Odd Inge om Peak Oil

Christopher Briggs har lenge sendt ut sitt nødsignal – CQD. Nå er det på tide at jeg kommer med mitt nødsignal – den norske oljeproduksjonen er på vei ned.

Edit: Min nye blogg: Oljeproduksjonen faller.

Den norske oljeproduksjonen nådde en topp i år 2000 med en årsproduksjon på 181 millioner Sm³, og har siden vist en nedadgående trend

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
12. mai 2007

Norsk petroleumsutvinning faller [10. mai 2007]
Samlet falt petroleumsutvinninga på sokkelen med 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) til 20,8 millioner, et fall på nesten 7 prosent i forhold til mars i fjor.

Gassutvinninga falt fra 8 til 7,6 mrd Sm3, et fall på hele 5 prosent i forhold til samme måned i fjor..

Statoil bekrefter at kostnadsøkningene pr. enhet er nå kommet opp i 12-15 prosent på årsbasis.

Med Statoil inn i solnedgangen [28. april 2007]
En sannsynlig halvering av norsk oljeproduksjon i løpet av de kommende 5-6 år vil gå verst ut over de offentlige finansene, noe en regjering som for tida strør om seg med stadig nye milliarder til kampfly, CO2-fangst, OL- og vegprosjekter burde tenke litt mer på.

Nå frykter også Berge produksjonsras [23. april 2007]
"Talet på leitebrønnar auka kraftig i 2006 i forhold til året før, men det blei berre gjort seks nye funn. Desse blei gjort i fire brønnbanar. Dette er tal til ettertanke. Dersom vi skal få den utviklinga vi ønskjer, med berre ei gradvis og langsam nedtrapping, må det kraftig innsats til på fleire område."
– Oljedirektør Gunnar Berges

Gjenværende oljereserver redusert med 13 prosent i 2006 [26. mars 07]
De produserende råoljereservene ble redusert med 10 prosent i 2006, fra 1082 til 972 mill standard kubikkmeter (Sm3), eller med 110 mill Sm3. Koblet sammen med en årsproduksjon i fjor på knapt 137 mill Sm3 ser alle hvilken veg dette nå bærer.

En r/p på 7-8 år er i en slik situasjon et annet ord for katastrofe. Dermed er dagens utvinningstakt på 130 mill kubikkmeter/år ikke bærekraftig!

R/P-ratio er et internasjonalt begrep som brukes for å beskrive forholdet mellom antatte reserver av ikke-fornybare-reserver (olje, gass og kull) og det løpende uttaket av eks. oljereservene.

Ormen Lange skal tømmes på 8 år [29. mars 07]
 Ifølge planene skal tre firedeler av gassen tappes ut i løpet av bare 7-8 år, innen 2015.Hvorfor dette halsløse hastverket med å få tømt hva som godt kan vise seg å være Norges siste større gassfelt? Årsaken er den katastrofale energisituasjonen som er under utvikling i EU generelt og i Britannia spesielt. Ormen Lange skal på platå dekke en femdel av Britannias gassbehov.

Eksportinntekt
Ifølge Statistisk Sentralbyrå, som er raskere ute med sine tall enn hva OD er, falt samlet eksportinntekt av oljevirksomheten i mars i år med 15 prosent til 38 mrd. NOK i forhold til mars i fjor, både på grunn av mindre volum og lavere pris. Overskuddet på handelsbalansen sank fra 34 til 27 milliarder kroner, eller med 20 prosent.

Fortsatt komfortabelt, jada, men 20 prosent på bare ett år?

Verdens oljelagre stuper [19. april 2007]
EU og Japan med gjennomsnittlig 1 mill. fat/døgn gjennom hele første kvartal. Ifølge siste Oil Market Report fra Det internasjonale energibyrået IEA, publisert 12. april,  falt klodens samlede oljeutvinning i mars med 265 000 fat/døgn til en gjennomsnittlig døgnproduksjon på 85,3 millioner fat. Byrået har revidert årets globale etterspørsel til 85,8 mill. fat i gjennomsnitt.

55 millioner fat i 2020 [Oljekrisa.no]
I en forelesning ved universitetet i Firenze 8. mars i år dokumenterte dr. A. M. Samsam Bakhtiari over enhver tvil at verdens utvinning av flytende hydrokarboner for alle praktiske formål har nådd toppen med ca. 85 mill. fat/døgn.
Ned 35 prosent på 14 år – hvordan vil da en verden med økende befolkning se ut i 2020? Og hvor lurt er det å fortsette å bruke milliarder på motorveier og flyplasser?

Saudia-Arabia ned 7,5 prosent i 2007? [9. april 2007]


Lite igjen: Datasimulering av vanninntrenging i verdens største oljefelt Ghawar: Rødt er hundre prosent vann, blått er hundre prosent olje. Dette var stoda allerede for ca. 3 år siden.

Ifølge en artikkel i gulfnews.com anslår Riyadh Bank at Saudi-Arabias oljeproduksjon vil falle fra 9,12 mill fat/døgn i 2006 til 8,44 mill fat/døgn i 2007, ned 7,5 prosent.

Fins det alternative oljekilder? [Oljekrisa.no]
For teknologi innen energiutvinning reflekteres disse kostnadene ofte i raten av netto energiavkastning på investert energi (engelsk: EROEI, Energy Returns On Energy Invested).

Hvor mye energi må vi bruke for kunne utnytte en bestemt energikilde? I oljealderens første år, da ble det brukt enkel teknologi for å utnytte store, urørte kilder, var den energien som måtte investeres nærmest ubetydelig i forhold til den som ble høstet. Denne raten blir mindre gunstig etter som oljefeltene eldes og det må benyttes mer kostbar og avansert teknologi.

Skulle verdens oljeforbruk erstattes med olje fra tjæresand, ville det kreve 700 anlegg tilsvarende det Syncrude har i dag, og de ville til sammen generere avfallsvann på størrelse med Lake Ontario. Tjæresanden kan være et energitilskudd for Canada, men den kan ikke erstatte konvensjonell olje globalt.

Kilde
Oljekrisa.no
Wikipedia: Petroleumsvirksomhet i Norge
Les mer på
Energikrise.no, CQD, Oljens tid er over og Sunnmørsposten.

Edit: Fjernet fra tittelen: "Vi går tom for olje"
Vi går ikke tom for olje, men oljeproduksjonen faller

Reklamer

28 Responses to Odd Inge om Peak Oil

 1. skeptik1989 sier:

  Briggs slutter jo med dette tullet. Kanskje du også bør vurdere å gjøre det samme?

  De har jo snakket i ÅREVIS om at verden vil gå tom for oljen! Har det skjedd? Og reservene blir jo bare større og større. De finner jo nye oljebrønner, vel?

  Ikke legg deg opp i dette tøvet. Snart blir det mange alternativer å velge fra – etanol, biodiesel, solar energi osv.

 2. Odd Inge sier:

  Briggs skal slutte med bloggen sin fordi han klarer ikke å få igjennom sin melding. Og jeg skjønner han veldig godt. Hvorfor skal jeg vurdere å slutte når jeg vet at norges oljeproduksjon raser nedover…

  Det er snakk om årevis før verden går tom for olje. Vi pumper opp olje om 200 år. Men verdens oljeproduksjon når toppen.

  Det er ingen ting som gir like bra netto energiavkastning på investert energi som olje. Det er hele kluet! Les:
  http://www.oljekrisa….
  http://smp.no/default…&item=65326,1&lang=1

  Reservene blir mindre og mindre! Hver dag!!!!
  Oppdagelsene av olje nådde topp i 1964, altså for 42 1/2 siden.

  Siste året verdenen fant MER oljen enn at vi brukte var 1981, for 26 år siden, og siden har vi brukt mer og mer enn vi har funnet

 3. Odd Inge sier:

  Vi trenger ikke være redd for at havet stiger:)

  Største faren er kampen om den siste oljereservene i verden (midtøsten: Irak, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan osv:)

  Undrer hvorfor USA er der før Kina og Russland…. Var det demokrati & frihet eller olje?

 4. Kristian sier:

  ikke du også?

 5. Odd Inge sier:

  ?

 6. Kristian sier:

  har vi ike nettop blitt fri for denslags vås?

 7. Odd Inge sier:

  Hva er vås?

 8. Goldmanpeak sier:

  Odd Inge

  Skjønner du..du har med barn i sandkassa
  å gjøre, de forstår ikke alvoret, de har
  ikke satt seg inn i faktaene, de vil ikke,de vil heller arrogant spytte på oss, og ta de «sukkrede» pillene fra deres dineyland medier. De er «imune», de er produkter av samfunnet hvor de aller fleste vet svært lite om svært lite. Mindre kunnskap om ett enme, skaper bare «skråsikre» oppfatninger hos dem.

  Vi lever i 2007 og alle forbrukerne tror
  at vi blir reddet av «teknologien» og
  forvekler «teknologi» med «energi»..

  Ingenting vil bite på «dem»..

  Hadde du skrevet et innlegg om hvor
  fantastisk Norge er, hvor flinke å snille
  vi er, vel da hadde du nok fått mye
  repons og kommentarer.

  Når du derimot har noe viktig å meddele,
  samt som et tenkende og analyserende
  menneske er bekymret for den utviklingen
  landet ditt er inne i, og du ønsker å
  dele dette med andre «borgere» i ditt
  land, kanskje rett og slett fordi du
  tenker litt lenger enn bare deg selv.
  Når du gjør dette, får du kjeft, blir
  latterligjort og hånet. Men du/vi vil
  jo bare opplyse folk..

  Men utakk er verdens lønn..

  Alle lemmen «MOT STUPET LØP» !!! Dere
  er snart fremme….LØP !!!

 9. Goldmanpeak sier:

  siste sak fra oljekrisa.no

  SDØE ned 20 prosent

  (13/5-07) Petoro, som administrerer Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på sokkelen opplyser i en pressemelding at resultat etter finansposter var 28,1 milliarder NOK i første kvartal.

  Av Jan Herdal

  Ingen ved sine fulle fem kan finne på å klage på slikt, men det bør likevel nevnes at overskuddet for første kvartal i fjor var 35,5 milliarder kroner.

  Overskuddet er med andre ord ned 7,4 milliarder NOK eller nesten 21 prosent. Nedgangen skyldes ifølge Petoro både lavere priser og redusert oljeproduksjon. Oljeutvinningen falt med 8 prosent i forhold til samme periode i fjor.

  Petoros gjennomsnittlige produksjon av olje og gass i årets tre første måneder var 1 248 tusen fat oljeekvivalenter/døgn, en reduksjon på 49 tusen fat i forhold til samme periode året før.

  Oljeprisen vil nok øke igjen, mens oljeproduksjonen vil fortsette å synke, trolig stadig raskere, gitt dagens forhold mellom reserver og utvinningsnivå på norsk sokkel. Produksjonskostnadene stiger nå med 12-15 prosent i året pr. utvunnet enhet. Også letekostnadene går rett til værs, uten at det finnes noe vesentlig av ny olje.

  Hvordan disse utviklingstrekka vil avbalansere hverandre på kortere sikt er ikke så lett å si noe nøyaktig om, men om resultatet fra 1. kvartal holder seg ut året, betyr det 30 milliarder kroner mindre i statskassa.

  Det var kanskje de pengene de rødgrønne hadde tenke å kjøpe nye kampfly for?

  På mellomlang sikt er er lettere å spå. Allerede om 5-6 år vil overskuddet på sokkelen være bagatellmessig i forhold til hva det er i dag. Og hvem er forberedt på det? Ingen i storting eller regjering, så langt vi kan tolke signalene.

 10. Goldmanpeak sier:

  SÅ AT NOEN TROR «ALTERNATIVER» skal redde
  vårt overforbruk:

  En bil spiser for 7 mennesker

  (12/-5-07) Ifølge USAs miljøverndepartment EPA øker kullfyrte etanolfabrikker med mais som råstoff utslippet av samlede drivshusgasser med ca. 4 prosent i forhold til bruk av vanlig bensin.

  Av Jan Herdal

  Så godt som all ny kraft i USA, ikke bare til etanolproduksjon, er i dag kullkraft. Samme EPA har nå foreslått å endre reglene, slik at en etanolfabrikk skal kunne øke sine samlede luftforurensende utslipp fra 100 til 250 tonn pr. år.

  Miljøfascister av ulikt slag kan slutte å lese her, dette er vel stort sett hva som interesserer dem. For oss andre er det mer:

  USAs etanolproduksjon har skutt i været, og sluker nå opp mot 25 prosent av landets maisavling, men den leverer likevel bare vel 4 prosent av volumet og 2,9 prosent av energien i samlet drivstoffbruk.

  Professor David Pimentel, ledende ekspert på jordbruk og energi tilknyttet Cornell Universitet, har regnet ut at drivstoff til en gjennomsnitts amerikansk bil vil kreve 11 acres (amerikansk flatemål) jordbruksland, samme flate som kreves for å fø 7 mennesker.

  Verken offentlige subsidier eller økende oljepris kan gjøre noe med det fundamentale energiavkastningsproblemet: Det krever mer energi å lage etanol fra mais og korn enn hva forbrenningen av den samme etanolen gir.

  Å produsere 1 gallon (knapt 4 liter) etanol krever 131 000 BTU (british thermal unit – varmeenergimål). En gallon etanol gir 77 000 BTU. Etanolen krever 70 prosent mer energi enn hva den leverer. Hver gang du brenner 1 gallon etanol, har du et netto energitap på 54 000 BTU.

  Dette forteller oss en enkel sannhet: Bønder og industri vil aldri kunne bruke etanol til å produsere etanol. De er avhengige av fossil kraft. Etanol er en energibærer, ikke en energikilde.

  – Heller ikke bilistene ville hatt råd om det ikke var for de offentlige subsidiene, sier Pimentel.

  – Å misbruke dyrebart jordbruksland for å dyrke mais til en lite energieffektiv prosess som gir lavgradert bildrivstoff kan karakteriseres som ikke bærekraftig, subsidiert matvarebrenning, legger han til.

  Likevel ser vi at etanol fortsatt markedsføres som en stor framgang for miljøsaken verden over, også her til lands. Det foranlediger et brutalt ærlig og omsvøpsløst spørsmål:

  Er miljøfascisme mulig?

  Politiske og ideologiske lommetyver vil alltid benytte seg av tidens gangbare argumentasjon. Adolf Hitlers parti ble opprinnelig markedsført som sosialistisk under navnet Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti og med betydelig sosialistisk agitasjon.

  Etter at makten var erobret, endte det i fascistisk diktatur og drap på 50 millioner mennesker, verdenshistoriens til da verste massemord. Konsentrasjonsleirenes eksistens kom etter sigende som et sjokk på store deler av datidens angivelig opplyste offentlighet.

  Massemordene etter den tid er det stort sett USA som har stått for, men i de i dag globale medløpermediene kalles det kamp for demokrati, frihet, menneskerettigheter og sivilisasjon.

  Den store forskjellen er at USA har vunnet krigen – så langt. Vinneren skriver historien: – Oops, 3 millioner drepte koreanere, like mange vietnamesere, og snart et par millioner irakere om sanksjonene tas med, men gudskjelov – det var godt ment.

  For å gjenta det innlysende: Det er på denne sida NATO-Norge befinner seg i verden, og det er, i hovedsak ved hjelp av statsmidler, bygget opp en hel akademisk industri for å fortelle oss hvor menneskevennlig og demokratisk det er.

  Ifølge de nevnte mediene kan FNs «menneskerettighetskommisær» fortelle oss at Sudans regjering brøt folkeretten med flere bombeangrep i Darfur i april. 2 mennesker mistet livet, og flere skolebarn ble skadd.

  – Å ikke greie å skille mellom sivile og militære mål, samt omfattende bruk av vold, innebærer klare brudd på folkeretten og menneskerettighetene, sier kommisæren ifølge NRK tekst-tv.

  ??!!??

  Unnskyld meg, men dette låter direkte puslete i forhold til de daglige rapporter om militær voldsbruk og overgrep mot og drap på sivilbefolkningen både i Afghanistan og Irak. Men FNs «menneskerettighetskommisær» har så vidt vites aldri brukt lignende betegnelser på det som USA og NATO der foretar seg.

  Moral: La oss snarest mulig få litt amerikansk megavold og overkill av godt gammelt merke også i Sudan, det gjør så bra for demokratiet. Serbiske barn drepes og lemlestes ennå av NATOs klasebomber, i hovedsak fordi demokratene nekter å utlevere bombekartene.

  De er allerede godt i gang i Sudans naboland Somalia. En tredel av befolkningen i millionbyen Mogadishu er jaget på flukt. Såkalte «regjeringssoldater», som ikke er noe annet enn bandene til USA-finansierte krigsherrer, går fra dør til dør og skyter folk.

  Jeg håper at slikt kan få flere enn meg til å reflektere over FNs karakter og rolle i dagens verden.

  Men selvfølgelig – 4 millioner irakiske flyktninger, et totalt rasert samfunn, doblet barnedødelighet og et land oversprøytet av utarmet uran har ingenting med verken miljøvern eller menneskeretter å gjøre, ifølge de som har definisjonsmakt på området.

  Aller best hadde det vært om begrepet kunne reserveres kampen for blåhvalens eksistens og ungdommens forsøpling av offentlige steder hvor godtfolk ferdes. Og så de stakkars hjemløse kattene, da.

  Det er ingen tilfeldighet at en av USAs fremste samfunnskritikere, Noam Chomsky, er språkforsker. Ord er ingenting. Null og niks. Definisjonsmakt er alt.

 11. vil vise til en kommentar fra Sjugaard i CQD (innlegget om Statoil).

  Ellers vil jeg skrive noe i nyhetsgruppen CQD i kveld for å besvare nettopp dette.

  Så bruker jeg ikke vanlig maskin ved skrivende stund – men så snart at jeg er tilbake på min vanlige pc som har emailen din – skal jeg skrive litt mer om disse tingene du har vært inn på her.

 12. Array sier:

  ikke kjøp ny bil!
  blir morro når bensinprisen nærmer seg 20kr litern. tror ikke det er mange år til…

 13. olepetter_9 sier:

  Jeg har ikke satt meg så mye inn i dette med peak oil, men har lyst til å lese mer om det.

  Men har dere lagt merke til hvordan atomkraft gradvis har begynt å bli omtalt som veldig en veldig snill og flott måte å lage kraft?

  Man har begynt å «bearbeide folket» mer og mer i retning av at atomkraft er noen kjempeflotte greier. Jeg har lurt på hva det kan komme av… Kanskje noe å gjøre med peak oil?

 14. Odd Inge sier:

  Jepp, vi trenger atomkraft. Se på land i midtøsten, der bygges det atomkraft.

 15. Person sier:

  HAHAHAHA!!!
  ÅÅÅHÅHÅHÅHÅHÅ!!
  HAHAHA!!

  🙂

  Kommentar fra #1 skeptik1989 var helt ubetalelig morsom. Gullkorn fra en uinformert.

  Les deg opp, mann! Jeg har gnålt om dette siden 2005, sjekk bloggen min.

  BTW folkens, jeg er snart ferdig med eksamener, etter det er jeg i gang igjen. Sommeren kan bli ekstremt spennende. Driving season og air condition på full gass i USA.

  Off we go…

 16. Odd Inge sier:

  Hehe..

  Eksamen i mårgå her:) Om 7 timer, nettopp ferdig å lese nå.

  Oil-mageddon
  http://www.dailymail….&in_page_id=1770

 17. Goldmanpeak sier:

  (Det er nesten ikke til å tro
  at nordmenn, ja NORDMENN vet minst
  om norsk oljeproduksjon, skru på
  radio fra Australia, England USA etc.
  Når de snakker om peak oil, er det
  som oftest NORGE !! JA NORGE som brukes
  som eksempel på ROVDRIFT og katastrofal
  rask fallende produksjon..Nå er det
  , rett og slett ikke noe «morro» lenger å påpeke hvor ille det står til
  med olje-norge. Det ihverfall lite
  morro å bli «belært» av jorda er flat
  nissene her på VGB, som ikke kan finne
  hanken på kaffekoppen sin engang, men
  arrogant afeie peak oil, vi mennesker
  er så smarte, vi løser problemene vettu..
  HA HA HA…

  siste artikkel fra
  oljekrisa.no:

  Oljeinntektene ned 64 milliarder

  (15/5-07) De utvikingstrekk på norsk sokkel som oljekrisa.no har vært så godt som aleine om å omtale i ett års tid, begynner nå så smått å gjøre seg utslag i de offentlige budsjettene.

  Av Jan Herdal

  Søndag skrev vi om at Statens viktigste melkeku på sokkelen, SDØE, leverte 20 prosent lavere overskudd i 1. kvartal i år i forhold til samme periode i fjor, og at resultatene for 2. kvartal vil bli enda verre.

  I dag har olje- og energidepartementet lagt ut en pressemelding i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett der det framgår at staten nedjusterer sine samla forventa inntekter fra sokkelen i år med nesten 64 milliarder til vel 300 milliarder kroner.

  Ifølge departementet skyldes nedjusteringen «en kombinasjon av redusert olje- og gasspris, redusert produksjon, økte investeringer og økte driftskostnader».

  300 milliarder kroner er fortsatt mange penger. Men dette er bare begynnelsen. Det skal nå en meget sterk økning i oljeprisen til for å forhindre fortsatt sterkt inntektsbortfall, grunnet nettopp de andre faktorene departementet nevner i sin pressemelding.

  Sjøl i i et land med vårt skolevesen skjønner vel de fleste at inntektene ikke kan fortsette å falle med 15-20 prosent på årsbasis så veldig lenge før det merkes. Men skjønner regjering og storting det?

  Som en lystig sjel fortalte meg nylig: Det fins tre typer mennesker her i verden. De som kan telle – og de som ikke kan.

 18. Starlett sier:

  Jeg mener absolutt at vi må ta alvoret med Peak Oil innover oss.

  Men så er spørsmålet:

  Hva er den beste måten å håndtere problemene på?
  Hvordan møter vi utfordringene?

  Hva skal vi gjøre?
  Hvordan skal politikerene komme på banen og sette i gang de tiltak som er nødvendige?

 19. #14 Starlett, det første vi må gjøre er å bli villig til å innse sannheten. Det gjør vi ikke i klimasaken, hvilket er nok en grunn til at jeg mener den saken er en dekke for Peak Oil.

  Vi gjør det ikke forresten fordi man hevder IPCC er en vitenskapelig autoritet. Det er det ikke. Det er et politisk organ.

  Man viser likevel til mange eksperter som har bidratt til IPCC-raportene. Man viser i mellomtid IKKE til at svært mange av disse IKKE er enige i IPCC sine konklusjoner, og har skrevet under et opprop.

  Så viser man til Al Gore, og hans film, selv om mesteparten – la meg gjenta – mesteparten av Al Gores påstander kan tilbakevises som vrøvel.

  Havnivået i stillehavet går NED, forresten… Malaria er IKKE en konsekvens av globaloppvarming, men vi blir fortalt at det er det.

  KORT sagt er 90% av det som vi har hørt i mediene IKKE SANT. Nå sier jeg ikke at The Great Global Warming Swindle har rett i alt heller. Det har det ikke – påstanden om Co2 fra vulkaner tar jeg med en klippe salt. Med mesteparten ellers viser seg å stemme med hva ekspertene sier.

  Som jeg har sagt før, om jeg har rett (og klimasaken er en bløff), så har jeg rett; men om jeg ikke har rett, så har jeg likevel rett. Det er ganske enkelt ikke fossildrivstoffer nok til å årsake den globaloppvarmingen man er redd for.

  De som sier jo men vi går over til kull har ganske enkelt ikke gjort hjemmeleksene sine. Kull kommer ikke til å erstatte oljen når knappheten begynner, selv om en del forsøk vil gjøres. Peak Coal er nemlig allerede nådd, ikke i mengde kull men energi innhold. Sistenevnt er eneste som teller, og det har vært fallende siden 70-tallet.

  Å besvare deg da. Vi bør ikke innføre karbonkvotaer som de rike bare kan kjøpe seg for da å fortsette som før – dette vil føre til nye klasseskiller. Det vil føre til at vi i praksis gir det som er igjen av oljen og gass til en rik elite.

  Nei da, det vi burde ha gjort, og fort, er regelrett rasjonering, samme for kongen som fattig mann i gate, rike og fattig, likhet for alle.

  Dette burde vi gjøre, men vi gjøre stikk det motsatte.

 20. kalle sier:

  den store klimasvindelen
  http://www.prisonplan

 21. For years, the experts have been warning of the dangers of oil depletion. They have been accused of crying wolf. This time, the wolf really is at the doorMin hovedblogg er Ubesvarte Spørsmål hvor jeg for det meste har skrevet om den fals

 22. Olje har en rekke egenskaper som har har gitt den en unik rolle med den industrielle utviklingen. Olje er sammen gass en av de viktigste råstoffene til den kjemiske industrien. Odd IngeOljeproduksjonen faller28. mai 2007

  Oljeprodukt st&a

 23. Tom sier:

  Er ikke peak-oil bare en svindel/propaganda for å få folk til å tro at oljen vil ta slutt i nærmeste framtid?

 24. Odd Inge sier:

  Om 200 år vil vi fremdelse pumpe opp olje.
  Men Peak Oil representerer en historisk begivenhet som sier at fra det aktuelle historiske punktet vil vi aldri produsere mer olje, fra dette punktet vil vi produsere mindre og mindre olje – oljeproduksjonen faller.

  I Norge skjedde dette i 2000, da var vi på toppen, i 2001 hadde vi passert Oljetoppen. I USA skjedde dette i 1970, Hubbert forutsa dette på 1950-tallet.

  Lettolje nådde mest sannsynlig sin topp i 2005.
  Men totalt (lettolje og tungolje) vil mest sannsynlig nå sin topp i 2009-2015(?).

  Men det er mange gode teorier om at Peak Oil er en svindel, at det er mye skjult olje som vi ikke vet om, men som eliten vet om. Men det er en annen diskusjon.

 25. olepetter_9 sier:

  Så en dokumentar om olje på NRK2 nylig. Det var egentlig om Peak Oil, selv om de ikke direkte brukte ordet. Så du den?

 26. Odd Inge sier:

  Nei, men har sett en del dokumentarer om olje. Vet du hva den heter? Lenge siden du har sett den?

  Mener du «En rå oljevirkelighet»? Sendt tirsdag på NRK 2 kl 20.10? Den sendes på søndag på NRK1 kl 23.35 🙂

 27. olepetter_9 sier:

  #17 1/2:
  Ja, det må ha vært den.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: