Terrorangrepet 11. september 2001

 
Loose Change Final Cut har blitt ferdig i disse dager

Nå har det gått 6 år siden det fatale terrorangrepet mot USA som krevde 2993 liv. Fire sivile fly ble angivelig kapret av selvmordsaktivister fra Al Qaida. To av flyene ble styrtet inn i høyblokkene på Verdens Handelssenter i New York. Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter Pentagon i Washington DC, mens det siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania.[1]

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
11. september 2007

Osama bin Laden


Osama bin Laden

Myndighetene i USA utpekte tidlig Osama bin Laden som hovedmannen bak angrepet 11. september 2001.[2]

Regjeringen i USA lovte å dokumentere saken mot Osama bin Laden og al Qaida organisasjonen vedrørende terrorangrepet 11. september. Dette ble offentlig lovet av utenriksministeren Colin Powell, men ingen ting ble publisert.

Rex Tomb fra FFI sa: "The reason why 9/11 is not mentioned on Osama bin Laden’s Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11."[3]

Osama bin Laden har selv uttalt:

“The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself; the people who are a part of the US system but are dissenting against it. Or those who are working for some other system; persons who want to make the present century as a century of conflict between Islam and Christianity so that their own civilization, nation, country, or ideology can survive(…)”[4]

9/11 Commission Report

9/11 Commission Report

Den offisielle rapporten ble startet opp 441 dager etter terrorangrepet, og er under stor kritikk. The Family Steering Committee har en lang liste med ubesvarte spørsmål som de har sendt inn til 9/11 Commission Report, de spørsmålene står per i dag ubesvart.[5]

World Trade Center 7


WTC 7 

Mange nordmenn vet ikke at det var tre store bygninger som kollapset 11. september 2001. WTC 7 var en gigantisk skyskraper med 47 etasjer på hele 174 meter høy. Norges høyeste bygning er Oslo Plaza med sine 129 meter og 37 etasjer. Det er viktig at alle forstår hvor gigantisk WTC 7 var.

Til orientering: WTC 7 kollapset 11.september 2001 kl. 17:20 amerikansk tid, og kollapset symmetrisk og fullstendig på 6,5 sekunder.[6] Akselerasjonen av kollapsen svarer til ‘fritt fall’. WTC 7 ble aldri truffet av noe fly. Etter at småbranner hadde ulmet i bygningen i syv timer kollapset den symmetrisk i sitt eget fotspor.

Både BBC og CNN rapporterte kollapsen av WTC bygning 7 mer enn 20 minutter før bygningen faktisk kollapset.[7] Hvordan viste BBC, BBC 24 og CNN at bygningen kom til å kollapse, når ingen stålbygningen noen gang har kollapset av brann? Hvordan kunne noen i det hele tatt forutsatt at bygningen kom til å kollapse?

 
BBC World tatt på fersken

Danny Jowenko, som er en ekspert på kontrollert demolisjon ble vist et opptak av WTC 7 av Tysk TV, han konkluderte med en gang at kollapsen var et resultat av eksplosiver.[8]

Offisielle rapporter fra både NIST og FEMA erklærer at de ikke kan forklare hvorfor bygningen kollapset, men de holder fast at kollapsen av bygningen er relatert med terrorist angrepet.
Dog, FEMA rapporten konkluderte at:

"The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time. The best hypothesis has only a low probability of occurrence. Further research, investigation, and analyses are needed to resolve this issue."[9]

En rapport av NIST angående kollapsen av WTC 7 er offisiellt på vei. The 9/11 Commission Report nevner ikke WTC 7 i det hele tatt.

Krigsøvelser

Aldri før eller etter den 11/9 har det vært et så høyt antall krigs- og antiterrorøvelser. Her er noen av øvelsene, les mer på innlegget "Krigsøvelser 9/11".[10]

Northern Vigilance

NORAD var i en øvelse kalt Northern Vigilance, denne øvelsen sendte kampfly vekk fra østkysten av USA til Alaska og Canada.[11]

The Vigilant Warrior og Vigilant Guardian

NORAD var i en øvelse kalt Vigilant Guardian.[12] Vanity Fair rapporterte at øvelsen er “designed to run a range of scenarios, including a ‘traditional’ simulated hijack in which politically motivated perpetrators commandeer an aircraft, land on a Cuba-like island, and seek asylum.”

NORAD bekrefter at “it was running two mock drills on Sept. 11 at various radar sites and Command Centers in the United States and Canada,”

The Global Guardian Exercise

Under terrorangrepene var det sagt at Global Guardian var "i full sving".[13] En millitærforfatter har definert Stratcom som “the single US military command responsible for the day-to-day readiness of America’s nuclear forces.”

NORAD personell tror flykapring er en del av en øvelse

 

Når Boston flykontroll tar kontakt med NORADs Northeast Air Defense Sector (NEADS) for første gang for å gi beskjed om kapringen av Flight 11, så klarte ikke personelle der å skille mellom hva som er ekte og hva som er del av en øvelse.

Løytnantoberst Dawne Deskins, fra Vigilant Guardian øvelsen, sier senere at hun og alle andre på NEADS trodde telefonsamtalen var en del av Vigilant Guardian. I den øvelsen var det planlagt at det skulle være en simulert flykapring senere på dagen.[14]

Major Kevin Nasypany, trodde at den rapporterte flykapringen var en del av øvelsen og han sa ut høyt:
“The hijack’s not supposed to be for another hour.”

Stacia Rountree, Shelley Watson og Maureen Dooley satt på NEADS, når de fikk tak i nyheten.
Rountree spør, “Is that real-world?”
Dooley bekrefter, “Real-world hijack.”
Watson sier, “Cool!” [15]

NORAD kommandør, Major General Larry Arnold, som var ved Tyndall Air Force Base, Florida, sa dette også at når han først hørte om kapringen:

“The first thing that went through my mind was, is this part of the exercise? Is this some kind of a screw-up?”[16]

Major James Fox, lederen av NEADS Weapons Team, kommenterte,

“I’ve never seen so much real-world stuff happen during an exercise.” [17]

Utenlandske etterretningsadvarsler

FBI fastholdt videre at advarslene etteretningen mottok før terrorangrepet 11. september:

“The notion of flying a plane into a building or using it as a bomb never came up.”[18]

Ifølge den offisielle forklaringen av hendelsen, hadde ingen i Bush administrasj
onen kunnskap om identitetene til de som planla og utførte terrorangrepet 11. september eller deres mulige mål.

Men det viser seg at etterretningen i USA har fått mange og konkrete advarsler om Al Qaida, flykapring og mulige mål for angrepet. USA mottok advarsler fra Storbritannia, Tyskland, Italia, Osama Bin Laden, Jordan, India, Argentina, Taliban, Egypt, Marokko, Russland, Israel og Mossad og Frankrike.

Disse advarslene inneholdt ganske spesifikke advarsler som

 • Al-Qaida har planlagt å bruke kommersielle fly som våpen
 • Al-Qaida personer i USA har flytreninger
 • Selvmordspiloter trener for et angrep mot amerikanske mål
 • Kommende angrep som innvolverer 20 martyre
 • A large scale operations in New York in the summer or fall of 2001
 • Osama bin Laden planlegger et stort angrep mot mål i USA
 • Mossad gir CIA en liste med 19 terrorister som bor i USA og sier at det virket som de planla å utføre et angrep i den nærmeste framtid. Kun fire navn på listen er kjent, og disse fire var med i terrorangrepet : Nawaf Alhazmi, Khalid Almihdhar, Marwan Alshehhi, og Mohamed Atta. [19]

Norman Mineta’s vitneutsagn


Norman Mineta

Norman Mineta, tidligere transportminister kom til Presidential Emergency Operations Center omtrent k 09.25 den 11. september, da bekrefter han at visepresidenten Cheney allerede var i bunkersen.[20]

Mineta ser ut til å være sjokkert når han får vite at 9/11 kommisjonen hevdet at Cheney ikke kom til bunkersen før kl 9.58 – etter at Pentagon ble truffet. Hans vitneutsagnet motsier rapporten til 9/11 kommisjonen.

Mineta bekrefter også at Dick Cheney beordret "Stand Down" under terrorangrepet 11. september. Norman Mineta gjorde det klart til reportere, at Mineta snakket om en ordre om å ikke skyte ned det kaprede flyet som nærmet seg Pentagon.[21]

Pakistan og Mahmood Ahmad

 
Mahmood Ahmad

FBI, Wall Street Journal, og Times of India har annerkjent at pakistanske ISI sjef Mahmood Ahmad overførte 100 000 dollar til Mohamed Atta den 10. september 2001.

Mahmood Ahmad har i mai 2007 flere ganger møtt Director George Tenet. Den 11. september 2001 var Mohmood Ahmed i D.C, der han møtte Porter J. Goss og senator Bob Graham. Når nyhetene om Mahmood Admad’s pengeoverføring nådde hjemlandet, fikk han gå, en måned etter 11/9. Ahmed ble sagt opp i stillhet, når han skulle ha blitt arrestert, utlevert og servert til folket i amerika.

Hele historien ble gravlagt og Ahmad gikk fri! 9/11 commission raport erklærer utrolig nok at oppdaginga av den økonomiske støtten for 11/9 er “of little practical significance.”[22]

Pentagon


Pentagon etter terrorangrepet

Forsvarsminister Donald Rumsfeld avholdt den 10. september 2001 en pressekonferanse der han kunngjorde at Pentagon ikke kunne gjøre rede for interne transaksjoner for 2,3 billioner dollar ($2,300,000,000,000).[23] Det er ca. 23 norske statsbudsjett! Dagen etter styret et fly inn i finans og budsjett- avdelingen i Pentagon.

United Airlines Flight 93

Her styrtet Flight 93, 55 tonn forsvant sporløst nede i jorden

Flight 93 skal ifølge den offisielle versjonen skal ha stupt i bakken ved en skogsgrense nær Shanksville i Pennsylvania. Boeing-flyet styrtet nesten loddrett ned i 48 sekunder. Skrogets fremste halvpart skal umiddelbart ha blitt pulverisert, mens skrogets bakpart skal ha begravd seg dypt ned under jorden og etterlatt seg et krater.

FBI hevder at å ha funnet et håndskrevet brev fra ”ringlederen” Mohamed Atta samt et uskadet rødt bandana-skjerf som skal ha tilhørt en av de andre flykaprerne nedi krateret.

Falsk flagg operasjoner

Falsk flagg operasjoner kan bli definert som et angrep eller terrorangrep som er designet slik at skylden vil bli rettet mot et annet land eller gruppe som er uskyldig i angrepet. Formålet er å få folket til å bli sint og gå til krig. Den vestlige verden har en lang historie bak seg når det gjelder falks flagg operasjoner.

Operasjon Northwoods

Operasjon Northwoods (1962) var en "rettferdiggjørelse" for et militært angrep mot Cuba og Fidel Castro. Planen innkluderte en rekke terroraksjoner mot sitt eget folk. Planen ble foreslått av forsvarsdepartementet i USA, innkludert Chairman of the Joint Chiefs of Staff Lyman Louis Lemnitzer.[24]

Operasjon Northwoods viser at mektige personer i USA er i stand til å planlegge en terroraksjon mot sitt eget folk for å skape støtte til en invasjon.

Andre falsk flagg operasjoner 

 • Brannpåsettelsen av Reichstag-bygningen i Berlin (1933).
 • Angrepet mot den tyske radiostasjonen i Gleiwitz (1939).
 • NATOs ”Operasjon Gladio” og terrorisme i Vest-Europa, designet slik at kommunistene fikk skylden (1946- ).

Eksempler på oppdiktede trusler eller begivenheter

 • Sabotasje mot krigsskipet USS Maine på havnen i Havana (1898), som utløste krig mellom Spania og USA.
 • Gulf of Tonkin-hendelsen (1964), som førte til USAs fulle deltakelse i Vietnamkrigen.
 • Det kuwaitiske baby-kuvøse-bedraget (1990), som ga mulighet til falsk propaganda gjennom TV.
 • Bush-regjeringens påstander om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, og at dette var en trussel mot USAs sikkerhet. Dette skulle rettferdiggjøre USAs angrep og dagens okkupasjon av Irak.

Kilder:

[1] Wikipedia: 9/11
[2] FBI: Congressional Testimony
[3] Cooperativeresearch: No Hard Evidence’ Connects Bin Laden to 9/11
[4] Cooperativeresearch: Bin Laden Again Denies Involvement in 9/11
[5] Family Steering Committee: Unanswered Questions
[6] Wikipedia: WTC 7
[7] Ubesvarte Spørsmål: BBC og CNN
[8] YouTube: Danny Jowenko
[9] FEMA: WTC 7
[10] Ubesvarte Spørsmål: Krigsøvelser 9/11
[11] BBC, 2001, pp. 161
[12] Newhouse: Amid Crisis Simulation
[13] Omaha World-Herald, 2/27/2002
[14] Cooperativeresearch: Dawne Deskins
[15] Vanity Fair, 8/1/2006
[16] 9/11 Commission Hearing: Public Hearing
[17] Vanity Fair, 8/1/2006
[18] Washington Post January 2
[19] Ubesvarte Spørsmål: Utenlandske etterretningsadvarsler
[20] Norman Minetta: Testemony
[21] Ubesvarte Spørsmål: Norman Mineta
[22] 9/11 Commission: Økonomisk støtte
[23] CBS News: The War On Waste
[24] Ubesvarte Spørsmål: Operasjon Northwoods

Reklamer

18 Responses to Terrorangrepet 11. september 2001

 1. - sier:

  Hei

  Takk for viktig og interessant møte
  i Kristiansand/Protestfestivalen.
  Meget fint innlegg over 11 september
  statsterroren du har skrevet her !

  Måtte nå verden raskt våkne opp i
  dagene og månedene som kommer, ellers
  må vi nok finne fram de oransje kjeledressene??

  Mvh
  Goldmanpeak

 2. truthseeker sier:

  Ble nettopp ip-sperret for å minne folk om 911truth.org på dagbladet, greit nok, jeg spammer i allefall ikke ad hominem innlegg. Er faktisk temmelig stolt av å være en stemme mot 100, i dag er det viktig å spre informasjon om at siden dems eksisterer i alle fora dere kan! Media har glemt 11. september 2001, det kommer jeg aldri til å gjøre.

 3. Odd Inge sier:

  Hei.

  Veldig hyggelig at vi endelig kunne treffe hverandre.

  Innlegget mitt ble ikke så bra som jeg håpe på, ble ingen rød tråd f.eks. Ble skrevet i full fart, burde kanskje ha me en del til.

  Men er en del viktig informasjon her:)

  Mvh. Odd Inge

 4. Odd Inge sier:

  Heisann Truthseeker!

  Hvem er du?:)

  Er vikig å spre informasjon, men det blir bare dette innlegg i dag, og bilder fra ground zero og new york etterhvert.

 5. Truthseeker sier:

  Dere bør også høre på hva denne dama har å si i «the shock doctrine», er delt i seks biter på youtube;

  http://youtube.com/wa

  ny dokumentar dedikert til 911truth bevegelsen, 911 and the british broadcasting conspiracy:

  <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-1882365905982811133» target=»_blank»>http://video.google.c…&q=911+and+the+british+broadcasting+conspiracy&total=12&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

 6. truthseeker sier:

  Ønsker av åpenbare grunner ikke å stå fram med så mye info om meg selv her, men jeg ønsker at sannheten skal frem vedrørende 911. Det er leit at det er så mye desinfo rundt denne saken, men sånn er status quo. Syns du har mye bra her i bloggen din Odd Inge, fint at noen fortsatt har andre verdier enn profitt og gjerrighet her i verden.

 7. Odd Inge sier:

  Jeg tenkte ikke etternavn osv. Men har en aning hvem du er nå.

  Vi snakkes:)

 8. nalleballe sier:

  Jeg gir meg over ende…

  at det går an å bruke så mye tid på å lete etter kilder som ingen egentlig kan stå til rette for.

  Sannheten er at nå har jeg bestemt meg for å gi faen i 11. september og komme seg videre og se framover med optimisme!

  Takk!

  (for alle dere som døde, dere har gitt oss mye underholdning, men nå er det slutt!)

 9. journalisten sier:

  Heisann – veldig viktige spørsmål du belyser.

  Jeg har i dag skrevet en artikkel om et annet problem som er relatert til det du skriver om.

  Jeg vil gjerne at du klikker deg inn på bloggen min og leser artikkelen jeg har skrevet, og gir meg en tilbakemelding.

 10. Odd Inge sier:

  Så FBI og 9/11 commission «kan ikke stå til rette for kildene sine» ??

  Hvorfor skriver du en kommentar her hvis du gir faen i 11. september.

  Hvem er døde?

  Men care.

 11. Godt jobbet Odd Inge. Det er viktig at det fortsatt opplyses om dette til en naiv befolkning. Vi ser jo effektene av 911, sten for sten bygges den facistiske muren som skal omslutte hele verden om ikke nok folk bestemmer seg for å stoppe djevelskapet.

 12. En ting er ihvertfall sikkert. Den offisielle versjonen holder ikke mål.

 13. Odd Inge sier:

  Det kan jeg være enig i:)

 14. nalleballe sier:

  #5

  Jeg har ikke tenkt å legge et hårstrå på hva som skjedde 11. september. Derfor jeg legger jeg inn det siste visittkortet. De døde er de som døde 11. september.

  I dunno care!

 15. Vel, likegyldiget er ingen beundringverdig kvalitet.

  911 handler faktisk ikke bare om de som døde den dagen men også de mange flere som døde senere, for eksempel i Afganistan og Irak på grunn av løgnen.

  De som ikke bryr seg om det kan bare kjøpe seg brune skjorter med en gang!

 16. Odd Inge sier:

  Hva med alle som dør i New York den dag i dag. Er langt flere enn bare de som døde 11. september 2001.

  Redningsmannskapet, heltene fra 9/11 strever den dag i dag. De strever med helsen sin. Ødelagte lunger og mye mer.

  Regjeringen i USA forfalsket en rapport noen dager etter 9/11, og de sa at det var trygt å puste inn luften, bare for å åpne Wall Street.

  Tenk på alle barn, kvinner og menn som strever den dag i dag.

  Det som skjedde etter 9/11 var at USA innvaderte Irak og Afganistan. I Irak er mellom 600 000 og 1 000 000 døde.

 17. truth sier:

  Den urett som ikke skjer deg selv angår deg alikevel!!

 18. Inge sier:

  Fint at det også finnes norske sider om dette temaet 🙂

  Death to the Illuminati

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: