Norsk media forstår ikke Ron Paul og frihet

Ron_Paul
Ron Paul

Presidentkandidaten Dr. Ron Paul overrasker midtstrømsmedia med en oppslutning på 10% i Iowa. Dette er gledelig for de som støtter frihetsidealene og man kan se frem til enda større tilslutning i New Hampshire.

TheNaturalWarrior
Frihet og helse
4. januar 2008

Men denne oppslutningen om Ron Paul forvirrer og kanskje irriterer norske journalister. De forstår ikke hva frihet betyr og har store problemenr med å definere Ron Paul og hva han og hans tilhengere står for.

Norsk media er som den amerikanske når det gjelder Ron Paul. Først ble han oversett og når det viste seg at så mange vanlige amerikanere er i ferd med å våkne opp og oppdage at den styrende eliten ødelegger deres liv og ser Ron Paul som eneste håp om et fritt liv, da er man nødt til å dekke også han som presidentkandidat.

Men de artiklene man hittil kan lese om Ron Paul i norsk media, viser en manglende forståelse for hva han står for og hva USA står foran som følge av mange års vanstyre. Man kan lese grove forenklinger og merkelapper som er helt urimelige og feilaktige og jeg har en mistanke om at journalistene gjør en heller slett jobb med henvisning til kilder og bakgrunnsundersøkelser for det de skriver om.

I forbindelse med presidentvalget i USA har VG en oversikt over hva de forskjellige kandidatene står for og i artikkelen til Geir Terje Ruud blir Ron Paul kategorisert som Internett-presidenten.

Selv om Ron Paul er den kandidaten som får mest oppmerksomhet på internett, er det merkelig å kalle ham for internett-presidenten. Man får nesten inntrykk av at dette er en merkelapp for å marginalisere Paul og hans tilhengere som nesten en ikke-eksisterende gruppe med digitale mennesker uten stemmerett.

De faktiske forhold som ligger bak hans oppslutning på internett kommer av at midtstrømsmedia ikke har dekket Ron Paul og hans tilhengere i særlig grad og sjelden i positive ordelag. Som i norske riksmedia er ikke amerikanske media heller lengre et talerør for folk flest eller noe i nærheten av objektiv i dekningen av forskjellige oppfatninger.

De store media i USA er eid av noen få store selskaper som kun ser seg tjent med å støtte kandidater som er oppnevnt av den styrende eliten. Ron Paul faller utenfor disse og er uavhengig og i en sterk grad motstander av spesialinteressene som nåværende og mange tidligere presidenter har sett som sine herrer.

Hva spiller det egentlig for rolle når Ruud skriver, som om det er en ulempe for Paul, at han er mere i støtet i YouTube-segmentet enn blant seere av CNN? Insinuerer Ruud at sistnevnte er en bedre kvalitet type mennesker eller kanskje at de har dobbelststemmer? Eller tror han at brukere av YouTube er mindre tilbøyelig til å stemme enn seere av CNN?

Jeg sier nå at førstnevnte gruppe er mere proaktive enn passive CNN seere og derfor vil stemme i større grad, så om noe er dette til fordel for Paul.

Videre slår Ruud fast at Ron Paul har de villeste forslagene av presidentkandidatene. Igjen bekreftes mine oppfatninger av journalister som Ruud. Han forsøker gjerne å fremstille Paul som en galning uten å forklare at de ”ville” forslagene som Ruud er slik en motstander av er:

 • Man skal følge den amerikanske grunnloven.
 • Trekke troppene ut av Irak og Afganistan.
 • Avskaffe den ulovlige Federal Reserve (privat sentralbank) og den ulovlige skatten på vanlige inntekter.
 • Slutte med politiviksomhet av resten av verden.
 • Få slutt på underskuddene og få økonomien i USA på fote.

Disse er noen av holdningene til Ron Paul som skiller seg fra de andre kandidatene. Men jeg forstår Ruud sin posisjon. Også norske politikere ønsker i økende grad å underminere vår egen grunnlov som eksemplet i disse dagene viser der man skal trumfe gjennom en grunnlovsendring som gjør det lettere å endelig få Norge inn i EU ved å redusere kravet om flertallsbeslutning fra 75% til 66%.

Vi har ikke ennå kommet dithen, men jeg anser det som en sikkerhet at flere norske politikere ønsker å si som George Bush sa om den amerikanske grunnloven, at den bare er ”et fordømt stykke papir” fritt oversatt til norsk. Vi har i våre samfunn synket så langt ned i den moralske avgrunnen at selv journalister både i USA og Norge ser det som vilt og revolusjonært at en presidentkandidat insisterer på å følge grunnloven!

Ruud skriver videre: ”Etter at han virkelig viste seg fra sin mest sjarmerende side i Jay Leno-show i høst, tok populariteten av.” Her antyder Ruud at Ron Paul som regel er en usjarmerende mann men at han tok seg sammen på Jay Leno showet.

Jeg har sett og hørt mange intervju med Ron Paul og han er alltid slik, altså ytterst sjarmerende og la meg legge til, lynende intelligent, rettferdig og anstendig.

Selv om de fleste andre er falske og tatt i mange løgner, er Ron Paul bare seg selv og han har de samme oppfatningene i dag som han hadde for 30 år siden. Han var imot Irak-krigen fra begynnelsen og ikke bare i det siste som Ruud skriver er tilfelle med Hillary Clinton.

Internett-presidenten av Geir Terje Ruud:

I artikkelen ”Raddis-republikaner” kaller Kim Riseth Ron Paul for revolusjonær og en som kaller på en revolusjon. Som vanlig fra journalister nå til dags, helt uten referanser for hvor og når han sa det.

Ron Paul er ikke en revolusjonær. Som tidligere skrevet er han for at man følger grunnloven og ikke foretar et ukonstitusjonelt kupp og erklærer seg som diktator som George Bush har gjort.

Ron Paul Revolution som har blitt signaturen til kandidaturet er ikke satt i scene av Ron Paul, men av kreative tilhengere av hans politikk. Ron Paul er tilhenger av ikke-voldelige metoder for å forandre USA og det revolusjonære består i å følge grunnloven!

Ja, som jeg tidligere har skrevet, er det både fra amerikanske og norske mediers synspunkt revolusjonært og ”vilt” når en presidentkandidat insisterer på å følge lov og rett. Kim Riseth sier til og med rett ut at Ron Paul er opprørsk! Slike journalister er de ny-facistiske herskernes ønskedrøm og vil nok være ettertraktet som historieomskrivere ala Winston fra Orwell’s 1984, dersom den nye verdensorden når sitt endelige mål.

Hvis de ikke når sine mål skal i alle fall ikke norske journalister bebreides. Påstanden om at Ron Paul la en av pengeinnsamlingsdagene til Guy Fawkes-dagen i november, til minne om mannen som forsøkte å sprenge Underhuset i London er kopiert av motstandere av Ron Paul i et forsøk på å sverte ham fordi de ikke finner noe annet. Innsamlingen ble slett ikke lagt til denne dagen av nevnte grunn og er tilbakevist av Ron Paul.

Men for Kim Riseth er ikke fakta viktig men antydninger og merkelapper. Han antyder til og med at Ron Paul støtter terrorisme, noe som bare de mest ytterliggående facistiske mediaene som Fox News i USA har gjort. Jeg tipper det er nettopp derfra han har hentet dritten.

Raddis-republikaner av Kim Riseth:

VG omtaler i alle fall Ron Paul og lar norske lesere få stemme på ham. Ikke så med Dagbladet som konsentrerer seg om først og fremst deres yndlinger Clinton og Obama og ellers de andre kandidatene som står for krig og utplyndring av de amerikanske borgerne.

Dersom man ønsker ordentlig informasjon om Ron Paul og hva han står for som president i USA, kan man starte med følgende:

RonPaul2008 (Offisiell side)

Infowars (Alex Jones)

Samt min artikkel skrevet tidligere her på bloggen.

Fra kommentarer:

#1 Kommentar fra Anders A

Hvordan kan skatt på inntekt være ulovlig?

Bush har ikke erklært seg som diktator, slik du påstår.

Hva mener du med at "herskerne" er fascisistiske og at medier som Fox News er ytterliggående fascistisk?

#4 Kommentar fra TheNaturalWarrior (svar):

Jeg synes ikke det er radikalt å være mot medlemsskap i FN. Dette overnasjonale organet tar over mere og mere av de nasjonale områdene og er et instrument til å gjennomføre en global verdensregjering.

Først kan vi se frem til en global skatt på CO2, siden blir det helt sikkert mere. FN står bak WTO som er et redskap for multinasjonale selskaper for å skape monopol på handel over hele verden. FN-bygningen selv står på en tomt som i sin tid ble donert av Rockefeller, en notorisk globalist og monopolist.

Som olepetter nevnte er innteksskatt ulovlig i følge grunnloven. Det ble ansett som en slags slaveskatt i og med at man, med rette, mente at et individs arbeidskraft er ens egen og kan ikke bestjeles av andre. Vi har selv vært så vant med tyveriet at vi ikke ser at det er grunnleggende galt.

Det er helt riktig at denne skatten i sin helhet går med til å betale renter på lån fra Federal Reserve som er en privat bank som trykker opp penger og kreditt fra løse luften. FR er eid av mektige bankfamilier i USA og Europa, nettopp de samme parasittene som jobber iherdig for å ødelegge USA og alle andre nasjoner og skape en verdensregjering der de hersker og resten er slaver, i den grad de får eksistere.

Bush-regjeringen har erklært seg som diktator i den forstand at han ikke bryr seg om Grunnloven eller kongressen, starter ulovlige kriger og arresterer amerikanske borgere uten lov og dom. Han har besluttet at dersom de finner ut at USA en gang til blir utsatt for terrorisme, vil han suspendere kongressen som ikke vil få noe å si i 6 måneder og innføre unntakstilstand. Mottak for "dissidenter" har vært bygd i stor stil.

Med facistisk mener jeg definisjonen som Il Duce, Mousollini brukte der en har en facistisk stat når myndighetene kun ivaretar interessene til store selskaper. Fusjonen mellom stat og business og det hersker ingen tvil om at dette er tilfelle med USA og i økende grad ellers i den vestlige verden, inkludert Norge.

Det er en facisme light der interessene til storindustriens ønske om å skape monopoler rundt omkring i verden blir meget godt ivaretatt. Du kan som miljøverner selv se det med eksemplet på at mens vanlige folk stadig får pålegg, forbud og avgifter tredd nedover ørene for å redde miljøet, får oljeselskapene stort sett gjøre som de vil.

Den som ikke har registrert at Fox News er talerør for de nykonservative (Neo-Cons)følger dårlig med. De støtter makteliten som er både republikansk og demokratisk i og med at dette skillet er falsk og de jobber aktivt mot outsidere, spesielt hvis de kritiserer maktapparatet, kritisere krigene og er tilhengere av grunnloven.

Dette er instrumentet eid av Murdoch som aktivt støtter valgkampen til Hillary Clinton. Ingen må derimot tro at det er noe motsetningforhold mellom Clintons og Bushfamilien, de er nære venner og ferierer sammen og har nære bånd likesom Bushklanen har det til Bin Ladenfamilien.

Det er et ormebol av djevelskap og det er så mange fasetter til det og de egentlige makthaverne er ikke disse men den usynlige skyggeregjeringen som står bak. En kan ikke unngå å se tegnene i tiden på at vi blir ført inn i en total facistisk verden, en ny verdensorden som idag kalles globalisering for å dekke over hva det egentlig dreier seg om.

Jeg kjenner ikke til hva The Green Party går ut på, men jeg har bange anelser. Dersom det er nok et instrument brukt for å forlede folk til å tro på myten med menneskesskapt global oppvarming som følge av CO2 utslipp, tar jeg sterk avstand fra det. Denne løgnen er orkestrert av de kreftene jeg tidligere har nevnt.

Reklamer

4 Responses to Norsk media forstår ikke Ron Paul og frihet

 1. Pleym_6 sier:

  Det morsomme er jo at VG bruker en «USA-ekspert» som Ole O. Moen, som enten ikke aner hva Ron Paul står for, eller som faktisk er skap-libertarianer. Isåfall nokså oppsiktsvekkende her på berget.

  Jeg gjetter på at Moen er helt uvitende om hva Paul står for.

 2. Odd Inge sier:

  Det er svært mange som ikke aner hva Ron Paul står for.

  Media sensurerer han. Informasjonen må bli spredd fra person til person.

 3. - sier:

  Hører Bev Harris of «Black Box Voting» fortelle om ekstrem frekk valgfusk i New Hampsire, dagens Alex Jones sending, ingen av Ron Pauls stemmer har blitt telt med i resultatet !!!!! 0 stemmer !

  Dette kommer vi selvsagt ikke til å høre
  om i norske medier. Barak Obama som er
  helt klar for kjernevåpenbombing av Iran,
  og en NWO kandidat, også en «coconut», mørk på utsiden og hvit på innsiden, vil
  bli erklært «vinner»..

  For en stor VITS dette verdenssystemet vi lever under er!

  De fleste her i vesten «tror» de lever i
  «demokratier» og er mest opptatt av å
  forfølge de som påpeker noe annet..

  Men dette styrker bare Ron Paul, samt hele den generelle «oppvåkningen» som
  nå finner sted verden over, takket være
  internett for det meste..

  🙂 Goldman

 4. Thomas sier:

  Ron Paul er kansje Amerika ,og vår siste sjanse til å frigjøre oss fra den globale maktelitens slaveri av resten av verden.

  http://www.thecrowhou

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: