Vår sanne rikdom – Bevar Norge som en selvstendig stat

Norge sitter i dag med en stor realkapital; fiskerikdommer, skoger, mineraler, vann, energi – og dessuten et betydelig oljefond (papirpenger). Oljefondet vårt kan forsvinne over natten, f.eks. dersom dollaren kollapser. Hvis noe sånt skjer, kan vi bare minne tilbake til tider hvor vi hadde et stort oljefond.


Troen på at dette oljefondet gjør oss rike er en illusjon. Skogen, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonen er derimot vår sanne rikdom! Dette er evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på, men vi kan være 100 % sikre på at de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper der ikke at kraftstasjonene og forsyningsnettet befinner seg i Norge.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen som er under avvikling. Men det skjer ikke av seg selv, ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug.

Den nye vannressursloven ble vedtatt i Stortinget i 2001 – mot bare èn eneste stemme – Kystpartiets! Loven tillater salg av vannverkene våre til utlandet. Den nye Mineralloven endrer på drastisk vis utlendingers muligheter til å overta disposisjonen av norske fjellområder. Den nye Havbeiteloven åpner for å gi utlendinger herredømmet over kysten. Oppdrettsloven gjør at oppdrettskonsesjonener lett havner i utlandet. En lang rekke ledende norske foretak er i tur og orden forsvunnet fra norsk jord, delvis takket være en næringsminister som nærmest har satt sin ære i å subsidiere utflagging av bedrifter. Deler av pressen forteller ofte med hån hvor uinteressant og glanseløse statseide bedrifter som Telenor og Statoil/Hydro er. Internasjonale investorer sikler etter å overta bedriftene.

Hva har skjedd i andre land?
Brasil og Argentina var for 30 år siden land i blomstring. De ble sagt å ha henholdsvis verdens femte og åttende største økonomi. Landene er fortsatt enormt rike. Likevel er begge på fattigkassa. Årsaken er at politikerne der lot realverdiene, samt infrastrukturen, bli kjøpt opp av amerikanere, spanjoler, portugisere, franskmenn. Argentinerene og brasilianerene fikk papirpenger i stedet, som forsvant.

New Zealand var også et høyt utviklet, moderne land, geografisk og samfunnsmessig ikke så ulikt Norge. Også der fikk internasjonale investorer kontroll over landet. New Zealand eies i dag av japanere og amerikanere. Politikere kan sove, men penger sover aldri! Så våknet politikerne. Nå undersøker de mulighetene for å re-nasjonalisere noe av det som er tapt. Men alikavel synes et flertall av norske politikere at det er verd å gjenta New Zealands eksperiment.

Blir vi sviktet?
En ledende økonom, Mahbub ul Haq, tidligere finansminister, direktør i Verdensbanken, og leder for UNDPs første Human Development Report, sa en gang at det i våre dager uteksamineres økonomer som ikke har oppfattet forskjellen mellom realkapital og penger. Heller ikke for alle folkevalget er skillet tydelig nok.

Et enormt overskudd av hjemløse dollar flyter rundt om i verden på desperat leting etter investeringsobjekter, altså realverdier, først og fremst energi og vannressurser, produktiv skog, mineralleier, fiskeressurser, osv.

Med andre ord en ren opplisting av hva Norge ennå er nokså rik på. I denne situasjonen er det et flertall på Stortinget som ønsker å holde utsalg på våre unike, felles oppsparte realverdier.

Mafia
Legal internasjonal kapital lar seg ikke lenger skille fra mafiaens kapital. Skillet eksisterer ikke, sier mangeårige sjef for FNs kontor for bekjempelse av kriminalitet, Pino Arlacchi. Dette burde graves inn i hodet på politikere og myndigheter!

Fra 1992 til 1996 mottok Russland 60 milliarder dollar som lån fra utlandet. I samme tidsrom forsvant hele beløpet! Ingen kunne redgjøre for hvor pengene var blitt av. Så effektivt opererer den internasjonale mafian.

Amerikanske  Federal Reserve anslo allerede for mange  år siden at mafian svindlet USA for 100 milliarder dollar årlig – bare innen informatikk. Man kan kjøpe seg lojalitet mange steder i verden med slike beløp til disposisjon.

Vår uvitenhet gjør oss sårbare. Det finne knapt internasjonale banker eller flernasjonale storforetak som er fri fra samrøre med den internasjonale mafia. Mafiapenger og mafiainteresser betyr mafiametoder:
Hensynsløshet, korrupsjon og drap. Å tilby bredt eierskap i våre ressurser til utenlandske foretak er å leke med ildet. Det er å invitere mafiaen velkommen.

På kort tid vil de slå kloa i verdier som flere norske generasjoner har slitt for å sikre sine etterkommere.

Norge som en selvstendig stat?
Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare 10-20 år er det mer enn 50 % sjanse for at Norge ikke eksisterer som selvstendig stat. Hvis ikke dagens ledende politikere våkner opp, som de neppe vil gjøre. Da gjenstår antakelig bare ên mulighet: at opinionen våkner og skifter dem ut.

Vi har nylig feiret 100 år som selvstendig nasjon! Får vi muligheten til å feire 200 år, 150 år eller 120 år som selvstendig nasjon?

For dere som har det vanskelig med å tro dette, se på hva som skjer i dagens verden!


EU fra 1952 til 2007

EU vokser fremdeles! Hold Norge unna!

Nord
Amerikanske Unionen
Planleggingen av den Nord Amerikanske Unionen har pågått i
det stille i omlag 15 år nå,  Unionen inkluderer USA,  Kanada og
Mexico . Dette er på mange måter et Nord Amerikansk EU. Altså
grensene skal oppheves, en felles valutta for alle tre landene, den
nye valuttaen er trykket opp og heter "Amaro". Et eget motorveinett
som går nord til syd gjennom alle tre land,er planlagt. Det som er
mest rystende med hele denne planen er at ingen har tatt dette opp
med det amerikanske folk! Alex Jones har snakket om den "Nord
Amerikanske Unionen" i flere år, stort sett for døve ører. Han har
bli ledd av, latterligjort osv. Men Alex Jones og hans redaksjons
har i denne saken hatt 100% rett, hele tiden. Dette er sprengstoff,
med innføringen av en slik union, vil det siste støtet mot USAs
middelklasse være en realitet.

3-verdens arbeidskraft fra Mexico vil ødlegge levestandaren og
arbeids markedet for middelklassen. I tillegg til en sviktende dollar,
enorm gjeld på privat basis og et meget sårbart samfunn i møte
med "Peak Oil", ser det mørkt ut for veldig mange amerikanere
framover..

Se innslaget fra CNN her og les på på Alex Jones’ Infowars.net

Les dette, viktig!
Det politikerne og media ikke forteller
Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet
Hoder vil rulle på stortinget
Åpent brev til Stoltenberg
Vannet som forsvant
Strømprisen, støtteordningene og EØS

Reklamer

28 Responses to Vår sanne rikdom – Bevar Norge som en selvstendig stat

 1. MorHubro sier:

  Dette var et godt innlegg. Du er klok. Vi må ikke selge ut landet, og den internasjonale mafiaen er farlig. Jeg tror verden styres av økonomiske kriminelle broderskap.

 2. Odd Inge sier:

  #1 Vi må beholde vår sanne rikdom!

  Verden styres helt sikkert av økonomiske kriminelle.

 3. Goldmanpeak sier:

  Veldig bra og ultra viktig innlegg !!!
  Det er dette våre aviser BURDE ha hoved
  fokus på..

  Dette kommer i fremtiden til
  å bli svært betent for nordmenn, jeg
  tror et nytt politisk parti er på
  HØY TID, dette må stables på beina før
  neste valg…

  Jeg ser du har lest Ertesvåg, og brukt
  en del passasjer fra makten bak makten ?

 4. Odd Inge sier:

  Per-Aslak Ertresvåg har vært inspirasjonen her!!

 5. Starlett sier:

  Odd Inge

  Svært godt og viktig innlegg!
  Enig med Goldmanpeak i det.

  Tror jeg må skrive det ut for å lese det i ro og mak. 🙂

 6. Orm_42 sier:

  Helt enig med deg:) Synd at avisene er mer opptatt av hva Erna Solberg hadde på seg på Lørdag.
  Desverre kan det se ut som om det ikke er lenge til vi får lov til å ha vannmålere i huset vårt, og får lov å betale kr. per liter. Hater det greiene der.

  Ps: Oljefondet er ikke papirpenger engang, det er tall på en datamaskin:)

  Takk for fin blogg

 7. Odd Inge sier:

  Oljefondet er stort, men hvem vet hvor lenge det varer?

  Dermed bør vi ta vare på realkapitalen vår!

 8. Goldmanpeak sier:

  #7 Kommentar fra Odd Inge:

  Oljefondet er stort, men hvem vet hvor lenge det varer?

  Dermed bør vi ta vare på realkapitalen vår!

  JEPP !

  Det som suger er : mest sannsynelig er
  NORGE TILBAKE SOM OLJEIMPORT NASJON
  om 10-15 år !! Muligens før, innen
  den tid har vi hatt noen alvorlige børs
  krakk, og da mener jeg som de fleste
  analytikere/økonomer GLOBAL ØKONOMISK
  KRISE…oljefondet tror jeg ingen av
  oss vil få særlig nytte av, det vil
  rakst fordampe vekk.. det siste jeg fikk
  høre fra en av oslos ledende mynthandlere
  (salg av gull og sølv) er at 40 TONN
  av Norges GULL RESERVER (altså fysisk
  gull) er solgt ut av landet i 2001, det
  er var hele «potten» vår det…

  Det er ikke rart at ELITEN vil ha totalitære diktaturer i Europa og USA,
  tenk deg hva som vil skje NÅR det endelig
  går opp for NORDMENN hva som har foregått
  bak deres rygg..fy faen dette skal bli
  spennende tider framover..

  Men jeg har ikke tenkt å stå med lua i
  handa, derfor hamstrer jeg GULL så ofte
  jeg kan..Gull går aldri ned i verdi,
  det vil kun stige, PAPIRVALUTTAEN vil
  folket snart se er VERDILØS ! Boligkrakk
  kommer folkens, 1929 krakket vil fortone
  seg som rene vorspielet…

  KJØP GULL og Sølv Nå !

  🙂
  GOLD MAN PEAK !

 9. gamle-gauder sier:

  Stakkars menneske(r).

  Denne skeremselpropagandaen og disse skremselsteoriene/-profetiene er jo bare egnet til èn ting; nemlig å skape fortvilelse, -hysteri, -nasjonalisme og proteksjonisme.

  Det som forundrer meg MEST med slike skrekkscenarier er at ønsket om å beholde våre fellesverdier som VÅRE fellesverdier nasjonalt, ofte kommer fra erkedelerne; kommunister og sosialister. Hvorfor er det slik at dere er så forferdelig redde for å slippe verden inn i Norge og inkorporere Norge i EUropa?

  Se bare på dette:
  «Dette er sprengstoff,
  med innføringen av en slik union, vil det siste støtet mot USAs
  middelklasse være en realitet.

  3-verdens arbeidskraft fra Mexico vil ødlegge levestandaren og
  arbeids markedet for middelklassen.»

  SO WHAT?

 10. Odd Inge sier:

  #9

  Hvorfor skal vi inkorporere Norge i Europa? Hva kan vi tjene på det?!?!?

 11. gamle-gauder sier:

  Der har vi det igjen, i god kommunistisk ånd: hva kan vi TJENE på det?

  Tror du også at EU kun ønsker å «TA» oss og alle våre ressurser?

  Dersom EUropa framstår som en enhet, vil det gagne oss alle, såvel i forhold til resten av verden, men ikke minst for enkeltindividet innad i EUropa.

  Har du vært ute og reist i EUropa i det siste? Ser du noen endringer i de nye EUlandene?

  Mitt skrekkscenario er at vi ikke går inn før vi MÅ, -og derved i mye mindre grad enn i dag kan innvirke på vilkårene vi deltar under.

 12. Ateisten sier:

  Dette er jo bare svada og vås!!!

  Hele innlegget ditt er vinklet på at andre skal ta landet vårt. Og du påstår at norske politikere gjør dette bevisst.

  I tillegg framsetter du en rekke andre påstander. Men hvor er beleggene dine?

  F.eks. viser du ikke hvordan en utlending eller utenlandsk selskap kan eie Norge. Du diskuterer ikke bruksrett kontra eiendomsrett.

  Du har heller ikke vist at grunnloven §1 er brutt og eventuelt hvordan. Du erklærer våre norske politikere for forræderi.

  Dette er ganske grove anklager som kanskje burde ha vært rapportert til VG.

 13. Odd Inge sier:

  Jeg mener den nye vannressursloven som tillater salg av vannverkene våre til utlandet er forræderi. Men dette er min mening. Har vi ikke et fritt land?

  #11 Jeg mener multinasjonale selskaper / mafian ønsker å stjele så mye som mulig fra oss nordmenn! De ønsker å tjene mest mulig..

  Hvorfor skal rike Norge gå inn i EU? Det vil bare føre til at vi må betale mer… betaler vi ikke nok til EU allerede?

  #12 Har ikke jeg rett til å mene hva jeg vil? Eller det blir vel kanskje forbudt snart? Å protestere er jo det samme som organisert kriminalitet…ivertfall i England.
  http://www.vgb.no/142

 14. Ateisten sier:

  #13 Kommentar fra Odd Inge:
  Joda du kan mene akkurat hva du vil. Men du har også et ansvar for å være redelig i det du sier. Og personlig mener jeg du er uredelig da du ikke begrunner dine nokså harde påstander. Jo hardere en påstand er dessto større krav stilles det til begrunnelsen.

  Man alt i alt er det bare rør du framsetter. Det lar seg sjeldent begrunne.

 15. Odd Inge sier:

  #14

  Jeg må stille meg uenig. Jeg mener at jeg er redelig. Men savner du kildehenvisning som kan dokumentere innlegget mitt?

  Jeg håper ivertfall at innlegget mitt var en tankevekker!

 16. eyota sier:

  Er det noe som er norsk lengre da?

  Tenker på Freia,Maarud,Toro.Kraft,etc…

  Det norske av alt,brunosten blir snart svensk…

  Hva med rederier?? De fleste har flagga ut.-(

 17. Ateisten sier:

  #15 Kommentar fra Odd Inge:
  Du kan jo starte med å dokumentere følgende påstand:
  «Brasil og Argentina var for 30 år siden land i blomstring. De ble sagt å ha henholdsvis verdens femte og åttende største økonomi. Landene er fortsatt enormt rike. Likevel er begge på fattigkassa. Årsaken er at politikerne der lot realverdiene, samt infrastrukturen, bli kjøpt opp av amerikanere, spanjoler, portugisere, franskmenn. Argentinerene og brasilianerene fikk papirpenger i stedet, som forsvant.»

  Det var vel helt andre ting som var årsak til at det gikk galt i Argentina? F.eks. var pesoen knyttet til amerikanske dollar i 1-1 forhold. Med enorme underskudd på statsfinansene samt store oppkjøp av amerikansk valuta for å holde pesoen stabil mot dollaren, måtte det gå som det gjorde – økonomisk kollaps.

  Jeg synes du gir veldig enkle politiske analyser.

 18. Odd Inge sier:

  #17 Brasil og Argentina var land i blomstring og realverdiene ble kjøpt opp.

  Jeg skal ikke henge meg opp i hva du synes.

  # 16

  Vi mister mer og mer av det som er vårt. Multinasjonale selskaper blir bare større og større, det er et problem. Når f.eks. 10 multinasjonale selskaper kan kjøpe opp media i USA så er det et stort problem.

 19. Ateisten sier:

  #16 Kommentar fra eyota:
  Jeg antar at både du og Odd Inge deler samme syn her. Men la meg da stille følgende spørsmål: er dere motstandere av at Statoil og Telenor investerer og kjøper opp selskaper i andre land?

  Kan vi forvente at vi skal gjøre oppkjøp i andre land men ikke tillate det samme for utenlandske investorer i vårt eget?

 20. Ateisten sier:

  #18 Kommentar fra Odd Inge:
  «Brasil og Argentina var land i blomstring og realverdiene ble kjøpt opp.»

  Men det var ikke dette som var årsaken. Det kan du jo selv sjekke opp. Investeringene i Argentina (eller oppkjøp av realverdiene som du kaller det) var en viktig bidragsyter til at økonomien i Argentina blomstret opp. Men du hevder at det motsatte var tilfelle!?

  Men du må forklare mer hva du mener. Jeg ser ikke helt hvordan utenlandske investeringer («oppkjøp av realverdier») har bidratt til at det gikk dårlig i Argentina. Men du står fritt til å forklare dette for meg.

 21. gamle-gauder sier:

  #13 bloggeier, som svar på mitt innlegg
  #11

  «Jeg mener multinasjonale selskaper / mafian ønsker å stjele så mye som mulig fra oss nordmenn! De ønsker å tjene mest mulig..

  Hvorfor skal rike Norge gå inn i EU? Det vil bare føre til at vi må betale mer… betaler vi ikke nok til EU allerede? »

  Så er det altså bare det å «eie» og «ha» som har betydning!

  Godt å få bekreftet, -for jeg trodde en stund at det kanskje lå en forkvaklet ideologi på venstresiden bak dette…

  Tenk om eierskapet til EUropas ressurser tilhørte EUropa og det EUropeiske folket og ikke nasjonalstaten? Da hadde vi vært rike da, -på samvittighet kanskje? Eller om VERDENS ressurser tilhørte VERDENS befolkning? Hvor ville dine sympatier vært da?

 22. Odd Inge sier:

  Om verdens ressurser tilhørte verdens befolkning så hadde vel det vært fint? Men vi har alltid noe i veien for dette! Mennesker er grådige, andre mer grådig enn andre. Har du noen ganger tenkt på at finanseliten ikke bryr seg om hva som er best for menneskeheten? At multinasjonale selskaper tenker mer på profitt enn hva som er best for menneskeheten?

 23. Ateisten sier:

  Odd Inge, hvis du er bekymret overfor utenlandsk eierskap synes jeg du skal se på noe som er langt mer bekymringsfullt. Ta en titt på den omfattende patenteringen av DNA. Da vil du oppdage noe virkelig SKREMMENDE. Da vil du oppdage at selskaper sakte men sikkert tar eierskap over vår arvemasse hvilket vil medføre at du i framtiden ikke selv kan velge hvordan en sykdom skal behandles.

 24. Odd Inge sier:

  #23

  Har tatt for meg genmanipulert organisme her:

  http://www.vgb.no/142

 25. gamle-gauder sier:

  #22
  «Om verdens ressurser tilhørte verdens befolkning så hadde vel det vært fint?»

  Selvfølgelig!

  Da hadde vi jo unngått sånne holdninger som «Vår sanne rikdom…» og «Bevar Norge som selvstendig stat», ikke sant?

  Uansett hva du sier, og hvor mye du utbroderer at du ikke vil dele pga at du da må hengi deg i kapitalkreftenes busemenns vold, -så tror ikke jeg på at drivkraften for nasjonalismen i bunn og grunn er noe annet en ren og skjær egoisme iført rød drakt!

  SE på EUropa, og hva som skjer og har skjedd der de siste årene: -Bruk kartet du presenterer og se hva som har skjedd i landene som har gått inn i unionen, så vil du se at EU, -jo de har virkelig gjort vei i vellinga i forhold til fattigdom og ujevn fordeling av ressurser. Bare så synd (for deg) at det i stor grad er markedskrefter og ikke kommunisme som er den ideologiske forankringen som ligger bak forbedringen…

  Men VI skal fortsatt ikke inn, -for VI MÅ TA VARE PÅ RESSURSENE VÅRE…
  Kiss my ….

 26. Odd Inge sier:

  #25

  Den nye verdensordnen må virkelig elske deg!

 27. gamle-gauder sier:

  #26
  Det har da ingen ting med det å gjøre…

  Det som gjelder og går er nasjonalismen i sosialismen så lenge den sosialstisk internasjonalen kun fungerer som avsyngindgsarna for Internasjonalen.

 28. Array sier:

  Jeg synest vi skal være obs på at det er en annen metode som benyttes med hell for å kunne tilrane seg nasjonalformuen vår, i tilleg til at dollaren kan kollapse som Odd Inge nevner.

  Under Kuwaitkrigen i 1991, måtte Saudi Arabia betale nesten hele sin nasjonalformue til USA i «krigshjelp», beskyttelsespenger, for å beskytte dem mot Saddam, som samme USA hadde finansiert. Husker ikke akkurat beløpet, men det tappet Saudi Arabia, så de var nesten tom for penger. Dette styrker samtidig den Amerikanske økonomien, som for en stor del kun holdes oppe av olje (tradingen av olje i dollar), og militær aktivitenene, jfr. Irak. De MÅ ha stadige konflikter og kriger rundt omkring no, for å spe på økonomien, slik at ikke dollaren skal kollapse, utifra de enorme budsjettunderskuddene de opererer med no (se: http://zfacts.com). Kollapser gjør den før eller siden uansett.

  De som kontrollerer alle sider i en krig vinner alltid. Det kan skapes en konflikt med en annen nasjon som trer oss, og vi må betale «beskyttelsespenger». Dette er ren mafiastil, men så er det jo også mafiaen vi har med å gjøre her.

  Jfr. hvordan samme krefter kontrollerte og finansierte begge sider under annen verdenskrig. Prescott Bush var sentral person i det.

  Dette til inormasjon.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: