstaben får beskjed om at de kan gå hjem
Kl. 23.23 Admiralstaben melder at fiendlige fartøyer passerer Færder. Kanontorden høres Regjeringen sover
9. April Kl. 0.08 Melding om at Rauer og Bolærne er i kamp Regjeringen sover
Kl. 0.25 Flyalarm i Oslo Regjeringen kommer sammen ca kl 01. Ingen ting besluttes. Koht gikk hjem etter tannbørste og pyjamas
Kl. 1.44 Melding: Fire store kryssere har passert Fuglehuk kl 24.00 Regjeringen mobiliserer fortsatt ikke
Kl. 2.06 Admiralstaben får melding om angrep mot Bergen Ca kl 03  beslutter regjeringen delvis mobilisering med frammøte torsdag 11. april. Stille mobilisering per brev blir vedtatt

Rettsoppgjøret

«Gjennom årene etter krigen har vi dømt tusenvis av mennesker for bistandshandlinger overfor fienden som er bagatellmessige sammenlignet med en rekke av de handliger som omhandles i boken og som framtredende menn har gjort. Dette er ikke rett. Dette er ikke liket for loven.»

«Etter den andre verdenskrig hadde Norge et krigsoppgjør i et omfang som savner sidestykke. Nærmere 93 000 saker ble etterforsket, ca. 50 000 nordmenn fikk en landssvikdom. (…) I Norge ble også passive NS-medlemmer straffet»

«Allerede sommeren 1945 hadde landets fremste strafferettsekspert før krigen, professor Jon Skeie, slått fast at landssvikanordningen var grunnlovstridig og dermed gitt det rettslige grunnlaget for oppgjøret et alvorlig grunnskudd.» s. 9 (For at I ikke skal dømmes).

«Blant de ca. 50 000 som fikk en landssvikdom, var nærmere 30 000 passive NS-medlemmer. Dette var helt vanlige mennesker – husmødre, kontorister, studenter, serveringsdamer, vaskekoner etc. – som ikke hadde gjort noe annet enn å betale medlemskontigent eller delta på noen møter.»

«Langeland mente at landssvikoppgjøret først og fremst var et politisk oppgjør, ikke noe rettsoppgjør.» s. 10 (For at I ikke skal dømmes).

Einar Gerhardsen

«Norges statsminister etter krigen, Einar Gerhardsen, foreslo et samarbeid med tyskerne etter kapitulasjonen i 1940.

En «nasjonal samling omkring en sterk regjeringsmakt» som i «nært samarbeid med Tyskland… (skulle) … virke for at Norge kan hevde sin plass i det nye Europa som blir skapt».

Hadde han blitt statsminister om det Norske folket hadde vært opplyst?

 

 

 

 

Reklamer

10 Responses to Dømmer ikke av Oliver H. Langeland

 1. […] Forat I ikke skal dømmes må leses som et supplement til Dømmer ikke. På de første 80 sidene fortsetter Langeland “oppgjøret” med landssvikoppgjøret som han […]

 2. Johan sier:

  Grunnen til at Norge lå åpent var fordi at det var meningen at sovjet skulle okkupere. Heldigvis kom Tyskland dem i forkjøpet med operasjon barbarossa.

  • Ytringer sier:

   Interessant teori. Har du kilder eller linker til mer info om dette?

  • Jens sier:

   Finnes det dokumentasjon på dette?

  • B. Holst sier:

   Grunnen til at Norge lå åpent var pga av Haakon 7.

   Sitat: «ENGLAND er sunket dypt, men enda dypere er i sannhet den mann sunket som det norske folk i tro og tillit valgte til sin fører for en menneskealder siden, og dypt er også de forhenværende nordmenn sunket som er hans lakeier der borte. I forgårs satt jeg og lyttet i radio, fortsatte føreren. Jeg hørte da en dansk stemme og trodde jeg hadde fått Kalundborg. Jeg tok imidlertid feil, det var ekskongen som talte fra London til det norske folk. I denne talen advarte han det norske folk mot å gå til uoverlagte skritt disse dagene da NS holder sitt riksmøte. Nygaardsvold holdt for kort tid siden en liknende tale. Det var like før attentatet da en norsk politimann ble myrdet. Da jeg hørte ekskongen tale, ante det meg at noe ville komme. Så dypt er i sannhet denne mann sunket. Han tenkte aldri på Norges sak, han tenkte utelukkende på to ting, sin egen og sin families stilling, hvordan han best kunne sikre sitt dynasti og på hvilken måte han best kunne tjene England, han var imot at vi forsvarte oss, og han satte pinner i hjulet hver gang det hevet seg røster for at Norges forsvar skulle utbygges. Og hvorfor? Jo, han visste at krigen mellom England og Tyskland en gang ville komme. Han trodde da på en indre revolusjon i Tyskland. Dernest trodde han at England ville vinne. Da gjaldt det å holde Norges forsvar nede.»

   https://norskeroster.wordpress.com/riksmote-42/

 3. Histor sier:

  Historiens lys viser at Oliver H. Langeland har rett det er dessverre helt utroelig lesning og se lands sviket og lammelsen i AP regjeringen.

 4. Jens Myklebust. sier:

  For at dette skal bli enda mer absurd så kan man lese Marta Steinsviks Frimodige Ytringer fra 1946 om den forferdelig behandling av landssvikere og tyske offiserer i fengsel her i Norge.

  • Odd Inge sier:

   Hei Jens og takk for din kommentar.

   Jeg har denne boken til Marta, men har ikke lest den enda. Som jeg kan huske har også Jens Bjørneboe skrevet om det samme.

   Odd Inge

 5. Jon sier:

  Er det mulig å få kjøpt denne boken noe sted?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: