Studentavisen på Høgskolen i Oslo presenterer 9/11 Truth

Oslostudenten er en avis av og for studenter ved Høgskolen i Oslo. Den printes i 4000 eksemplarer. For english translation, read here.

Den 24. februar 2010 i februarutgaven printet redaktøren i Oslostudenten sin egen tekst «Tårnene ble sprengt».

I marsutgaven svarte studenten Tor Kristian Andreassen med en artikkel «Konspiratorisk sprengstoff i World Trade Center». Sveinung Holien gav sitt svar til ”Konspiratorisk sprengstoff”, som også ble printet i marsutgaven.

Erik Kamfjord [Se From the top of the world at the end of time] har også sendt inn sitt bidrag «Personangrep som innlegg i realfaglige debatter» til debatten som kanskje kommer i aprilutgaven av Oslostudenten.

Tårnene ble sprengt

Den virkelige historien om 11. september er en annen historie enn den vi har blitt fortalt.

KOMMENTAR:
Sveinung Holien,
Redaktør i Oslostudenten

På tampen av 2009, da tiåret ble oppsummert i aviser og andre medier, ble 11. september trukket frem som den klart viktigste begivenheten i det tiåret av de fleste kommentatorene.

Mange lett verifiserbare fakta underminerer imidlertid den offisielle fortellingen rundt 11. september: At alle ødeleggelsene skyldtes 19 flykaprere utstyrt med tapetkniver, ledet av Osama Bin Laden fra en hule i Afghanistan.

Forhåndsannonsert sammenbrudd

Viste du at det ikke var to, men tre skyskrapere som kollapset i New York denne dagen? Kollapsen av WTC 7, en 47 etasjer høy skyskraper, ble presentert som en realitet av BBC drøyt 20 minutter før bygningen falt sammen. Hvem hadde gitt dem beskjed?

Medienes dekning av kollapsen til den tredje skyskraperen har vært ekstrem (sic) sparsom, og har knapt vært dekket av norske medier overhodet. Mange åpenbare, kritiske spørsmål har ikke blitt stilt. Burde det ikke være i alles interesse at denne hendelsen ble mest mulig klargjort?

Video-opptak viser at ødeleggingen av WTC 7 har alle klassiske karakteristika av en kontrollert sprengning (demolisjon). Dette mener grunnleggeren til organisasjonen Architects and Enginers for 911 truth (sic), Richard Gage.

Hvorfor har ikke demolisjonen av den tredje skyskraperen og BBCs forhåndsannonsering av denne blitt dekket kritisk av andre medier? Hvorfor har ikke dette og andre tegn på at sentrale aktører hadde forkunnskap om hendelsene blitt etterforsket av politiet i USA? Hvorfor har bevisene for drapet på 3 000 mennesker aldri blitt vurdert i en rettssal?

De offentlige forklaringene på de tre kollapsene sier at det var gravitasjonskrefter og brann som skapte ødeleggelsene. Dette stemmer ikke overens med de mest grunnleggende fysiske naturlovene.

270207bbc2
SYNSKE? BBC annonserte at bygning 7 hadde kollapset mer enn 20 minutter før dette skjedde. Bygningen står intakt til høyre i bildet. Hvem ga beskjeden til BBC og andre medieinstitusjoner?

Sprengstoff også i tvillingtårnene

Kollapsene til WTC 1 og 2 er ikke klassiske demolisjoner, men en rask titt på opptakene av ødeleggelsene burde være mer enn nok til å konstatere at sprengstoff må ha blitt brukt.

Samtidig med at bygningsmassen akselererer nedover (krever energi), ødelegges enormt solide stålstrukturer (krever energi), store mengder bygningsmasse eksploderer utover (krever energi) samtidig som materialer blir til støv midt i luften (krever energi).

Videoopptak av kollapsene til tvillingtårnene viser at mesteparten av høydeenergien i tårnene ble brukt til å akselerere bygningsmassen nedover. Hva forårsaket da de andre ødeleggelsene? Det er ikke mulig å forklare dette uten bruk av eksplosiver.

Det er ikke kjent andre eksempler på at stålbygninger som WTC 1,2 og 7 har kollapset som følge av brann. Vanlige, ukontrollerte branner, basert på organiske stoffer,som olje eller treverk, når ikke høye nok temperaturer til å smelte stål (se bare på en vedovn av jern: Den smelter ikke selv om ting blir brent inni den). Langt mindre er det mulig at bygningene kunne kollapse inn i seg selv, hvor motstanden er størst, og dessuten akselerere nedover gjennom alle de intakte stålstrukturene nedenfor.

ae_fact-flyer
EKSPLOSIVT: Organisasjonen Architects and Engineers for 9/11 Truth argumenterer for at de tre skyskraperne på World Trade center ble sprengt. Hva syns du at dette ser ut som?

Umulig forklaring

Alle de tre kollapsene på World trade Center er umulig å forklare uten at man forutsetter at eksplosiver har vært plantet i bygningene.

I april 2009 fikk en internasjonal forskergruppe publisert en studie hvor de påviste funn av udetonert nanothermitt (sic), et høyteknologisk, kraftig sprengstoff, i bygningsstøvet fra de tre kollapsene i World Trade Center(WTC). Dette funnet har blitt fullstendig ignorert av alle norske aviser.

Hvorfor?
Så lenge tilhengerne av den offisielle konspirasjonsteorien, den om de 19 flykaprerne, forutsetter at de har rett, bør de heller ikke frykte noen debatt. Hvis de ikke ønsker debatt, kan dette skyldes at de er dårlig informert eller at de har noe de vil skjule?

Tydelige beviser

For min egen del har jeg truffet konklusjonen at hendelsene denne dagen umulig kan ha vært slik de, svært unisont, har blitt fremstilt som. Det er en konklusjon jeg er fast og fullt overbevist om.

Debatt som stiller grunnleggende spørsmål om 11. september oppfattes som svært kontroversielt og vanskelig av mange. Men bevisene er tydelige nok for alle som er villige til å se.

De mange faktaene som impliserer at de tre skyskraperne i World Trade Center ble sprengt, viser at aktørene som gjennomførte denne svært krevende jobben ikke var en liten gruppe muslimske terrorister. Tvert imot må det ha vært en eller annen form for innsidejobb.

Etter de såkalte terrorangrepene har kriger og okkupasjoner blitt gjennomført legitimert av den såkalte krigen mot terror. Overvåkingen av vanlige borgere har eskalert. En eksponering av de reelt ansvarlige bak 11. september, vil gjøre det mulig å reversere mye av dette.

Som en akademisk institusjon kan og bør Høgskolen i Oslo legge til rette for offentlig ordskifte rundt 11. september og politikken som er basert på hendelsene denne dagen. Tema knyttet til 11. september bør være høyaktuelt for fagfelt som journalist-, ingeniør- og utviklingsstudier.

Både studenter og ansatte bør stille seg noen spørsmål: Hvilke fysiske prinsipper lå til grunn for kollapsen til de tre skyskraperne? Hvorfor ble aldri den oppsiktsvekkende kollapsen av bygning 7 vist på NRK TV?

Konspiratorisk sprengstoff i World Trade Center

INNLEGG:
Tore Kristian Andreassen,
Student ingeniørlinjen for kjemi og
bioteknologi på HiO

Redaktør i Oslostudenten, Sveinung Holien, ga i forrige nummer av denne avisen en noe revisjonistisk versjon av hendelsene på Manhattan 11 (sic) september 2001, nemlig den at de tre høyhusene WTC 1, 2 og 7 ble felt av sprengstoff.

Påstanden blir ikke underbygget i Holiens artikkel annet enn ved gjengivelse av et par for så vidt utbredte misforståelser som er gjengangere i konspirasjonslitteraturen på internett.

Redaktør Holien er i teksten gjennomgående svært retorisk i sin dramatisering av virkeligheten. Dette blir til tider direkte misledende for eksempel da han forsøker å skape et inntrykk av at omstendighetene rundt WTC 7 er noe som ingen snakker om, at det er noe mørkt og hemmelig han har valgt å sette søkelyset på.

Etterforskning

Det er nok lite mystisk med kollapsen til WTC 7. Denne bygningen ble bombardert med materialrester fra WTC 1 og WTC 2 og brant i nesten syv timer før denraste sammen. Hele hendelsen er grundig kartlagt av flere selvstendige institusjoner. Den mest kjente og omfattende av dem er National Institute of Standards and Technology (NIST) som etterforsket WTC-kollapsene i tre år. 85 NIST-ansatte og 125 eksperter fra akademia og privat sektor gikk gjennom tusenvis av dokumenter, intervjuer, over 7000 videosnutter og 7000 bilder. Bygningsingeniører og brannvernseksperter analyserte mer enn 200 stålbjelkefragmenter, de utførte laboratorietester og lagde datasimulasjoner. Resultatet er en rapport på 44 bind, tilsvarende ca. en høydemeter med papir. Denne kan bestilles eller lastes ned gratis på NIST sine hjemmesider.

Sprengstoff?

NIST undersøkte muligheten om det kunne være sprengstoff i bygningene. Hypotesen ble funnet usannsynlig av mange grunner. Noen av de mest åpenbare var at det ikke fantes rester etter sprengstoff, ingen vitner så eksplosjonen og ingen hørte noen smell. Hvem skulle sett noe eller hørt disse smellene foruten politimennene, brannmennene eller hjelpemannskapet på stedet? Av alle journalister og agenter som har etterforsket hendelsen har det ikke kommet opp et eneste dokument eller bevis som peker på at det fantes eksplosiver i WTCbyggene, dette til tross for at FBI på et tidspunkt brukte halvparten av agentene sine på etterforskningen.

Hva er konspirasjonsteoretikernes forklaring på det totale fraværet av bevis? Joda, det er planlagt, alle er med på det, myndighetene, etterforskerne, brannmennene, journalistene, 9/11-Comission, NIST, CIA osv. Alle intervjuer med overlevende i ettertid er manipulert og sensurert. De som ikke var med på sammensvergelsen ble tvunget til å tie. Og av alle disse tusentalls mennesker som var delaktige, så er det ingen som har gått ut og sagt ifra i ettertid, ingen patriot som har angret. Ingen som har i et uoppmerksomt øyeblikk avslørt seg. Ikke en journalist som i jakt på en Pulitzerpris har avslørt svindelen i media. Sammenlikn dette med Watergate, der en håndfull spesialagenter ikke klarte å slippe unna med litt partispionasje, selv under direkte regi av presidenten.

Catch 22

Det er ikke godt å vite hvordan Holien vil reagere på NIST sin omfattende vitenskapelige rapport fra hendelsen i 2001, men undertegnede mistenker at han vil tolke utredningen som nok et argument for sin sak. Han vil i paranoid ønsketenkning innbille seg at det overveldende fraværet av bevis for at 9/11 var en innsidejobb bare kan skyldes en ting, nemlig at bakmenn bevisst har fjernet sporene og erstattet dem med fabrikkert dokumentasjon som underbygger teorien om at tårnenes kollaps skyldtes naturlige årsaker.

Svar til ”Konspiratorisk sprengstoff”

KOMMENTAR:
Sveinung Holien,
Konspiratør i Oslostudenten

De offisielle teoriene om 11. september forutsetter brudd på fysikkens mest grunnleggende lover, og er derfor umulige.

Jeg kan godt forstå at Tore Kristian Andreassen reagerer på min kommentar i forrige nummer av Oslostudenten. Så sent som for to år siden har jeg vært kritisk til slike oppfatninger selv, bare så det er sagt.

Verden er imidlertid slik: Branner får ikke stålbygninger til å kollapse inn i sitt eget fotavtrykk, og slettes ikke i fritt falls hastighet. De offisielle teoriene om 11. september strider mot fysikkens mest grunnleggende lover. Selv når en stålbygning blir helt utbrent, vil stålskjelettet alltid stå igjen fordi stål ikke smelter eller svekkes alvorlig ved vanlige branntemperaturer. All erfaring fra branner før og etter 11. september viser dette.

Det kan lett underbygges at den tredje skyskraperen, bygning 7 (WTC 7), er noe som holdes utenfor mediedekningen. Først i 2005, nesten fire år etter hendelsen, ble den tredje kollapsen nevnt i en artikkel i en norsk avis (Dagbladet). I 2006 ble kollapsen nevnt i fem artikler (som for det meste tok sterk avstand fra såkalte ”konspirasjonsteorier”).

Med fritt falls akselerasjon, som i kollapsen til WTC 7, er det slettes ingen energi igjen til å ødelegge solide stålrammer i etasjene under kollapsen, med mindre man tilfører eksplosive materialer. Den danske kjemikeren Niels Harrit og flere andre forskere publiserte dokumenterte funn av et slikt stoff, nanothermitt, i april 2009 i støv fra Ground Zero (Jeg anbefaler intervju med ham på dansk TV2 på Youtube).

Det er mange øyenvitner som har rapportert om eksplosjoner både før og under kollapsen til tvillingtårnene. Dette har blitt systematisk underrapportert i mediene, men med noen unntak. Mange vitnemål fra en gruppe på 503 brannmenn og medisinsk nødpersonell forteller om eksplosjoner og tegn på eksplosjoner. Alle intervjuene er publisert i 2005 på http://www.nytimes.com (forøvrig etter en lengre juridisk prosess med å få vitnemålene frigitt).

For detaljer om hvordan demoleringen til WTC 7 skjedde, og om eksplosjonene som fikk tvillingtårnene til å kollapse, vil jeg vise til Architects and Engineers-grunnlegger Richard Gages foredrag ”Blueprinth for truth” (tilgjengelig på Google video og DVD, i både kortere og lengre versjoner).

Angående 44-bind med NIST-rapport: NIST er en statlig etat, og i likhet med de andre rapportene som er laget om 11. september er heller ikke dette en uavhengig rapport. NIST har imidlertid innrømmet at WTC 7 falt med fritt falls hastighet. På deres egen hjemmeside står det også at tvillingtårnene kollapset på 11 og 9 sekunder, hvor sistnevnte observasjon er identisk med fritt falls hastighet.

Bare for å gjøre dette helt tydelig:

 1. To av de tre skyskraperne falt med fritt falls hastighet, mens den tredje bygningen falt med en hastighet tett oppunder dette (i følge NIST).

 2. Gitt at to av bygningene kollapset med en akselererende hastighet på 10 m/s² var 0 prosent av gravitasjonsenergien tilgjengelig til å ødelegge bygningsmasse, og de offisielle teoriene gir ingen mulige forklaringer rundt dette (hvis vi legger newtons 3. lov og termodynamikkens 1. lov til grunn)

 3. Akselerasjon nedover forteller oss at presset fra over kollapspunktet mot resten av bygningen da er lavere enn da bygningen var inntakt (kraft = motkraft, jamfør newtons 3. lov)

 4. For å forklare de massive ødeleggelsene mens bygningen kollapset (som vi alle har sett på TV) må man derfor forutsette at ekstra energi ble brukt til å ødelegge tvillingtårnene. (jamfør termodynamikkens 1. lov)

 5. Flybensin og kontorinventar brenner ikke varmt nok til å smelte eller alvorlig svekke stål (har du for eksempel sett en parafin- eller vedovn kollapse under bruk?)

 6. Bare eksplosive og/eller høyenergiske stoffer, som f.eks. nanothermitt, kan forklare de massive ødeleggelsene i skyskraperne.

 7. Eksplosivene har ikke havnet der av seg selv. Ressurssterke aktører må ha stått bak både angrepene og dekkoperasjonene rundt hendelsene.

Jeg mener at den manglende oppmerksomheten rundt sannheten om 11. september er et alvorlig problem for verdenssamfunnet. Dette gir stor makt til aktører med hensynsløse agendaer, fra George Bush og den amerikanske våpenindustrien til våre hjemlige politikere og samfunnstopper.

Personangrep som innlegg i realfaglige debatter

KOMMENTAR:
Erik Kamfjord,
Lærer, truther og HiO-utdannet

I marsutgaven av Oslostudenten svarer Tore Kristian Andreassen på Sveinung Holiens sak i ferbruarutgaven på en måte som for meg, fremstår forholdsvis ufin. Jeg vil derfor gjerne få sette lys på noen aspekter ved saken som foreløpig ikke er blitt nevnt i Oslostudenten, samt gi Andreassen noen muligheter til å forsvare sine påstander.

Når Andreassen, som en person med realfaglig bakgrunn, hevder at Holien er “gjennomgående svært retorisk” og at alt han legger til grunn i sin “dramatisering av virkeligheten” er “et par for så vidt utbredte misforståelser som er gjengangere i konspirasjonslitteraturen på internett” og går videre til uttalelser som “…undertegnede mistenker at han vil tolke utredningen som nok et argument for sin sak. Han vil i paranoid ønsketenkning innbille seg…“, er det grunn til å spørre hvorfor han ikke imøtegår Holiens hovedargumentasjon, som baserer seg på nettopp realfag, men istedet bruker så mye krefter ad hominem.

Sprengstoff, konspirasjoner og FBI

Under overskriften Sprengstoff? hevder han at det ikke finnes et eneste dokument eller bevis som peker på eksplosiver i WTC “…dette til tross for at FBI på et tidspunkt brukte halvparten av agentene sine på etterforskningen.” Dette sier en del om i hvilken grad Andreassen er informert om saken han har valgt å uttale seg om offentlig. Holien pekte på noen av de tekniske bevisene som foreligger i saken. Jeg vil derfor gjerne påpeke noen av de løse trådene Andreassen tilsynelatende ikke er klar over angående FBI. De har f.eks. aldri siktet Osama bin Laden for 11. september, fordi FBI, ifølge sin egen ‘chief of investigative publicity’ Rex Tomb 05.06.06, “har ingen håndfaste beviser som knytter bin Laden til 11. september“. Det samme FBI kunne i rettsaken mot Zacarias Moussaoui samme år, fastslå at den berømte telefonsamtalen mellom Ted og hans kone, Barbara Olson på Flight 77, hvorfra verden har det at flyene ble kapret med papp-kuttere, aldri fant sted.

Under samme overskrift, betegner Andreassen sine motstandere som konspirasjonsteoretikere og later dermed som om han ikke er konspirasjonsteoretiker selv, noe han helt åpenbart er da han fester lit til Bush og Cheneys teori om at Osma bin Laden konspirerte med 13 unge fundamentalister for å rive tre amerikanske skyskrapere med to passasjerfly og dermed garatere sitt eget vertslands undergang. En konspirasjonsteori er definert generisk som en teori om at to elle flere individer har møttes i hemmelighet for å planlegge noe kriminelt. Andreassens bruk av ordet derimot, hviler på den tilkomne nedsettende varianten hvor begrepet betegner noe som ikke kan ha nevneverdig sannhetsgehaldt. Men tvil ikke, hans tekst er et forsvar av en konspirasjonsteori om man vektlegger den ene eller den andre betydningen av ordet.

Reklamer

7 Responses to Studentavisen på Høgskolen i Oslo presenterer 9/11 Truth

 1. Erik Kamfjord sier:

  Hei på deg. Oslostudnten er ikke en avis av og for studenter ved Univeritetet i Oslo. Mitt innlegg har ikke vært på trykk i Oslostudenten. Aprilutgaven kommer 28.04.10.

 2. Odd Inge sier:

  «…som kanskje kommer i aprilutgaven av Oslostudenten.»
  har jeg skrevet.

  Høgskolen i Oslo 🙂

 3. Samfunnengasjert.... sier:

  Jeg har undersøkt denne og andre lignende debatter ganske lenge og har gang På gang sett hvordan de som faktisk er dumme nok til å tro på noe som ble servert av selveste løgnerpavene bush/Cheyne reagerer på fagfakta som de ikke kan forklare eller motbevise: god
  Gammeldag personangrep.
  Sorry folks, 911 var en innsidejob, bare se på historien der er det fullt av eksempler på hva staten er villig til å gjøre.

 4. TKA sier:

  Godt mulig jeg prøvde å rakke litt ned på Holien, men jeg prøvde i samme slengen å kommentere noen logiske poeng. Det var bevisst å ikke gå inn på tekniske forklaringer, da det var forventet at disse raskt vil avskrives som propaganda, samtidig som det også kunne gi inntrykket av at Holien hadde et poeng, at det faktisk fantes en vitenskapelig uenighet om at bygningene kollapset av naturlige årsaker.

 5. Odd Inge sier:

  Det er stor vitenskapelig uenighet, og Holien har et poeng.

  Bygningene kunne ikke ha kollapset av «naturlige» årsaker.

  Anbefaler alle å ta en titt på 9/11 Blueprint for Truth
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8182697765360042032#

  Har du planer med å komme med et nytt bidrag TKA?

 6. TKA sier:

  Jeg har en replikk i siste nummer av Oslostudenten som Holien svarer på. Der er det også et nytt innlegg av en annen fyr som mener tårnenen ble sprengt. Har ingen planer om å skrive nytt innlegg foreløpig, tviler på det kommer på trykk.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: