Makten bak makten

Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Noen har muligens hørt om Illuminati, Bilderberg Group, The Committee, New World Order, Council on Foreign Relations, The Order of Skull and Bones, Trilateral Commission osv. Kort sagt kjemper disse organisasjonene om makt, penger, innflytelse og global kontroll.

Bilderberg
Bilderberg gruppen eller Bilderberg konferansen er en uoffisiell årlig konferanse  med rundt 130 gjester. Bare innviterte har tillatelse til å møte  opp. De som blir innvitert er personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi og økonomi.

Kjente navn er: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, industriherren David Rockefeller, tidligere utenriksminister i USA Henry Kissinger, toppsjefene i en rekke av verdens største industriforetak, Franco Bernabe i Rotschild Europe, Jacob Wallenberg i det svenske maktdynastiet Wallenberg, den italienske økonomen Mario Monti, Nellie Kroes, Carl Bildz, den irakiske toppolitikeren Ahmed Chalabi, Bill Clinton, Tony Blair, Italias statsminister Romano Prodi, NATOs tidligere generalsekretær George Robertson, Financial Times journalist Martin Wolf, sjefen for den europeiske sentralbanken Wim Duisenberg osv. Kort sagt: Bilderberg er en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker som har stor innflytelse!

Elitegruppen møtes årlig i hemmelighet på eksklusive fem-stjernes lokaler. Møtene blir holdt som oftest i Europa, men også USA og Canada. Bilderberg har kontor i Leiden, Nederland.

Tema i år (2006) var Europeisk-Amerikanske relasjoner, energispørsmål, Russland, Iran, Midt-Østen, Asia, Terrorisme og immigrasjon.


Vi er alle «Bilderbergere»

I 1982 var Bilderbergkonferansen i Sandefjord. De norske deltakerene opp gjennom årene er:
Fra Arbeiderpartiet: Thorvald Stoltenberg, Jens Stoltenberg, Gro Harlem Bruntland, Knut Frydenlund og Torbjørn Jagland
Fra Høyre: Jan Petersen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Clemet og Sven Stray
FRP: Siv Jensen
NRK: John G. Bernander
Aftenposten: Tinius Nagell-Erichsen, Per Egil Hegge og Nils Morten Udgaard
Norsk Hydro: Eivind Reiten
Norges Bank: Svein Gjedrum
Nobelkomiteens sekretær: Geir Lundestad
Diverse: Johann Olav Koss, Egil Myklebus og Harald Norvik
(er helt sikkert flere)

Bilderberg_bad_aachen_1980

Opphavet til «Bilderberg» er fra det første offisielle møtet i 1954 som var på Hotel de Bilderberg.

Dette skal være et sitat fra David Rockefeller`s åpningstale for Bilderbergmøtet 5-9 Juni, 1991:

«Vi er takknemlige til Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner soms sjefer har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten førti år.. Det ville vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt de skarpe lysene til offentligheten i løpet av disse årene.  Men nå er verden mer sofistikert og klargjort til å marsjere mot en verdensregjering som aldri igjen vil kjenne krig men bare fred og velvære for hele menneskeheten.  Den overnajonale suvereniteten til eliten og verdens bankdirektører[bankiere] er klart å foretrekke fremfor nasjonal selvbestemmelse praktisert i de tidligere århundredene.»

Illuminati – Novus Ordo Seclorum
Illuminatus-ordenen er et historisk fenomen. Ordenen var et frimurerlignende, hemmelig selskap, som ble stiftet i Bayern i 1776. Illuminatus blandet seg inn i stridigheter i det tyske frimureriet, og etter hvert dominerte den deler av tysk frimureri i begynnelsen av 1780-årene.

Illuminatus-ordenen var, i likhet med frimureriet, preget av opplysningstiden (ordet ”Illuminatus” betyr ”de opplyste”). Ordenen arbeidet for sosial likhet og personlig frihet, kritiserte kirken og gjorde andre ting som var upopulære både i Bayern og det lappeteppet av fyrstedømmer og småstater som utgjorde datidens Tyskland. Derfor ble Illuminatus forbudt av bayerske myndigheter i 1785.


(pyramiden viser de forskjellige organisasjonene og leddene i Illuminati. Jeg har berørt bare noen)

Ordenen hadde på det tidspunktet spredt seg rundt om i Tyskland og utenfor, det fantes også noen medlemmer i Danmark-Norge. Til sammen hadde de rundt 2000 medlemmer, men mange av dem var nok bare på papiret.

Det er 13 illuminati medlemmer til enhver tid. De 13 representerer hver sin illuminati familie. Det hele dreier seg om blodsbånd og det er ikke tillatt for familie medlemmer i de 13 familiene å gifte seg med personer utenfor de 13 familiene

Målet til Illuminati er/var: All religionsutøvelse skal forbys. All nasjonalitet skal avskaffes og enhverfølelse av tilhøre en nasjon skal undermineres. Alle eiendom, privat som statlig skal gradvis overtas av Illuminati.

Order of the Skull & Bones

Hver vår siden 1833 blir 15 seniorstudenter ved Yale-universitetet plukket ut som kandidater for å slutte seg til the Order of Skull & Bones. Folk som blir kjente som regjeringsmedlemmer, kongressrepresentanter, dommere, høyereoffiserer, ambassadører, finansfolk er bundet av en skjult lojalitet overordnet samfunnsordenen. Aktiviteten for Order of Skull & Bones har et siktemål som kan gjennkjennes fra Illuminati: å endre det bestående samfunnet og innføre et verdensherredømme styrt av en rik elite. Da må enhver form fornasjonalitet og nasjonal kultur opphøre. Begrepet «ny verdensorden» (New World Order) som en tid var i bruk kom etter hvert imiskreditt. Problemet er søkt løst ved å innføre betegnelsen «globalisering».

Council of Foreign Relations (CFR) (dannet 1921)

CFR har hatt og har en bred, intim kontaktflate til enhver amerikansk regjering, uansett partifare. Organisasjonen utgjør enkjernegruppe til tjeneste for den amerikanske finanseliten. Vi kan se en stor sammenheng mellom CFR og FN, Det internasjonale pengefond og Verdensbanken.

CFR kontrollerer vanligvis begge de amerikanske partienes presidentkandidater. På en liste som Kennedy mottok over kandidater til å besette 82 av de viktigste postene i utenriksdepartementet var 63 personer CFR-medlemmer. 110 av de viktigste stillingene i Richard Nixons administrasjon var medlemmer av CFR. I juli 1978 arbeidet 318 CFR-medlemmer i regjeringens tjeneste, som departementssjefer, statssektretærer, rådgivere, ambassadører eller med spesialoppdrag.

President George W. Bush så vel som senator John Kerry er begge medlemmer av CFG, og av The Order of Skull and Bones.

«Who controls money controls the world.»
Henry Kissinger
Council on Foreign Relations

«The new world order will be built…an end run on national sovereignty, eroding it piece by piece will accomplish much more than the old fashioned frontal assault.»
Council on Foreig Relations
Journal 1974, p.558

«We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether Wolrd Government will be achieved by conquest or consent.»
Paul Warburg
Council on Foreign Relations and architect of the Federal Reserve System
In an addres to the U.S. Senate.
2/17/1950

The Trilateral Commission (TC)
The Trilateral Commission ble dannet etter initiativ av David Rockefeller, også medlem av CFR, og ble fra første stund betraktet som CFRs lillebror. Formelt ble TC etablert i 1973, med finansfolk, politikere og regjeringsmedlemmer fra Europa, USA og Japan. Blant medlemmene finnes mange Tordenskiolds soldater, aktive medlemmer av CFR, og folk med røtter i Order of Skull & Bones, eller i Illuminati.

I 1976 løftet CFR den ukjente Jimmy Carder fram som presidentkandidat. Over 70 personer fra CFR og over 20 fra Trilateral Commission fikk sentrale poster i Carters administrasjonenen. Siden 1961 har alle USAs utenriksministere, 10 av landets 14 forsvarsministre, og 11 av de 14 sjefene for CIA vært medlemmer i CFR. Carter sa senere at han fort fikk lære hvor lite makt han hadde.

Her har vi Thorvald Stoltenberg, Grete Faremo, Harald Norvik og Otto Grieg Tidemand som medlem.

Federal Reserve under kontroll av private selskaper.


«In 1913 America was a free country. Then a band of powerful bankers achieved their fathers’, and great grandfathers’goal. America has never been the same.»

Federal Reserve er en privat institusjon som fungerer som sentralbank i USA. Federal Reserve ble opprettet i 1913 etter flere år med sterk motstand fra flere kongressmedlemmer og flere amerikanske presidenter.

President  Woodrow Wilson, som var den sittende presidenten og den som gjennomførte opprettelsen av Federal Reserve på vegne av private storbankers interesser, sa senere i sitt liv at dette hadde vært hans største feilgrep:

«I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit.
We are longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a covernment by the opinion and dureless of a small group of dominant men.»
Woodrow Wilson
1919

Sentralbankene er heller ikke underlagt noen offentlig revisjon. Systemet forankringspunkt er banken i New York som står fritt til å trykke penger, kontrollere pengestrømmen og renten, og dermed vilkårene for landets økonomi

Les mer om privat eierskap av Federal Reserve System her

Det er ikke bare i USA hvor sentralbanken er eid og kontrollert av landets respektive regjeringer. Også sentralbankene i Sveits, Italia, England, Frankrike og Tyskland er eid av de av private makter. Og eierene er ikke fattigfolk. De driver sin egen politikk, uavhengig av både president og kongress.

Noen trekk ved denne virkeligheten som er ukjent for oss fleste:

 • Gjennom århundrer har det eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum
 • At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve er et historisk faktum.
 • At denne eliten – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig. Gjennom stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blit enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.
 • Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1942 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR)

Elitens mål
Sitat fra den amerikanske historikeren Caroll Quigley:
«Finanskaptialens makt har et annet vidtrekkende mål, intet mindre enn å skape et verdensomfattende system med finansiell kontroll i private hender som er i stand til å herske over det politiske system i hvert eneste land og økonomien i verden som helhet. Dette systemets hensikt er å utføre sin kontroll på feudalistisk vis gjennom sentralbankens samhandling og gjennom hemmelige avtaler som inngås gjennom hyppige møter og konferanser.»

Hvordan kan eliten kontrollere oss?
Det var dette jeg ikke klarte å svare på når jeg skrev mitt første innlegg. Derfor oppdaterer jeg nå innlegget. Etter å sett litt på David Icke ble det litt mer forstålig. Se f.eks. et klipp fra «A Bugs Life«. For de som er interessert anbefaler jeg å se Ruled by the Gods av David Icke. Jeg har bare sett til 21 minutter så jeg kan ikke garantere at resten av filmen inneholder noe bra.

(jeg vet at David Icke har noen konspirasjonsteorier anngående «Reptilian humanoids». Jeg har ikke lest noe om dette, så ikke angrip meg for å være en tulling som tror på aliens og shapeshifting)

Hva kan du gjøre no?
Det var ikke meningen å skremme vekk alle som leser bloggen min! Men dette kan være ganske interessant hvis du først setter deg inn de forskjellige hemmelige organisasjonene. Hvis dette eventuelt var alt for uvirkelig og domt så anbefaler jeg å ha dette i baktanke før du eventuelt kan lese og studere dette til et senere tidspunkt.

Nyttig å lese:
Siv ‘Bilderberg’ Jensen
Illuminati ansvarlig for Muhammed karikatur publisering
Siv Jensen er en hemmelig agent!
Siv Jensen inn i hemmelig maktelite
The Federal Reserve Fraud
Kan vi elske Amerika
Wikipedia
America: Freedom to Fascism
Den egentlige makten bak makten
The Illuminati
The Illuminati 2
The Ugly Truth
Siv ‘Bilderberg’ Jensen

Dokumentarer:
America Freedom to Fascism

Alex Jones’ Bilderberg 2006 Expose
David Icke – Secrets of the Matrix

Litteratur:
«Makten bak makten» av Per-Alsak Ertresvåg

Kjente navn er: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, industriherren David Rockefeller, tidligere utenriksminister i USA Henry Kissinger, toppsjefene i en rekke av verdens største industriforetak, Franco Bernabe i Rotschild Europe, Jacob Wallenberg i det svenske maktdynastiet Wallenberg, den italienske økonomen Mario Monti, Nellie Kroes, Carl Bildz, den irakiske toppolitikeren Ahmed Chalabi, Bill Clinton, Tony Blair, Italias statsminister Romano Prodi, NATOs tidligere generalsekretær George Robertson, Financial Times journalist Martin Wolf, sjefen for den europeiske sentralbanken Wim Duisenberg osv. Kort sagt: Bilderberg er en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker som har stor innflytelse!  Elitegruppen møtes årlig i hemmelighet på eksklusive fem-stjernes lokaler. Møtene blir holdt som oftest i Europa, men også USA og Canada. Bilderberg har kontor i Leiden, Nederland.  Tema i år (2006) var Europeisk-Amerikanske relasjoner, energispørsmål, Russland, Iran, Midt-Østen, Asia, Terrorisme og immigrasjon.
Reklamer

25 Responses to Makten bak makten

 1. Odd Inge sier:

  #1

  Jess. Her står jeg alltid på!

 2. Hawkie sier:

  En veldig bra blogg Odd Inge! Keep up the good work!! Informasjonen må ut til folket selv om de ikke vil ha den.

 3. Odd Inge sier:

  Informasjonen må videre ja:) Dette er ganske nytt for meg. Tenkte jeg skulle skrive om norske frimurerlosjere, men vet ikke om dette er noe spennende…

 4. Starlett sier:

  Virkelig et interessant og fyldig innlegg å lese en tidlig morgenstund, Odd Inge!
  Jeg har faktisk bolmerket selve innlegget, noe jeg sjelden gjør, for som regel er det nok å ha en blogg på favorittlista, – men det er for at jeg skal huske å lese alt nøye gjennom senere med med linkrefereansene.

  Det skal jeg sette av tid til å gjøre.

  Takk for at du tar deg tid til å finne fram så mye informasjon som de fleste av oss vet for lite om! 🙂

 5. Odd Inge sier:

  Anbefaler at du leser Makten bak makten. Per-Alsak Ertresvåg har gjort en fantastisk jobb med boka.

  Regner med at jeg kommer til å skrive ett innlegg om frilonsjerene i norge, men først er det eksamen:)

 6. Om Norsk frimureri vet jeg dette:
  Vi er 10’ende provins underlagt det svenske frimureri med 13 grader hvorav de to siste grader er hemmelige (selv om vi vet at 13 grad tilhører kongen)

  http://www.magazinet….&linkid=858

  Listene opp til 11 grad… værsågod…

  Visste du forresten at «illuminati av stockholm» ble grunnlagt i 1717?
  ..i GOOOOD tid før Weisshaupt altså… 🙂

  Sjekk elefantordenen med det samme du leter… fortell meg hva du finner….

 7. Glemte å si BRA BLOGG! 🙂

 8. Odd Inge sier:

  Knights of the Order of the Elephant
  «Riddere af Elefantordenen»
  72 Knights of the Order:
  – H. R. H. Crown Prince Haakon Magnus of Norway
  – H. M. King Harald V of Norway:
  Grand Commander of the Dannebrog
  – Princess Märtha Louise of Norway
  – H. M. Queen Sonja of Norway

  Roll of Recipients of the Elephant Order:
  George Frederik von Krogh, General, 1800 (1732-1818)
  Peter Wessel Tordenskjold, Vice Admiral

  #8

  Takk:)

 9. Killuminati sier:

  Genial blogg! Har selv sett en del av dette fra før av, og det er godt og se at flere nordmenn bryr seg om dette.

  se også verdenspartiet.com

 10. Odd Inge sier:

  #10

  Takk. Bra det er andre som bryr seg ja. Jeg mener at alle har rett til å vite når de mektiske møtes på en konferanse og alt er hemmelig. Og at media ikke rapporterer dette videre.

 11. Odd Inge sier:

  #12

  For mye å lese. Det blir en annen gang..
  Hva med elefantordenen…hva var det du skulle fram til?

 12. Har såvidt hørt om den… og fant den i div Norske (Danske) regimentsfaner fra 1700 tallet…

  http://www.northernwa

  Finner desverre ikke artikkelen som omtalte elefantordenen, men husker den ble omtalt som en gren av det HØYESTE frimureiet, altså de adelige…
  Irriterende når ting forsvinner når du trenger dem…

  http://www.thewatcher

 13. Odd Inge sier:

  Lag ditt eget arkiv:)

 14. ooooffff…. er for giddasløs og gammel…
  Lærte pc i voksen alder, så evnene er dertil… 😉

 15. Egil Myklebust skal være med i år igjen. Det er tydeligvis han som er utvalgt som budbringer til Norge med de dårlige nyhetene (for vanlige folk, that is).

  Se min artikkel på frihet og helse.

 16. Odd Inge sier:

  Er sikkert flere nordmenn som skal være med!:)

 17. amaraka sier:

  Jeg er selvfølgelig med, og mange med meg! Så lenge vi bruker kjærlighet som drivkraft i vårt arbeide kan vi ikke feile!

 18. Håkon sier:

  Veldig bra blogg!
  Jeg synes du er flink til å konkritisere den viktig infoen , og skrive slik at folk forstår. Takk 🙂 Keep up the good work! Folk må jo få denne informasjonen.

 19. Tommy sier:

  Veldig bra det du har lagt ut her!
  Så mange som mulig burde få lagt ut fakta og lese dette. For jo flere som engasjerer seg og lærer at ikke alt i verden er som det ser ut til, så vil man jo til slutt få stoppet at alt for mye kontrolleres å bestemmes av alt for få.

 20. amaraka sier:

  Begynnelsen av «illuminati stockholm» (rite of swedenborg) skjedde i 1721, startet av Emmanuel Swedenborg (opprinnelig Swedberg). Han steg til de høyere gradene for tempelridderne slik de ble praktisert i Sverige på den tiden. Ritualet ble så innført til England av Chastanier Springer (svensk konsul, C.F., August Nordenskjold og andre som var medlem det første Swedenborgske etablissementet i London kjent som The theosophical of the new jerusalem, det må ikke forveksles med The Rite of French theosophists. Videre ble det ført til amerika med en swedenborgsk minister, broder Samuel Beswick. Han bodde i Strathroy, Canada, og han skrev en del av den swedenborgske skikken kalt the Illuminati of Stockholm.

  Men allerede i 1520 hadde vi The illuminati of Spain.

 21. Dan sier:

  Eh! Ja! Hei.

  Jo – Linkene med Siv Jensen og flere er ikke oppe – de er ei heller og finne på google cache – De er dønn vekk.

  Kjenner du til det?

  Dan

 22. Dan sier:

  Glømte å si; Fin blogg, tenker ofte på mye av de «sakene» du tar opp her..

  Dan

 23. locomotiw sier:

  http://www.phoenixsourcedistributors.com/J030.pdf

  Kapittel 14 beskriver hele regnestykket til makten bak makten, med fokus på banken og penge-slaveri-systemet vi lever i.

  For øvrig er phoenix journals det beste som fins hvis du er sulten på svar 😉

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: