ADHD – Piller på avveie

ADHD
En bok av Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy

«Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer.

Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted.

Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. Denne boka belyser en skamplet innenfor norsk helsevesen.»

I Norge er det i dag 15 000 barn som fra 3-årsalderen har diagnosen ADHD. De fleste av dem får tabletter, enten Ritalin eller Concerta.

En undersøkelse i Bergen viser at barn i alt for stor grad får diagnosen ADHD og at man dermed – uten tvil – tvinger på barn medisinering som aldri skulle vært gitt.

I forordet stiller de dette spørsmålet:

«Er det virkelig slik atamfetaminlignende preparater skal løse barns oppvekstproblemer?»

Gerd Strand, leder for Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, skrev i en mail til Joar Tranøy,

«Det gleder meg å lese at i USA medisineres 3 millioner barn under 18 år med Ritalin.»

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og oversettes med noe sånt som «oppmerksomhetsforstyrrende hyperaktivitet ute av kontroll».

ADHD er en diagnose som stilles ut fra helt subjektive vurderinger. Verken CT-bilder, blodprøver eller fysiologiske tester kan bevise noen form for sykdom i de tilfellene der barn får diagnosen ADHD.

Tranøy og Sivertsen stiller spørsmålet:

«Hvilken konsekvenser får det for små og store barn når de først får diagnosen ADHD, for så å bli tvangsmedisinert med Ritalin eller Concerta? Blir barna friske?

Det er også vanlig at barn blir diagnosert og medisinert ved motsatte egenskaper, om barnet er for rolig!

Diagnoser som slekter på ADHD er:

 • ODD – Oppositional Defiant Disorder (gjelder «trass-sykdom» for barn i 5-6 -årsalderen som er «egosentriske og narcissistiske»)
 • CD – Conduct Disorder (gjelder diverse antisosial atferd som å lyve og stjele og lignende.)
 • OCD – Obsessive Compulsive Disorder

Tranøy og Sivertsen skriver «for det kan da ikke være slik at alle barn som ikke oppfører seg nøyaktig slik de vokse, eller slik systemet vil de skal oppføre seg er unormale og trenger å bli satt i en bås?»

Hillary Clinton har offentlig reagert mot den utstrakte medisineringen, spesielt Ritalin og lykkepillen Prozac i USA. Clinton har forlangt at skolen skal utvikle metoder for å gi barna et tilbud ut fra egne forutsetninger.

Den store økningen av Ritalin og Concerna i Norge synes dramatisk. Tranøy og Sivertsen mener at hovedårsaken er «at man forsøker å løse atferdsproblemer med å gi barna tabletter. »

Ritalin

Ritalin (methylphendiat chlorid) er et sentralstimulerende medikament som påvirker frigivelsen og opptaket av monoaminerge signalstoffer som igjen på virker hjernens våkenhetsgrad og evne til å hemme nerveimpulser.

Bivirkninger:
Hodepine, nervøsitet, oppstemthet, bevelselsesforstyrrelser, forskjellige mentale forstyrrelser (psykotiske reaksjoner, angst, depresjon), søvnløshet, økt hjerterate og blodtrykk. Og økt selvmordsfare ved å slutte med Ritalin.

Om forfatterne:

Sist gang de utgav bok sammen var i 1997. Da skrev de om hvordan norske tatere ble utryddet fra storsamfunnet. Det var en bok som fikk stor oppmerksomhet og som førte til at både Stortinget og den norske kirke kom med en offentlig unnskyldning overfor det reisendes folk.

Joar Tranøy

Joar Tranøy er en norsk psykolog og forsker. Han har skrevet en rekke artikler og populære bøker om kontroversielle temaer innenfor psykologien og psykisk helse.

Tranøy har særlig vært interessert i psykiatriens overgrep mot enkeltmennesker (slik som i tilfellet Arnold Juklerød) og han har i sin forskning avdekket interessante forhold. For eksempel rundt praksisen av lobotomi i Norge, i bruken av LSD i behandlingsøyemed, samt han har sterkt kritisert bruken av ritalin hos skolebarn.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen er Cand. Philol historiker, forfatter og journalist. Han har vært freelance journalist for Dokument 2 og NRK.

En lettlest bok

Boken er på kun 76 sider, det tar bare noen få timer å lese den. Ta en tur innom biblioteket å lei den!

Reklamer

13 Responses to ADHD – Piller på avveie

 1. Marichris sier:

  Mange ganger blir nok medisiner gitt der det ikke trengs.. Men min gutt går på concerta og jeg er glad på hans vegne.. Å kunne konsentrere seg og ha kontroll over egne impulser i tillegg til mye annet unner jeg han i aller største grad.

  Klart det kan være bivirkninger, men det er det jo med alt.

  Paracet: Mulige bivirkninger.

  Ved normal dosering av paracetamol forekommer som regel ingen bivirkninger. Sjeldne bivirkninger er allergilignende reaksjoner samt redusert antall hvite blodlegemer og blodplater. .
  Det kan være mulighet for utvikling av nyreskade ved langvarig bruk . For stor dose eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade.

  Og tenk.. Paracet blir gitt allerede fra fødsel av.

  Av C-vitaminer kan man få dannelse av nyresten og diarè… Og dette er vitamin..

 2. collins sier:

  Personer som argumenterer for at barn med ADHD skal slutte med medisinering, uten å ta hensyn til om medisineringen fungerer eller ikke, begår et overgrep mot de barn som faktisk profitterer på medisinen.

  En god del barn får faktisk positiv effekt av medisinering – vil du nekte dem den effekten fordi det føles bedre for deg selv?

 3. Odd Inge sier:

  Hei Marichris.

  Har du lest boken? Om du ikke har det så løp på bibiloteket og lei den.

  Tranøy og Sivertsen tar for seg i kapitel 4 «Mødre forteller om sine barn: eksempler fra hverdagen» der ulike erfaringer kommer fram, både gode og dårlige.

  For noen fungerer medisinering, mens andre har det flere negative konsekvenser.

  Når USA har 3 millioner barn som går på Ritalin så skjønner de fleste at noen piller «har kommet på avveie». Det er en stor industri bak dette som tjener penger på å diagnosere personer med f.eks. ADHD og gi de medisiner som «holder de under kontroll».

  Men jeg ønsker et samfunn hvor barn ikke blir nedtrykket av medisin. Og at et samfunn der de ikke blir diagnosert om de er for aktive eller for lite aktive. Et samfunn hvor barna får mer aktivitet på skolen og mer tid sammen med foreldrene.

  I lengden vil samfunnet tjene på å finne grunnen til at så mange har «ADHD» istede for å dope de ned. I boken nevnes ustabile familieforhold, synsproblemer, lysforhold, kosthold (allergi) osv (husker ikke alle).

  Å sammenligne medisinering av barn med ADHD mot paracet og vitamin C er feil, selv om jeg skjønner hva du vil fram til.

  Når et barn er diagnosert med ADHD og begynner med Ritalin eller Conerta er det vanskeligere å «slippe unna».

  Mens paracet er blir kun brukt i «enkelthendelser», f.eks. om en er syk (fyllesjuk), hodepine osv… Her er det igjen bedre å finne grunnen bak istede for å bruke paracet (dehydrert, lite frisk luft, dårlig klima, for mye alkohol osv).

  Og en skal spise ganske mange appelsiner eller C-vitamin tabeletter før en får nyresten og diare 🙂

  Mvh. Odd Inge

 4. Odd Inge sier:

  Hei Collins.

  Har du lest boken?

  Jeg argumenterer ikke for at barn skal slutte å bruke medisin som fungerer. Men jeg ønsker ikke at vi skal studere mer på grunner som ligger bak. 3 millioner barn på Ritalin i USA er «piller på avveie». Ikke alle har godt av den medisineringen.

  Boken tar også for seg eksempler med både gode og dårlige erfaringer ved bruk av Ritalin. Les den 🙂

  Mvh. Odd Inge

 5. collins sier:

  Nei, har ikke lest boken.

  Alle har absolutt ikke godt av medisineringen, men en god del har abslutt godt av medisineringen. Det går jeg ut fra at du er enig i.

  Poenget med stort sett all medisinering er at noen profitterer på det – andre gjør det ikke, Da lar man de som profitterer på den gjøre det med all respekt, mens de som ikke profitterer på den også får samme respekt.

  Hva vil du?

 6. Odd Inge sier:

  Jeg har selv svært liten egen erfaring med ADHD, men utifra boken så er det eksempler på både negative og positive erfaringer med medisinering av barn med ADHD. Så det er mange mødre og fedre som er glad for at barna har blitt medisinert.

  Poenget med at jeg nevnte profitt, er det denne industrien tjener på at flere og flere blir diagnosert med ADHD, dermed er det mange som blir diagnosert med ADHD som ikke burde bli medisinert.

  Vi må være varsom og spre kunnskap om ADHD. Denne boken er meget god på det.

 7. Ann Helen sier:

  Jeg tenker at medisiner MÅ bli gitt sammen med en haug med verktøy av andre ting på hvordan mestre livet med ADHD..
  Har selv en sønn med diagnosen, og han har nå sluttet med medisiner.. (han er snart 20 år) men det hjalp ham i den perioden det var som vondest for ham, at han ikke fikk til ting på skolen osv.. eller det sosiale.. og han var IKKE mottagelig for å lære ulike ting man kunne gjøre istedetfor… men med medisiner.. ja da tok han det imot.. så han har en liten verktøykasse som han kan ta med seg i livet.. og innse at det er en del begrensninger er ok, men å heller sentrere på mestring.. hva KAN han.. og får til.. så i dag er han en supergod musiker, men får ikke til allt samfunnet skulle ønske å putte ham inn i en kasse i forhold til.. men ett veldig godt innlegg.. og noe å tenke over for de fleste.. for medisiner løser ingenting om ikke andre ting følger med…

 8. Odd Inge sier:

  Hei Ann Helen.

  Har du lest boken? Om ikke lei den på biblioteket.

  Flott at sønnen din er blitt en god musiker 🙂

  Tranøy og Sivertsen nevner dette med ressursanalyse i boken:

  I et eksempel er om en gutt som fikk ADHD 10 år gammel, fikk Concerta. Han følge seg uttenfor og hadde lærevansker.

  Men på ungdomskolen fikk han ulike arbeidsoppgaver som han kunne gjøre, han fikk en ny rolle. Etterhvert gikk uroen bort, medisineringen ble seponert. Og personer som kjenner han kunne ikke skjønne at han har fått diagnosen ADHD.

 9. collins sier:

  Odd Inge: du kommer med en svært oppsiktsvekkende uttalelse, nemlig at det er mange med diagnostisert ADHD som ikke burde blitt medisinert fordi industrien tjener på det.

  Det er en skadelig uttalelse som rammer foreldre som har slitt i mange år med sine barn, hvor medisinering faktisk har fungert. Hva vil du si til de? At de ikke burde medisinert barna sine uansett om det fungerte???

  Du nevner en eneste bok innenfor ADHD-tema. Du spør om folk har lest den. Mitt motspørsmål til deg er da: hvilke andre bøker har du lest? Har du kun lest denne ene, eller hvilke andre bøker har du lest om tema?

 10. Odd Inge sier:

  Selvfølgelig er det noen som blir feilmedisinert. 3 millioner barn som går på Ritalin i USA!!!!

  Jeg sier jo at medisinering har fungert for noen, mens det ikke har fungert på andre barn. Ulike erfaringer!!!!!!!!!!! LES HVA JEG SKRIVER.

  Les boken, der har forfatterene snakket med både lærere, barn, mødre, fedre, spesialrådgiver og PP-rådgivere! Og presentert ulike syn på medisinering.

  Jeg bryr meg ikke hva foreldrene gjør med barna sine, om de fortsetter å medisinere barna sine eller ikke driter jeg i. Les hva jeg skriver Collins.

  Dette er min første bok om ADHD, en bok om gangen 🙂 Har du noen andre anbefalinger?

 11. collins sier:

  Du skriver et innlegg som er rettet mot at barn ikke skal medisineres mot ADHD. Du sier blant annet at «Poenget med at jeg nevnte profitt, er det denne industrien tjener på at flere og flere blir diagnosert med ADHD, dermed er det mange som blir diagnosert med ADHD som ikke burde bli medisinert. »

  Er du uenig så langt?

  Du følger dette opp med å nevne det selvfølgelig er noen som blir feilmedisinert, 3 millioner barn går på Ritalin i USA (det må tolkes som at du mener de feilmedisineres, eller hva?)

  Hvis du mener at medisinering av barn med ADHD er brettiget savner jeg jeg at du skriver det. Det enkle spørsmålet er da: synes du det er berettiget?

 12. Odd Inge sier:

  Dette innlegget er rettet mot boken «ADHD – piller på avveie», forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer.

  Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted.

  Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. Denne boka belyser en skamplet innenfor norsk helsevesen.”

  Når 3 millioner barn går på Ritalin i USA, så vil mange mene at dette er for mange. Hva gjorde de før i tiden når Ritalin og Concerta ikke eksisterte? Hvorfor kom denne ekslosive økningen fra?

  Om du virkelig ønsker å diskutere innholdet i boken, så ber jeg deg lese den. Det er alt for mye informasjon til å skrive i et blogginnlegg og diskutere her i kommentarene.

 13. Synes det er flott at så mange engasjerer seg i boka vi har skrevet!
  hilsen aage georg sivertsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: