Svindel, løgn og bedrag om strømprisene

vannbevegelsen

Vi erfarer for tiden strømpriser som overgår vår villeste fantasi før kraften ble vare. Dengang ble vi forespeilet lavere pris, bare vi fikk innført markedstenkning for lys og varme.

Vannbevegelsen
Vannposten nr. 72 Svindel, løgn og bedrag (om strømprisene)
Mars 2010

Huseiernes landsforbund, med Petter Batta i spissen, var blant dem som så frem til ”liberaliseringen”. Etter hvert som prisene imidlertid viste seg å stige, ble lavere pris ”modifisert” til prisutjevning. Prisutjevning betød at vi i Norge, som var godt vant med å kunne nyttiggjøre oss ren vannkraft fra nedbetalte kraftverk, skulle opp på et prisnivå sammenlignbart med det øvrige Europa.

Et argument for markedskreftenes inntog var også at overskuddet på kraft måtte kunne eksporteres. Allerede før Alta-utbyggingen var Norge selvforsynt med strøm.

Løgn
Ettersom prisene steg radikalt etter årtusenskiftet, fant Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) det for godt å fortelle oss at vi hadde for liten strømproduksjon. Vi måtte bygge ut flere vassdrag. Vi måtte også bygge gasskraftverk og vindmølleparker. Da ville prisene synke. Man skulle ut fra dette tro at forbruket var økt. Det var det ikke. Det var derimot produksjonen – og eksporten!

NVE plottet ut 4.600(!) elver som egnet for ny vannkraftproduksjon. Det ble bygget gasskraftverk og planlagt vindmølleparker. Men prisen på strøm bare steg og steg. Og nå er den altså nådd et nivå vi aldri har sett maken til. Det er da vi får vite at årsaken skyldes halv strømproduksjon fra svenske atomkraftverk.

Svenske atomkraftverk? Vi sakser fra Vannposten nr. 54:

«Det er ikkje sant at Noreg må importere kraft i eit normalår. Sidan 1990 har eksporten vore langt større enn importen. (…) Fram til 1990 hadde Noreg romslege kraftoverskot nesten kvart einaste år. (…) Nettoeksporten av kraft frå 1990 til og med 2007 har vore på nesten 55 TWh. I snitt vil det seie over 3 TWh i eksportoverskot i året. Den årlege eksporten til¬svarar omtrent årsforbruket til 150.000 norske husstandar, eller nær den venta årsproduksjonen av straum ved gasskraftverket på Kårstø. (…)

Bedrag
Men statssekretær i Olje- og energidepartementet Robin Kåss, skylder på svensk atomkraft. Til NRK P2 uttaler han (22.02.10) at ”Vi har for lite strøm i Norden”. Norden? Det er altså ikke lenger tale om Norge. Nå heter det Norden har for liten strømproduksjon. ”Vi (Norden?) må bygge mer fornybar energi og mer nett i Midt- og Nord-Norge.” Han påstår også at ”Vi (Norden?) er avhengig av import”. To dager senere slutter LO-leder Roar Flåthen seg til koret av illusjonister: ”Vi har for lite strøm og må bygge flere kraftverk”.

Splitt og hersk
Neste skritt i det som ser ut til å være en bevisst strategi – eller er det uvitenhet? – er å fokusere på prisforskjellene i Norge. Strømmen billigst i sør. Dyr kraft i Midt-Norge, roper avisoverskriftene. Ved å spille på rettferdighetssansen  sikrer NVE seg folkelig støtte til utbygging og fornying av overføringsnettet.

NVE er imidlertid pålagt av EU å sørge for utbedringer av overføringsnettet, der det er tale om flaskehalser. Som vi har skrevet om tidligere, kan EU-kommisjonen ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene. Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.

Vi siterer fra Vannposten nr. 53:

(…) (1) Først var det nødvendig å innbille oss at Norge mangler vannkraft og at vi trenger annen fornybar energi i tillegg til import av energi fra EU for å dekke Norges energibehov. (2) Dernest har det angivelige behovet for kraft vært et argument for en voldsom utbygging av kabelnettet til Europa, og når kabelnettet nå er ferdig, vil (3) nettet likevel ikke primært bli brukt til import av kraft, men til eksport av den vannkrafta vi trenger selv. Eksporten vil føre til mangel på vannkraft i Norge og til en flerdobling av prisen på energi til norske forbrukere. Prisstigningen kalles riktignok ikke for prisstigning, men for harmonisering til prisnivået i EU. (…)

Hva kan vi gjøre?

Før markedstenkningen fikk hånd om vår nest viktigste infrastruktur, hadde vi et toprissystem for strøm. Husholdningene fikk et nødvendig forbruk til en rimelig pris. Forbruk over et visst antall kilowattimer måtte det betales mer for. Dengang var ikke inntektsforskjellene så store som i dag, så systemet virket nokså rettferdig. Prisen på strøm var riktignok forskjellig rundt om i landet. Men det skyldtes at utbyggingen av kraftverk var lokal og eiet lokalt.

Industrien hadde kraftavtaler, som gjorde det mulig å drive konkurransedyktig industri i Norge, samtidig som arbeidernes lønninger var til å leve av. Vannkraften var vårt konkurransefortrinn. Nå flytter industrien til lavkost-land, der lønningene er på sultenivå og/eller kraften er billigere og/eller mer forurensende.

Norge markedsstyrte strømforsyningen før EU, selv om det ligger implisitt i EU-prosjektet å gjøre ressurser og infrastruktur til vare. Og i forbindelse med inngåelsen av Kyoto-avtalen regnet EU med at Norge skulle levere ren fornybar energi tilsvarende 20% av EUs strømforbruk.  Dette er en lite kjent (uoffisiell?) forpliktelse Norge har tatt på seg. Siden er EU kommet med en rekke direktiver og forordninger, som gjør en tilbakevending til vårt tidligere system til en umulighet – uten å si opp EØS-avtalen.

Til slutt bør det nevnes at det vi erfarer med strømprisene i dag, bare er en forsmak på hva vil oppleve med drikkevannforsyningen, hvis Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr blir endelig vedtatt. Lovforslaget må stoppes NÅ.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: