11/9 Avstemning: 81 % avslår den offisielle historien

Bare 16 % tror på den offisielle historien ifølge New York Times/CBS nyhetsavstemmning. Sannhetsbevegelsen har en stor flertall.

Bare 16 % tror at Bush administrasjonen/regjeringen forteller sannheten om 11/9! Dette må være sjokkerende tall!

"Do you think members of the Bush Administration are telling the truth, are mostly telling the truth but hiding something, or are they mostly lying?

Telling the truth 16%

Hiding something 53%

Mostly lying 28%

Not sure 3%"

Source: The New York Times / CBS News
Methodology: Telephone interviews with 983 American adults, conducted from Oct. 5 to Oct. 8, 2006. Margin of error is 4 per cent.

– En kanadisk avstemning viser at 85 % av kanadier tror 11/9 var en inside jobb.

– En avstemmning viser at 82 % støtter Charlie Sheen’s uttalelse om at USA’s regjering prøver å dekke over hva som virkelig skjedde den 11/9.

– En Zogby avstemmning viser at halvparten av New Yorkere tror at USA’s regjering hadde kunnskap om at angripe skulle til å skje, og at de misslykket å stoppe angrepet.

– En Zogby avstemmning viser at 70 millioner amerikanere, støtter en ny etterforskning.

Den første bølgen som ikke trodde på den offisille historen var bekymrende og informerte amerikanere og verdensborgere som har lærer seg selv opp.

Den andre bølgen var tidligere ansatte i regjerninging og folk med høy offisiell status som risikerte deres politiske rykte for å fortelle sin tvil om 11/9, personer som Paul Craig Roberts, professor Stevn Jones, Michael Meacher, Andreas von Buelow og en rekke andre folk med militært, etteretnings- eller politisk bakgrunn som er kritisk til Bush sin 11/9 forklaring.

Den tredje  bølgen er høyt profilerte individer er som har en stor media bakgrunn som snakker ut om sannheten, Hollywood stjerner og andre ikoner. Eks. Charlie Sheen.

Den fjerde bølgen vil muligens være personer i regjerning i tiden rundt 11/9 eller ansatte av Bush administrasjonen som snakker ut til offentligheten.

Sannheten vil forhåpentlig vis komme fram en dag. Så jeg håper at de som leser bloggen min tar dette seriøst, og at de starter å etterforske 11/9 for seg selv. Det er viktig at de kommer fram til sin egen mening, dette kan være svært vanskelig, siden det er så utrolig mye stoff og dokumentarer å sette seg inn i!

Reklamer

35 Responses to 11/9 Avstemning: 81 % avslår den offisielle historien

 1. Tommy sier:

  Jepp, sannheten kommer nok for en dag. Men jeg har vanskelig for å tro at dette var iscenesatt av USAs regjering selv. Det blir for drøyt…

  Tommy.

 2. John sier:

  Ingen tvil om at det er Antikrist sitt rike og kontrollsamfunnet vi ser etablere seg. Dette har det vært advart mot siden manns minne.

  I 1998 hadde Motorola oppe 66 satelitter i 6 baner rundt jord. Dette såkalte Jubelår hvis det deles på tre for treenig blir 666.

  Disse kan spore en mobiltelefon med en centimeters feilmargin.

  Horus altseende øye. Elektronisk overvåking. Satelittkontroll av byer og tettsteder. Bankid med all info om ditt kjøpemønster og økonomi

  W.W.W World Wide Web = 666

  Alle datamaskiner kobles opp mot en superdatabase (the beast) som kan hente hvilken som helst informasjon på sekunder. Etteretningsnettverk, Nato

  USA overvåker 200 millioner Amerikanere. 40 000 mennesker besitter jobbene med å overvåke egne innbyggere. Hva med politiske motstandere?? Mulig å befeste sin posisjon?

  • Historien gjentar seg?
  Hitler brente ned Riksdagen og la skylden på kommunistene. The Project for a New American Century, PNAC, ønsker et amerikansk imperium. Bushs bestefar finansierte Nazi – Tyskland og ble dømt for det. PNAC understreket behovet for et nytt Pearl Harbor i 1999. 10 av 27 forfattere av PNAC sitter i Bushadministrasjonen. Mannen som hadde makt til å fjerne alt som ikke passet fra 9/11 commission report, er den samme mannen som på oppdrag fra Condoleeza Rice skrev den ekstreme angrepsdoktrinen til USA. Pre Emptive Strike. En innsidemann i Bushadministrasjonen. JFK ville frata CIA all vesentlig makt og ble drept like etterpå. Verdens største oljefelt blir tilgjengelig gjennom kontroll av Afghanistan. Roosevelt fremprovoserte Pearl Harbor i en åttepunkts plan og ofret over 3000.Vietnamkrigen startet på grunn av en fiktiv hendelse. Irak ble invadert på grunn av forfalsket etterforskningsmateriale. Er det tilfeldig at CIAs arkiver ble ødelagt i 9/11?

  Sculls and Bones logoen er den samme som SS hadde. Frimureriet bruker også en sølvhodeskalle. SS brukte også begrepet ”New world Order”. USA overtok også Hitler okkulte planer om Verdensherredømme. De som tjente store penger på andre verdenskrig er dagens mektigste mennesker. Hvor tror dere Nazigullet tok veien?

  Hele SS staben var invilvert i okkultisme

  Fra Cæcars ørn; Bibelen varsler det fjerde riket, som også er ett ørnens rike. Dette skal bli grusommere enn det tredje riket. Tredje verdenskrig.

  Verdenssamfunnet er i disse dager gjenstand for en radikal omstrukturering. De siste brikkene i spillet om verdensregjeringen faller raskt på plass.

  Den nye verdensorden skal etter sigende være en global utkrystallisering av Satans årtusenlange drøm om å sitte som all jordens herre i synlig form som selveste «fredsfyrsten». Det går også ett sagn om Faraos gjenoppstandelse etter ca 3000 år når teknologien er moden.

  Kain skal ha inngått pakt med Satan om å bli en Mester Mahan. Mester av den store hemmelighets orden, slik at han kunne myrde og få herredømme. Dette minner misstenkelig mye om Illimunatis og Frimureriets Mason Academica hvor man blir Master Mason. Mester av den store hemmelighets orden.

  Pyramiden med en avkortet topp er baksiden på USAs segl. Denne pyramiden består av 13 skift med steiner (samme som Mayakalenderen- ”FED`s 100 årsjubeleum 2013”), og toppsteinen har et altseende øye som representerer Horus’ øye,

  På det nederste skiftet finner vi årstallet 1776, som er det året Adam Weishaupt stiftet Illuminati-ordenen som konkretiserte planene om verdensherredømmet. Ordene «Annuit Coeptus» betyr «Han oppmuntrer våre foretak», og «Novus Ordo Seclorum» betyr «Ny verdensorden».»

  Alistair Crowlys disipler har forgreininger inn i USA `s regjering. Crowley som regnes som den nye tids profet. «New world order»

  Grady Louis McMurtry – Hymenaeus Alpha, 777

  McMurtry flyttet till Washington 1961 der han ble lærer i politisk vitenskap ved George Washington universitetet mens han arbeidet som ledarskapsanalytiker for den Amerikanska regeringen…

  http://www.geocities…. (Bohemian Groove)
  http://uncletaz.com/n… Naziokkultisme
  http://www.pluto.no/d… (Bush Dynastiet)

  Den forhatte tempelridderordenen forsvant med hele sin formue i tiden staten Sveits ble opprettet- verdens kriminelle finanssenter. Derfra til Rosalyn kapellet og Frimureriet?

  14 Amerikanske presidenter er fra Frimureriet. 3 er fra Sculls and Bones.
  Nostredamus varslet terrorkongens komme i 1999 og Inngangen til 3 verdenskrig.

  Jeg går ikke god for alt dette, men oppsiktsvekkende er det.

 3. - sier:

  Per Aslak ertresvåg er en 75 år gammel redaktør og Journalist med 50 års erfaring fra norsk presse.

  Her er noen av de mer troverdige teser i «Makten bak makten»:

  • At det gjennom århundrer har eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum. (Ertresvåg bruker betegnelsene «Illuminati» og «Trilateral Comission» om den sentrale organisasjonen. I utkanten står blant annet The Bilderbergers, der et av formålene er å bondefange innflytelsesrike mediefolk).
  • At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, er et historisk faktum.
  • At denne eliten – med europeiske røtter – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig . Gjennom et stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.
  • Denne eliten, brorskapet, finansierte både kommunismen i Sovjetunionen og Hitler-Tyskland – og tjente penger på det. Et nokså ukjent, men udiskutabelt historisk faktum.
  • Eliten sto bak finanskrisen i 1929 og la planene for 1. og 2. verdenskrig. Krigene satte statene i gjeld til finanseliten som økte sine formuer og ga dem mer makt over statene. I et notat til president Wilson ba styret i den private pengestiftelsen Carnegie Endowment for International Peace presidenten om å «see to it that the War does not end too quickly».
  • President Wilson satte en av sine valgkampanjeledere, Bernard Baruch, til leder av War Industries Board. Både han og Rockefellerne kom ut av krigen med en profitt på 200 millioner dollar fra 1. verdenskrig.
  • Under det økonomiske sammenbruddet i 1929 skjedde følgende: Sentralbanken, the Federal Reserve som var eid av pengeeliten, skar i løpet av tre år ned landets seddelmengde med en tredel og sørget dermed for å forlenge den økonomiske krisen (kanskje man kan si at elitens sentralbank «saw to it that the crisis did not end too quickly»). John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy og andre «insiders» hadde solgt ut verdipapirene sine like før krakket og kjøpte det tilbake for småbeløp senere. Det er hevdet at Kennedy de neste seks årene økte sin formue til det 25-dobbelte.
  • Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1945 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.)

  • Nasjonalstaten og nasjonal kultur blir systematisk motarbeidet og planlegges fjernet.

  http://home.online.no… (Per Aslak Ertresvåg)

 4. En fornuftig fyr, ikke en tosk sier:

  Hahahahahahahaha!

  Gud, for en gjeng med fjols dere er:)

  Hva blir det neste? «Verdenshistorien en løgn diktet opp av makteliten, Baktusgruppen og kariusgruppen på folkemunnene kjent som historikere og arkeologene?»

  Å ha ryggdekning i emperi er en fin ting vettu 😉 Spør deg selv, har virklig dette tullet her ryggdekkning i fakta, og er for det meste lest opp og vedtatt? Eller er det bare påstander backet opp av spørsmål stilt av litt småforvirra folk?

 5. Odd Inge sier:

  #4

  Kommentar #2 og #3 har ingen ting med bloggen min å gjøre.

  Les innleggene mine og ta de seriøs.

 6. Linette sier:

  #4 Kommentar fra En fornuftig fyr, ikke en tosk:

  Hva med å være litt fornuftig og granske fakta?

  Når tusner av mennesker verden over roper varsku her, så er det vel bedre å lytte enn å le…

  Kom med dokumentasjon!

 7. John, du må jo vite 6-6-6 er Waw-Waw-Waw («WWW») på hebreisk da bokstavene har numeriske verdier; 666 er dog Taw-Resch-Samech-Waw (400-200-60-6), da det på hebreisk er slik at hundretaller, tier og enere har egne bokstaver. (Kilde: Wikipedia). Get you facts straight.

  Kanskje du vil komme med et argument som forklarer de numeriske påstandene du nevner… istedenfor bare antydninger som ikke nødvendigvis holder?

 8. bjelar sier:

  Klikka meg gjennom noen av linkene dine…
  Mye bra der. Ingen konspirasjonsteori kan overleve dette… Makan til piss!

  Spesielt de om månelandingen! Haha!!!

 9. J sier:

  Christopher Briggs

  W er den 24 bokstaven i alfabetet 2+4=6

  Det er en okkult form for desiffring

 10. Odd Inge sier:

  #8

  Har du sett de dokumentarene om månelandingene?

  Mye interessant der, men det er også en siden som debunker de dokumentarene, hva som stemmer er vanskelig å vite….

 11. Soulsearcher sier:

  Seriøst, ikke sløs bort livet ditt på å lese om dette. Skaff deg en hobby, se South Park f.eks. Spesielt episoden om 9/11.

 12. nalleballe sier:

  Det er nesten for godt til å være sant!

  Dumb asses!

  Jeg har forøvrig aldri hørt noen offisiell forklaring fra amerikanske myndigheter.

 13. Odd Inge sier:

  # 11

  Har sett South Park episoden

  #12

  Med den offisielle historen mener jeg 9-11 Commission report.

  Angående månelanding, ufo, grønne vesner, alien, elvis og alle de andre konspirasjonsteoriene er noe jeg ikke tror på eller så er jeg usikker.

  Men f.eks 11/9 og JFK-mordet er svært interessant å lese om.

 14. Her har du serien South Park sitt svar på konspirasjonsteoriene til 9/11, 911, 11 September, whatever… Er i 3 deler, og varer totalt ca 22 min. Alltid gøy med litt satire, spesielt når også HARDYGUTTENE blir latterliggjort! Enjoy! (PS:

 15. nalleballe sier:

  http://www.gpoaccess….

  Jeg hadde ikke giddet å lese «9-11 Commission report»

  Har du lest hele på 585 sider????

 16. Odd Inge sier:

  # 14 nei jeg har ikke lest 585 sider. Hvorfor lurte du på det?

  Har du lest «9-11 Commission report»?

 17. nalleballe sier:

  Overskriften din lyver fordi du har regnet med 53 % som tror at rapporten skjuler noe.
  Dvs har rapporten støtte av 53 + 16 + 3 (vet ikke) = 72 %! Det er en nedgang fra 92 prosentpoeng i 2002! På den tiden visste man ikke om Saddam hadde atomvåpen, som var en stor løgn fra Bush-administrasjonen! Kanskje ikke så rart?

  Men det er overraskende at 28 % tror at rapporten for det meste ikke forteller sannheten. Jeg er forresten skeptisk til at alle amerikanerne har lest flere hundre sider om dette.

 18. nalleballe sier:

  #15 Nei. Hvis du ikke har lest rapporten, kan du ikke ha noen innvendinger mot den.

 19. Zalo sier:

  Aliens og lignende er innsider storyer. Ett forsøk på å latterliggjøre det hele, og fordi utro tjenere og folk som har forstått vanviddet har lekket ut opplysninger. Hva ellers kan man gjøre?

  # 2 og 3 er det beste jeg har sett!

 20. Odd Inge sier:

  # 16

  53+28 = 81 %
  Amerikanere ser vel på tv, leser artikler, magasiner osv…. Så amerikanere trenger vel egentlig ikke å lese flere hundre sider før de kan gjøre opp sin mening om de tror Bush administrasjonen lyger eller skjuler noe.

  # 17

  Så jeg må lese alle sidene før jeg kan gjøre opp min mening om det er løgner vi blir fortalt?

  Jeg har presentert en rekke avstemminger, og det lyger ikke (som jeg vet om).

 21. Zaniness sier:

  vi finner det nok ut til slutt! USA kan da umulig ha bare rent mel i posen når det gjelder denne hendelsen..

 22. Starlett sier:

  Jeg tror administrasjonen i Washington skjuler mye og lyver mye.

  Hva som er løgn og hva som er halvsannheter er ikke godt å vite.

  Akkurat nå er jeg mest opprørt over de ødeleggelsene amerikanerne må ta ansvaret for i Isak. Irak-krigen var bygd på en løgn, og den har utviklet seg til en tragedie.

  Dette har tydeligvis de fleste amerikanere begynet å forstå nå.

  Jeg var sterk motstander av krigen i Afghanistan, og det som har skjedd siden invasjonen der, har gjort meg enda mer sikker på at det var en umoralsk og uklok beslutning å invadere landet.

  Det kan ikke være tvil om at USAs krigsengasjemet i Midt-Østen og Sentral-Asia er begrunnet i et sterkt behov for olje.

 23. nalleballe sier:

  #21 Du kan jo begynne med politikken deres, og annet valgflesk.

 24. nalleballe sier:

  #19 Jeg vet jo ikke om rapporten dekker hele sannheten, men jeg går ikke og tror at amerikanske myndigheter stod bak terrorangrepet på WTC av den grunn! Det er et ordtak som sier: «Jo mer du lærer, desto mer innser du hvor lite du vet.» Amerikanske myndigheter vet ikke bedre enn andre folk. Politikere er poltikere. Jeg nekter å tro at disse gjøkhodene står bak noe annet et politikk. Jeg tror nesten du er gjenstand for det som kalles politisk spill!

  De tallene mine står jeg på: 28 % tror ikke på rapporten. Og søren vet jeg om noen som har lest hele rapporten. Ingen kan garantere hva folk har fått med seg i media. Dreier dette seg om saklig kritikk av rapporten. Alle har sine fantasier. Og du dreier tall som om folk har masse mistillit til myndighetene.

 25. Starlett sier:

  #22 Kommentar fra nalleballe:

  Som du sikkert vet, er jeg sterk motstander av politikken USA fører, ikke minst de forferdelige krigene i Afghanistan og Irak, men også innenriks er det utrolig mye vanvittig som foregår, f.eks overvåkning av folk in absurdum og vilkårlig fengsling av uskyldige.

 26. Odd Inge sier:

  #23

  «Do you think members of the Bush Administration are telling the truth, are mostly telling the truth but hiding something, or are they mostly lying?»

  Er ikke direkte 911 commission report, men Bush administrasjonen baserer seg på det som står i 911 commission reporten

  «Hiding something 53%»

  Dette kan tolkes på flere måter. Jeg velger å tolke dette som at de mener at de ikke blir fortalt sannheten.

  # 21

  USA kommer vel mest sannsynlig ikke til å forlate Irak eller Afganistan. Krigen i Irak er basert på løgner:
  – At Irak hadde massedestruksjonsvåpen
  – Det var forbindelse mellom Sadam Hussein og Al-Quida
  Dette var løgn!

  Nalleballe:
  Anbefaler deg å sjekke opp Able Danger hvis det kunne interessere deg.

 27. Ateisten sier:

  Mangel på informasjon gir alltid grobunn for det du reporterer fra andre kilder. Det behøver ikke bety at det er riktig, ikke sant?

  Det som antydes er allikevel så utrolig at det krever ekstraordinære beviser. Har du det?

 28. nalleballe sier:

  #25 Ja, men jeg tolker dette annerledes. Selvfølgelig vil ikke alt komme fram i lyset. Men det er ikke vits å gjøre stort poeng ut av det.

 29. Odd Inge sier:

  # 26

  En avstemning fra «New York Times / CBS News»? Mest sannsynlig er informasjonen riktig……..

  Ekstraordinære beviser av hva?

 30. Odd Inge sier:

  # 27

  Hvis du ser på tallene så er det nesten dobbelt så mange personer som sier at bush administrasjonen lyger enn personer som sier at bush administrasjonen forteller sannheten….
  + de som sier at bush administrasjonen gjømmer noe/skjuler noe…..

 31. nalleballe sier:

  #29 Nå begynner jeg vel å oppfattes som sta. Helt opplagt sier 28 % at BA lyver for det meste. Du kunne bygget på det tallet.

  En annen ting er å stadfeste om undersøkelsen var utført vitenskapelig. Var spørsmålet ledende?

  Så, hvis du skal undersøke 11. september-angrepet, må du ta utgangspunkt i konkrete hendelser. Ikke «dokumentarer» lagt ut på internett for moro skyld.

 32. Ateisten sier:

  #28: Betviler ikke undersøkelsen, bare hvor informerte den amerikanske befolkningen er.

  Om påstander så mener jeg at dersom det framsettes en påstan om noe ekstraordinært som f.eks. at den amerikanske staten stod bsk hendelsene i forbindelse med 9/11 så krever det ekstraordinære beviser. Enhver kan bygge opp plausible forklaringer uten at de blir avkrevd for plausible bevis.

  Finnes det bevis for din gjengivelse av disse påstander?

 33. Odd Inge sier:

  # 30

  Jeg tar utgangspunkt i konkrete hendelser. Når har jeg tatt «dokumentar lagt ut på internett for moro skyld»?

  F.eks. Able Danger og Operasjon Northwoods er vel konkrete hendelser?

  Hovedmålet med denne bloggen er ikke å undersøke 11/9. Men bloggen handler om ubesvarte spørsmål (som jeg håper å få svar på).

  Liker du «Popular Mechanics» veldig godt anbefaler jeg deg å lese:
  <a href="http://www.911truth.org/article.php?story=20050116064744556» target=»_blank»>http://www.911truth.o
  og
  http://911research.wt

 34. Odd Inge sier:

  # 31

  For eksempel:

  http://www.vgb.no/142
  Able Danger. «Anthony Shaffer, en løytant oberst som gjorde etterretningstjenester i Pentagon klarte å identifisere terroristen Mohamed Atta (og 3 andre kaprere) i 2000 under operasjonen Able Danger. Dessverre var det noen høyere opp i systemet som beskyttet Mohamed Atta.

  og…

  http://www.vgb.no/142
  En annen ting å legge merke til fra rapporten er Richard Armitage tette forhold til Pakistanske økonomiske støtte av 11/9. Rapporten utrolig nok erklærer at oppdaginga av den økonomiske støtten for 11/9 er “of little practical significance.” Men FBI, Wall Street Journal, and the Times of India har alt annerkjent at pakistanske ISI sjef Mahmood Ahmad overførte 100 000 dollar til Mohamed Atta den 10. september 2001. Mahmood Ahmad har i mai møtt Director George Tenet flere ganger, dette skjedde i Pakistan. Den 11. sepptember 2001 var Mohmood Ahmed i D.C, der han møtte Porter J. Goss og senator Bob Graham. Når nyhetene om Mahmood Admad’s pengeoverføring nådde hjemmlandet, fikk han gå, en måned etter 11/9. Den pakistanske ISI jobber veldig tett med U.S. State Department og Amritage. Ahmed ble sagt opp i stillhet, når han skulle ha blitt arrestert, utlevert og servert til folket i amerika. Hele historien ble gravlagt og Ahmad gikk fri!

 35. Odd Inge sier:

  «Enhver kan bygge opp plausible forklaringer uten at de blir avkrevd for plausible bevis. »

  Men jeg vet ikke om eksemplene mine bygger opp plausible forklaringer eller ikke…

  Anbefaler deg å sjekke opp Able Danger og operasjon northwoods

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: