Desinformasjon

Desinformasjon er kanskje det 9/11-temaet som er aller viktigst å sette seg inn i som “sannhetssøker”. Dette kan forståelig nok høres litt underlig ut, men jeg mener ikke med det å anbefale noen og studere ting som er feil. Det jeg mener er at man bør lære seg å gjenkjenne villedende informasjon, og avsløre de individene som med vitende vilje sprer slikt. Ikke bare er det av stor betydning å identifisere desinformasjon, men også opparbeide en forståelse av hvordan “desinfokampanjer” (COINTELPRO) fungerer, og hvordan de skader.

Anders
Søvnløse Netter
9. april 2007

Om man er på jakt etter sannheten og lar seg lure til å tro på desinfo, blir man feilinformert. Mange som sprer desinformasjon har kun de beste intensjoner, men skaden som gjøres blir dessverre like stor uansett bakenforliggende motiv. Det er avgjørene å ikke formidle “conspiratainment”, eller ukritisk la seg rive med av de nyeste bevisene som dukker opp. Dette er selvfølgelig ikke alltid like enkelt. Alle som jobber med dette brenner for et gjennombrudd, og iver kan gjøre hvem som helst blind.

Mye av desinformasjonen som blir fremsatt bringer med seg åpenbare spørsmål – og noen ganger “svar”. Empirien kan imidlertid fortelle oss at det ikke er det første spørsmålet som slår en, som er det riktige spørsmålet å stille. Det er gjerne spørsmålet bakenfor spørsmålet som medfører riktighet, og det er ofte det desinformasjonen vil dekke over.

“If they can get you asking the wrong questions, they don’t have to worry about answers.”
– Thomas Pynchon, Jr.

Mange i bevegelsen er interessert i “9/11-sannhet” på grunn av sine filantropiske tilbøyeligheter. Dessverre er det ikke alle som har edle motiver, og for disse kan filantropene være et enkelt bytte. Menneskevennene vil nødig fortelle noen at deres bevis og teorier ikke holder mål. Men det er akkurat det som må gjøres, også fordi det er nødvendig for å bli tatt seriøst. Dessuten har aldri konstruktiv kritikk skadet noen, snarere tvert om. “Paraplytilnærmelsen” (big-tent) – ideén om at det viktigste er at vi er mange uansett hva vi presenterer – er en sikker måte å mislykkes på. Sannheten kan kun nås gjennom å skrelle bort alle lagene med pseudovitenskap, dårlige bevis og skandaløse teorier.

“It is not only unhelpful to promote poorly supported, easilydebunked theories about what happened on September 11. It actually hurts the movement by discrediting it in the eyes of intelligent, skeptical people who understandably don’t want what you are saying to turn out to be true. Many will be keenly alert for any sign of exaggeration or error in your presentation, despite the egregious flaws in the official story that you are trying to point out to them. As soon as they find a single flaw in what you say, some will dismiss you as a crank unworthy of further attention.”
– Gregg Roberts

Det har blitt fremsatt en rekke ideér i form av energistråler, “no plane”- og hologramteorier, “pods”, raketter og det som verre er, og alle har fungert som ypperlige skyteskiver for medias angrep. MSM (”mainstream media”) elsker å rette sitt skyts mot feil og spekulasjoner. I så måte er deres eselspark mot 9/11-bevegelsen en god indikator på hvilke teorier som er svake. Dette er noe av desinformasjonskampanjens mål; å fremlegge tvilsomme teorier og skrøpelige bevis, slik at MSM, og andre, kan “sette opp stråmenn“:

Å “sette opp en stråmann”, eller “et stråmannsargument”, kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.

Det er flere måter å sette opp en stråmann på:

 1. Gjengi bare en del av motstanderens argumenter, tilbakevise dem, og lat som alle argumentene til motstanderen dermed er tilbakevist.
 2. Gjengi motstanderens argumenter i svekket form, tilbakevise dem, og lat som originalargumentet har blitt tilbakevist.
 3. Gjengi en feilaktig utgave av motstanderens argumenter, avblås dem, og lat som at motstanderens posisjon i diskusjonen har blitt redusert.
 4. Velg ut en person som forsvarer dårlig som «forsvareren», avblås denne personens argumenter, og lat som at alle argumenter på denne siden av diskusjonen har blitt slått.
 5. Finn opp en fiktiv person, hvis handlinger eller trosretninger er sterkt kritisert, og lat som om denne personen representerer gruppen som er «motstanderen» i diskusjonen.

En annen vanlig metode fra MSM’s og desinformantenes side er å presentere teorier i par, en vanvittig og en god teori. Dette resulterer gjerne i at den vanvittige slår den gode ihjel – og det er vel akkurat det som er meningen.

Det som ofte kjennetegner individene som fremmer desinformasjon er at de gjerne;

Michael Wolsey, mannen bak prosjektet Visibility911.com, har laget en “podcastserie” om COINTELPRO og desinformasjon som er svært lærerik. Alle med interesse for 9/11 burde ta seg tid til å høre på disse sendingene:

Counter Intelligence Programs, or COINTELPRO, is one more example of the federal governments’ raping of our rights. These abuses were going on during the 50’s, 60’s and 70’s, and though they were prohibited by the Church Committee regulations, they have not ceased. They are alive and well within political groups which would seek to bring about truth, justice and accountability to our government. 9-11 Truth is no exception and activists need
to educate themselves on the “dirty little tricks” our government uses against our rights to free speech and association. Only then, can we learn to recognize, and then address the attempts which would tear down all of our hard work.

COINTELPRO:
Featured in this broadcast is audio excerpts from a documentary by Adi Gevins titled Me and My Shadow: A History of the FBI’s Covert Operations and COINTELPRO produced in 1976 during the time when the FBI’s Counter Intelligence Programs were being exposed.

JOHN ALBANESE:
This broadcast features an interview with New York 9-11 activist and documentary film maker John Albanese, producer of Everybody’s Gotta Learn Sometime and the soon to be released Disinformation in the Information Age, due out February 19, 2007. Topics include disinformation, the unconstitutionality of COINTELPRO activities by the government, and specific individuals, who by their own actions and deeds, make them suspect of dubious intent. You can also check out John’s website by clicking here, where you can also find contact information to get in touch with John.

WILLIAM PEPPER:
This broadcast features an interview with author and researcher Dr. William F. Pepper. Dr. Pepper gave a key note speech at the June 2006 conference, 9-11 Revealing the Truth; Reclaiming Our Future, where he warned the crowd of activists of the existence of COINTELPRO forces which would seek to destroy all of their hard work. During his work with Martin Luther King before his murder, Dr. Pepper saw first hand what agents of the state could do to a social movement.

JIM HOFFMAN:
This broadcast welcomes back to the program, Jim Hoffman. Jim has co-authored a book Waking Up From Our Nightmare; The 9/11/01 Crimes In New York City and co-produced the video 9/11 Guilt; The Proof Is In Your Hands with Don Paul, and runs the websites wtc7.net and 911research.com. Jim has written extensively on the topic of dis-information within the 9-11 truth movement. His articles include:

Disse artiklene og mange fler finnes på Jim’s webside.

Les også dette, dette og dette.

For å sitere OilEmpire’s webmaster, Mark Robinowitz: I denne saken er det viktig å skru “bullshit-detektoren” på fulle mugger!

Reklamer

11 Responses to Desinformasjon

 1. Rolf Kenneth sier:

  Jeg er enig i at vi må gjøre vårt aller beste for å identifisere og avsløre desinformasjonsagentene, men dette er en utfordring som henger sammen med en annen utfordring: autoritetspersoner som liker å leke «portvakt» for bevegelsen. Det beste eksempelet på en som elsker rollen som portvakt, er Jim Hoffman selv. Han mener at sannhetsbevegelsen bare skader seg selv ved å ta på alvor Judy Woods argumenter for at «Directed Energy Weapons» (DEW) ble brukt på WTC 1 og 2, samt å ta på alvor argumentene for ingen Boeing styrtet i Pentagon (for ikke å snakke om de tre andre stedene). Så selv om Hoffman på sitt vis fremmer MIHOP, bidrar ikke han da til å skade sannhetsbevegelsen ved å opphøye seg til portvakt?? Han er ingen ener på noe som helst vis. Det å leke portvakt kan i seg selv fungere som en form for desinformasjon. Etter min mening er det meget gode argumenter for at ingen Boeing styrtet i Pentagon, og at DEW-teorien til Judy Wood er korrekt. Konklusjon: når vi diskuterer desinformasjonsagenter, la oss samtidig studere nøye hvem som opphøyer seg til portvakter.

 2. sole1 sier:

  takk odd inge for ett viktig og klargjørende innlegg!
  går selv i den fella du nevner over noen ganger, viktig å holde tunga rett i munnen på dette stadiet, hvor de har begynt å slå tilbake…
  «First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win.»
  -Mahatma Gandhi

  david ray griffins bok, debunking 911 debunking er også å anbefale.
  han var nettopp på radio intervju på guns and butter, kan høres på her:
  http://www.gunsandbut

  Hei rolf kenneth. mener du virkelig at judy wood har noen gode argumenter etter å ha sett dette intervjuet med henne?
  det var rett å slett skremmende å se på…
  <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-558096240694803017&quot; target=»_blank»>http://video.google.c

 3. Anders sier:

  For egen del synes jeg ikke Hoffman fremstår som noen autoritetsperson, og absolutt ikke som noen portvokter. Snarere som en med et kritisk blikk på saker og ting – og med evnen til å si ifra. Jeg synes det er betryggende å ha folk på laget som vet hva som er innenfor rammene av «den vitenskapelige metode», og hva som ikke er det. Jim er flink til å holde seg til de beste bevis og indisier, og spekulerer sjeldent. Kritiserer han noe er det teoriene som fremsettes, ikke person – slik visse andre elementer i bevegelsen gjør.

  No-plane-teorier er ikke noe denne bevegelsen trenger for å nå sitt mål, diskusjonene fører bare til distraksjon og åpner opp muligheten for stråmannargumentasjon – og i siste instans latterliggjøring. Så også teoriene til Judy Wood, Morgan Reynolds og Jim Fetzer. Wood har f.eks igjennom intervjuet med Dr. Greg Jenkins (link i stykket) vist at hun overhodet ikke farer med vitenskapelig tilnærmelse, og hun har null empiriske data for å støtte sine teorier – annet enn spekulkative synsinger om bildebevis. Se de siste avhandlingene/brevene omkring dette temaet på Journal of 9/11 Studies (Letters). Når hun på toppen av det hele har blitt tilbudt «peer-review» av sine teorier/avhandlinger, men avstår fra det, forteller vel det nokså mye om hennes vitenskalpelige metode – eller mangel på sådanne. For ikke å glemme at det forteller noe om hennes tiltro til sine egne teorier. Det er fint med kjøtt på beinet, om man har litt kjøtt – og et bein…

  Det er også gjerne disse individene med ville teorier som bruker virkemidler som personangrep på andre i bevegelsen, hva nå enn de ønsker å oppnå med det? Hva meg bekjent er har ingen angrepet Wood, Fetzer et al, om ikke som svar på tiltale. Å karakterisere folk som påpeker andres absurde teorier og oppførsel som portvoktere finner jeg nokså vanskelig. Kritisk, skeptisk og med en god «bullshitdetektor» kanskje, men ikke portvokter… Hvordan skal vi noensinne finne frem til sannheten, om vi ikke klarer å luke vekk det som er usant og tullete? Dette er spesielt viktig siden vi allerede er så utsatt som det vi er, med labelen KT’er stemplet i panna før vi har åpnet munnen, og når vi åpner den, er det vi har på hjertet forholdsvis kontroversiellt. Er det noe vi ikke trenger er det å marginalisere oss selv, det er det mange nok som jobber med fra før av.

  Å fremme slike teorier som Wood, Reynolds og Fetzer står for tror jeg skader saken mer, enn å ha noen på «sidelinjen» som påpeker tøv, er kritisk og begrunner det hele på en nøktern og vitenskapelig måte. Og når det er sagt: Hoffman selv er da også åpen for kritikk, om noen skulle føle for å kritisere!?!

 4. Rolf Kenneth sier:

  Jeg har sett på videoen som Sole1 har satt opp link til. Da jeg så den, uforberedt, syntes jeg Wood fremsto som en absolutt taper, og jeg fjernet linkene til henne fra min egen web-side. Senere fikk jeg lære at intervjuet var et sjofelt bakholdsangrep, og at grunnen til at intervjuet slutter er at Jenkins-teamet faktisk blir hevet ut fra lokalet de var i, for de hadde ingen rett til å være der.

  Når jeg så senere igjen leste en transkripsjon av intervjuet, i ro og mak hvor jeg fikk med meg hver eneste setning, så fremstår faktisk Judy Wood som vinneren som har orden på tankene sine. Jenkins virker febrilsk og feberaktig, som desperat prøver å holde fast i sin egen overbevisning. Her er link til transkripsjonen (men akkurat nå er visst en bug/feil lagt inn på web-siden):
  http://janedoe0911.tr

  Jim Hoffman kan mene hva han vil, men han har ingen rett til å si at de MIHOP’erne som har en annen versjon enn ham SKADER saken. Jim Hoffman (software-ingeniør) har ingen autoritet på noen av de emnene han uttaler seg om, og hans utdannelse og karriere gir ham heller ikke spesiell tyngde på noe 911-emne. Jim Hoffman er absolutt ikke i posisjon til å bestemme hva som er «red herring», «trojan horses» etc.

  Hvorfor er nedfallshaugene etter WTC 1 og 2 så mye mindre enn nedfallshaugen etter WTC 7? Hvordan ble 1400 biler svidd? Hvorfor er det så mye ved pulveriseringen av WTC 1 og 2 som IKKE kan forklares med en konvensjonell kontrollert nedrivning?

  Når det gjelder Journal of 911-studies, var Judy Wood med på å stifte dette tidsskriftet sammen med Fetzer og Jones. Wood og Fetzer brøt så samarbeidet med Jones fordi de kom til å betrakte teoriene hans som irrelevante. De trakk seg derfor ut som redaktører av tidsskriftet, der Jones nå sitter tilbake. Så vi forventer vel ikke at Wood skal sende en artikkel inn til det bladet hun nettopp har trukket seg ut av fordi hun mener at redaktøren ikke holder mål??

  Jeg er sikker på at MIHOP-bevegelsen tåler, og har godt av, en diskusjon om hvor mange Boeing-fly som styrtet og hvorfor 80 % av bygningsmassen til WTC 1 og 2 ble pulverisert, tatt av vinden, og strødd over hele Lower Manhatten.

 5. hendrix sier:

  Jeg må si meg helt enig i hva Anders sier her. Det første målet vårt må være å få til en virkelig uavhengig etterforskning, og det ASAP.

  Når det er sagt kan jo det som skjer i Vancouver neste helg være interessant for begge leire innenfor MIHOP-bevegelsen. Bill Deagle og Ed Ward mener de skal legge fram bevis for micronukes og tritium-verdier som er mer enn 55 ganger normalen.

  Vi har jo så og si tunge bevis for at thermite/thermate ble brukt for å kutte stålet, men jeg har ikke lest noe overbevisende om at RDX/HDX er nok til å pulverisere resten av sulamitten. For ikke å snakke om hvordan disse pyroclastic flows oppstod (hva heter det på norsk egentlig?)

  Jim Fetzer virker forresten ikke helt på nett mtp sin vitenskapelige tilnærming i tilfellet nedenfor :p

  Jim Fetzer: “I must say I think we’re finding out Judy, what happened on 9/11. I’m just blown away by your work. This is the most fascinating development in the history of the study of 9/11… I’m going to make a wild guess Judy; I’m going to presume that these [directed energy] beams had to be located in Building 7?”

  Judy Wood: “Nope. I don’t think so.”

  Fetzer: “Planes?”

  Judy Wood: “No… I think it’s very likely it’s in orbit.”

  Fetzer: “Oh Really?? Oh ho ho ho ho! Oh Judy. Oh my, oh my, oh my. This is huge… this is huge Judy.”

 6. Rolf Kenneth sier:

  Vi vil ikke få en uavhengig ikke-korrupt granskningskommisjon i USA før en evt. borgerkrig. Hele det politisk-økonomiske systemet i USA er korrupt ovenfra og ned; og mainstream media er nå eid og styrt av de som står bak korrupsjonen på topp-planet.

  For dem som ikke tror at et Boeing-fly kan forsvinne inn i et musehull i Pentagon eller ned i et musehull i Shanksville uten å etterlate seg substansielle vrakdeler, hva skal vi med en granskningskommisjon?? Vi trenger da ikke en mamma eller pappa til å lære oss å anvende den lille multiplikasjonstabellen?

 7. Anders sier:

  #4

  Du skriver:

  «Senere fikk jeg lære at intervjuet var et sjofelt bakholdsangrep, og at grunnen til at intervjuet slutter er at Jenkins-teamet faktisk blir hevet ut fra lokalet de var i, for de hadde ingen rett til å være der.»

  Sjofelt bakholdsangrep, eller ikke, burde ikke Judy Wood kunne svare for seg uansett? Hun har trossalt stor faglig pondus. Hvorvidt Jenkins-teamet hadde lov til å være der er i så måte irrelevant for hva Wood presterte verbalt. Jeg har også lest en transkripsjon av intervjuet, og sitter igjen med et ganske annet inntrykk enn deg.

  http://www.journalof911studies.com/letters/
  Wood-JenkinsInterview.pdf

  «Jim Hoffman kan mene hva han vil, men han har ingen rett til å si at de MIHOP’erne som har en annen versjon enn ham SKADER saken. Jim Hoffman (software-ingeniør) har ingen autoritet på noen av de emnene han uttaler seg om, og hans utdannelse og karriere gir ham heller ikke spesiell tyngde på noe 911-emne. Jim Hoffman er absolutt ikke i posisjon til å bestemme hva som er «red herring», «trojan horses» etc.»

  Jeg tror Jim Hoffman har like stor rett til sine meninger, på sin egen webside og i andre fora, som det du har – eller jeg for den saks skyld. Han har ikke opphevet seg til noe mer enn det du har ved å forkaste hans arbeid – eller hva jeg opphever meg til ved å ytre min mening. Den store forskjellen på oss og ham er popularitet og nedslagsfelt, noe Hoffman neppe kan lastes for. Da får du i så fall kritisere hans meningsfeller og «tilhengere» for å ha gitt mannen en stemme med «tyngde». Ofte henger det at folk lytter til hva man sier sammen med at man snakker fornuft. 9/11-temaet er vel intet unntak i så måte?
  Spesialistsamfunnet du indirekte proklamerer er ikke et samfunn hvor 9/11 hadde blitt den saken den har blitt. Og vi bør kunne kalle en spade en spade, uavhengig av utdannelse et al. Snakker noen tøv, som f.eks Wood/Reynolds, så snakker de tøv, samme hva deres titler og CV skulle indikere. Akkurat som folk uten titler og CV kan fremlegge fornuftige og gjennomtenkte analyser, selv om det ikke er innenfor deres fagfelt.

  «Hvorfor er nedfallshaugene etter WTC 1 og 2 så mye mindre enn nedfallshaugen etter WTC 7? Hvordan ble 1400 biler svidd? Hvorfor er det så mye ved pulveriseringen av WTC 1 og 2 som IKKE kan forklares med en konvensjonell kontrollert nedrivning?»

  Fordi WTC1&2 ble sprengt utover i en høyst ukonvensjonell kontrollert nedriving, og fordi WTC7 ble demolert med den mer konvensjonelle implosjonsmetoden. I tårnene ble det trolig brukt enorme mengder eksplosivt materiale, i tillegg til thermate. Derav spregningen utover, mindre skrothaug og voldsomme mengder støv og pulverisering. Steven Jones har påpekt dette med de «svidde» bilene, og har mer enn antydet at det ville være forventelig med korrosjon så lenge støvet bla inneholdt thermate. Om vi skal se nærmere på beameteorien til Wood i forhold til bilene er det noget forunderlig at interiøret i bilene ikke ble svidd/smeltet. For ikke å snakke om folk og andre bygninger. Eller er det intelligente og programerbar beamestråler vi snakker om? «Ta WTC 1 & 2, svi et stort hull i taket på WTC 6, og svi lakken på ca. 1400 biler – men ingenting annet.» Høres ikke spesielt sannsynlig ut spør du meg. Og hvor skulle energien til å generere beamestrålen komme fra? Interessante avhandlinger å finne om dette på Journal, som viser at dette er svært lite plausibelt. Beameteorien støttes ikke av empiriske data, og har vel heller ikke noen forskningsprogresjon å vise til…?

 8. Anders sier:

  #4 – fortsetter…

  «Når det gjelder Journal of 911-studies, var Judy Wood med på å stifte dette tidsskriftet sammen med Fetzer og Jones. Wood og Fetzer brøt så samarbeidet med Jones fordi de kom til å betrakte teoriene hans som irrelevante. De trakk seg derfor ut som redaktører av tidsskriftet, der Jones nå sitter tilbake. Så vi forventer vel ikke at Wood skal sende en artikkel inn til det bladet hun nettopp har trukket seg ut av fordi hun mener at redaktøren ikke holder mål??»

  Hvilket annet fora (med faglig tyngde) enn Journal of 9/11 Studies finnes det for dette temaet? Om Wood og Reynolds er så sikre på sine teorier måtte vel dette forumet være det beste for å vise hvilken «urett» de er utsatt for, og det hadde gitt en «In your face» opplevelse til deres mengingsmotstandere. Prosessene en eventuell avhandling ville gjennomgått før publisering er den selsamme «peer-review» som en hvilken som helst avhandling, så hva Wood mener om redaktøren burde være irrelevant. Hvis dama har tiltro til sine teorier sørger hun for publisering, med det faglige i behold. Dessuten har hun tydeligvis ingenting imot å skrive brev inn til «Letters-avdelingen» i Journal, så så ille hårsår er hun neppe. Hun avslutter tilogmed sine brev til redaktøren hun ikke liker/har tiltro til på denne måten:

  «With sincere good wishes, I am
  Very truly yours,
  Dr. Judy Wood»

  Og om de finner Jones’ teorier for meningsløse burde hun kanskje påpeke hva hun mener er feil, og ikke gjennom personangrep – slik de hittentil har gjort. Journal måtte jo vært et ypperlig sted for å «knuse» Jones!?

  Så ja, utfra disse og andre betraktninger, så forventer «vi» at hun publiserer artikler på Journal. Hun er jo så faglig kompetent, så en viss grad av profesjonalitet og integritet forventer iallefall undertegnede at hun klarer å fremvise.

  «Jeg er sikker på at MIHOP-bevegelsen tåler, og har godt av, en diskusjon om hvor mange Boeing-fly som styrtet og hvorfor 80 % av bygningsmassen til WTC 1 og 2 ble pulverisert, tatt av vinden, og strødd over hele Lower Manhatten.»

  Jeg synes den oppmerksomheten vi har mottatt i forhold til bla. hologram-istedenfor-fly-,
  ingen-fly-ved-Pentagon- og beameteorier, i all hovedsak viser at denne bevegelsen bør styre unna meningsløse og pseudovitenskapelige diskusjoner som ikke fører noensteds hen. Se hva MSM og andre såkalte eksperter har gjødslet sine utsagn med, for å sverte og latterliggjøre… Jeg ser ikke noe poeng i å ha lange og tildels opphetede debatter om temaer som ikke betyr noe for det store bildet. Vi trenger ikke vite hva som traff Pentagon for å bevise «inside-job», dermed mener jeg det hele er bortkastet tid. Spesielt siden man da baserer samtalene på synsinger og spekulasjon. Bruk tid og krefter på noe som fører oss fremover, ikke på ting som gjør at vi blir stående på stedet hvil, og kanskje tilogmed bakover. Vi har et mål å nå, og det gjør vi kun gjennom oppbyggelig og nitidig arbeid, med et visst filter innkoblet. Kanskje tiden er moden for at MIHOP-bevegelsen deler seg i to: Conspiratainment-bevegelsen og MIHOP-bevegelsen….?

 9. Rolf Kenneth sier:

  MIHOP-bevegelsen må kunne arbeide med to saker samtidig: 1) fremme de generelle MIHOP-innsiktene utad i samfunnet, 2) fortsette å forske, gruble, diskutere og krangle om detaljene i hva som virkelig skjedde. Når det gjelder det siste, så finnes ganske enkelt ikke noen kriterier for å komme til enighet om hvem som skal få være høvding eller portvakt som skal få lov til å definere hva som er «red herring», «trojan horses», «too far out» eller «pseudo-science». Hvis noen er dypt imponert over Jim Hoffman, så er jo det hyggelig. Men det betyr ikke at andre MIHOP’ere bør være imponert over hans bidrag. Så enkelt er det!

 10. John sier:

  En «forsker» som mener at vitale data og beregninger er en distraksjon? Jommmen sa jeg smør. Denne Wood-dama er jo fullstendig koko. Kred til intervjueren som nesten klarer å holde maska hele veien. Å ikke klare å komme med ett eneste argument for teorien sin… ikke mye vitenskap i det.

 11. Odd Inge sier:

  Hei John!

  Jeg liker ikke hun Wood-dama og Fetzer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: