Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksinasjon

Vaksinasjon
Skrevet av Homøopat Rolf Erik Hanssen

Rolf Erik Hanssen anklager i boken det etablerte medisinske systemet for å holde tilbake avgjørende medisinsk vitenskapelig informasjon, slik at de kan forsvare all bruk av vaksiner. Han har beskyldt det samme medisinske systemet for å bedrive legalisert drap og med viten og vilje være ansvarlig for alvorlige skader på uskyldige mennesker verden over.

Hanssen starter boken med å beskrive det medisinske systemet.

«Hvorfor har sykdommer som psykiatriske lidelser, alvorlige neurologiske sykdommer, barn med unormal atferd, autisme, astma, allergier, alle kreftvariantene og ikke minst de såkalte epidemiske nye sykdommene eksplodert de siste 40 årene? Vi har jo vaksiner, antibiotika og kjemiske medisiner som legevitenskapen har benyttet seg grådig av og behandlet oss med.»

«Medisinforbruket øker, men har vi blitt særlig friskere? Antall pasienter med kroniske sykdommer har steget drastisk de siste tiår, og få blir bedre av de alvorlige sykdommene, som for lengst burde vært historie.»

Statens Legemiddelverk skal være vår vakthund som skal sette en stopper for tvilsomme og farlige medisiner. Men hvor godt fungerer det? «Sist eksempel som Statens Legemiddelverk tok hånd om var medisinen Vioxx. Vi anslår at ca. 400 nordmenn kan ha dødd som følge av bruken av Vioxx. Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i september 2004.»

«Hver 3. person som har sluttet i Legemiddelverket har gått over i jobber hos legemiddelindustrien». Hva sier denne alliansen?

Videre i kapittel 3 går Hanssen gjennom den medisinske historien. Om Edward Jenner og hans oppdagelse av kukoppevirus, og Louis Pasteur som oppdaget mikroorganismens betydning for ulike prosesser i forråtnelse og nedbrytning og om den informasjonen vi får fra våre helsemyndigheter vedrørende vaksiner.

I kapittel 4 skriver han om USA, FN og WHO. Han beskriver hvordan Flexner-rapporten innførte begrepet «vitenskapelig» medisin (sykdomsmedisin) som den eneste gyldige og utelukket alle andre former for medisinsk behandling. Denne rapporten ble finansiert av Carnergiefondet og gjennomført av Rockefellerfondet, Verdensbanken, Unicef og storkapitalen sammen med den farmasøytiske industrien.

«I årene 1910 til 1925 tvang den amerikanske legeforening og de medisinske skolene i USA gjennom et lovforslag ved å benytte seg av Flexner-rapportens ensidige formulering av hva som er den rette form for vitenskap og legebehandling. Den gjorde det mulig å fjerne alle former for naturmedisin og terapiformer. På denne tiden var det dobbelt så mange alternative behandlere som vanlige leger i USA. Behandlingsformer som fysioterapi, kiropraktikk, homeopati, osteopati og mange flere var helt vanlig i denne tiden, men var et stort hinder for legene og farmasøytindustrien.

Han beskriver også hvordan verdens maktelite og WHO brukte sin overbevisning og uttøvende makt som fikk FN til å vedta konvesjonen for barns rettigheter. Konsekvensene av FNs barnekonvesjon er at barnas rettigheter gir myndighetene rett til, mot foreldrenes ønske, å gjennomtvinge følgende:

1) Blodtransplantasjonen, selv om man er motstander av dette, og i sin overbevisning om at dette er galt for barnet.
2) Vaksinering. Her kan myndighetene, uten noen form for kritisk motstand, vaksinere alle verdens barn.
3) Anvendelse av allopatisk medisin (skolemedisin), selv om man foretrekker alternativ medisin.
4) Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer.

Hanssen skildrer hvem det er som har interresse av vaksiner, hvilken følger massevaksinger har, og hvem som har fordel av dem. Og han går videre gjennom vaksinasjonsskandaler i Afrika, HIV/AIDS og at vaksineprodusentene er selv skyld i sykdommene.

«45 % av Unicefs midler brukes til vaksinasjoner av befolkningen i Den Tredje Verden, mens kun 17 % brukes til rent vann og andre sanitære tiltak.» (!!!)

Videre i boken fra kapittel 6 skriver Hanssen om de ulike vaksinasjonsprogrammene.

Kapittel 6: Koppeepideminen
Kapittel 7: Poliovaksinen
Kapittel 8: MMR-vaksinen (Meslinger, røde hunder og kusma)
Kapittel 9: Tuberkulose og BCG-vaksinen
Kapittel 10: Haempophilus influenzae og Hib-vaksinen
Kapittel 11: DPT-vaksinen. Kikhoste, stivkrampe og difteri.

For å vise historien bak hver enkelt vaksine, så har Rolf Erik brukt informasjon fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og for deretter å kommentere han opplysningene som Folkehelseinstituttet gir.

Vet du hva vaksinen som våre barn får inneholder?

«RA 27/3 er (…) hovedingrediensen i røde hunder-delen av MMR-vaksinen. Dette er et virus som er dyrket frem på et abortert foster i 27. svangerskapsuke.»

Sammenheng mellom vaksiner og autisme

«Bare i California har det de siste 10 årene vært en økning på 273 % i forekomsten av autisme. Samtlige stater i USA har økning i forekomsten av autisme. Felles for disse undersøkelsene er at de er gjort etter at MMR-vaksinen ble introdusert.»

Konsekvenser for de neste generasjonene

Et problem som kan dukke opp er at jenter vaksinert med MMR-vaksinen kan «utvikle seg til kvinner uten immunitet å kunne overføre til sine barn. Disse barna kan derfor få meslinger i en alder hvor spedbarn normalt er beskyttet med antistoffer fra moren.»

Ander skader som MMR-vaksinen kan gi

I USA har det «fra juli 1990 til april 1994 innrapportert 5799 skader etter MMR-vaksinen. Disse inkluderte 3063 tilfeller som trengte akutt medisinsk behandling. 616 ble innlagt på sykehus, 309 ble permanent skadet, 54 ble utviklingshemmet og 30 døde.» En må også gå ut fra at det finnes mørketall her.

I Norge er det kun begrensede muligheter for å kunne rapportere om skader etter vaksiner.

BCG-vaksinen

«Både Sverige og Danmark har lagt ned sine BCG-programmer i skolen.» Men fortsatt får 99 % av alle norske skoleungdommer vaksinen.

«Sverige brukte vaksinen fram til 1975 og Danmark fram til 1985. USA, Nederland og Island har aldri benyttet vaksinen i massevaksinering eller i noe program for forbygging av tuberkulose.

«Selv om Norge ved lov har benyttet seg av å vaksinere alle innbyggere med tvang i perioden 1947-1995, så viser det seg igjen hvilken makt systemet har, som har fått en hel verdensbefolkning til å tro på historien om vaksiner og at mennesket ikke kan leve uten disse.

De ansvarlige helsemyndigheter i Norge har et etterslep som hører hjemme i en gammel Sovjetstat. Hvordan leger forsvarer fortsatt bruk av vaksinen, minner om likegyldighet og tradisjonsrik tro på at dette er det rette, uten at de setter seg inn i fakta rundt BCG-vaksinen.»

Hib-vaksinen

«Den første Hib-vaksinen, et polysakkarid, ble introdusert i USA i 1985. Ganske snart begynte leger å rapportere tilfeller av hjernehinnebetennelse like etter vaksinasjonen. Dessuten virker ikke vaksinen på barn under 18 måneder – de som var mest utsatt. Vaksinen beskyttet heller ikke mot andre former meningitt.»

DPT-vaksinen (kikhoste, stivkrampe og difteri)

Difteri
«Tyskland introduserte massevaksinering [i Norge] mot difteri i 1939. Interessant nok økte antallet difteritilfeller dramatisk etter at befolkningen var fullt vaksinert. Antall difteritilfeller økte med hele 600 %.»

Stivkrampevaksinen
«I USA ser man den samme tendensen som i resten av den vestlige verden, nemlig at stivkrampetilfellene falt lenge før vaksinen ble introdusert. Alvorlige bivirkninger som døvhet, allergisk sjokk og hjerneskader er sett i etterkan at vaksinen. Varige lammelser er sett og anerkjent som komplikasjon etter stivkrampevaksinen.»

Kikhoste
«Den 31. august 1996 var det en stor artikkel i VG om at kikhostevaksinen blir stanset på grunn av faren for hjerneskader. Helt siden denne vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, har man hatt mistanke om at den kunne påføre barn varig hjerneskade.» ….»Sverige kuttet ut denne vaksinen i 1981, nettopp på grunn av den store risikoen for hjerneskader.»

Reklamer

15 Responses to Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksinasjon

 1. adolph sier:

  Homøopat Rolf Erik Hanssen? Du mener en mann som tror at likt kurerer likt, og at desto mer utvannet et middel er desto bedre virker det (hvis det bare er ristet riktig, vel og merke), og som selger vann der «virkestoffet» i beste fall slenger innom ved en ren tilfeldighet (det er ikke nok vann i universet til å lage homøopatmedisin i en omgang, hvis det er noe som helst igjen av virkestoffet er det bare tilfeldigheter eller forurensing. Du får mao nøyaktig det samme vannet rett fra kranen), du mener at DEN fysaken skal tjene som sannhetsvitne?

  Jeg har mye imot vaksinasjonsprogrammene som kun har til hensikt å holde liv i aksjonærene i firmaene som lager møkka (og som sponser politikerene med generøse smuler), men jeg har enda mer imot magikere. Dvs fjuskmakere som later som om de er magikere, mens de egentlig bare er «simple » tryllekunstnere.

  Og homøopati er magi. Eller fusk. Det er ingen logisk grunn til at ristet vann skal kurere noe som helst. HVIS det virker, må vi få statslønnede spåmenn som spår i innvoller av svin og torsk, samt et statsoverhode som kan disputere med de døde.

 2. Imagine sier:

  Veldig bra kommentar Adolph!
  Bortsett fra at alle disse påstandene bare er tull og fanteri og ganske sikkert kan plukkes i småbiter av eksperter på medisin har vi et annet moment:
  ca 1 av 5 lesere her på bloggen ville aldri ha vært i live i dag dersom ikke vaksiner fantes.
  Har du hatt 100 lesere i kveld på dette innlegget ville 20 av disse ta på seg kappen av død som du forsøker og tre over hauet på folk!

  Jeg er sint og forbannet over dette tullet du kommer med og jeg oppfordrer deg til og ta med deg budskapet over i Skepsis.no sitt forum. Jeg tipper det sitter et par leger der som gjerne forteller deg om hvor tøvete dette er.

 3. Odd Inge sier:

  Homøopati er noe jeg aldri har prøvd, og vet lite om 🙂 Men svært mange har fått gode resultater og foretrekker det framfor dagens medisinske system som behandler symptomer.

  Men vaksinasjon (som inneholder kvikksølv/thiomersal, skvalen, formaldehyd, etc) med alle bivirkninger som lammelse, hjerneskade, autisme, etc holder jeg meg langt unna.

  Det vi såg under svineinfluensa «pandemien» var en skam! At de klarte å lure så mange til å ta en livsfarlig vaksine uten at det hverken var pandemi eller høy dødsrate er helt ufattelig.

 4. adolph sier:

  Alldeles enig i det meste, men homøopati er ristet vann.

  Det er ikke slik at jeg omfavner alle som er mot det jeg er mot, eller for det jeg er for.

  Homøopater er enten svindlere eller type ML som prater med hester og døde. OG som forsøker å flytte den type evner over på områder som ikke har noe med døde hester å gjøre. De KAN ha rett, av og til, akkurat som Hitler hadde rett av og til. Stalin også. Selv Åmar Ohm slumper til å treffe et lite fakta av og til. Men de er ikke sannhetsvitner av noen som helst verdi. Hvis de har rett er det ikke i kjerneområdet. Hitler kan for eksempel ha anerkjent en pen dame som pen, Stalin hadde (skal vi tro bilder fra hytter o.l.) jævlig god smak for design. Og en homøopat kan foretrekke Hansa framfor Dahls.

  Ikke alltid feil, altså.

  Hvis homøopati virker, er det placibo. Det viser i så fall at VI er bedre selvmedisinerere enn det legevitenskapen liker å la oss vite. Ikke at homøopatene med det ristede vannet sitt har rett.

 5. Odd Inge sier:

  Imagine:

  Hvor har du dette tullet fra? Den statistikken som du presenterer har ikke noe med virkeligheten å gjøre.

  Ta en titt på innlegget mitt «Svineinfluensa H1N1» http://14296.vgb.no/2010/01/svineinfluensa-h1n1/

  Her kan du lese hvordan du blir lurt av vaksiner, vaksineprodusenter, et.

  Enten bør du komme med sakelige kommentarer, eller la være!

 6. adolph sier:

  Imagine

  Jeg har ikke sagt at jeg er imot vaksine, men jeg mener at den svineinfluensaskandalen vi har vært gjennom må få konsekvenser for såvel WHO som de selskapene som foret WHO-gjøkene med svada ispedd drinker og prostituerte.

  Det skal ikke være lukurativt å eie eller ha eid aksjer i slike mafiafuckfacehelvetes selskaper

  (vanskelig for å finne ord som beskriver slikt svineri)

 7. nøkkerosa sier:

  Hei Odd Inge!

  Veldig bra og informerandes innlegg fra deg synast eg. Takk!

  Etter sjølv å ha lest eindel om vaksinering er eg blitt kjempeskeptisk til vaksine generelt. Og det var svinevaksina som «vekka» meg. Eg skreiv eit innlegg om dette rett før massevaksineringa starta (om alle desse ekle stoffa som var i denne vaksina som du nevner over her). Ka i alle dagar gjere desse stoffa i ei vaksine kan ein jo verkelegen lure på.

  Det er skremmandes kor bedøvde vi er blitt. Og alle biverknadane blir holdt «skjult» eller so blir det sagt at det var «underliggandes» årsaker som gjorde til at den og den døde etc.

  Ingen fleire vaksiner til meg nei.

  Vennleg helsing nøkkerosa 🙂

 8. Imagine sier:

  Nei ellers takk! Jeg har en nabo på rundt 60 år som er invalidisert av polio. Det kalles «Postpolio syndrom» og innebærer at hun må ha skinner reimet fast til bena for og låse av knærne. Uten de kan hun ikke stå. I praksis betyr dette at hun stort sett beveger seg i rullestol og batteridrevet firhjuling.

  Ingen forsøker å sjule at noen ytterst få har fått skadelige bivirkninger av vaksiner. Det er en helt åpen sak. Har man familiemedlemmer som reagerer uheldig på vaksiner bør man snakke med sin lege om dette.
  MEN! Det er snakk om vannvittig små andeler av befolkningen som får negative bivirkninger. Måler du det opp mot andelen vaksinen redder fra død og invalidiserende sykdom blir argumentene mot vaksine kun tåpelige! Det at du kjører din datter på fotballtrening hver onsdag er faktisk mye mer risikabelt enn og gi barnet ditt vaksine!
  Hva gjør du? Slutter du og kjøre barnet ditt på fotballtrening pga at det potensielt kan skje noe alvorlig med henne i løpet av den tiden hun er borte fra hjemmet?

  Livet er en risikosport og derfor er det lurt og tenke nøye gjennom hvilke sjanser man bør ta og hvilke man klokt kan styre unna.
  Jeg håper du fikk litt og tenke på nå.
  Mvh Imagine

 9. adolph sier:

  Jeg ville ALDRI kjørt noe barn til fotballtrening, det er bedre at de lærer seg å omgåes sprit og dop hjemme i trygge omgivelser enn blant pedofile junkier i fotballsmiljøet.

  Polio er en ting, nå snakker du om en tid da det handlet om å finne vaksine mot eksisterende sykdommer. Ikke som i svineinfluensatilfellet, å hause opp en bagatell til en big sak og så selge vaksine mot en ikkeeksisterende trussel med garantier for at eventuelle skadevirkninger ikke skulle ramme kjeltringene som hauset opp tøvet økonomisk.

  Liten del av befolkningen som får bivirkninger ja, akkurat som med homøopatimedisin det. Hvilket er nøyaktig hva svineinfluensamedisinen er. I beste fall virkningsløs.

 10. kungfuz sier:

  Som et lite eksempel. (Nå har jeg alltid stolt på imunforsvaret og tar aldri medisiner mot ifluensa. Får jeg en «bye», som jeg sjelden gjør, lider jeg meg gjennom det med den tanke at kroppen skal kunne motstå angrep fra minivesener.
  Ellers hadde vi mennesker ikke kunne ha eksistert gjennom år tusener.)

  Jeg var hos legen fordi det var et øye som ikke virket tilfedsstillende.
  I den forbindelse spurte legen (en hyggelig kar), om det var lenge siden jeg hadde hatt en helsjekk.
  Det kunne jeg ikke huske om jeg noen gang har hatt, så jeg sa bare 20 år.

  Da var det på tide mente han,
  Nølene gikk jeg med på det..
  Litt for høyt blodtrykk og en kolestrolverdi på 7. 5 som han mente var for høyt.
  Nei sier jeg, for min verdi skal ligge mellom 7 og 7,2.
  Og en verdi på 0.3 i tillegg spiller ingen rolle. Den kan jeg få ned når som helst ved egen innsats. Og blodtrykket kan jeg få ned på samme måte eller tilpasse aktiviteten etter det jeg føler ikke er bra.
  OK sa han. Du er friskemeldt.

  Så spør han.-Har du tatt Svineinfluensasprøyten?
  Nei og den skal jeg ikke ta.
  Han ser overaskende på meg og sier at han anbefaler det på det sterkeste.

  Og da forklarer jeg det slik:
  Dersom alle tar denne sprøyten, og alle overlever, er det ikke et bevis for at den virker.

  Derom jeg ikke tar den og dør, da har man et bevis for at den virker fordi alle de andre overlever.

  Han ristet på hodet. Men han måtte medgi at det var riktig.

  Så her sitter jeg å skriver i beste velgående.

  Dette skriver jeg fordi jeg har lenge visst at om man steriliser alt man putter i munnen. Gnikker tomatene med skurekost, vasker hendene i tide og utide fordi man er redd for en liten basill, så kan man undre seg på hvordan andre dyrearter kan overleve.
  Hvor mange apekatter vasker hendene sine før de spiser?
  De skulle vært utdødd for lengst.

  Man skal selvfølgelig ikke være ureinslig, men tenke over hva man gjør i forhold til det naturlige.

  Så jeg mener at økningen i de forskjellige sykdommer, både mentalt og fysisk, har vært akselerende på grunn av en frykt, som også innebærer at medisiner er blitt en erstattning for imunforsvaret.
  Man tar tilogmed tabeletter for fyllesyke.
  Men den mest virksomme måten er å gå rundt kvartalet i frisk luft.

  Man venner faktisk kroppen til at all hjelp kommer utenfra.

  Det er å likestille med religion. Det er ikke vi som skal tenke. Det er en utenfra som skal komme å fortelle hva vi skal tenke.
  Det er en utenfra som skal gjøre oss friske.

  Hvordan kan da kroppen beskytte seg selv?

 11. Imagine sier:

  Adolph og kungfuz
  Målet til en antivaksine-aktivist er alltid det samme: Så tvil i sinnene til folk! Og folk generelt sett har ikke evnen til og kritisk kunne sortere informasjonen. Argumentene for vaksinasjon er ENORME i forhold til motargumentene, men det vil de ikke se dersom ikke noen roper ut en advarsel.

  Og sitte i dag og hevde at svineinfluesaen bare vare som en ganske ufarlig sessonginfluensa nå i ettertid er vannvittig håpløst. Det som er problemet er at vi umulig kan vite hvordan slike virus vil opptre i store folkemasser som er ubeskyttet.
  Det blir som og reise seg nederst i bunnen av bakken du nettopp har ramlet nedover og si: «Det var jo helt ufarlig. Jeg må anbefale dette til flere, for det er jo åpenbart bare en overdramatisert propaganda mot bratte bakker»

  Resultatet kan ha blitt noe helt annet og det kan ha vært vaksineprogrammet som stoppet viruset i og muttere i en farligere retning.

  Hør dette podcastet: http://media.libsyn.com/media/skepticsguide/skepticast2009-11-15.mp3

  Programlederen er lege selv, men samtidig skeptiker på sin hals. Sjekk informasjon selv: http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Novella

 12. Odd Inge sier:

  Hei Nøkkelrosa. Hyggelig at du tar deg en tur innom her! Det ser ut som at du har en fin blogg! 🙂

  Mvh. Odd Inge

 13. Odd Inge sier:

  Argumentene for å ikke vaksinere seg er enorme i forhold til motargumentene.

  Ved å bruke en vaksine sprøyter vi blant annet tungmetaller inn i kroppen vår, forbi vårt naturlige immunforsvar. Det er ikke rart vi får feber! Kroppen kjemper desperat mot vaksinen.

  Det er heller ikke rart vi får hjerneskade, lammelse, autisme, etc. Vi får i oss svært mange fremmedlegmer inn i vår kropp. Og de vil at vi skal vaksineres i en stadig lavere alder, før immunforsvaret er ferdig utviklet. Stakkars barn som får autisme eller lider av alle de andre bivirkningene, ikke minst de langsiktige som er vanskelig å kartlegge!

  Dessuten er det dårlig og begrensede muligheter for å kunne rapportere om skader etter vaksiner i Norge.

  Det er har vært enorm mange vaksineskandaler i den korte alderen vaksine har vært. At vi ikke snart lærer?

  Mange hevder at vaksinering har ført til så mye positivt. Men statistikken viser at de ulike sykdommene som regel har vært nær utryddet før massevaksineringen startet, for deretter å få en økning i antall tilfeller etter at massevaksineringen har blitt innført.

  Og når vi skal hjelpe land i nød og fattigdom, kommer vi først med vaksine, istede for rent vann og mat som virkelig redder mennesker.

 14. Imagine sier:

  Du har rett og millioner leger tar feil? Smart du er 🙂

 15. Odd Inge sier:

  Imagine: Takk.

  Ja, jeg har rett i at vaksiner inneholder blant annet kvikksølv/thiomersal, skvalen, formaldehyd (varierer selvfølgelig fra vaksine til vaksine, men alle disse farlige stoffene var i svineinfluensavaksinen).

  Ja, jeg har rett i at det har vært mange vaksineskandaler opp gjennom årene (trenger jeg å nevne alle?).

  Ja, jeg har rett i at det er svært mange kjente alvorlige bivirkninger forbundet med vaksinasjon (kommentarfeltet er ikke stort nok til å ramse oppp alle bivirkningene på alle vaksinene).

  Så hva mener du med at jeg har rett og millioner av leger tar feil? Hva tar legene feil i?

  Om jeg vaksinerer meg eller ikke, er opp til meg selv, ikke legen min.

  Om du vaksinerer deg er opp til deg selv, ikke meg eller noen leger.

  Men jeg er ikke ute etter å krangle. På min blogg har jeg mye informasjon, er du ikke interessert går du videre til neste blogg.

  Så jeg ønsker deg en fin dag, drøm videre.

  Mvh. Odd Inge

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: