Konspirasjonsteori, tilfeldighetsteori og pur inkompetanse

I dette innlegget vil jeg ta en nærmere titt på begrepene konspirasjonsteori og tilfeldighetsteori, da sett i lys av 9/11.

En konpirasjon er ganske enkelt to eller flere individer, som i hemmelighet blir enige om å utføre en ulovlig, eller overfor andre skadelig handling. Konspirasjoner er svært vanlige, og nyhetsmedia er til daglig fulle av slike sammensvergelser. Et politisk kupp er et godt eksempel på en konspirasjon, så også en planlagt gruppevoldtekt.

Anders
Søvnløse Netter
14. februar 2007

En konspirasjonsteori er en hypotese basert på observerte fakta eller hendelser, hvor hypotesen forklares med en konpirasjon. I en kriminalsak samler politiet bevismateriale, avhører eventuelle vitner, og utarbeider en teori basert på disse opplysningene. Før noen blir domfelt i gitte sak, vil per definisjon politiets hypotese være en konspirasjonsteori – forutsatt at forbrytelsen er begått av flere personer. Det er altså ikke nødvendigvis bare forvirrede mennesker med rusk på hypofysen som tror på konspirasjonsteorier.

Det finnes gode og dårlige teorier – noen sogar ville. Hva skiller så en god fra en vill én? En teori som på en logisk måte samsvarer med foreliggende empiriske data er en god teori. En dårlig teori strider mot noen empiriske data, mens en teori som overhodet ikke stemmer overens med verifiserbare data er av typen vill.

Selv om det er fullstendig legitimt å anvende en konspirasjonsteori som forklaring på en samordnet kriminell hendelse, har begrepet blitt stigmatisert i populærkulturen, og har derfor en nedsettende effekt. I forhold til 9/11-bevegelsen brukes denne terminologien ofte for å diskreditere dem som tror på alternative teorier, for dermed å unngå en logisk og nøktern vurdering av de fakta som foreligger. Dette er selvfølgelig svært uheldig, og kan neppe karakteriseres som annet enn billig retorisk taskenspill.

Tilfeldighetsteorien bruker, som det fremgår, tilfeldighet for å forklare det inntrufne. Selv om tilfeldighet helt klart er en plausibel interpretasjon av en enkeltstående hendelse, vil sannsynlighetsberegning vise hvor håpløst dette blir som forklaring på en serie av hendelser. Hver gang man benytter seg av tilfeldighetsteorien blir forankringen til virkeligheten mindre, ganske snart sitter en igjen med en vill teori.

I utgangspunktet er den offisielle 9/11 forklaringen (DOF) en konspirasjonsteori fordi den forutsetter at fler enn en må ha vært ansvarlig for angrepene. At det var en konpirasjon som stod bak ugjerningen er innlysende, siden det ville vært absurd å anta at alle de tre bygningene (WTC 1 & 2, samt Pentagon) tilfeldigvis ble truffet i løpet av to timer på samme dag. Straks det andre WTC tårnet ble truffet forsto de fleste at dette var et koordinert angrep, og var du en av dem som tenkte dette – ja, så var du akkurat da en konspirasjonsteoretiker. Det at det hele, til dags dato, er en teori sier seg selv, siden det ikke er bevist at Osama stod bak.

Etter at DOF først hadde slått fast at det var Osama i hulen med sin laptop og dialysemaskin – og hans 19 radikale medkonspiratører – som utførte angrepene, benyttet den offisielle forklaringen seg av tilfeldighetsteori og inkompetanseteori i sin videre redegjørelse:

1 – Ved å forklare bestemte hendelser som var nødvendige for angrepenes suksess, til kun å være ren tilfeldighet og uheldig inkompetanse.
2 – Ved å ikke granske og/eller svare på mange ubesvarte spørsmål, for å med dette insinuere at de var resultatet av tilfeldigheter, og derfor ikke engang verdt å nevne.

Noen få eksempler på bruk av teoriene:

 • Den plutselige, totale og symmetriske kollapsen av tre stålrammebygninger, grunnet brann og lokal, usymmetrisk skade. NIST rapporten hevder brann var hovedårsaken til kollapsen; Det er altså i all hovedsak en “brannkollapsteori”, selv om dette aldri, verken før eller siden, har skjedd med en stålrammebygning.
 • De mangfoldige krigs- og terrorøvelsene som bl.a. simulerte kapring av fly og flysammenstøt med bygninger hvilket fasiliterte angrepene, både ved å skape forvirring, og ved å avlede en mulig reaksjon fra FAA (Federal Aviation Administration) og NORAD (North American Aerospace Defense Command). Ingen jetjagere nådde frem tidsnok til å avskjære noen av de kaprede flyene, og NORAD har forandret sin histore vedrørende dette tre ganger, noe som i seg selv er mistenkelig. (Det er mye som tyder på at NORAD i tillegg hadde en “stand-down-ordre”, dette vil jeg komme tilbake til i et senere innlegg.)
 • Etterretningsapparatets manglende evne til å respondere på utallige advarsler om det forestående terroranslaget (t.o.m. Taliban varslet amerikanerene). Som om ikke det var nok, fantes det mer spesifikk forhåndskjennskap også.

Den offisielle forklaringen er altså en god blanding av konspirasjons-, tilfeldighets- og inkompetanseteori, noe som gjør den vanskelig å tro på – og en smule vill. Har du et 30% åpent sinn, ser på de faktiske opplysningene som foreligger, og ikke er redd for å bli stemplet som konspirasjonsteoretiker, vil andre forklaringer være mer sannsynlige og troverdige. Trossalt er DOF en konspirasjonsteori, så du slipper liksom ikke unna uansett.

I en tale Georg W. Bush holdt 10. november, 2001, kom han med følgende råd:

“We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of 11 September – malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.”

Jeg
kunne ikke vært mer enig.

PS – Her finnes en rekke andre eksempler på utrolige tilfeldigheter etc.

Reklamer

16 Responses to Konspirasjonsteori, tilfeldighetsteori og pur inkompetanse

 1. Øyvind sier:

  ok. La oss gjøre litt sannsynlighetsregning hvis du absolutt insisterer. Finn frem penn og papir:

  > Etterretningsapparatets manglende evne
  > til å respondere på utallige advarsler
  > om det forestående terroranslaget

  For å underdrive, si at antallet advarsler om terror årlig er 1000. På 10 år vil de da få ca. 10 000 advarsler. Hvis en av advarslene på 10 år viser seg å stemme, er det altså 1 / 10 000 sjanse for at en advarsel stemmer.

  > De mangfoldige krigs- og terrorøvelsene
  > som bl.a. simulerte kapring av fly og
  > flysammenstøt med bygninger hvilket
  > fasiliterte angrepene, både ved å skape
  > forvirring, og ved å avlede en mulig
  > reaksjon fra FAA»

  Du sier selv at det er «mangfoldig» med krigs- og terrorøvelser. Ja, dette stemmer nok. Til og med lille Norge holder på med slike øvelser. Si at det totalt er ca. 1000 slike øvelser i året. På en tidsperiode på 20 år, er det da 20000 ulike øvelser totalt. Hvis det da skulle gå av en giftbombe på et tog, er det også ganske sannsynlig at vi finner en øvelse hvor man trente på giftbomber hvis vi leter lenge nok blant de 20000 øvelsene i etterkant.

  På samme måten er det ganske sannsynlig at vi finner øvelser hvor fly styrter inn i bygninger (men kanskje med mindre sjanse enn giftbomber på tog)

 2. Odd Inge sier:

  «La oss gjøre litt sannsynlighetsregning hvis du absolutt insisterer. Finn frem penn og papir»

  Finn sansynligheten her:
  Et konsulentfirma med forbindelse til regjeringen og politiet hadde en øvelse for et ukjent selskap. Øvelsen ble utført i undergrunnen i London på samme tid og sted som det virkelige terrorangrepet.
  http://www.vgb.no/142

  Tenk deg, fly ble sendt vekk fra sør-øst komandosenteret til Norad pga terrorøvelse, det var terrorøvelser som simulerte flykræsj og flykapring. Les litt mer her, og tenkt litt selv.
  http://www.vgb.no/142

  «Si at det totalt er ca. 1000 slike øvelser i året.»

  Hvor har du det ifra?

 3. Øyvind sier:

  Hvor er svarene mine på de andre regnestykkene?

  Her skal du få noen flere «ubesvarte spørsmål»:

  1)

  Si det er ca. 1000 ulike selskaper som trener på terror. Anta også at hvert selskap har 5 øvelser årlig. Dvs. 5000 ulike øvelser hvert år. Det er 365 dager i et år.

  Hva er sannsynligheten for at det på 20 år, forekommer en øvelse som samsvarer med datoen og stedet på terrorangrepet?

  2)

  Anta at terroreksperter setter opp øvelser spesifikt rettet mot mulige terror-scenarioer. Hvis de da er klar over 100 slike scenarioer, og selvmordsflyving er en av dem (da dette har skjedd før). Gitt 20000 øvelser som går over 20 år. Hvor stor sannsynlighet er det for at selvmordsflyving forekommer på det samme året (gjerne også dato) som et terrorangrep med selvmordsflyving?

 4. Odd Inge sier:

  Hvor har du disse tallene fra?

  Jeg skal ikke svare på dette, ikke virkelighetsnært i det hele tatt. Ber deg om å lese litt før du stiller meg «ubesvarte spørsmål».

  Her har du ivertfall «Warning Signs: Specific Cases»
  <a href="http://www.cooperativeresearch.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline» target=»_blank»>http://www.cooperativ…&warning_signs:_specific_cases
  Og her har du det viktigste: «Military Exercises Up to 9/11»
  <a href="http://www.cooperativeresearch.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline» target=»_blank»>http://www.cooperativ…&before_9/11=militaryExercises

  Still et spørsmål på nytt og jeg vil svare 🙂 Ønsker deg en fin sommer, her er været nydelig!

  Mvh. Odd Inge

 5. Odd Inge sier:

  Dette gikk ikke, gå inn på cooperativeresearch.org/

  <a href="http://www.cooperativeresearch.org/project.jsp?project=911_project» target=»_blank»>http://www.cooperativ

  Så finner du: «Warning Signs: Specific Cases» og «Military Exercises Up to 9/11»

  Eller se innlegget mitt krigsøvelser 9/11:
  http://www.vgb.no/142

 6. Odd Inge sier:

  Og no hadde du ikke mer å si Øyvind?

 7. Odd Inge sier:

  Anonym: Link funket ikke. Kommentar slettet (siden det var kun linken du ville ha med) 🙂

 8. VXOP sier:

  Kanskje du skulle tatt en nærmere titt på sannsynlighetsberegningene til Øyvind.

 9. Odd Inge sier:

  Bare se innleggene mine om Krigsøvelser 9/11. De sannsynlighetsberegningene Øyvind hadde holder ikke mål, basert på den informasjonen som ligger ute.

  Dermed ber jeg han lage en ny en, mer virkelighetsnært, så skal jeg svare han skikkelig:)

  Mvh. Odd Inge

 10. Øyvind sier:

  Da jeg ikke kan se noen videre svar på mine spørsmål, så tror jeg at det ikke ville være for uhøflig å kalle dem for «ubesvarte spørsmål».

 11. Odd Inge sier:

  «Si det er ca. 1000 ulike selskaper som trener på terror. Anta også at hvert selskap har 5 øvelser årlig. Dvs. 5000 ulike øvelser hvert år. Det er 365 dager i et år.»

  Hvor henter du disse tallene fra?

 12. Øyvind sier:

  1000 ulike selskaper – dette er en underdrivelse. Det er for å gjøre beregningen lettere. Det er 50 stater i USA, hver har minst 10 selskaper hver. Så har du alle byråer og privateide sikkerhetsselskaper. Så har du de britiske. Dessuten finnes det internasjonale samarbeid.

  365 dager – sist jeg telte, stemte dette.

 13. Odd Inge sier:

  Northern Vigilance Military Operation
  11. september 2001

  NORAD er i en øvelse kalt Northern Vigilance, denne øvelsen sender kampfly til Alaska og Kanada for å overvåke en Russisk øvelse i den Russiske delen av arktisk.

  The Vigilant Warrior og Vigilant Guardian
  11. september 2001

  NORAD opererer i en øvelse kalt Vigilant Guardian. Vigilant Guardian er beskrevet som “an exercise that would pose an imaginary crisis to North American Air Defense outposts nationwide”; som en “simulated air war”; og som “an air defense exercise simulating an attack on the United States.” Ifølge 9/11 Commission, it “postulated a bomber attack from the former Soviet Union.”

  Vanity Fair rapporterer at «dagens øvelse» er “designed to run a range of scenarios, including a ‘traditional’ simulated hijack in which politically motivated perpetrators commandeer an aircraft, land on a Cuba-like island, and seek asylum.”

  Ifølge Richard Clark, snakket Chairman of the Joint Chiefs of Staff Richard Myers til han via videolink. Under deres samtale sa Myers, “We are in the middle of Vigilant Warrior, a NORAD exercise.”

  Ingen andre referanser har blitt funnet av denne øvelsen, «Vigilant Warrior». Var det øvelsen «Vigilant Guardian» Richard Clark snakket om?

  NORAD bekrefter at “it was running two mock drills on Sept. 11 at various radar sites and Command Centers in the United States and Canada,”

  The Global Guardian Exercise
  11. september 2001

  Under terrorangrepene var det sagt at Global Guardian var «i full sving». Global Guardian er en årlig øvelse sponset av US Strategic Command (Stratcom) i sammarbeid med US Space Command og NORAD.

  En millitærforfatter har definert Stratcom som “the single US military command responsible for the day-to-day readiness of America’s nuclear forces.”

  Øvelse mot terroristangrep ved en militærbase nær Pentagon
  08:30, 11. september 2001

  På Fort Belvoir, en militærbase 10 miles sør for Pentagon, leder Lt. Col. Mark R. Lindon en “garrison control exercise” når terrorangrepet starter. Objektet med denne øvelsen er å teste sikkerheten på basen hvis det skal skje et terrorangrep. Lindon sier:
  “I was out checking on the exercise and heard about the World Trade Center on my car radio. As soon as it was established that this was no accident, we went to a complete security mode.”

  Staff Sgt. Mark Williams fra Fort Belvoir sier også senere
  “Ironically, we were conducting classes about rescue techniques when we were told of the planes hitting the World Trade Center.”

  Williams’ reddningsgrupper er en av de første reddningsgruppene som kommer fram til Pentagon.

  Øvelse – Medisinsk kriseplan ved flykresj i Pentagon
  Tidlig 11. september 2001

  Matt Rosenberg, en militær-lege ved Pentagon, studerer en ny medisinsk kriseplan basert på at et fly skal kresje i Pentagon. Rosenberg sier:
  “Believe it or not, the day prior to the incident, I was just on the phone with the FBI, and we were talking ‘so who has command should this happen, who has the medical jurisdiction, who does this, who does that,’ and we talked about it and talked about it, and he helped me out a lot. And then the next day, during the incident, I actually found him. He was out there on the incident that day.”

  FBI/CIA Anti-Terrorist Task Force er vekke fra Washington på en treningsøvelse i California.
  08.30, 11. september 2001.

  USA Today rapporterer: “a joint FBI/CIA anti-terrorist task force that specifically prepared for this type of disaster” er på en “training exercise in Monterey, Calif.”

  NORAD personell tror flykapring er en del av en øvelse

  http://www.vgb.no/142
  Så dette var bare ren tilfeldighet?

 14. Odd Inge sier:

  Og terrorangrepet i London:

  «Power fortalte radioverten at på nøyaktig samme tid som terrorangrepet mot London bombingen, hadde hans selskap en øvelse med 1000 personer, der bomber gikk av på samme sted og tid som det virkelige terrorangrepet.»

  Bombene gikk av på SAMME STED OG TID som det virkelige terrorangrepet, utrolig. Finn sannsynligheten der.

 15. Øyvind sier:

  Det hjelper ikke å liste opp øvelser som liknet på 9/11. Det er egentlig bare å ignorere argumentet mitt (at slike øvelser har stor sannsynlighet for å forekomme).

  Når det gjelder tid/sted argumentet ditt, så mener jeg å ha svart på det tidligere ved å gi deg et «ubesvart spørsmål». Se lenger opp på siden i en tidligere kommentar.

 16. Odd Inge sier:

  Ok

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: