Codex – global trussel mot din helsefrihet

codex11

Codex Alimentarius er et FN-organ, og lager matstandarder. Norske myndigheter deltar i Codex, og jobber i praksis for at vi globalt skal ha minimal tilgang på effektive naturmidler. Informeres du om det? Media deltar ikke, og forbrukerne informeres ikke.

Teksten er hentet fra brosjyren om Codex, laget av Fritt Helsevalg.

Colombias delegat under Codex’ møte i Roma i 2005:

Vitaminer er farlige, og burde bli stoppet!

Lær hva Codex er – og hvordan vi sammen kan sikre vår helsefrihet!

Norge er ett av de mest restriktive land i verden når det gjelder tillatte doser og utvalg blant kosttilskudd og naturmidler som vitaminer og mineraler og urter, stevia etc. Visste du at du heller ikke har tilgang på den fulle og hele sannhet om gunstige virkninger fra mange naturmidler? Det er store restriksjoner på hva for eksempel helsekostbransjen har lov til å informere deg om.

Codex vil bestemme hva du skal ha tilgang på blant kosttilskudd, og påvirker din helsefrihet. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendige for å opprettholde optimal helse.

Er du opptatt av din egen helse og helsefrihet, må du gjøre deg kjent med Codex. Når Codex retningslinjer for vitaminer er innført globalt, vil det ikke lenger finnes noen fristeder.

Codex lager også standarder for mange andre områder. Verdens mektigste industrier og selskaper driver svært effektiv lobbyvirksomhet som påvirker avgjørelsene rundt sprøytemiddelrester og medisinrester i mat, tilsetningsstoffer og kunstige søtningsstoffer i mat, matbestrålning og matforsterkning, økologisk mat, genmodifisert mat, innhold i morsmelkerstatninger m.m.

USA har allerede fått fjernet ”optimal helse” fra Codex sine målsetninger. Hva tror du er fokus? Profitt eller din helse?

Hva er Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius er et FN-organ, under FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) og WHO (Verdens helseorganisasjon). Codex Alimentarius betyr matkode. De utarbeider standarder for global handel med matvarer.

Codex’ retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og retningslinjer for helsepåstander (informasjon om virkningene), vil potensielt gjelde over hele jorda når de er ferdige. Slik resultatet ser ut i dag, vil tillatte vitamin- og mineraldoser bli minimale og tillatt informasjon strengt regulert. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendige for å opprettholde optimal helse. Ernæringsmedisinen har klart demonstrert den helbredende/terapeutiske effekten av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Hvorfor får vi ikke vite?

Om du ikke har hørt om Codex, så sjekk hva media har skrevet om saken. Hør med de folkevalgte om de kjenner til Codex. Du er ikke alene om du er uvitende!

Codex går i feil retning

Codex har beveget seg langt bort fra dens uttalte mål, som fokuserte på å beskytte forbrukere gjennom å sikre at mat var fri fra forurensninger som sprøytemiddelrester. Codex dreier seg ikke en gang om optimal helse, den amerikanske delegasjonen har sørget for at det har blitt strøket som målsetning.

Nå fastslår Codex ”akseptable” nivåer på alt fra sprøytemidler til kjemiske tilsetningsstoffer, genmodifisert mat og tungmetallforurensning. Når det gjelder syntetiske kjemikalier i matkjeden vår, stoler Codex på sikkerhetsdata som kommer fra å studere giftstoffer isolert, og tar ikke i betraktning den totale summen av alle tilsetningsstoffer vi utsettes for.

Typene og nivåene for kjemikalier og forurensninger blir satt som ”sikker” av såkalt ’internasjonal vitenskapelig enighet’, men forskerne som er involvert, er gjerne på lønningslista hos de største mat- og farmasiselskapene i verden. De avgjør også hvilke genmodifiserte avlinger som skal tillates i matforsyningen vår, basert på fint lite data.

Hvem sitter i Codex?

Innen Codex er det ca 30 komitér, og vi ser på en av dem, nemlig komiteen som er ansvarlig for retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Komiteen heter Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU).

Myndighetene

Her sitter representanter for de ca. 170 medlemslandenes matmyndigheter. For Norge er Mattilsynet med. For USA er det FDA, osv. Delegatene er byråkrater med liten forbrukerkontakt. De påvirkes av kommersielle/økonomiske interesser som motarbeider naturlig helse, din helsefrihet. Dermed etableres helsefiendtlige retningslinjer.

Industriene

I tillegg til de nasjonale representantene deltar en lang rekke NGO-er (ikke-offentlige organisasjoner), som har observatørstatus. De fleste av de internasjonale NGO-ene under Codex-møter er representanter for transnasjonale selskaper. Vi snakker om verdens mektigste selskaper: Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Cargill, Monsanto osv.

Tror du det er profitt eller din helse de har som fokus?
Er du villig til å la staten og industriene bestemme hvilken mat du skal få putte i munnen?

Hvem påvirker Codex i sine beslutninger?

Matindustrien: 90 % er matindustrien. De fleste avgjørelser blant de mektigste og innflytelsesrike land har blitt gjort lenge før de møter i Codex, sterkt påvirket av kommersielle interesser.

Farmasøytisk industri: Farmasøytisk industri er ikke direkte med (det dreier seg jo om mat), men AESGP (European Self-Medication Industry) er med.

Kosttilskuddsbransjen: For kosttilskuddsbransjen er flere organisasjoner med. Bransjerådet for Naturmidler (BRN) i Norge er medlem av to av disse. I Fritt Helsevalgs øyne er helsekostbransjen for passive innen Codex. De gjør lite for å oppnå større tilgang og valgfrihet.

NHF – National Health Federation, er helsefrihetens eneste representant. Fritt Helsevalg er medlem av NHF. NHF har ikke stemmerett, men er omtrent den eneste røst som taler for dine ønsker om helse og helsefrihet.

De fleste lands delegasjoner er uinteresserte i og uvitende om den sanne rolle optimal helse og ernæring spiller i sykdomsprevensjon. NHF-delegatens stemme og meninger er kritisk i spørsmål om genmodifisert mat, innholdet i morsmelkerstatning, merking av organiske produkter, aspartam, fluor og kosttilskudd.

Hva er problemene med Codex?

a. Verdens handelsorganisasjon, WTO, har sagt at de ikke skiller på standarder og ”retningslinjer”. I en handelstvist vil WTO anvende Codex standarder og retningslinjer som om de var lov. Norge kan bli ”tvunget” til å innføre standardene, selv om de nominelt er ”frivillige”.

b. EU. For å forstå Codex, må man forstå EUs posisjon i Codex.
EU har allerede et restriktivt kosttilskuddsdirektiv de følger, og EU representerer i Codex alle medlemslandene samlet. EU representerer altså 27 land + 1 ekstra stemme for unionen. Det sies at “what the EU wants, the EU gets”.

c. Matmyndighetene. For matmyndighetene dreier det seg om ”harmonisering”. Mattilsynet representerer vårt restriktive og lite helsefrihetsvennlige lovverk. Norges lov- og regelverk er deres standpunkt; utover det behøver ikke delegatene å tenke. Derfor må vi forandre Codex hjemmefra!

d. Mattilsynet, Norges representant, er et problem.
Mattilsynet representerer det norske lov- og regelverk, og ”tenker” deretter. Mattilsynet ser ikke ut til å reagere på at de er med på å prøve å fremtvinge globale og unødig restriktive retningslinjer, samt å begrense din helsefrihet.

Mattilsynet motarbeider det norske folks behov og interesser innen Codex, og blir av NHF omtalt som ”kosttilskuddshatende Norge”.

e. Industrien. Hvorfor ble de nasjonale lover og regler – også i Norge – så restriktive? Vitaminer og mineraler er på det nærmeste ufarlige; hvorfor dette groteske restriksjonsarbeidet? Fordi det er industrien, og ”vitenskapen” som har
påvirkningskraft overfor myndighetene.

f. Tapet av vår nasjonale selvbestemmelsesrett. Norge har i praksis gitt bort mye av retten til å bestemme over kosttilskuddslovgivningen til EUs kosttilskuddsdirektiv. Når Codex-retningslinjene blir implementert globalt, hvor lett
tror du det da blir for deg og meg og Norge å liberalisere vår egen lovgivning?

g. Konsensusordninger. Begrepet stemmerett er ikke helt korrekt, for alle avgjørelser i komitémøtene tas ved
”konsensus” (enighet) – og det er komiteens formann (Dr. Rolf Grossklaus) som i praksis avgjør når ”konsensus”
er oppnådd. Formannen kan overstyre avgjørelser, og kan nærmest vedta at ”vi er enige”. De fleste avgjørelser blant de mektigste og innflytelsesrike land har som nevnt blitt gjort lenge før de møter i Codex, og de er sterkt påvirket av
industrienes interesser.

Blant helsefrihetsforkjempere er formannen, Dr. Rolf Grossklaus, kjent for å være svært negativt innstilt overfor naturmidler og tilgjengelighet på disse. Og denne personen ”bestemmer” altså når verdens nasjoner er ”enige” om regler for naturmidler og kosttilskudd. Tvilsom kombinasjon, eller hva?

h. Vitenskapen: Den vitenskapelige modell for fastsettelse av maksimumsdoser baseres ikke på vitaminenes og mineralenes positive og helsebringende egenskaper, men på ”risiko-analyse”. Denne ”vitenskapen” er mer interessert i
å fokusere på næringsstoffene som farlige enn nyttige i sin vurdering.

Når Codex retningslinjer for vitaminer er innført globalt, vil det ikke lenger finnes noen fristeder. I dag handler mange av oss i USA når vi reiser. Men den amerikanske helsefrihetsloven, DSHEA, som gjør USA til en kostilskuddsoase, er truet fra mange hold – deriblant fra Codex.

Forstår du nå hvorfor Codex er viktig for deg og din helse?

Helse- og frihetsbevisste nordmenn samler seg i Fritt Helsevalg.

Bli medlem i Norges helsefrihetsorganisasjon!

Hvorfor er vårt lovverk så restriktivt overfor naturmidler?

Som nevnt er den verste skaden allerede gjort, hjemme i Norge via restriktivt nasjonalt lovverk. Man kan si at alt som bestemmes i Codex, allerede er bestemt på forhånd. Hvorfor ble de nasjonale lover og regler – også i Norge – så restriktive? Fordi vitaminer og mineraler er farlige? Neppe.

Det er godt grunnlag for å tro at noen så den enorme nytteverdien og helsegevinsten av kosttilskudd, og nettopp derfor tok skritt for å begrense vår tilgang til dem.

Hvorfor? Kan det tenkes at det er fordi ”noen” ikke kan tjene penger på friske mennesker? Eller at usunne mennesker er politisk passive?

Kan det tenkes at noen industrier er klar over en konkurranse som ernæringsmedisin representerer, og ønsker å stoppe den? Hvis vitaminer og mineraler kan hjelpe oss å holde oss friske, for ikke å snakke om å helbrede sykdom, kan vi forestille oss at ”noen” ikke vil at du og jeg skal kunne kjøpe dem fritt, lære å bruke dem, og dermed holde oss friske?

Det som ikke er lov i kosttilskudd, vil bli regulert som legemidler. Legemidler er enten forbudt, reseptbelagt eller forbeholdt apotekene. Helsekostbransjen og terapeuter har ikke lov til å fortelle deg den fulle sannhet om naturmidlenes virkninger.

Hvis Codex fjerner din tilgang på effektive kosttilskudd, hvem ”eier” da de ”nye medisinene”? Har farmasiselskapene da ”sikret” seg dette markedsaspektet?

Flere og flere kosttilskuddselskap kjøpes opp av farmasøytisk industri. IADSA (internasjonal organisasjon for helsekostbransjen) er ”infiltrert” av farmasøytisk industri. Det meste av det som i dag produseres av syntetiske tilskudd produseres av … farmasøytisk industri. Forsøk på å patentere vitaminer og mineraler er allerede på gang.

Langt på vei er myndighetene industriens løpegutter. Også i Norge?

Høres forbrukerorganisasjonene? Forbrukerrådet? Generelt støtter de restriksjoner på kosttilskudd. Og grunnen er alltid den samme: Forbrukerne må ”beskyttes”.

Og vitenskapen? For våre folkevalgte og byråkratene søker vel faglige råd? NRK meldte for en tid siden at 1/3 av de ansatte ved Statens legemiddelverk går over til jobber i legemiddelindustrien etter endt karriere for staten. Vi håper det ikke har noen betydning her.

Nesten uten unntak støtter myndighetene seg på ”industriens vitenskap” – den samme ”vitenskapen” som mener at kosttilskudd er både unødvendige og farlige.

Kosttilskudd er bevist tryggere enn mat.

Myndighetene påstår naturmidler er farlige til tross for at de er bevist tryggere enn mat. Kosttilskudd blir kalt direkte helsefarlig, fullstendig unyttig og unødvendig, og lovgivningen – stort sett drevet frem av industri og ”vitenskap”, tar bort din tilgang på de mest effektive og helsebringende produktene.

Og så sementerer man det hele i større og større pakker: EU og tilsvarende regionale grupper – og så Codex.

Codex må altså sees i en større sammenheng. Det dreier seg om handel og industri.

Som historien har vist: det kan synes som industriens interesser i stor grad går foran forbrukernes.

Støtt Fritt Helsevalgs arbeid for at du skal ha fri tilgang på alt av helsefremmende naturmidler som er ufarlige i daglig, normal bruk!

Codex endres i Norge – er du med?

Det er umulig å stoppe eller endre Codex i Codex! Krav om stopp og kursendring må gjøres i de enkelte land, som så tar med seg disse endringer og krav inn i Codex – når vi helsebevisste forbrukere har klart å få endret våre egne lands lover og regler.

Hva kan du gjøre?

Bli medlem av Fritt Helsevalg, og verv din familie og dine venner som medlemmer.

Hjelp Fritt Helsevalg å bevare og fremme din rett til å spise sunn mat og kosttilskudd, bruke alternativ terapi, og ha full tilgang til sann informasjon om de medisinske og ernæringsbaserte alternativer som finnes til fordel for din helse.

Fritt Helsevalgs medlemmer finner du i hele Norge, og i flere andre land. Vi skal vinne kampen mot undertrykkelsen av naturlig helse og gjenvinne vår rett til vår grunnlovsgitte helsefrihet.

Lovgivende myndighet i Norge er Stortinget. Gjennom politisk påvirkninge skal vi la dem høre hva vi mener om det eksisterende norske regelverk, og om Codex.

Vi krever at Norges lover og forskrifter må endres.

Norges uavhengighet og selvbestemmelsesrett må opprettholdes: Vi vil kreve at Mattilsynet i Codex sier STOPP!

Sannheten om ernæringsmedisin og kosttilskudd må komme usensurert Ola & Kari for øre. Vitaminer og mineraler er ikke farlige!

Hvem jobber her i Norge for å stoppe Codex?

Fritt Helsevalg leder an i helsefrihetskampen, i samarbeid med engasjerte medlemmer og øvrige organisasjoner.

Hvordan skal det gå med produsenter og forhandlere av innovative kosttilskudd, og de alternative terapeutene som er avhengig av disse produktene for å kunne holde kunder og pasienter friske på naturlig vis?

FRITT HELSEVALGS STRATEGI

  • Fritt Helsevalg (FHV) leder helsefrihetsbevegelsen i Norge.
  • FHV jobber for å påvirke norske politikere. FHV arbeider for at Norge skal få et lovverk som gir oss fri tilgang på naturmidler som er ufarlige i vanlig, daglig bruk. FHV skal begynne å sende et informasjonsmagasin til hver Stortingsrepresentant et par ganger i året. Dermed kan Stortinget aldri hevde at de ikke er informert om helsefrihetsspørsmålet.
  • FHV informerer via nett, e-post til medlemmer, foredrag, messer, filmer og pressemeldinger.
  • FHV er medlem i National Health Federation (NHF). NHF er som nevnt helsefrihetsaktivistenes eneste stemme i Codex. NHFs tilstedeværelse er svært viktig, og NHF opplever at deres innspill møtes med respekt, spesielt ettersom deres innspill er basert på virkelig vitenskap.
  • FHV er tilknyttet Alliance for Natural Health (ANH), og samarbeider med andre organisasjoner i Europa og verden over.
  • FHV stimulerer sine medlemmer til å ta del i helsefrihetsarbeidet med egne tiltak. Medlemmene oppfordres til å uttrykke sine meninger via e-post, telefon, fax. Når FHVs medlemmer kontakter sine folkevalgte, kan disse dermed ikke hevde at et helsefrihetsspørsmål er ukjent for dem.

Besøk Fritt Helsevalg.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: