George Orwell "1984"

1984

Få av etterkrigstidens bøker har vakt slik oppsikt som George Orwells fremtidsroman «1984», som utkom i 1949.

Med sin avsløring av det totalitære system og sitt forsvar for individets rett er den svært aktuell i dag.

Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en framtidsvisjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg (alle blir overvåket og styrt via toveis TV) og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker.

Hovedpersonen Winston Smith befinner seg i stor fare. Hans hukommelse fungerer fortsatt, stikk i strid med styresmaktenes retningslinker. For deres mål er intet mindre enn å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og fremtid.

Jobben til Winston Smith er å revidere arkivene slik at historien blir justert til det som er «riktig i dag». Det føres alltid krig, slik at vennskapsbildet stadig skifter, og sannheten må justeres slik at man «alltid har vært i krig med», eller «alltid har vært vener med».

Et annet viktig prosjekt er utarbeidelsen av «nytale», et språk som skulle gjøre det umulig å tenke avvikende tanker.

Om Eric Blair

Utdrag fra boken

STORE BROR SER DEG

KRIG ER FRED
FRIHET ER TRELLDOM
UVITENHET ER STYRKE

Den som behersker fortiden, behersker fremtiden, og den som behersker nutiden, behersker fortiden.

2 + 2 = 5

Til fremtiden eller til fortiden, til en tid da tanken er fri, da menneskene er forskjellige fra hverandre og ikke lever ensomme – til en tid da sannheten lever og da er det som er gjort ikke kan gjøres ugjort.

Om dobbelttenking

Dobbelttenking betyr evnen til samtidig å ha to motstridende oppfatninger og å godt dem begge. Den intellektuelle partimann vet i hvilken retning hans erindring må forandres, derfor vet han også at han svindler med realitetene, men takket være dobbelttenkingen overbeviser han også seg selv om at virkeligheten ikke blir krenket.

Prosessen må være bevisst, for ellers kan den ikke utføres med den nødvendige presisjon, men den må også være ubevisst, da den ellers ville føre med seg en følelse av falskhet og derfor av skyld.

Dobbelttenking er selve Ingsocs hjerte, for Partiets vesentligste oppgave er å bruke bevisst bedrag samtidig som det bevarer den faste målbevissthet som følger med fullkommen hederlighet.

KRIGEN MOT TERROR
KRIG ER TERROR

Fredsministeriet sysler med krigen, Sannhetsministeret med løgn, Kjærlighetsministeret med tortur og Overflodsministeriet med hungersnød. Disse selvmotsigelser er ikke tilfeldige og heller ikke en følge av alminnelig hykleri, de er bevisste øvelser i dobbelttenkning.

Om kriger

Men å klarlegge hele periodens historie, å si hvem som kjemper mot hvem til de forskjellige tider, var helt umulig, fordi ikke noen skrevet fremstilling og ikke noe talt ord noen gang hentyder til annet enn den aktuelle krigssituasjon.

Oceania var i krig med Eurasia og i forbund med Øst-Asia. Osceania hadde alltid vært i krig med Eurasia. Men som Winston så godt visste, var det faktisk bare fire år siden Oceania hadde vært i krig med Øst-Asia og i allianse med Eurasia.

Alltid er det den ene fordømte krigen etter den andre, og en vet det bare er løgn som blir fortalt om dem.

Om media

Ikke en eneste nyhet eller meningsytring som stod i strid med øyeblikkets krav fikk heller lov til å bli stående på trykk.

Det ble fremstilt filleaviser som nesten ikke inneholdt annet enn sport, forbrytelser og astrologi, sensasjonelle fem cents-romaner, filmer som oste av kjønn og sentimentale sanger.

Om nytale

I virkeligheten vil det ikke finnes noen tenkning, slik som vi oppfatter den i dag. Ortodoksi betyr at man ikke tenker – at man ikke behøver å tenke. Ortodoksi er ubevissthet.

Om tankepoliti

Det var forferdelig farlig å la tankene vandre når en var på et offentlig sted eller innenfor synskretsen av en fjernskjerm. Den minste ting kunne avsløre en. En nervøs trekning, et ubevisst uttrykk av bekymring, en vane med å snakke med seg selv – alt som gav en antydning til at en ikke var normal, eller at en hadde noe å skjule»

Om prostitusjon og sex

Partiet var endog tilbøyelig til å oppmuntre prostitusjonen som et avløp for instinkter som ikke knne undertrykkes helt. Rene utskeielser teller ikke så myye så lenge de ble bedrevet i hemmelighet og var gledeløse og bare gjaldt kvinner av en undertrykt og foraktet klasse.

Partiets mål var ikke bare å hindre menn og kvinner i å slutte troskapsbånd som det kanskje ikke maktet å kontrollere. Dets virkelige, men usagte mål var å fjerne all glede ved selve samleiet.

Om bevisste mennesker

Før de er blitt bevisste mennesker vil de aldri gjøre opprør, og først når de har gjort opprør kan de bli bevisste mennesker.

Om galskap

Galskap betydde kanskje bare det samme som at man utgjorde en minoritet på én. En gang hadde det vært et tegn på galskap å tro at jorden gikk rundt solen, i dag var det å tro at fortiden er uforanderlig.

Det var sannheter og usannheter, og vis en klynget seg til sannheten, var en ikke gal, selv om det var mot hele verden.

Om frihet

Frihet er frihet til å si at to og to er fire. Hvis en kan det, følger alt det andre av seg selv.

Om familien

Barna ble systematisk satt opp mot foreldrene og lært opp til å spionere på dem og rapportere deres avvikelser. Familiene var i virkeligheten blitt en utvidelse av Tankepolitiet.

Vi har brutt båndene mellom barn og foreldre, mellom menneske og menneske, og mellom mann og kvinne. Ingen våger lenger å stole på en hustru eller et barn eller en venn. Men i fremtiden vil det hverken bli hustruer eller venner. Barna vil bli tatt fra mødrene like etter fødselen. Kjønnsdriften vil bli utryddet.

Om oppvåkning

Det eneste som er mulig i øyeblikket, er å utvide det sunne områdene smått om senn. Vi kan ikke handle kollektivt. Vi kan bare spre vår viten utover fra individ til individ, generasjon etter generasjon. Når vi har Tankepolitiet mot oss, er det ingen annen vei.

Om samfunnet

Fra det øyeblikk maskinen første gang dukket opp var det klart for alle tenkende mennesker at nødvendigheten av tungt slit og derfor i stor utstrekning av menneskelig ulikhet var forsvunnet. Hvis maskinen bevisst ble brukt med dette mål for øye, kunne sult overarbeid, usseldom, analfabetisme og sykdom fjernes i løpet av noen få slektsledd.

Men det var også klart at en almen økning av rikdommen truet med ødeleggelsen av et hierarkisk samfunn, og til en viss grad var det samme som ødeleggelsen av det.

Hvis alle i like grad kunne nyte lediggang og sikkerhet, ville nemlig den store masse av mennesker som normalt er sløvet av fattigdomen lære seg å lese og skrive og tenke på egen hånd, og når de først hadde gjort dette, ville de før eller siden innse at den privilegerte minoritet ikke hadde noen funksjon, og så ville de feie den vekk. I det lange løp var et hierarkisk samfunn bare mulig på grunnlag av fattigdom og uvitenhet.

I prinsippet blir krigsinnsatsen alltid planlagt slik at den spiser opp hele det overskudd som kan være tilbake etterat man har imøtekommet befolkningens enkleste krav. I praksis blir befolkningens behvo alltid undervurdert, men dem følge at det råder en kronisk mangel på halvdelen av de nødvendigste ting til livets opphold, men dette blir betraktet som en fordel.

I virkeligheten er de tre filosofier [fra tre geografiske områder: hovedsakelig Amerika, Russland og Kina] knapt å skjelne fra hverandre. Overalt har man den samme pyramide-oppbyggingen, den same dyrkelse av en halvt guddommelig fører, den samme økonomi som eksisterer ved og for en evig krigføring.

Om eliten

Partiets to mål er å erobre hele jordens overflate og å utrydde muligheten for selvstendig tenkning en gang for alle.

Partiet streber etter makt ene og alene for sin egen skyld. Vi er ikke interessert i andres beste, vi interesserer oss bar for makt. Bare makt, ren makt.

Du må huske at makt er makt over mennesker. Over legemet – men fremfor alt over sinnet.

Naturvitenskapsmannen av i dag er enten en blanding av en psykolog og inkvisitor, som med enestående nøyaktighet gransker betydningen av ansiktsuttrykk, bevegelser og tonefall og prøver den sannhetsskapende virkning av rusgift, sjokkterapi, hypnose og fysisk tortur, eller en kjemiker, fysiker eller biolog som bare sysler med de grener av sin vitenskap som omfatter ødeleggelsen av menneskeliv.

Det nye aristokrati bestod for det meste av byråkrater, vitenskapsmenn, teknikere, fagforeningsledere, eksperter i publisitet, sosiologer, lærere, journalister og profesjonelle politikere. De var blitt formet og sveiset sammen av monopolindustriens og det sentraliserte statsstyres golde verden.

Om tortur

Fire! Fem! Fire! Hva du vil! Bare du slutter med dette, så smerten stopper
To og to er fire
Av og til, Winston. Av og til er det fem. Av og til tre. Stundom er det alt dette på en og samme tid. Du må anstrenge deg mer. Det er ikke så lett å bli riktig igjen.

Hva vil du helst: overbevise meg om at du ser fem eller virkelig se dem?

Han elsket Store Bror

—-

Se også filmatiseringen av boken fra 1984.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5464625623984168940&hl=no&fs=true

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: