Korfuavtalen i 1994

norge-eu

Norge signerte medlemskap til EU i 1994, da Gro H. Brundtland, Grete Knudsen, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under medlemsskapsavtalen på Korfu.

Sammen med de offisielle søkerlandene Finland, Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994  sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet.

I denne videoen [ca 1 min og 25 sek] kan du se landsforræderen Gro. H. Brundtland signere avtalen.

En folkeavstemning om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted den 28. november 1994, 5 måneder etter at medlemsskapsavtalen var signert.

Lurer du på hvorfor du ikke fikk med deg dette sommeren 1994? Norge spilte i VM. Og sport er som kjent mye viktigere enn noe som faktisk har betydning for mitt, ditt og våres barns liv.

Etter at jeg sendte en epost til Utenriksdepartementet fikk jeg til slutt traktaten og sluttakten.

Traktaten: Vedlegg 1

Accession Treaty 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

TREATY
between

the Kingdom of Belgium,
the Kingdom of Denmark,
the Federal Republic of Germany,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands,
the Portuguese Republic,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(Member States of the European Union)

and

the Kingdom of Norway,
the Republic of Austria,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,

concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union.

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK,
(…)
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY
(…)

UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded,

DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid,

CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union,

CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union,

CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States,

HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(…)

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,

Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND
Prime Minister

Mr Bjørn TORE GODAL
Minister for Foreign Affairs

Mrs Grete KNUDSEN
Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping

Mr Eivinn BERG
Head of the Delegation entrusted with the negotiations

(…)

WHO, having exchanged their full powers found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented.

(…)

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

For Hans Majestet Konget av Norge (side 10)

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2

Accession Treaty – Final Act 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

The Plenipotentiaries of:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,
HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union,

Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden:

I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union,

II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties,

III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties:

(…)

B.
Protocol No 4    on the petroleum sector in Norway

(…)

Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act.

1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy
2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin
3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities
4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty
5. Joint Declaration on secondary residences
6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety
7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession
8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty
9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession

Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

For Hans Majestet Konget av Norge

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.

fraEØS/EFTA-seksjonen <EOS/EFTA-seksjonen@mfa.no>
dato23. september 2010 10:26

Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU.
Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon.  Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke.

Mvh
Knut Hermansen
Underdirektør
Utenriksdepartementet
Avdeling for Europa og handel
EØS/EFTA-seksjonen

2 vedlegg
– Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K
– Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K

—–Original Message—–
From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM
To: Post UD
Subject: Kontaktskjema

Tema: Korfuavtalen
Avsende_navn: Odd Inge **

Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt:
“Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg)
samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Mvh. Odd Inge

Du kan bestille korfuavtalen av 24. juni 1994 via kontaktskjemaet på Utenriksdepartementet.

Om EU / EØS problematikken

Selv om Norge har sagt nei til EU ved folkeavstemning to ganger, så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i EØS-komiteen. 99,6 % av direktivene «blir implementert innen de fristene som er satt, viser rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA«.

99,8 % av 1777 EU-direktiver er innført. Kun to direktiver er ennå ikke innført i Norge. Dermed fungerer Stortinget som mellommenn mellom EU og Norges befolkning.

Norge burde gjort som Sveits og også holdt seg uttenfor EØS. Vi burde helt klart ha en folkeavstemning om  EØS-avtalen.

Reklamer

12 Responses to Korfuavtalen i 1994

 1. adolph sier:

  Din konspirasjonsfuck…. 😀

 2. Odd Inge sier:

  Dette er vel ikke en konspirasjon siden avtalen blir signert i det offentlige 😀

 3. adolph sier:

  At samme firma hadde ansvaret for dikene et sted sørpå i USA, og tjente fett på gjenoppbygging når dikene ikke holdt er også offentlig. Men en konspirasjonsteori. Vi kan da ikke tro at noen er villige til å se på at fattige negere mister hus og hjem bare fordi de selv kan tjene penger på det kan vi vel?

  Nei nei nei.

 4. nøkkerosa sier:

  Hei Odd Inge!

  Den norske regjeringa med Gro i spissen var ganske arrogante vil eg seie i si tid……..ka innbiller dei seg tru? Skal dei lage avtalar Før det Norske folk har sagt si meining? Men eg undra meg…..er avtalen gyldig sidan det norske folket sei nei! ? Det går vel ikkje ann vel? Ligger den berre å venter på å tre i kraft til vi er *Dumme* nok til å seie «Ja» tru?

  Vi kan då vel ikkje vere med i EU utan å vete om det….skjønner mindre av dette.
  Men det forklarar jo koffor Norge er den «flinkaste i klassen» til å etterfølge og innføre alle EU s nye direktiver….som bla Codex Alimentarius og anna dritt frå den fronten!

  Ser du skriver om veldig mykje som også eg interesserar meg for…..
  Stå på Odd Inge! Du har ein veldig innhaldsrik og informativ blogg! Du har nok jobba veldig mykje med dine innlegg ja. For det krevast mykje Energi for å skrive som du gjere…

  Lykke til vidare 🙂

 5. Asbjørn Gabrielsen sier:

  Avtalen om medlemsskap ble utarbeidet og undertegnet for av vi skulle vite hva vi ville si ja eller nei til under folkeavstemmingen. Søkerlandet Norge måtte selvsagt underskrive avtalene for at EU skulle se at søknaden var alvorlig ment. Hvis regjeringen hadde hadde unnlatt å undertegne ville det ikke ha noe poeng å ha folkeavstemming.
  Norge hadde avtalt at innmelding måtte godkjennes av landets innbyggere, og at et nei fra folket ville bety at avtalen var ugyldig og at Norge ikke ville bli medlem.
  Ingenting av dette er noe mystisk som vi i dag skal prøve å» avsløre» eller gruble over.

  Vi ser f.eks. at nøkkrosa her lurer på om Norge likevel er medlem. Slik tullball som dennne Odd Inge setter i gang tjener bare til å forvirre folk som i 1994 (og kanskje både tidligere og senere) ikke fulgte med i samfunnsdebatten.
  Undertegnelse av internasjonale avtaler er måten det gjøres på, slik at nasjonalforsamlingen, eller folket ved referandum, skal få et rettskraftig dokument å ta stilling til. Det er helt normalt at en slik avtale ikke TRER I KRAFT før nasjonalforsamling eller folket har godkjent den. Siste eksempel hos oss er at Stortinget nylig godkjente avtalen om delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Avtalen var underskrevet av ministrene i fjor og godkjent av Stortinget i år. Hadde Stortinget ikke vært fornøyd, slik det norske folk ikke var i 1994, ville de stemt den ned og vi ville vært uten grenseavtale, – selv om ministeren hadde signert den.

 6. Odd Inge sier:

  Da har jeg oppdatert noe.

 7. I følge Norges grunnlov er EØS-avtalen en forbrytelse mot statens selvstendighet. Norsk presse og media er kjøpt (pressestøtten) for å holde folket under løgnens fane. Norge er ikke noe demokrati. Stortingspolitikernrne med Støre i spissen kjører et meget farlig løp med sitt overformynderi. Når hatet mot løgnerne og lansforræderne blir stort nok skjer slike tragedier som 22.juli. Våkn opp. Det kan skje igjen med de virkelige ansvarlige aktørene som mål. Dette er bare min mening, jeg ville aldri bruke vold mot noen og ødelegge mitt liv på slike ynkelige mennesker som målrettet ødelegger nasjonalstaten til egen økonomisk vinning.

 8. åshild sier:

  Det ser ut til vi er medlem da vi følger Eu direktiver. Blant annet EU kontroll, osv. Vi har blitt opplyst om at ca 300 milliarder årlig forsvinner ut av Norge, vi har mistet kontrollen over vårt land på flere områder. Skal vi ikke være med å bestemme hva våre skattepenger brukes til, skal vi ikke ta vare på vårt lands ressurser?

 9. arcticliving sier:

  Jeg har skrevet en artikkel om dette statskuppet fra Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre utførte i 94/95, bak ryggen på det norske folk. Hele prosessen er regissert av Jesuittene til Vatikanstaten, som eier EU organisasjonen. Gahr Støre er utdannet på Jesuittunniversitet Fullmakten som Gro Harlem Brundtland hadde med seg til Korfu var ikke en gyldig fullmakt til å underskrive EU medlemskapet.

  I følge Grunnloven er det forbudt å legge Norge under fremmed makt. Endringer i Grunnloven med 2/3 dels flertall over 2 Stortingsperioder må til for å kunne endre Grunnloven på dette punkt. Fullmakten Gro Harlem Brundtland hadde fått i stand via simpelt flertall i Stortinget (Ap + Høyre), var en fullmakt om å forhandle mellom Norge som EFTA land og Den Europeiske Union, om medlemskap i EU, men fullmakten gav aldri mandat for å signere avtalen, uten Stortingets Grunnlovsforankrede vedtak om dette. Gro Harlem Brundtland signerte likevel EU medlemskapsavtalen, og tok dermed makten fra folket og folkets eget organ Stortinget, og dette er statskupp.

  Da folkeavstemmingen kom på høsten i 94, satt Brundtland og Gahr Støre som var arkitekten bak hele prosessen, med en underskrevet avtale om EU medlemskap, hvor folket hadde sagt nei til EU på. Folket i realiteten viste ikke at avtalen var underskrevet, siden Gro Harlem Brundtland holdt avtalen unna traktatarkivet til Utenriksdepartementet. Jonas Gahr Støre gikk løs på oppgaven ved hjelp av sine Jesuittvenner, og laget en rest-EFTA avtale med Island, etter at Østerrike, Sverige og Finland gikkk for EU medlemskap. I denne avtalen med Island, opphever Norge EFTA organisasjonen (EØS eksisterer ikke) siden det bare var Norge og Island igjen av EFTA landene, i praksis. Denne Island avtalen, er den avtalen som gjør at Norge alikevel gjør at Norge ble medlem av EU, uten å sitte i EU Parlamentet. Norge er det tyngst integrerte EU landet i følge innnledningen til denne meget gode artikelen vi debatterer her.

  Dette dokumentet (rest EFTA avtalen med Island), er dokumentet som haukene i Utenriksdepartementet «vokter som smeden» og kun et fåtall mennesker har sett dette dokumentet og holdt dette i sine egne hender. Synnøve Fjellbakk Taftø er en av disse. Hun jobbet i Utenriksdepartementet i ambassadeverket som jurist. Hun fikk fatt i dokumentet og gjorde seg kjent med Island avtalen, og hun skrev en artikkel om dette på internett, hvordan Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland via sine Jesuitt venner/agenter, hadde undergravet Norges Grunnlov og ulovlig signert EU medlemskapet. 2 dager etter at Synnøve skrev artikkelen, ble hun pågrepet i sitt hjem av lokalt politi, dratt ut av huset og kjørt av politiet til Nordland Psykiatriske sykehus. Der ble hun dopet ned, og holdt innesperret uten mulighet til å sippe fri, som takk for at hun avslørte Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland, som agenter og landsvikere for den internasjonale jesuittiske konspirasjon, mot Norge og alle andre land.

  Synnøve Fjellbakk Taftø regnes derfor som Norges politiske fange, og hun blir fortsatt trakkasert og gjentatte ganger tvangsinnlagt av myndighetene (Arbeiderpartiet), for å ha avslørt statskuppet. Les min artikkel her:

  http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/809140_norge-ble-tvangsinnmeldt-i-eu-i-1994-av-gro-harlem-brundtlan

  Hilsen Per-Vidar Johansen

  Freelancejournalist og webredaktør

  Mitt Nord-Norge bloggen

  http://mittnord-norge.origo.no

  Nyhetsblogg om forsvarspolitikk, etterretning og skjulte maktsytstemer, som angriper Norge som nasjon.

 10. Vel vel, herr Johansen, nå er ikke jeg HELE det norske folk, bare en enkel undersott, men jeg visste at avtalen var signert. Det sto i VG, Dagbladet, BT, BA, Adressa, ja i de fleste avisene i Norge, og det var i debatt-programmer på fjernsynet (TV). Alt var framme i lyset, for den som kunne lese, høre eller som gadd å følge LITT med.
  At vi, som følge av EØS-avtalen, har implementert tusenvis av regler fra EU og sendt fra oss mange tusen milliarder kroner, er en helt annen sak.
  Å påstå at den katolske kirka styrer EU, det er for dumt. Det viser egentlig at du burde skrive barnebøker, for det er en røverhistorie.

  Mvh

  Per Ivar Strømhylden

 11. Leif Nyborg sier:

  Dette er jo ren kiminalitet utført av våre folkevagte. De har fremstått som diktatorer. Vi kan kalle det hele demokratisk diktatur de har tatt seg til rette uyen å følge Norges grun lov og Norsk befolknings Nei til deltagelse i EU..
  Burde etterforskes retsetterfølges.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: